Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
736. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2021 Αριθμός: Ε2059
Πρωτόκολλο: Ε.2059  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36481
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 4772/2021 (Α΄17/5-2-2021).
 
737. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2021 Αριθμός: Ε2054
Πρωτόκολλο: Ε. 2054  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου Covid-19 σε ζητήματα που άπτονται των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing).
 
738. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2021 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: 87182/Σ.146  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36448
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων.
 
739. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ946Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 289  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ946Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36447
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).
 
740. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ902Β
Πρωτόκολλο: 26411 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ902Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36452
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας και ηλεκτρονικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».
 
741. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ36Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4782/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ36Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
 
742. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ926Β
Πρωτόκολλο: οικ.10602/226  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ926Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β'4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει.
 
743. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2021 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: 84377  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους - ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ».
 
744. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ898Β
Πρωτόκολλο: Α. 1047  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ898Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36436Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1251/20.11.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204).
 
745. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1039  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36436Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36436Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης, δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
 
746. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1048  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36436
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36436
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577).
 
747. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ895Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ895Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843).
 
748. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ856Β
Πρωτόκολλο: οικ.10238/329  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ856Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36434
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’ 2274), όπως ισχύει.
 
749. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ849Β
Πρωτόκολλο: 5620 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΠ-ΦΕΚ849Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36419
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή.
 
750. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.10221/239  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36424
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί της παρ. 1α) της υπό στοιχεία 8689/198/25.02.2021 ΚΥΑ (Β'756) και επί του σημείου 3 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ ( Β' 843).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english