Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 1066343/ 536 / Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20677
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009).
 
62. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/6/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/211  
 Αρχείο .pdf: 2009ΙΚΑ-20697
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20697
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β' τετραμήνου 2009 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
63. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 30/6/2009 Αριθμός: ΝΣΚ 285
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 285/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 285
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22224Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πτωχευτικός Κώδικας - Συμμετοχή σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών.
 
64. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/6/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/276  
 Αρχείο .pdf: 2009ΙΚΑ-21656
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21656
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3762/2009.
 
65. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/6/2009 Αριθμός: ΦΕΚ1249Β
Πρωτόκολλο: Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1249Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20797
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.
 
66. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/6/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε57/37  
 Αρχείο .pdf: 2009ΙΚΑ-21849
Συνημμένα: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 426/2000 και 475/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21849
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί της δυνατότητας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά το διάστημα αναστολής πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών τους, κατ' άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.-Ν.2717/99).
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: 1061748/987/ΔΜΒ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20634
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: 1060590/1642/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 3763/2009 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1083
Πρωτόκολλο: 1060077/10800/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20623
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 53 του ν.3190/1955, αντίστοιχα.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: 1057504/285/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20589
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας»
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: 1022502/869/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20603
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: 1057317/1096/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/68) σχετικά με την επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: 1057025/4492/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20581
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1077
Πρωτόκολλο: 1057501/284/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20588
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού περαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.
 
75. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/6/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 10349  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΑΠ-20578
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20578
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english