Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: 1048938/254/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1048843/928/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-20496
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20496
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού.
 
93. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 13/5/2009 Αριθμός: 1663
Πρωτόκολλο: ΣτΕ 1663/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΣτΕ-1663
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21756
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτόκιο επί οφειλών του Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόμων περί δικών Δημοσίου.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1012466/10154/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: Σχολιασμός Φοροτεχνικού Συμβούλου ΣΑΤΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία έχουν σχηματισθεί με ειδικούς νόμους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από τους νόμους αυτούς προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση αυτών.
 
95. Δοικητικό Εφετείο
Κατηγορία: Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ημερομηνία: 30/4/2009 Αριθμός: 1269
Πρωτόκολλο: ΔΕφΑθ 1269/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΔΕφ-1269
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σημαντική απόφαση, που δέχεται ό,τι και η ΔΕφΑθ 529/2009, με κύριο επιπρόσθετο στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί, ότι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να ελέγξει τη νομιμότητα της έγκρισης του λογαριασμού.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: 1044390/421/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο: 1043010/2975/513/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.4.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 
98. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2009 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/63/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 21/08 (σχετικά με τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου).
 
99. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2009 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/59/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: ΦΕΚ 513 Β' /19-3-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20420
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων.
 
100. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2009 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/60/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20421
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης και έναρξη ισχύος της.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: 1042128/10485/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20433
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται από το ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α' 27/16.02.2009).
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: 1040577/10505/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20428
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 1040580/10470/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20429
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση του φόρου 10% που επιβάλλεται στους τόκους που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, όταν οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1052
Πρωτόκολλο: 1037271/1347/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1052
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20379
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο και των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: 1036903/2169/20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20355
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english