Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
646. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-36586
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36586
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
 
647. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1536Β
Πρωτόκολλο: Α. 1085  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1536Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36597
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 03-03-2021.
 
648. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1539Β
Πρωτόκολλο: 11206 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΠ-ΦΕΚ1539Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998.
 
649. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2021 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: 133068/Σ.230  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36591
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού.
 
650. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 18898  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36587
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36587
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαζομένων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2.
 
651. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1509Β
Πρωτόκολλο: 17512/1153  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1509Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει.
 
652. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1472Β
Πρωτόκολλο: Α. 1079  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1472Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36605
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
 
653. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1487Β
Πρωτόκολλο: οικ.907  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1487Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36581
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β' 450).
 
654. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1487Β
Πρωτόκολλο: Α. 1082  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1487Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36581Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/ 2013.
 
655. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15 / Δ΄ /18163  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36575
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36575
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής.
 
656. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/18131  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36576
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36576
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής.
 
657. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1459Β
Πρωτόκολλο: 43178 ΕΞ2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1459Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36574
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α'48).
 
658. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1441Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1441Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36568
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
659. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1433Β
Πρωτόκολλο: Α. 1077  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1433Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36571
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1082/10-04-2020 (Β’1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως ισχύει.
 
660. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1416Β
Πρωτόκολλο: 41810 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1416Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36564
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english