Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 58
31. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 23/6/2000 Αριθμός: ΝΣΚ 426
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 426/2000  
 Αρχείο .pdf: 2000ΙΚΑ-ΝΣΚ 426
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21849Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν , κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής των άρθρων 69 παρ.2, 88 εδ.β', 200-205, 206-209 και 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999): (α) είναι νόμιμη η λήψη αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως των απαιτήσεων του Δημοσίου ή άλλων μέτρων (διοικητικών, ποινικών κλπ.) κατά των οφειλετών αυτού και σε αρνητική περίπτωση ποια η τύχη
 
32. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/6/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4736  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10457
Συνημμένα: Εγγραφο ΔΕΗ ΔΥΜ/Νο.3547/13.6.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ταξινόμηση μηχανημάτων έργων (ΜΕ).
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1197
Πρωτόκολλο: 1044158/984/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1197
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 239/2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10467
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και αποδοχή της γνωμοδότησης 239/2000 του Ν.Σ.Κράτους που αφορά ανάκληση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου. Σε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, η ΔΟΥ η οποία χορήγησε τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης, δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής.
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/6/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1193
Πρωτόκολλο: 1055677/3410/13/0016  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1193
Συνημμένα: Πίνακας μεταβολών των τόκων υπερημερίας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό τόκων υπερημερίας. Καθορισμός ποσοστών τόκων υπερημερίας.
 
35. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/5/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4172  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10391
Συνημμένα: 3 έγγραφα του ΥΠΟΙΚ με αρ.πρωτ. Α)1048081/2954/0016/24.5.2000, β) 1063795/5635/0016/17.6.1997, γ) 1015110/945/0016/14.2.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων έτους 2000.
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/5/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4041  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10386
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 385Β'/24.3.2000 (Απόφαση Κ3-1563)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτική ασφάλιση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ).
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/5/2000 Αριθμός: ΝΣΚ 296
Πρωτόκολλο: 296/2000  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 296
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίληψη Ερωτήματος: Η Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ., ερωτά εάν το Δημόσιο (ΥΠ.ΠΟ.) υποχρεούται να απαντήσει στα ειδικά και συγκεκριμένα ερωτήματα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΠΕΔΜΕΔΕ), μέσω των οποίων επιχειρείται άσκηση ουσιαστικού ελέγχου της διοικητικής εξουσίας.
 
38. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 8/5/2000 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2000/14/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2000ΕΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
 
39. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2000 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ11δ/160/5  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: Εγγραφα ΥΠΕΘΟ με αρ.πρωτ. 8674/Γ 217/3.3.2000 και 8675/Γ216/3.3.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 346/98.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 26/4/2000 Αριθμός: ΝΣΚ 243
Πρωτόκολλο: 243/2000  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 243
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν η Διοίκηση υποχρεούται να χορηγήσει σε μέλος Κοινοπραξίας, στην οποία ανατέθηκε έργο με το σύστημα μελέτη-κατασκευή αντίγραφο της υποβληθείσας υπ'αυτής (Κοινοπραξίας) μελέτης εφαρμογής.
 
41. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/2960  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10262
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί, Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα και Αναβατόρια).
 
42. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2000 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17α/122/2/Π.Ε./ΦΝ 312  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: Πίνακας (1 σελίδα)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10263
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου αρ. 20/1997. Δίδονται οδηγίες για τις περιπτώσεις δημοπράτησης έργων των οποίων ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει εκτός του "κοινού αντικειμένου" (εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης) και τμήματα που ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία των Υδραυλικών και Η/Μ έργων.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: 1035149/10536/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11042
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.1828/1989, δεν ισχύουν οι περιορισμοί αναφορικά με το ελάχιστο ύψος επένδυσης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2601/1998. Οδηγίες για τη κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων. Οι περιορισμοί των ελαχίστων ορίων του ν.2601/1998 δεν ισχύουν για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989.
 
44. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/4/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/2881  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10230
Συνημμένα: Εγγραφο Υπ.Μεταφορών Δ3/Β/13754/2273/24.3.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Χρήση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ). Β) Ασφάλιση ΜΕ.
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2000 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/5474  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-8
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10201
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλούστευση διαδικασίας ανανέωσης των πτυχίων των Γραφείων Μελετών και βελτίωση των σχετικών εντύπων. Με ομόφωνη γνώμη της Γ.Ε.Μ., η ανανέωση των πτυχίων των Γραφείων Μελετών θα ενεργείται ανά τετραετία όπως ανανεώνονται και τα πτυχία των ατομικών Μελετητών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english