Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
346. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/8/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3529Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 825  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3529Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37062
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).
 
347. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/8/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3544Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3544Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37072
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017).
 
348. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/8/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3527Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3527Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
 
349. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2021 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο: 294523/Σ.510  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016.
 
350. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3492Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 824  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3492Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).
 
351. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3493Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.48485  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3493Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37055
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) και Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
 
352. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ134Α
Πρωτόκολλο: Ν.4821  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ134Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 
353. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 209354  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-37060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.
 
354. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 56738  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-37051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 
355. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: 293224  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 66468 ΕΞ 2021/04-06-2021 (ΦΕΚ Β', 2484/10-06-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διαδικασία κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 
356. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3481Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.48487  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3481Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.
 
357. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3488Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΥΑ 70362  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3488Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφάλματος στην υπ'αρ. 70362/24.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β'2802)
 
358. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: 44
Πρωτόκολλο: 291392/Σ94347  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-44
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/τ. Α727-10-2020) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124/τ. Α'/18-07-2021), και της υπ' αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/τ. Β'/10-06-2021) Κ.Υ.Α. - που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 
359. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3454Β
Πρωτόκολλο: 56107  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3454Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2518/89/19-01-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών»» (Β' 191).
 
360. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 94772  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις και παροχή οδηγιών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english