Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
601. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: 2536/26  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36661
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πεδίο εφαρμογής και ειδικά ζητήματα Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016.
 
602. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1759Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/10331/525  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1759Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36664
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β’ 3371), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) και οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β’ 5176) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
 
603. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1737Β
Πρωτόκολλο: οικ. 23837  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1737Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36660
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 314), όπως ισχύει.
 
604. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1735Β
Πρωτόκολλο: οικ. 23834  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1735Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36667
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
 
605. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: 152097/Σ271  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36656
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του ν. 4798/2021.
 
606. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1728Β
Πρωτόκολλο: Α. 1096  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1728Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36657
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
 
607. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 152298/Σ.48631  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36655
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36655
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019.
 
608. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1733Β
Πρωτόκολλο: οικ. 23182  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1733Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36658Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής (Α΄ 184).
 
609. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1733Β
Πρωτόκολλο: οικ. 23180  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1733Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει.
 
610. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1729Β
Πρωτόκολλο: 22153  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1729Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36663
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».
 
611. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1693Β
Πρωτόκολλο: 47481  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1693Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36650
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757).
 
612. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 149139  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36648
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36648
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2021 (Α' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
613. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1714Β
Πρωτόκολλο: Α. 1095  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1714Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36649
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).
 
614. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1689Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 420  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1689Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36644
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
 
615. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1687Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1687Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1678).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english