Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
586. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 6/5/2021 Αριθμός: ΔΕΔ1531
Πρωτόκολλο: 1531  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1531
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ - H καραντίνα λόγω COVID-19 δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας.
 
587. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/2021 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: 25  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γενική Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) - Κοινοποίηση επιχειρησιακών σεναρίων και δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων αρμοδιότητας e-ΕΦΚΑ.
 
588. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2021 Αριθμός: Ε2089
Πρωτόκολλο: Ε.2089  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 
589. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1794Β
Πρωτόκολλο: οικ.24449  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1794Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36671
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.
 
590. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1797Β
Πρωτόκολλο: 33025  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1797Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36678
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 5004)».
 
591. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1796Β
Πρωτόκολλο: 24064  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1796Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36677
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274).
 
592. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1799Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 432  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1799Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36672
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄1689).
 
593. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1814Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1814Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36673
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
 
594. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 113970  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-36695
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36695
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.
 
595. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1800Β
Πρωτόκολλο: Α. 1100  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1800Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36679
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).
 
596. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Δημόσια Πρόσκληση Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 22890  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36669
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 
597. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Δημόσια Πρόσκληση Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 22928  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36663Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36663Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες.
 
598. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1739Β
Πρωτόκολλο: 48766 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1739Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36665
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
599. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1761Β
Πρωτόκολλο: Α. 1101  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1761Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36666
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021.
 
600. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 154464  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36662
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36662
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση έως 05/05/2021 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english