Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: 1013765/593/148/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18945
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, με ημερομηνία λήξης την 01/02/2008.
 
122. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2008 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/15/Φ.1.3.  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: α)Άρθρο 25 του Ν.3614/07(Α’ 267) β)Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής(2006/C 179/02)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β) την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: 1013687/164/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2008 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: 1013351/7070/1174/A0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18898
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004.
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: 1013170/160/58/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2007 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: 1009953/31/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18872
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008» (Βλ. και την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1013/2008.)
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: 1008687/3079/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1013
Πρωτόκολλο: 1009952/319πε/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1013
Συνημμένα: Εντυπο Ε9 έτους 2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18886
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008, και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν». (Βλ. και την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1014/2008)
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: 1006348/90/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18845
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3610/2007 που αφορούν τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: 1006147/271/51/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18844
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές. (Βλ. και την ΠΟΛ 1044/2008)
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: 1005307/318/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιριών έτους 2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: 1002494/42/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18871
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2008.
 
133. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 8/1/2008 Αριθμός: ΝΣΚ 10
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 10/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) Αν δύναται να υπογραφεί νομίμως εργολαβική σύμβαση μεταξύ της προσωρινής μειοδότιδος "Ε" και του Ελληνικού Δημοσίου, για το έργο "Α", δεδομένου ότι η ανωτέρω Εταιρεία σε χρόνο μη προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη δεν απέδειξε την κατά την ημέρα του διαγωνισμού ασφαλιστική της ενημερότητα ως προς το έργο "Β" και προσεκόμισε αναληθή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για το έργο "Γ", πλην όμως στη συνέχεια και σε χρόνο προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη απέδειξε δια νομίμων βεβαιώσεων την ασφαλιστική της ενημερότητα κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ως προς τα δύο (2) ανωτέρω έργα. β) Αν πέραν της αποστολής προς το ΙΚΑ Ομονοίας ως εκδούσης Αρχής της αληθούς και της αναληθούς βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας της "Ε" η ερωτώσα Υπηρεσία οφείλει να προβεί και σε άλλη περαιτέρω ενέργεια. γ) Αν, ενόψει των ανωτέρω, ανακύπτει ευθύνη ως προς την ερωτώσα Υπηρεσία.
 
134. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/1/2008 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/2/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Νόμου.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: 1000550/317/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου: «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english