Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1207
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26620
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013.
 
77. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/9/2013 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ10/73/1357124  
 Αρχείο .pdf: 2013ΟΑΕΕ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26597
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13 ΦΜΑΠ 1133089  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26604
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26604
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταχώρηση – εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2010.
 
79. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/8/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1910  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26579
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26579
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα "Καταχωρίσεις και Χορήγηση Βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ - Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια".
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1205
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1205  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26581
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1204  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26630
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 
82. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/8/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-5794  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26576
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26576
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. - Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1202
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1202  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1202
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26574
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη αυτεπάγγελτος συμψηφισμός εισφορών που εισπράττονται ή παρακρατούνται από τις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Ι.Κ.Α.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1198
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1198  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26605
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση δαπανών αγοράς αγαθών που πραγματοποιούνται από εταιρείες με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μέσω τριγωνικών συναλλαγών.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1200
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1200  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1200
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26606
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 απόφασης (ΦΕΚ 1685/Β΄/2001) «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, και της απόφασης με αριθμό πρωτ. 11142200/8853/0016 (ΦΕΚ 1945/Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1199
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1199  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26607
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012.
 
87. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 8/8/2013 Αριθμός: ΦΕΚ174Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4178/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ174Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26564
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
 
88. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2013 Αριθμός: 48
Πρωτόκολλο: Ε33/621  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-48
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26533
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1193
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1193  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1193
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2013 Αριθμός: ΦΕΚ1867Β
Πρωτόκολλο: ΔΠΕΙΣ Α 1120404 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1867Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39548Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english