Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
91. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2017 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.558  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2239Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31429
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» έως τις 17 Ιουλίου 2017.
 
93. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2235Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2235Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31571Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2199Β
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1090  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2199Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.
 
95. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΚΕΔΕ/4291  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31437
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Mεταφορών "Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/12-05-2016 από- φασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)".
 
96. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ91Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4478/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ91Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαϊου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπτης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 
97. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 146507  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31378
Συνημμένα: Εγκύκλιος ΥΠΕΡΓΑΣ Γ1α/Γ.Π.οικ.35136/2017 Εγκύκλιος ΥΠΕΡΓΑΣ Γ1α/Γ.Π.οικ.35136/2017
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα.
 
98. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2017 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.
 
99. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/6/2017 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.
 
100. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44394  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-31384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορισμός είκοσι ενός (21) μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
101. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2017 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16.
 
102. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 14/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ88Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 57/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ88Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
103. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 14/6/2017 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: 3802  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31422
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
 
104. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 14/6/2017 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: 3800  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31433
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 
105. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 14/6/2017 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: 3801  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31449
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english