Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
31. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 83679  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31846
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
32. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4108Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4108Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31861Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4003/17.11.2017 (τ.Β').
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 23/11/2017 Αριθμός: ΝΣΚ 259
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32351Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ.
 
34. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4003Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 16/11/2017 Αριθμός: ΝΣΚ 207
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32570Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1175
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας.
 
37. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31827
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική ενημερότητα.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1172
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1172
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3976Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3976Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
40. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ171Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4497/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ171Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1171
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις
 
42. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/11/2017 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.79792/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με ν. 4412/2016 (Α' 147).
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31811
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».
 
44. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 78967  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31781
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31781
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 31/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 229/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-32162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32162
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτρεπτό ή μη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, ύστερα από την έκδοση προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english