Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: 1037218/10410/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1046
Πρωτόκολλο: 1036178/153/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20347
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009».
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: 1034788/129/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις στην 1111400/939/0013 Α.Υ.Υ.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου».
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: 1033199/549/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/3/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1030823/1751-18/0016  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-21612
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21612
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός επιστρεπτέου ποσού με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
111. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2009 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ17γ/08/44/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: ΦΕΚ 410Β΄/6-3-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών".
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: 1018427/10248/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20296
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων.
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/3/2009 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/155  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και ΠΔ 334/94 "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών").
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: 1028045/1232/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: 1027946/100/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20260
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2009.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: 1102799/6892/1336/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 434/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20297
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθ. 434/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή αίτησης προς τη ΔΟΥ για μείωση της φορολογητέας αξίας στην περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση τίθεται σε ειδική εκκαθάριση και η περίοδος της εκκαθάρισης παρατείνεται με απόφαση του Εφετείου.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1032
Πρωτόκολλο: 1025991/292/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1032
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2009 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
118. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/3/2009 Αριθμός: ΦΕΚ40Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3752/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ40Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21819
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: 1022457/86/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20208
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες ελέγχου ΕΤΑΚ.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: 1022416/1082/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: ΦΕΚ 443 Β/11.3.2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20232
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english