Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
181. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4918Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 998  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4918Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37354
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β'4618).
 
182. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4874Β
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4874Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).
 
183. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2021 Αριθμός: 59
Πρωτόκολλο: 419899  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-59
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 72 του ν. 4837/2021 σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019.
 
184. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2021 Αριθμός: 732
Πρωτόκολλο: 76859  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-732
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας.
 
185. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4860Β
Πρωτόκολλο: οικ-289738/Φ.911  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4860Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022.
 
186. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ193Α
Πρωτόκολλο: ν. 4843  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ193Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37339
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός: Ε2194
Πρωτόκολλο: Ε.2194  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37355
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχή διευκρινίσεων επί αυτών.
 
188. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2021 Αριθμός: Ε2193
Πρωτόκολλο: Ε.2193  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2193
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Ά΄181).
 
189. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/10/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ'/80643  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-37333
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφέρειας Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
190. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4813Β
Πρωτόκολλο: 36595 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΨΠ-ΦΕΚ4813Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας.
 
191. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2021 Αριθμός: 58
Πρωτόκολλο: 58  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-58
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4766Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4766Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37328
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.
 
193. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4761Β
Πρωτόκολλο: 13985  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ4761Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της επικράτειας την 15η Οκτωβρίου 2021.
 
194. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/10/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 434054  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-37366
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
 
195. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ190Α
Πρωτόκολλο: Ν.4842/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ190Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37324
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english