Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1067
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1067  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26066
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες - Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 - Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010.
 
212. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2013 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/9/24  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης “Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.”
 
213. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/4/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 9280/196  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26089
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2013, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής.
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1064  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής της.
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1063
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1063  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26067
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.
 
216. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1061  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1062  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄3452/27.12.2012), για το οικονομικό έτος 2012.
 
218. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2013 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26039
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα-Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β).
 
219. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2013 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/37/5/ΦΝ 444.1  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα.
 
220. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΟΑ/οικ.8638  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΣΩΤ-26046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.
 
221. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΟΑ/οικ. 8638  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΔΜΗΔ-26151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26151
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.
 
222. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2013 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Π1/678  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26152Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).
 
223. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1053  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2012.
 
224. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων ετών τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων επ’ αυτών.
 
225. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1051  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english