Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
121. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/11/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 7040  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-37460
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/11/2021 Αριθμός: Ε2221
Πρωτόκολλο: Ε.2221  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37472
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.
 
123. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5419Β
Πρωτόκολλο: 124512  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5419Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37463
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5423Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 1056  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5423Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.4.2021 (Β' 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β' 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β' 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β' 3274) και ΓΔΟΥ 872/25.8.2021 (Β' 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών.
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5402Β
Πρωτόκολλο: 144570 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5402Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37450
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
126. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5404Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/90598  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5404Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
 
127. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/11/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-37456
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ.4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την τηλεργασία.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5401Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5401Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37445
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
 
129. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/11/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 90972 (ΦΕΚ5393Β)  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-37431
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Tροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145).
 
130. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5359Β
Πρωτόκολλο: 123259  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5359Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 5399).
 
131. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 19/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ220Α
Πρωτόκολλο: ν. 4858  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ220Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37452
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 
132. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5350Β
Πρωτόκολλο: 88278  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5350Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5353Β
Πρωτόκολλο: 91989  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5353Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37439
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274).
 
134. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5354Β
Πρωτόκολλο: 40912 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΠ-ΦΕΚ5354Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37438
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού».
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5346Β
Πρωτόκολλο: 88974  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5346Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37433
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english