Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Λοιπές Εκδόσεις 2018
 
14/12/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
11/12/2018 Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Νοέμβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
10/12/2018 Μελέτη του ΙΟΒΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
07/12/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
04/12/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
23/11/2018 Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος - Νοέμβριος 2018 της Τράπεζας της Ελλάδος.
22/11/2018 Ετήσια Έκθεση 2017 της Γενικής Επιθεωρήτριας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης - Δελτίο Τύπου.
14/11/2018 Έκθεση Γ' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
13/11/2018 Μελέτη του ΙΟΒΕ για τη φορολογία ακινήτων και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών στην Ελλάδα - Σχετική Παρουσίαση.
06/11/2018 Έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
06/11/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
05/11/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
05/11/2018 Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Οκτώβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
02/11/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Οκτωβρίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
02/11/2018 Έκθεση Doing Business 2019 Training for Reform της World Bank Group.
01/11/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
01/11/2018 Επιχειρηματικός Οδηγός για την αγορά της Ρωσίας από το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.
31/10/2018 Επιχειρηματικός Οδηγός Βελγίου 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
29/10/2018 Έκθεση ΟΟΣΑ με τίτλο: «Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption».
25/10/2018 Ενδιάμεση Έκθεση 2018 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
19/10/2018 Οδηγός Επιχειρείν για την Αίγυπτο 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
18/10/2018 Ετήσια Έκθεση 2017 για την κατάσταση της ινδικής οικονομίας και ανάπτυξη των οικ. & εμπ. σχέσεων Ελλάδας - Ινδίας από το γραφείο ΟΕΥ Ν.Δελχί.
17/10/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
03/10/2018 Εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.
03/10/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/10/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
02/10/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Σεπτέμβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
01/10/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Σεπτεμβρίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
24/09/2018 Ετήσια Έκθεση 2017 «Global Powers of Construction (GPoC)» της Deloitte.
19/09/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
04/09/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Αυγούστου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
03/09/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
03/09/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
03/09/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
14/08/2018 Έκθεση Β' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
06/08/2018 Εξυπηρέτηση πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σχετικά με φορολογικά θέματα - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
06/08/2018 Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φορολογικά θέματα (Αύγουστος 2018).
03/08/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/08/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Ιουλίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
01/08/2018 Ενημερωτικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.
01/08/2018 Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Ουκρανίας και τις ελληνο-ουκρανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις για το έτος 2017 από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.
30/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
26/07/2018 Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
26/07/2018 ΜΟΔ ΑΕ: Εγχειρίδιο «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων».
25/07/2018 Οδηγίες καταχώρησης περιοδικών επισκέψεων στην αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας.
23/07/2018 Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2017 - Mάρτιος 2018 για τις οικονομίες των χωρών της Σαουδικής Αραβίας, του Σουλτανάτου του Ομάν και της Υεμένης από το γραφείο ΟΕΥ Τζέντας.
23/07/2018

Ετήσια Έκθεση 2017 για την οικονομία και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος -Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

23/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
20/07/2018 ΕΑΑΔΗΣΥ: Έκθεση παρακολούθησης του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων έτους 2017 - Ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ.
19/07/2018 Κλαδική μελέτη για την τομέα κατασκευών και υποδομών στη Ρουμανία από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
19/07/2018 Ετήσια Εκθεση 2017 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
16/07/2018 Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Έκθεση Πεπραγμένων (περίοδος αναφοράς 22-6-2017 έως 31-12-2017).
16/07/2018 European Construction Sector Observatory: Discover 14 updated country fact sheets.
10/07/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
06/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
02/07/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Ιουνίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
02/07/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
27/06/2018 Ετήσια Έκθεση για την αιγυπτιακή οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου το 2017 από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
25/06/2018 Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φορολογικά θέματα, Ιούνιος 2018.
22/06/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
11/06/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
04/06/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
04/06/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
04/06/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
31/05/2018 Παρουσίαση Έκθεσης Α' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
31/05/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Μαΐου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
31/05/2018 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 31-05-2018).
31/05/2018 Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Μάιος 2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
29/05/2018 Ενημερωτικό Υλικό για το επενδυτικό περιβάλλον, τις οικονομικές προοπτικές και σχέδια επενδύσεων σε υποδομές και δημόσια έργα περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Ανατολικής Ουκρανίας.
25/05/2018 Οδηγός Επιχειρείν για την Ινδία έτους 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί.
25/05/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
25/05/2018 Λίστα Ελέγχου Ετοιμότητας για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.
17/05/2018 Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018.
14/05/2018 Ενημερωτικά Δελτία 22.03-23.04.2018 και 23.04-11.05.2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
08/05/2018 Έκθεση Α' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
07/05/2018 Οικονομική Ανάλυση της Eurobank με θέμα: «Ενέργεια, Logistics, Τουρισμός: Προοπτικές των Κλάδων, Επενδυτικά Σχέδια σε Εξέλιξη και Συνεισφορά τους στο ΑΕΠ».
07/05/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
07/05/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Απρίλιος 2018 από το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
03/05/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
03/05/2018 Πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
03/05/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Απριλίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
02/05/2018 Εγχειρίδιο του EUBIM Taskgroup για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα.
23/04/2018 European Construction Sector Observatory: Updated country fact sheets and next events. - Greece Country factsheet.
23/04/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
02/04/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/04/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
30/03/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Μάρτιος 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
27/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2018 από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
26/03/2018 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τις βεβαιώσεις: i) Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ii) Αποδοχών ή συντάξεων και iii) Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα, Φορολογικού Έτους 2017.
23/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
20/03/2018 Δελτίο «Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία» από το γραφείο ΟΕΥ Ουγγαρίας.
14/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
09/03/2018 Δελτίο «Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία» από το γραφείο ΟΕΥ Ουγγαρίας.
08/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου από το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
07/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
01/03/2018 Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Φεβρουάριος 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ.
26/02/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
22/02/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
15/02/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2018 από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
07/02/2018 Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου από το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
06/02/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
06/02/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
05/02/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
01/02/2018 Τριμηνιαία Έκθεση Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
17/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
11/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
10/01/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
09/01/2018 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
05/01/2018 Δελτίο «Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία» από το γραφείο ΟΕΥ Ουγγαρίας.
04/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english