Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
31. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/10/2008 Αριθμός: ΝΣΚ 475
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 475/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΙΚΑ-ΝΣΚ 475
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21849Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν κατά το διάστημα αναστολής πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών δυνάμει δικαστικής απόφασης κατ' άρθρο 228 ΚΔΔ, είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτη του ΙΚΑ.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: 1106950/1214/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19700
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009.
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: 1105233/1673/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19690
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η..
 
34. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/10/2008 Αριθμός: 83
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ5/63/108429  
 Αρχείο .pdf: 2008ΟΑΕΕ-83
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19753
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο: 1104395/1935/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19673
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/10/2008 Αριθμός: ΦΕΚ2126Β
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/116/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2126Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19752Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ν. 3669/2008).
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/10/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1090856/500/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-19877
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίος επαγγελματικός χώρος.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1134
Πρωτόκολλο: 1100756/7250/0016  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1134
Συνημμένα: Άρθρα 23-27 του Ν. 3697/08 (ΦΕΚ 194Α'/25-9/2008)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19632
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: 1100330/1954/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: Εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων - Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008).»
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1098594/4811/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: α) Άτυπη κωδικοποίηση β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης γ) Απογραφικό Δελτίο Περαίωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19605
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/2008.
 
41. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2008 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17α/11/116/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19614
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων έργων.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/9/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: 1096888/11102/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19591
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α' 9) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/9/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: 1093407/518/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: "Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ."
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 25/9/2008 Αριθμός: ΦΕΚ194Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3697/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ194Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/9/2008 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17γ/185/5/Φ.%.13  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 288/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19704
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 288/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english