Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
706. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1070Β
Πρωτόκολλο: Α. 1055  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1070Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36492
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).
 
707. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1071Β
Πρωτόκολλο: Α. 1056  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1071Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36493
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).
 
708. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 97788/Σ.31528  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36488
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019/
 
709. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1057Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΕΕ 1021007 ΕΞ2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1057Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΕΕ/1145278/ΕΞ2020/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021» (Β’ 5900).
 
710. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/3/2021 Αριθμός: Ε2060
Πρωτόκολλο: Ε.2020  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36490
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσθετες διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid».
 
711. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1045Β
Πρωτόκολλο: 72  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1045Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36485
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας «Doing Business».
 
712. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ997Β
Πρωτόκολλο: 780  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ997Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενέργειες τεχνικής βοήθειας και κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους των Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
 
713. Τράπεζα της Ελλάδος
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1018Β
Πρωτόκολλο: 185/1  
 Αρχείο .pdf: 2021ΤτΕ-ΦΕΚ1018Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36483
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση πλαισίου υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών φορέων, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 209 του ν. 4738/2020.
 
714. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1014Β
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1014Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36482
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50088/20.5.2020 (Β΄ 1936) υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
 
715. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1016Β
Πρωτόκολλο: 30460  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1016Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36486Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90574/01.09.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων“ του α.ν. 4399/2016» (Β’ 3641).
 
716. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 30461  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-36486
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36486
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50095/20-5-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β’ 1937).
 
717. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-36477
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36477
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
718. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ40Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4784/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ40Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36476
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
 
719. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 16/3/2021 Αριθμός: ΔΕΔ919
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ Α 919  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ919
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36884
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός φόρου ακόμα και εάν η επιχείρηση δεν ανήρτησε ετήσιο αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών.
 
720. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ996Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ996Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36462
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 996/13.3.2021).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english