Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 49
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/1999 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/97/Φ.1.3  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9932
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων και δημοσίευση διακηρύξεων σχετικών με τα δημόσια έργα. Συμπλήρωση της εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ 31/1999.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/1999 Αριθμός: ΠΟΛ 1257
Πρωτόκολλο: 1119380/11066/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1257
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9890
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση χρηματικών δωρεών για τους σεισμοπαθείς από τα ακαθάριστα έσοδα των τεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ.
 
3. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/12/1999 Αριθμός: 111
Πρωτόκολλο: Ε33/183  
 Αρχείο .pdf: 1999ΙΚΑ-111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των Ν. 2744/99, Ν. 2747/99 και Ν.2768/99, που αφορούν Θέματα Αναγκαστικών Μέτρων, Ειδικά Θέματα Ασφάλισης και Εσόδων.
 
4. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/12/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε57/49  
 Αρχείο .pdf: 1999ΙΚΑ-20785
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20785
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών με ασφαλιστικά χρέη μέχρι 2.000.000 δρχ.
 
5. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 15/12/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 773
Πρωτόκολλο: 773/99  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 773
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν α) στο διαγωνισμό για την ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Διαχείρισης (project manager) για τα έργα του Νέου Λιμένα Πατρών, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ορθώς απέκλεισε διαγωνιζόμενους οι οποίοι δεν υπέβαλαν με την προσφορά τους Ένορκη Βεβαίωση ενώπιον Σ/φου σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Έργων, που προβλεπόταν, στη Διακήρυξη ως απαραίτητο στοιχείο συμμετοχής στο διαγωνισμό και β) αν είναι δυνατή η συνέχιση του διαγωνισμού με τον εναπομείναντα υποψήφιο λόγω αποκλεισμού από την Επιτροπή Διαγωνισμού των λοιπών υποψηφίων για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/12/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/9834  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9875
Συνημμένα: Υπόδειγμα άδειας προσωρινής κυκλοφορίας ΜΕ, ΠΟΛ 1026/31.1.1996, Δ13ε/1268/1990 (ΦΕΚ 785 Β/1990)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9875
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αδεια προσωρινής κυκλοφορίας Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ). Ασφάλιση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ).
 
7. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 9/12/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 741
Πρωτόκολλο: 741/1999  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΥΓ-ΝΣΚ 741
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11593
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 741/1999. Περί χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) λόγω ταχύτερης εκτελέσεως δημοσίου έργου.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/1999 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο: 1109793/6134-11/0016  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
 
9. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/11/1999 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: 40236  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΣΩΤ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10569
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι στις διακηρύξεις δημοπρασιών έργων ή προμηθειών των ο.τ.α.
 
10. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/9247  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9829
Συνημμένα: 16352/15.11.1999 εγκύκλιος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Δ13ε/0/9038/11.11.1999 ΥΠΕΧΩΔΕ, 105665/6.9.1999 ΣΔΟΕ, ΦΕΚ 199 τ.Α/28.9.1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση μηχανημάτων έργων (ΜΕ). Ασφαλιστικές εταιρείες που θα ασφαλίζουν ΜΕ μόνο με τον αριθμό πλαισίου τους, χωρίς να έχουν άδεια κυκλοφορίας, θα παραπέμπονται στον εισαγγελέα και στον ΣΔΟΕ.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/11/1999 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/89/ΦΝ 413  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση προεδρικού διατάγματος για τον πειθαρχικό έλεγχο των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/11/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/8495,8496  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9792
Συνημμένα: 105665/6.9.1999 έγγραφο του ΣΔΟΕ, 2510/2/27α/2.8.1999 Δ/νση Τροχαίας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρήση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) στα Λατομεία, Ορυχεία, Μεταλλεία, Εργοτάξια, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ναυπηγεία, Διϋλιστήρια, Μάντρες υλικών, Εκθέσεις, Αποθήκες κ.λ.π. Ισχύουν οι διατάξεις του ΚΟΚ και στους χώρους αυτούς.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/10/1999 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/80/Φ.1.3  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-31
Συνημμένα: ν. 2741/1999 άρθ. 8 παρ.1 & 6
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων και δημοσίευση διακηρύξεων σχετικών με τα δημόσια έργα. Διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από τη σύναψή τους στις συμβάσεις: α) προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/95 προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων δρχ., β) εκτέλεσης δημοσίων έργων προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω του ενός δισεκατομμυρίου δρχ. και γ) παροχής υπηρεσιών (εκπόνησης μελετών) προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων δρχ.. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.
 
14. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/1999 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/75/ΦΝ 412  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: ΦΕΚ 187Α'/16.9.99
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9734
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του π.δ/τος 218/1999 που τροποποιεί το π.δ. 609/1985.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/9/1999 Αριθμός: ΠΟΛ 1184
Πρωτόκολλο: 1084411/4996-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9674
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των Περιοχών του Νομού Αττικής που επλήγησαν οπό το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english