Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
46. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/9/2008 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17/05/107/ΦΝ 433  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19564
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Εργων."
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/9/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1092408/2666/ΟΟΤΥ/Δ  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19589
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σε περιοχές εντός Γ.Π.Σ..
 
48. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/9/2008 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/107/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19549
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση α) πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 3316/05 και β) τροποποίησης πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ίδιου νόμου.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/8/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1085898/416/Β/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19469
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής ακινήτων.
 
50. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/8/2008 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ11α/o/12/74-Ω  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV).
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 5/8/2008 Αριθμός: ΦΕΚ166Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3691/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ166Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22289Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
 
52. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/2008 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/97/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή α) των νέων εγκεκριμένων προκηρύξεων τύπου Β και Β1 (διαδικασία άρθρου 6) και Δ και Δ1 (διαδικασία άρθρου 8) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05 και β) των τροποποιημένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και τύπου Γ (διαδικασία άρθρου 9) του ιδίου νόμου. (Αφορά Μελέτες).
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: 1082334/443/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες λόγω του κατα-στροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: 1081928/11133/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19432
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: 1080607/10336/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: Παράρτημα μη εκπιπτόμενων δαπανών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19410
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: 1080606/10335/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: Παράρτημα εκπιπτόμενων δαπανών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: 1079842/1726/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 77 Α'/7.5.2008 (ν. 3659/2008, άρθρα 1 - 37 και 82)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3659/2008 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους». (Αφορά την επίδοση εγγράφων σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής, το όριο ποσού χρηματικών διαφορών για την άσκηση έφεσης, την άσκηση έφεσης επί προστίμων για παράβαση διατάξεων του Κ.Β.Σ. κ.α.).
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: 1076783/11063/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 117Α'/20.6.2008 (Αρθρα 10 & 12 Ν. 3670/2008)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α’/20.6.2008). (Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των τόκων που καταβάλλονται σε αλλοδαπές τράπεζες λόγω μακροχρόνιων δανείων που συνάπτονται για αναπτυξιακούς σκοπούς).
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: 1077025/410/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέσω διαδικτύου (internet).
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: 1076915/1424/ΔΜ β'  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008 (παρ.2α άρθρ.16 ν. 3661/2008)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008). (Ελάχιστο κεφάλαιο ΕΠΕ 4.500 ευρώ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english