Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1057532/277/0015  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20701
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: 1057490/194/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20587
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44 και 45 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄/27.5.2009) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: 1056659/1090/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. [ν.δ.2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 231) και ν.δ.4383/1964 (ΦΕΚ Α΄ 189)].
 
79. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/6/2009 Αριθμός: ΦΕΚ1079Β
Πρωτόκολλο: 12323/ΓΓ175  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1079Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: 1055521/1586/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20580
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ. 1035/11.3.2009 Α.Υ.Ο.Ο. «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών».
 
81. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ/914  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-20596
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Πρακτικών της 5ης Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έκπτωση 5% στις αμοιβές μελετητών (ν. 3316/05).
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1053873/867/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27575
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων στην περίπτωση ύπαρξης επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ).
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 27/5/2009 Αριθμός: ΦΕΚ80Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3763/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ80Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20587Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: 1052512/10666/B0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20524
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53)που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
 
85. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2009 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/78/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: ΦΕΚ 822 τ. Β'/4-5-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20521
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση διόρθωσης σφαλμάτων στην αριθμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 
86. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2009 Αριθμός: 39
Πρωτόκολλο: Ε33/245  
 Αρχείο .pdf: 2009ΙΚΑ-39
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22334
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων.
 
87. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2009 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/74/ΦΝ 439.1  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση διόρθωσης σφαλμάτων στην αριθμ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28-7-2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: 1010770/354/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20514
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναζήτηση στο διαδίκτυο (internet) των εντύπων που σχετίζονται με τις Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1066
Πρωτόκολλο: 1035187/602/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20513
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 «πτωχού» στο σύνδικο της πτώχευσης.
 
90. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 15/5/2009 Αριθμός: ΦΕΚ75Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3762/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΑΠ-ΦΕΚ75Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english