Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
76. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5878Β
Πρωτόκολλο: 134670  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5878Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37548
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5886Β
Πρωτόκολλο: 159337 ΕΞ2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5886Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/ 30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιο-λογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β' 4522).
 
78. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/12/2021 Αριθμός: 65
Πρωτόκολλο: 515036  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-65
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37534
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης για τα έτη 2019 - 2020.
 
79. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 514971  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-37537
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37537
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5816Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5816Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37526
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο. ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37542
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37542
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (A' 237).
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: Ε2228
Πρωτόκολλο: Ε.2228  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5778Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5778Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37533
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος ''Εξοικονομώ 2021'', που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
84. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ247Α
Πρωτόκολλο: ν. 4872  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ247Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5779Β
Πρωτόκολλο: Α.1249  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5779Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής».
 
86. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ246Α
Πρωτόκολλο: ν. 4871  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ246Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37527
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
87. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5809Β
Πρωτόκολλο: 133237  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5809Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προγραμματικής περιόδου 2021-2025.
 
88. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5775Β
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5775Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37530
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α' 142).
 
89. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/102641  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-37540
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α..
 
90. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 359881  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-37562
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37562
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english