Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
76. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2008 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/65/ΦΝ439  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: Οδηγός ενεργειών για την ανάθεση συμβάσεων του ν. 3316/2005.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19260
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Ισχύς μελετητικών πτυχίων. Β. Δαπάνη αναπαραγωγής τευχών διαγωνισμού κατά το ν. 3316/05. Γ. Έγκριση οδηγού ενεργειών για την ανάθεση συμβάσεων του ν. 3316/05.
 
77. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2008 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/65/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: 1058588/604/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νομικών Προσώπων.
 
79. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 28/5/2008 Αριθμός: ΝΣΚ 289
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 289/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 289
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22088Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν μετακλητός υπάλληλος (ήτοι γενικός γραμματέας) Δήμου κωλύεται να στελεχώσει εργοληπτική επιχείρηση με το πτυχίο του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) το οποίο κατέχει.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 1058911/1572/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19248
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων λόγω επικείμενων παραγραφών και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005 και για λοιπά θέματα ελέγχου.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: 1054916/10643/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’αυτές».
 
82. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΚ Ημερομηνία: 15/5/2008 Αριθμός: ΔΕΚ14706
Πρωτόκολλο: C-147/06  
 Αρχείο .pdf: 2008ΕΕ-ΔΕΚ14706
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμβάσεις δημοσίων έργων - Aνάθεση των συμβάσεων - Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - Μέθοδοι αποκλεισμού - Συμβάσεις δημοσίων έργων αξίας χαμηλότερης των ορίων των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ -Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής απορρέουσες από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου.
 
83. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΚ Ημερομηνία: 15/5/2008 Αριθμός: ΔΕΚ14806
Πρωτόκολλο: C-148/06  
 Αρχείο .pdf: 2008ΕΕ-ΔΕΚ14806
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20983Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμβάσεις δημοσίων έργων - Aνάθεση των συμβάσεων - Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - Μέθοδοι αποκλεισμού - Συμβάσεις δημοσίων έργων αξίας χαμηλότερης των ορίων των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ -Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής απορρέουσες από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου.
 
84. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 15/5/2008 Αριθμός: 1545Β
Πρωτόκολλο: 1545/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΣτΕ-1545Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 2434/1996, η οποία, επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδοµικά έργα, περιορίζει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ µέρους του εργοδότη µόνον σε όλως εξαιρετικές και περιοριστικώς αναφερόµενες περιπτώσεις είναι αντίθετη προς τις συνταγµατικές διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 22 παρ. 5.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: 1053724/549/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/5/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1052920/910/A0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-19198
Συνημμένα: ΦΕΚ 587 τ. Β'/4-4-2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19198
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρξη ισχύος των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης για το Ελάχιστο Κόστος Οικοδομής.
 
87. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2008 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/8/42-Ω  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19164
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση αποστολής στην Ε.Ε. Ανακοίνωσης για την Ανάθεση Σύµβασης.
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/4/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1047709/810/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-19166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19166
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση του Μοναδικού Δελτίου για τη δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/4/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1046726/768/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-19165
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19165
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πραγματικού κόστους κατασκευής τεχνικού έργου.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1041973/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-19397
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19397
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english