Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
46. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/8/2009 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/124/ΦΘ 5.16.1  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: Απόφαση με Αριθ.Πρωτ.Δ17α/01/124/ΦΘ 5.16.1
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20818
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/8/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: 1081855/391/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/8/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: 1078580/6637/491/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: ΦΕΚ 1079 Β/4-6-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/8/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: 1077067/1192/ΔΜ Β'  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 152/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 152/2009 γνωμοδότησης του ΣΤ’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1097
Πρωτόκολλο: 1075643/5034/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20793
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1057025/4492/ΔΕ-Β/ΠΟΛ1074/10-6-2009(Φ.Ε.Κ. 1251 B΄ /25-6-2009) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων».
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/7/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1073791/1178/ΔΜ Β  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-20741
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20741
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με διαδικασίες Μητρώου.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: 1076661/370/0015  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών και εκκαθαριστικών) κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και την υποβολή καταστάσεων αθεώρητων στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
 
53. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/7/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 23837/424  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΑΠ-20825
Συνημμένα: Κοινή Υπουργική Απόφαση 21017/84/30-06-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση δημοσίευσης κ.υ.α. 21017/84/30-06-2009.
 
54. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/7/2009 Αριθμός: ΝΣΚ 302
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 302/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 302
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22274Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν ο πτωχός έχει δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/7/2009 Αριθμός: ΦΕΚ122Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3775/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ122Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20647
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: 1073959/6332/943/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου ν. 3763/09 και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
 
57. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 16/7/2009 Αριθμός: 2387
Πρωτόκολλο: 2387/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΣτΕ-2387
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20901
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά τη διάκριση μεταξύ σύμβασης έργου και προμήθειας. Σημαντική απόφαση για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, διότι αποσαφηνίζει ότι ο χαρακτηρισμός της σύμβασης δεν γίνεται βάσει της επιμέρους αξίας των εργασιών και των προς προμήθεια υλικών, μηχανισμών κλπ., αλλά βάσει του κύριου σκοπού της συμβάσεως.
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: 1069235/693/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: 1068273/2132/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20717
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α΄ 17)], αναφορικά με τις εταιρείες με τη μορφή: SPA, SAPA, SRL, SNC και SAS.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1067721/656/Τ & ΕΦ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20700
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english