Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 58
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: 1030026/10403/Β'0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2753/1999 και του ν. 2778/ 1999, οι οποίες αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών και των νομικών προσώπων. Παρέχονται σχετικές ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
 
47. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/3/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/2212  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10159
Συνημμένα: Υποδείγματα βεβαιώσεων, Πίνακας ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις για εξαγωγή Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ).
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 1024983/463/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10123
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 49 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν.2238/1994.
 
49. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2000 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: Δ11δ/99/7  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αξία σε δραχμές των κατωτάτων ορίων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και μελετών, προμηθειών και για τις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις των εξαιρούμενων τομέων τα οποία εφαρμοζόνται από την 1-1-2000. Διορθωτικός πίνακας κατωτάτων ορίων δημοσίων συμβάσεων.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1021001/167/0015Β'  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. Απαλλαγή θεώρησης.
 
51. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2000 Αριθμός: 5
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/3344  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-5
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλούστευση της διαδικασίας για την παροχή των επιβαρυντικών στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική ικανότητα και αξιοπιστία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους στο Μητρώο ΜΕΕΠ. Για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων, όλοι οι φορείς που αναθέτουν εργολαβίες, θα μπορούν να ζητήσουν με FAX στοιχεία για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάθε διαγωνισμό, από τη Δ/νση Δ15 που έχει την αρμοδιότητα τήρησης του Μητρώου ΜΕΕΠ.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1018247/10216/Β'0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10069
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για κύρια ασφάλιση, κατά ποσοστό 50%, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων.
 
53. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/2/2000 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Δ17α/146/2/Π.Ε/Φ.5.1.1  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-4
Συνημμένα: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 710/1999 και 767/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ. Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 11 του ν.2696/1999 "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" σχετικά με τον όρο "κατοικημένη περιοχή" και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επιγραφών κλπ
 
54. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2000 Αριθμός: 3
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/ε/0/172  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-3
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του Π.Δ.221/1999 με τίτλο Τροποποίηση του Π.Δ. 209/1998 "Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας".
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/1/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/959  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-9983
Συνημμένα: Υπόδειγμα ταξινόμησης ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ταξινόμηση Μηχανημάτων Εργων.
 
56. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2000 Αριθμός: 2
Πρωτόκολλο: Δ16α/06/34/Φ.Κολαρετάκη  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-2
Συνημμένα: Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών με αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/265/27675/30.12.1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10110
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαύξηση κανονικής αδείας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
 
57. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/1/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/127  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-9961
Συνημμένα: ΦΕΚ 262Α'/1999(ΠΔ 262/1999), ΦΕΚ 2076Β'/1999 (Υπ. Απόφαση Δ17α/04/88/ΦΝ 416/99), Υπόδειγμα άδειας διέλευσης, Πινακίδες αναγνώρισης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Καθορισμός μεγίστων ορίων, διαστάσεων και βαρών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ). Β) Χορήγηση άδειας διέλευσης ΜΕ.
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/1/2000 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ11δ/25/1  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: Πίνακες 3 φύλλα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αξία σε δραχμές των κατωτάτων ορίων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων υπηρεσιών και μελετών, προμηθειών και για τις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις των εξαιρούμενων τομέων, τα οποία εφαρμόζονται από την 1-1-2000.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english