Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 49
31. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/5/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/44/8/Φ5.3  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9319
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης αρ. 229/1999 του ΝΣΚ. Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση δικαιούται να διορθώσει σφάλμα προσφοράς που σημειώθηκε σε αριθμητική πράξη και να αναμορφώσει την προσφορά με βάση τη διόρθωση.
 
32. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/1999 Αριθμός: 52
Πρωτόκολλο: Ε33/42  
 Αρχείο .pdf: 1999ΙΚΑ-52
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20781
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 112-116 του Κ.Α. ΙΚΑ και θεσπίζεται νέος τρόπος ρύθμισης οφειλών στο ΙΚΑ.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/1999 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/35/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Παραδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημοσίου έργου. Μαθηματική Μέθοδος ανάδειξης αναδόχου.
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/1999 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/34/Φ.5.3α  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 121/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9288
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπογραφή Συμβάσεων Δημοσίων Εργων. Αποδοχή γνωμοδότησης 121/1999 του ΝΣΚ. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία αποδέχεται προσφυγή εργοληπτικής επιχείρησης κατά αποφάσεων και εγκρίσεων που σχετίζονται με τη δημοπράτηση του έργου η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση για την ανάθεση εκτέλεσής του, στερείται νομίμου ερείσματος.
 
35. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/4/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/6269  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9192
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 98/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9192
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με το "αν είναι δυνατή η επέκταση της εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων και σε άλλες κατηγορίες δημοσίων έργων, πέραν αυτών στις οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της τακτικής ή της έκτακτης αναθεώρησης.
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/1999 Αριθμός: 9
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/6062  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου αριθ. 1/1999 «Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων για την τήρηση των Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ».
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/3/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 679  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9158
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση Τευχών Δημοπράτησης.
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/3/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/12/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων για την κύρια κατηγορία.
 
39. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5527  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΘΟ-11181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό Σύστημα παροχής τεχνικής υποστήριξης στις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών. Τα συνηθέστερα και πλέον σημαντικά προβλήματα που ανεφύησαν κατά την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 92/50/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ από τις αναθέτουσες αρχές.
 
40. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/1999 Αριθμός: 3
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/11/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-3
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 763/1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση εκκρεμών αποφάσεων επιβολής διοικητικών ποινών-κυρώσεων κατ’εφαρμογή της παραγρ. 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995. Αποδοχή γνωμοδότησης 763/1998 του Ν.Σ.Κ.
 
41. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/1/1999 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Ε41/7  
 Αρχείο .pdf: 1999ΙΚΑ-13
Συνημμένα: Τρεις πίνακες, σύνολο σελίδων επτά.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση Συντελεστών Ιδιωτικών Οικοδ/κών Έργων - Υπόχρεος εργοδότης Ιδιωτικών Οικοδ/κών Έργων, Εργασιών - Υπόχρεος εργοδότης Δημοσίων Έργων. (Κοινοποιούνται ορισμένες διατάξεις των άρθρων 60 και 88 του ν.2676/1999 και παρέχονται διευκρινίσεις.)
 
42. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/1/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε57/4  
 Αρχείο .pdf: 1999ΙΚΑ-20784
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 15/1/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 9
Πρωτόκολλο: 9/1999  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 9
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 9/1999. Καθορισμός τιμών μονάδας νέων (υπερσυμβατικών) εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) έργου που δημοπρατήθηκε με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/1/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/378/0026  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-24026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24026
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατευθύνσεις άσκησης Δημοσιονομικού Ελέγχου.
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/1/1999 Αριθμός: 2
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/1/Φ.4.8  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-2
Συνημμένα: ΦΕΚ 1221Β'/30.11.1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης τεύχους ανάλυσης τιμών Γεωτεχνικών Ερευνών-Μελετών Γεωτεχνικών Εργων και Γεωτεχνικών Μελετών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english