Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: 1020607/3579/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 35 τ.Α'/16-2-2005 (Ν.3312/2005 Αρθρα 1, 22 και 25) και ΦΕΚ 149 τ.Α'/4-8-2004 (Ν.3259, Αρθρα 1-11 και 41)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15802
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1-11) του ν. 3259/2004 και του άρθρου 22 του ν. 3312/16-2-2005 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1032
Πρωτόκολλο: 1020340/1269-12-0016  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1032
Συνημμένα: Υπουργική Απόφαση 1016358/800/0016/16.2.2005 (ΦΕΚ 244 τ.Β'/24.02.2005)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί αναπροσαρμογής ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1030
Πρωτόκολλο: 1019513/125/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογικά στοιχεία που δεν θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) που αφορούν συναλλαγές του ημερολογιακού έτους, από 1/1-31/12/2005. (Βλ. και την ΠΟΛ 1081/2006)
 
124. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/2/2005 Αριθμός: 5
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/22/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-5
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15797
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. (Βλ. και την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 25/2004).
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: 1018145/1103/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: α) Παράρτημα με παραδείγματα β) Διάφορα υποδείγματα εντύπων, γ) Αρθρα 13 έως 17, 28 και 33 του ν. 3296/2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν. 3296/2004 "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις". (Αφορά την περαίωση φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο και την κατά προτεραιότητα διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών. Βλ. και τις ΠΟΛ 1082/2005 και ΠΟΛ 1087/2005).
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο: 1017112/307/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν. (Τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1048/2005)
 
127. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8493/613  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΜΕΤ-15759
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15759
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της 57493/2821/03/28-6-2004 (Β' 1055) υπουργικής απόφασης.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: 1017162/109/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: Ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263/τ.Α'/23.12.2004) & Εγγραφο 117/9.2.05 της ΕΛΤΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β' του ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α') "Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις" που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α') για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: 1016122/338/75/0014  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: Δύο (2) υποδείγματα - πίνακες.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.», καθώς και τρόπος και χρόνος δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/04.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο: 1016387/52/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1137/2004 και 1150/2004).
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: 1014070/241/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: Παράρτημα με παραδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2005 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.(Ε5).
 
132. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2005 Αριθμός: 3
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/14/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-3
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών και 1η βελτίωση των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Εργων.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: 1005968/101/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κλπ..
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1016
Πρωτόκολλο: 1012212/10171/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15706
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3296/14.12.2004 (ΦΕΚ 253 Α') που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: 1008904/198/45/0014  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: Αρθρα 5, 21 και 24 του ν. 3296/2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15689
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του ν. 3296/04, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english