Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/12/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1176529/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22756
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22756
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή πίνακα καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/10.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1207
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1207  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Καναδά.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1204  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22743
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1208
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1208  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1208
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22757
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1205
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1205  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1200
Πρωτόκολλο: 1175023/3752/00τυ/δ  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1200
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 41α του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1199
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1199  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1197
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2192B  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1197
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.12.2010, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 
9. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 27/12/2010 Αριθμός: ΦΕΚ243Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 150/2010 & ΠΔ 151/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ243Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση λειτουργίας ΕΥΔΕ.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1194
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3900/2010
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/12/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17Ε 5053959 ΕΞ/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22731
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3899/2010 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας".
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1196
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2192B  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1196
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22848
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1188
Πρωτόκολλο: Δ12Α/2282/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22711
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1186
Πρωτόκολλο: Δ12Α/2276/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1186
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ζ1-1398  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22821
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποδείγματα των πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3869/2010 "Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 130).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english