Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: 1117989/2301/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19852
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149Β' /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών "Καθορισμός Νέας Εθνικής ονοματολογίας Οπικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)"
 
17. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/11/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/410  
 Αρχείο .pdf: 2008ΙΚΑ-19879
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19879
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία υποβολής "Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" από Ανώνυμες Εταιρείες.
 
18. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/11/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε57/56  
 Αρχείο .pdf: 2008ΙΚΑ-19878
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19878
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: 1116477/5189/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν. 3259/047 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/08.
 
20. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/11/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/28032  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-19811Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19811Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τον τρόπο καταβολής των προβλεπομένων εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/08.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1155
Πρωτόκολλο: 1114992/8175-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-09-2008).
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/11/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1100818/506/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-19792
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων κατά τη µετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: 1115002/7626/1484/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2008. - Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1152
Πρωτόκολλο: 1114301/11543/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1152
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19973
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: 1111400/939/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: α) Παραρτήματα Α και Β β) Υποδείγματα Α, Β και Γ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 1111165/2154/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.
 
27. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2008 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17γ/273/1/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 415/2008 του ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 415/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων.
 
28. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2008 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/136/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19752
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων. (ν. 3669/08).
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: 1110473/911/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19751
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών-τροποποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/10/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: 1111385/940/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english