Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: 1070576/2627/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: 1069601/1972/ΟΟΤΥ/Δ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των εντύπων Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9 για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων ακινήτων ειδικών κατηγοριών.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: 1068469/441/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη ενημέρωση του βιβλίου έργων για έργα που έχει καταρτιστεί σχετικό συμφωνητικό και έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. του εκμεταλλευτή του μηχανήματος και αντίγραφο αυτού βρίσκεται επί του μηχανήματος.
 
64. Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/6/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 7674  
 Αρχείο .pdf: 2005ΤΠΕΔΕ-16199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφάπαξ βοήθημα - Ισχύς του εργοληπτικού πτυχίου κατά τη δήλωση παύσης επαγγέλματος.
 
65. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 30/6/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 376
Πρωτόκολλο: 376/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 376
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολη και έλεγχος οικονομικών στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1096
Πρωτόκολλο: 1064358/10923/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16158
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων.
 
67. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 30/6/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 358
Πρωτόκολλο: 2005/358  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 358
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν είναι ορθός ο αποκλεισμός διαγωνιζόμενου εργολήπτη (και κατ΄επέκταση της κοινοπραξίας εργοληπτών της οποίας αποτελεί μέλος) ο οποίος προσκόμισε το από τη διακήρυξη απαιτούμενο απόσπασμα του ποινικού του μητρώου που δεν ήταν λευκό και δεν συνοδευόταν από την προβλεπόμενη στο άρθρο 23.2 β. της σχετικής διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση, όταν το υποβαλλόμενο απόσπασμα περιέχει...
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: 1062966/1249Α/0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του "Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α." που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004. (Βλ. και την ΠΟΛ 1096/2005 για περαιτέρω παράταση λόγω της απεργίας των τραπεζικών υπαλλήλων).
 
69. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 24/6/2005 Αριθμός: 400
Πρωτόκολλο: 400/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΣτΕ-400
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις που μετέχουν με ενημερότητα πτυχίου δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικά πτωχευτικού συμβιβασμού και μη παύσης εργασιών. β) Υπό τον ν. 3263/2004 καμία προσφορά, ανεξαρτήτως του ποσοστού έκπτωσης, δεν αιτιολογείται, ούτε πηγάζει τέτοια υποχρέωση αιτιολόγησης των προσφορών από το Κοινοτικό Δίκαιο.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1060209/226/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16156
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 κατοίκων εξωτερικού.
 
71. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2005 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: Η υπ'αριθμ. 312/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 312/2005 γνωμοδότησης.
 
72. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/6/2005 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/88/Φ.Ν. 439  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποδείγματα προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν. 3316/05. (Αφορά Μελέτες)
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: 1060960/2403/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης από την κατοχή ή κυριότητα σκάφους αναψυχής με ξένη σημαία.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1087
Πρωτόκολλο: 1058329/1851/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1087
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16138
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης 1021618/1120/ ΠΟΛ.1037/1.3.2005 "Ελεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων" καθώς και για λοιπά θέματα ελέγχου.
 
75. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/6/2005 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17γ/08/84/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: Η υπ'αριθμ. 200/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 200/2005 Γνωμοδότησης του Α΄Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (Περί της αμοιβής των μελετών)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english