Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


   
Στοιχεία Συμβάσεων Έργων
 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει στοιχεία συμβάσεων έργων, όπως αυτά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ/Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.:

Α. Στοιχεία Συμβάσεων Έργων – Δ' τρίμηνο 2009.pdf (ανάρτηση στις 21/5/2010 στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ)
Β. Στοιχεία Συμβάσεων Έργων – Γ' τρίμηνο 2011.pdf (ανάρτηση στις 17/11/2011
στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ)

Η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται με καινούργια στοιχεία έργων αναλόγως της ροής επικαιροποίησης της εν λόγω ιστοσελίδας.

 

Χρηματοδοτήσεις και Κατανομές Πιστώσεων
 
 

30/07/2015
Αποφάσεις χρηματοδότησης και κατανομής πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ και έργων ΠΔΕ μέχρι και 29/07/2015.
 

15/06/2015
Αποφάσεις χρηματοδότησης και κατανομής πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ και έργων ΠΔΕ μέχρι και 14/06/2015.
 

20/05/2015
Αποφάσεις χρηματοδότησης και κατανομής πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ και έργων ΠΔΕ μέχρι και 19/05/2015.

12/05/2015
Αποφάσεις χρηματοδότησης και κατανομής πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ και έργων ΠΔΕ μέχρι και 11/05/2015.

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english