Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
16. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΚ Ημερομηνία: 23/11/2009 Αριθμός: 2347
Πρωτόκολλο: 2347  
 Αρχείο .pdf: 2009ΑΡΠΑΓ-2347
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21438
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα έκδοσης και εκτέλεσης διαταγής πληρωμής από σύμβαση δημοσίου έργου κατά του κυρίου του έργου, όταν ο τελευταίος είναι το Δημόσιο, νπδδ ή ΟΤΑ.
 
17. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2009 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17/03/162/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21136
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1141  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: - Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009. - Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 
19. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/11/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/358  
 Αρχείο .pdf: 2009ΙΚΑ-21156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21156
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2009 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1140
Πρωτόκολλο: Δ13ΦΜΑΠ 1000003 ΕΞ 2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1140
Συνημμένα: Τρία (3) Υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμηστικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: 1110011/1159/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21154
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/10/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: Δ14 1102163 ΕΞ 2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21032
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσµίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. µε ηµεροµηνία λήξης 26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: 1101096/8060/700/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόµου 3763/2009, για θέµατα Φ.Π.Α.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: 1088566/7245/1101/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20973
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21-7-2004.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/10/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1045673/403πε/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου.
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2009 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/621  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και Π.Δ. 334/94 "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών".)
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: 1093828/7501/1166/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20972
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄16/09/2009) και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: 1093107/ΕΞ/0016  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09).
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: 1091590/5350/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3775/2009.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1091535/7452/1652/Δ0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20950
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS). Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english