Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
661. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1379Β
Πρωτόκολλο: 9789 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΠ-ΦΕΚ1379Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36558
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα.
 
662. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1399Β
Πρωτόκολλο: 6302  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36563
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).
 
663. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1396Β
Πρωτόκολλο: 13909  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1396Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36562
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 
664. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1359Β
Πρωτόκολλο: Α. 1075  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1359Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36557
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’αρ. Ε 2320/976/Α0034/2008 Υπουργικής Απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
665. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2021 Αριθμός: Ε2073
Πρωτόκολλο: Ε.2073  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36556
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 
666. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2021 Αριθμός: Ε2072
Πρωτόκολλο: Ε.2072  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36551
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α’ 207) αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).
 
667. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1330Β
Πρωτόκολλο: Α. 1080  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1330Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36549
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
 
668. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1308Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1308Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36545
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
669. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1310Β
Πρωτόκολλο: 38236 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1310Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
670. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 89943  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-36554
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.
 
671. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1307Β
Πρωτόκολλο: 39421 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1307Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36546
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύει.
 
672. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2021 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: 115038  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας & Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 – Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης.
 
673. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/4/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1290Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 366  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1290Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36542
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
 
674. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1255Β
Πρωτόκολλο: οικ. 13777  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1255Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36535
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής.
 
675. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ48Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4790/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ48Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36541
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english