Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
436. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2840Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 613  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2840Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 804).
 
437. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2834Β
Πρωτόκολλο: οικ.45352/Σ.7939  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2834Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.
 
438. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΔΕΔ1993
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 1993  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1993
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε περίπτωση διαπίστωσης κατόπιν ελέγχου, υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ και μη υπάρχοντος ποσού φόρου προστιθεμένης αξίας προς καταβολή δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 58Α του ν. 4174/2013 αλλά το άρθρο 54 (πρόστιμα παραβάσεων διαδικαστικού χαρακτήρα).
 
439. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2835Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 608  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2835Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36913
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645).
 
440. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2831Β
Πρωτόκολλο: 78288 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2831Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36915
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104).
 
441. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2825Β
Πρωτόκολλο: Α. 1149  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2825Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36916
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της Α.1031/ 19-2-2021 (Β΄ 839) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
 
442. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2826Β
Πρωτόκολλο: 48489  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2826Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36917
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».
 
443. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2802Β
Πρωτόκολλο: 70362  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2802Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 
444. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2817Β
Πρωτόκολλο: 76219 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2817Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).
 
445. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2838Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 611  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2838Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047).
 
446. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2813Β
Πρωτόκολλο: 166278  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2813Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36918
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 
447. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 241393/Σ78205  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36900
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36900
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιγραφή εργασιών του Κ.Ε.Α.Ο. από τις Τοπικές Διευθύνσειςτου e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
448. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 75264 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36897
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και την προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
 
449. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2766Β
Πρωτόκολλο: Α. 1140  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2766Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36897Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993.
 
450. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: Ε2132
Πρωτόκολλο: Ε.2132  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες από τα μη κερδοσκοπικού νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english