Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1013
Πρωτόκολλο: 1009294/335/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1013
Συνημμένα: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 633/04
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15690
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αρ. 633/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (ατομικής), σχετικά με τον τρόπο που υπεισέρχονται στη θέση θανόντος εταίρου (προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ) οι κληρονόμοι αυτού, για την ανάλογη υποβολή από την υπόχρεη εταιρία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου (Μ3) "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου".
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1010
Πρωτόκολλο: 1007601/37/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1010
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν.3296/04 (ΦΕΚ 253Α΄-14/12/2004) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: 1007459/10098/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15663
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου.
 
139. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 19/1/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 41
Πρωτόκολλο: 41/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 41
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15724
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, ο ν. 3074/2002, με τον οποίο μεταξύ των άλλων συστάθηκε θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αναβαθμίστηκε το Συντονιστικό Οργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου, που είχε συσταθεί με το ν. 2477/1997, εφαρμόζεται και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: 1005148/37/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: ΦΕΚ 253 τ.Α'/14-12-2004 (άρθρα 22, 23, 24, 25 και 26, Ν. 3296/2004)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15647
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 23, 24, 26 και 33 του ν. 3296/2004 "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις".
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: 1004617/10029/ΔΕ-Γ'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3296/2004 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: 1003821/10037/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: Παράρτημα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/1/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: 1000659/1/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: α) Παραδείγματα και σχετικοί πίνακες β) Απόσπασμα του άρθρου 5 του ν. 3296/2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english