Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
556. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2062Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/46126/782  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2062Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36735
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020» (Β’ 4447).
 
557. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2101
Πρωτόκολλο: Ε.2101  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση του ειδικού Αποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής το οποίο έχει σχηματισθεί κατ' εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2395/1996 (Α΄ 71).
 
558. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2105
Πρωτόκολλο: Ε.2105  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών.
 
559. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ78Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4799/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ78Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
560. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2100
Πρωτόκολλο: Ε.2100  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167).
 
561. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 17633  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36723
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36723
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.
 
562. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2104
Πρωτόκολλο: Ε.2104  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).
 
563. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2025Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 468  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2025Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36724
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.
 
564. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2024Β
Πρωτόκολλο: 54570  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2024Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021».
 
565. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2021 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Σ 40/34  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36719
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020.
 
566. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/5/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 174064  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36718
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36718
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών.
 
567. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2016Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.30310  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2016Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36714
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1871).
 
568. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: Ε2102
Πρωτόκολλο: Ε.2102  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τρίτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, δέκατου έκτου και τριακοστού πρώτου του ν. 4787/2021 (Α΄44/26-3-2021).
 
569. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2012Β
Πρωτόκολλο: 28631  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2012Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021.
 
570. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1976Β
Πρωτόκολλο: Α. 1106  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1976Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english