Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
511. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2338Β
Πρωτόκολλο: 63446  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2338Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.
 
512. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2021 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: 201803/Σ.348  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36802
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-69).
 
513. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80000/34572/5256  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36793
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36793
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α' 68).
 
514. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: ΔΕΔ1717
Πρωτόκολλο: 1717  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1717
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή ΦΠΑ σε αλλοδαπή εταιρεία-δαπάνες καθαρισμού & δαπάνες καυσίμων: άρθρο 14, 30 & 34 ν.2859/2000, ΠΟΛ1003/2010_1112 _7756617.
 
515. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2315Β
Πρωτόκολλο: Α. 1126  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2315Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.
 
516. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2317Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 520  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2317Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 2025).
 
517. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 200763  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36800
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους: των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας - ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
 
518. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2280Β
Πρωτόκολλο: 60661  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36796
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας.
 
519. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2242Β
Πρωτόκολλο: 61940 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2242Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.
 
520. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2021 Αριθμός: Ε2118
Πρωτόκολλο: Ε.2118  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες
 
521. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2237Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.33510  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΥΓ-ΦΕΚ2237Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών.
 
522. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2236Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 504  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2236Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.
 
523. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2233Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2233Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.
 
524. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2021 Αριθμός: Ε2117
Πρωτόκολλο: Ε.2117  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207/27-10-2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
 
525. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2232Β
Πρωτόκολλο: 24471  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2232Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.6.2021 έως και 30.6.2021.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english