Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: 1011155/515/Α0010  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20141
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: 1012522/10134/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20108
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
138. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/1/2009 Αριθμός: ΦΕΚ125Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ./12  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ125Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20209Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την παρακολούθηση και εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: 1009015 /387/77/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/1/2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: 1007618/311/65/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008.
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1004
Πρωτόκολλο: 1006346/10048/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
 
142. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 13/1/2009 Αριθμός: ΝΣΚ 36
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 36/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 36
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22221Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν στην ανώνυμη εταιρεία "Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ" (Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3066/2002-Α'252) δύναται, κατ' άρθρο 85 παρ. 5 περ. ε' του Ν.2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" (Α' 151), να χορηγηθούν τα αιτούμενα φορολογικά στοιχεία (αντίγραφα δηλώσεων Ε1, Ε3, Ε9 και ΦΠΑ) ενός φορολογουμένου υπέρ του οποίου έχει εγγυηθεί, για την αποπληρωμή ληφθέντος από αυτόν δανείου.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: 1002544/34/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009.
 
144. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/1/2009 Αριθμός: ΦΕΚ21Β
Πρωτόκολλο: οικ.72146/2316  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΜΕΤ-ΦΕΚ21Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20097
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων.
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/1/2009 Αριθμός: ΦΕΚ27Β
Πρωτόκολλο: Κ2-11365  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ27Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα αό την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/1/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1002
Πρωτόκολλο: 1004773/10042/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1002
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20037
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english