Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1091531/7453/1653/Δ0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-21034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21034
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: 1087704/418/0015  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20910
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 24/9/2009 Αριθμός: ΦΕΚ185Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 138/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ185Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών.
 
34. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/199  
 Αρχείο .pdf: 2009ΙΚΑ-20978
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 157/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση έργων από Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µε ανάθεση ή εργολαβία – εφαρµοστέες διατάξεις.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: 1089177/1469/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20944
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ: 1086/22-6-2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008).
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1118
Πρωτόκολλο: 1088163/436/Α0063  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20966
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/9/2009 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/127/ΦΝ 448  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: ΦΕΚ 117Α΄/20-7-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20857
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος υπ'αριθμ. 93 "Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους".
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: 1085664/5236  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3775/2009.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: 1085634/5235  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20856
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3790/2009 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
 
40. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/9/2009 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/125/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: ΦΕΚ 1661Β/13-8-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20830
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου».
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: 1089369/1149/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20967
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εµπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, καθώς και του εντύπου απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου επί δικαιωµάτων και τόκων που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: 1084133/5002/0016  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: Παραρτήματα Α-ΣΤ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: 1084198/517/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2009, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/8/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: 1082704/513/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του ν. 3763/2009.
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/8/2009 Αριθμός: 05Β
Πρωτόκολλο: 35307  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-05Β
Συνημμένα: Παράρτημα από τα αναφερόμενα υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20836
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) ‘’Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις.’’
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english