Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ειδικά Συστήματα Ανάθεσης Έργων
 
07/09/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» με θέμα: «Κατασκευές έργων (Αναβάθμιση των Υποδομών της Δομής Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στο Κουτσόχερο Λάρισας)».
03/08/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Γ. Δέδε με θέμα: «Δημοπρατήσεις έργων με την διαδικασία ανάθεσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης και ζητήματα διαφάνειας».

18/05/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με θέμα: «Πρόσκληση περιορισμένου αριθμού Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».
18/05/2016  

Απάντηση της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

27/04/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΑΕΔ με θέμα: «Δύο πανομοιότυπες πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εργολήπτη για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο λειτουργίας μίας ομάδας που θα συγκροτηθεί από τον ΟΑΕΔ δυνάμει του άρθρου 129 του Ν.3669/2008 για τις ανάγκες των έργων "ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ" και "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ"».
22/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας». - Απάντηση της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

22/02/2016  

Απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

26/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στην Σάμο (Ηοtspot)».

12/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και το Αρχηγείο της Αστυνομίας με θέμα: «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στην Λέσβο (Ηοtspot)».

08/01/2016  

Απάντηση τoυ Δήμου Μαρκοπούλου με θέμα: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

25/11/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη». - Απάντηση τoυ Δήμου Μαρκοπούλου - Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

30/04/2015  

Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

18/12/2014  

Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Δημοπράτηση έργων "Άρση ισορροπίας και αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου θυρωρείο στο ανάκτορο Αχίλλειο Κέρκυρας και αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του ισόγειου χώρου" και "Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» σε αντίστοιχες επιστολές του ΣΑΤΕ.(Βλ. Επιστολή 1, Επιστολή 2).

05/12/2014  

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα: «Διαβίβαση αναφορών για δημοπράτηση έργων με το σύστημα μελέτης κατασκευής».

04/12/2014  

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με θέμα: «Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

02/12/2014  

Ανακοίνωση Δήμου Βύρωνα για καθορισμό Νέας Ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» ύστερα από διαδοχικές επιστολές του ΣΑΤΕ. (Επιστολή 1, Επιστολή 2).

01/12/2014  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με θέμα: ««Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού)».(Βλ. και σχετική καταχώρηση 28-11-2014 με ακύρωση δημοπρασίας Δήμου Κηφισιάς).

01/12/2014  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Βύρωνα με θέμα: ««Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» (Δήμος Βύρωνα)». (Βλ. και σχετική καταχώρηση 28-11-2014 με ακύρωση δημοπρασίας Δήμου Κηφισιάς).

28/11/2014  

Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης» ανακοίνωσε σήμερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Κηφισιάς σε συνέχεια σχετικής Επιστολής του ΣΑΤΕ και Απάντησης της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με το έργο "Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης" με κωδικό MIS 464700» σύμφωνα με την οποία το  έργο έχει χαρακτηριστεί ήδη από 6-8-2014 ως έργο άμεσης απένταξης.

24/11/2014  

Ανακοίνωση  σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων ΣΑΤΕ για έργο μελετοκατασκευής ανάπλασης στο Δήμο Βύρωνα και το συνημμένο σε αυτή αρχείο. (Bλ. Επιστολές προς Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Βύρωνα και Κηφισιάς).

14/11/2014  

Απάντηση του Δήμου Βύρωνα με θέμα:««Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/11/2014  

Απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Αναπλάσεις χώρων σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Βύρωνα, Κηφισιά)» σε σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ. (Επιστολή 1, Επιστολή 2 και Επιστολή 3 αντίστοιχα).

05/11/2014  

Απάντηση του Δήμου Κηφισιάς με θέμα: ««Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης» (Δήμος Κηφισιάς)"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

31/10/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Με «νεκρανάσταση» υπουργικών αποφάσεων της περασμένης δεκαετίας, τρεις δήμοι της Αττικής επιχειρούν να δημοπρατήσουν, παρά την απαγόρευση, έργα ανάπλασης με το σύστημα της μελετοκατασκευής! Ο ΣΑΤΕ καταγγέλλει «συστηματική προσπάθεια αναβίωσης αμαρτιών του παρελθόντος»».

30/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με θέμα: ««Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού)» - Απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής - Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

30/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κηφισιάς με θέμα: ««Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης» (Δήμος Κηφισιάς)"» - Απάντηση του Δήμου Κηφισιάς - Απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής. - Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης» ανακοίνωσε σήμερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Κηφισιάς σε συνέχεια του από 30-10-2014 Εγγράφου του ΣΑΤΕ και της από 26-11-2014 Επιστολής του Δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με το οποίο το  έργο έχει χαρακτηριστεί ήδη από 6-8-2014 ως έργο άμεσης απένταξης.

30/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Βύρωνα με θέμα: ««Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» (Δήμος Βύρωνα)» - Απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής - Απάντηση του Δήμου Βύρωνα - Ανακοίνωση ΣΑΤΕ - Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

18/09/2013  

Απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ» (Βλ. και προηγούμενη Επιστολή ΣΑΤΕ).

12/09/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη  και τον  Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ» - Απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

25/06/2013  

Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο του Τμήματος Δοικητικού-Οικονομικού Νομού Βοιωτίας/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ανάκληση διαγωνισμών Δήμου Αλιάρτου με το μικτό σύστημα» (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

10/06/2013  

Απάντηση του Δημάρχου Αλιάρτου με θέμα: «Διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής των έργων "Δίκτυα Ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιέων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων" και "Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου» σε σχετικές επιστολές  του ΣΑΤΕ.(Επιστολή 1, Επιστολή 2). Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Eπιστολή της ΔΗΜΕΡ ΑΕ.

30/05/2013  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου  με θέμα: «Ανάκληση διαγωνισμών Δήμου Αλιάρτου με το μικτό σύστημα» - Απάντηση του Δημάρχου Αλιάρτου - Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο του Τμήματος Δοικητικού-Οικονομικού Νομού Βοιωτίας

10/05/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου  με θέμα: «Ανάκληση διαγωνισμών Δήμου Αλιάρτου με το μικτό σύστημα» - Απάντηση του Δημάρχου Αλιάρτου.

01/10/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση Μελών ΣΑΤΕ για τις ενέργειες του Συνδέσμου σχετικά με το Μικτό Σύστημα – Αποκατάσταση νομιμότητας (Επιστολή ΙΙ)» και τα συνημμένα σε αυτή σχετικά έγγραφα: α) 896/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β) 121302/06-07-2012 έγγραφο της ΕΥΔ. ΕπΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη προς την Περιφ. Ενοτ. Κοζάνης γ) 435/2012 απόφαση της ΕΑ του ΣτΕ.

01/10/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Νήσων και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Μη σύννομες δημοπρατήσεις έργων με το μικτό σύστημα-Παραβίαση αρχών διαφάνειας και ανταγωνισμού» και τα συνημμένα σε αυτή σχετικά έγγραφα: α) 896/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β) 121302/06-07-2012 έγγραφο της ΕΥΔ. ΕπΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη προς την Περιφ. Ενοτ. Κοζάνης γ) 435/2012 απόφαση της ΕΑ του ΣτΕ.

01/10/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπ’αριθμ. 435/2012 απόφαση της ΕΑ του ΣτΕ με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κ/ξιας των Μελών του ΣΑΤΕ, ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΕ – ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ καθώς και η επιχειρηματολογία για παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, και του πραγματικού ανταγωνισμού κατά την διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Δήμου Ηλιδας στην Ε.Ε.Λ. Αμαλιάδας» που είχε προκηρυχθεί με το μικτό σύστημα.

17/07/2012  

Επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Επαναδημοπράτηση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»» σε συνέχεια των συνεχών καταγγελιών του ΣΑΤΕ για τα έργα που δημοπρατούνται με το μικτό σύστημα.

13/07/2012  

Απόφαση Ανάκλησης  δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» ύστερα από σχετική Eπιστολή του ΣΑΤΕ και λοιπές ενέργειες του Συνδέσμου για το Mικτό Σύστημα όπως αυτές έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στα μέλη.

22/06/2012  

Απάντηση του Δήμου Ήλιδας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Διαγωνισμός του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

15/06/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με θέμα: «Ε.Ε.Λ. και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης». (Βλέπε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Μη σύννομες δημοπρατήσεις έργων με το μικτό σύστημα - Παραβίαση αρχών διαφάνειας και ανταγωνισμού».)-Απόφαση Ανάκλησης  δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» ύστερα από σχετική Eπιστολή του ΣΑΤΕ και λοιπές ενέργειες του Συνδέσμου για το Mικτό Σύστημα όπως αυτές έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στα μέλη. - Επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σε συνέχεια των συνεχών καταγγελιών του ΣΑΤΕ για τα έργα που δημοπρατούνται με το μικτό σύστημα.

11/06/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση μελών ΣΑΤΕ για τις ενέργειες του Συνδέσμου σχετικά με το Μικτό Σύστημα – Αποκατάσταση νομιμότητας».

11/06/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Μη σύννομες δημοπρατήσεις έργων με το μικτό σύστημα - Παραβίαση αρχών διαφάνειας και ανταγωνισμού».

30/05/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Μη σύννομες δημοπρατήσεις έργων με το μικτό σύστημα - Παραβίαση αρχών διαφάνειας και σωστού ανταγωνισμού - Κίνδυνος απένταξης έργων».

30/05/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Δημιουργία Κέντρου Κλειστής Φιλοξενίας Παράνομων Μεταναστών στο στρατόπεδο της ΕΛ.ΑΣ.στην Αμυγδαλέζα Αττικής» -Απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Βλ. και προηγούμενη Επιστολή του ΣΑΤΕ).
21/05/2012  

Απάντηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

21/05/2012  

Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Αίτημα ακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο: "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών"» (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

17/05/2012  

Κοινοποιούμενo στον ΣΑΤΕ Έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με θέμα: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών» (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

11/05/2012  

Απάντηση του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών με θέμα: «Δημοπράτηση έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει "μελέτη-κατασκευή"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

02/05/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Ήλιδας με θέμα: «Συλλογή, μεταφoρά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην Ε.Ε.Λ. Αμαλιάδας» - Απάντηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών - Απάντηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ - Απάντηση του Δήμου Ήλιδας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

10/04/2012  

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νήσων  με θέμα: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

09/04/2012  

Απάντηση του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών  με θέμα: «Δημοπράτηση έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει "μελέτη-κατασκευή"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

26/03/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών». (Βλ. επίσης Έγκριση από Σ.Δ.Ε., Απόφαση δημοπράτησης, Περίληψη Διακήρυξης) - Απάντηση του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών - Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Απάντηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

02/12/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Οδός Νεοχωράκι-Τανάγρα Ν.Α. Βοιωτίας από χ.θ. 3+300 έως χ.θ. 7+800 (Κατασκευή)».

25/11/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Οδός Νεοχωράκι-Τανάγρα Ν.Α. Βοιωτίας από χ.θ. 3+300 έως χ.θ. 7+800 (Κατασκευή)».(Βλέπε σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

31/10/2011  

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αναθέσεις δημοσίων έργων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτών».

26/10/2011  

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία δημοπράτησης έργου αρμοδιότητάς μας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

17/10/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκιού Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατίνης, Ερατύρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκιού» - Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενότητας Κοζάνης.

02/09/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Παράνομες - Καταχρηστικές Αναθέσεις Δημοσίων Έργων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με την διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ή Πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτών. Α) «Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ.Κηφισίας». Β) «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – πλατεία Ευτέρπης του Δ. Αμαρουσίου». Γ) «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Άνω Λιοσίων» Δ) «Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιμένα Καλύμνου».

30/08/2011  

Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Σχετικά με το διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού και δημιουργία βοτανικού κήπου στο Δήμο Μαρκοπούλου (1ος ειδικός λογαριασμός)» (Βλέπε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

18/08/2011   Απάντηση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Αίτημα αναβολής του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μαρκόπουλου - Δημιουργία βοτανικός κήπος - 1ος ειδικός προϋπολογισμός» από την εταιρεία ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
08/08/2011  

Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων προς τον ΣΑΤΕ με θέμα: «Προσθήκη επιπλέον όρων σε διακηρύξεις δημοπράτησης έργων». (Βλέπε σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ: Επιστολή 1η, Επιστολή 2η).

03/08/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα: «Ανάθεση έργου "Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιμένα Καλύμνου για την ασφαλή χρησιμοποίησή του από την ακτοπλοΐα"».

02/08/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με θέμα: «Μελέτη Κατασκευή οικοδομικών – ΗΜ εργασιών και προμήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου γενικού νοσοκομείου Λευκάδας».

01/08/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας με θέμα: «Χορήγηση στοιχείων για παράνομη διαδικασία ανάθεσης έργων».

01/08/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: «Ακύρωση λιμενικού έργου».

29/07/2011

Απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με θέμα: «Διαγωνισμός του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και Προμήθεια-Εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ

22/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με θέμα: «Μελέτη Κατασκευή οικοδομικών – ΗΜ εργασιών και προμήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου γενικού νοσοκομείου Λευκάδας» και η σχετική Απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ.

21/07/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διαβίβαση της αριθμ. 23292Β/ΓΒ/κσ/29-6-11 αίτησης-καταγγελίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών».

18/07/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Απάντηση σε αίτημα ακυρότητας του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και δημιουργία βοτανικού κήπου στο Δήμο Μαρκοπούλου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» από συμμετέχουσα εταιρεία».

18/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Αίτημα αναβολής του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και δημιουργία βοτανικού κήπου στο Δήμο Μαρκοπούλου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)»» και τα αναφερόμενα σε αυτή Σχετικά - Απάντηση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

18/07/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Ανάθεση έργου Αποπεράτωσης Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Φυλής».

18/07/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Ανάθεση έργων από το Δήμο Αμαρουσίου».

15/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννη Ραγκούση με θέμα: «Ακύρωση διαγωνισμού του έργου «Εξασφάλιση Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, Κατασκευή Μεταλλικού Τοίχου Ανάσχεσης» - Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων.

15/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ για το σύστημα δημοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή» - Θέσεις ΣΑΤΕ.»
Διευκρίνιση: Το Πόρισμα της Ο.Ε. του ΥΠΥΜΕΔΙ για το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ αποτελεί σχέδιο, το οποίο δεν έχει υπογραφεί ακόμη.

14/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΥΜΕΔΙ, με θέμα: «Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ για το σύστημα δημοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή» - Θέσεις ΣΑΤΕ» - Σχέδιο Τελικού Πρακτικού-Πόρισμα.
Ο ΣΑΤΕ καλεί τις Εταιρίες-Μέλη όπως υποβάλουν τα σχόλια & τις παρατηρήσεις τους επί του ως άνω σχεδίου πορίσματος.

13/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννη Ραγκούση με θέμα: «Ακύρωση διαγωνισμού του λιμενικού έργου «Επέκταση Προσήνεμου Μώλου Αλιευτικού Καταφυγίου Δ.Δ. Βελανιδιών Δήμου Βοιών Λακωνίας» και των Υπουργικών αποφάσεων έγκρισης προσθήκης πρόσθετων όρων των λιμενικών έργων «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση Δήμου Έλους Λακωνίας», «Επέκταση Προσήνεμου Μώλου Αλιευτικού Καταφυγίου Δ.Δ. Βελανιδιών Δήμου Βοιών Λακωνίας», της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» - Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων.

08/07/2011

Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου με θέμα: «Χορήγηση εγγράφων» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

04/07/2011

Απάντηση του Δήμου Καλυμνίων με θέμα: Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας με θέμα: «Χορήγηση στοιχείων για παράνομη διαδικασία ανάθεσης έργων» σε σχετικές Επιστολές του ΣΑΤΕ. (Επιστολή 1η, Επιστολή 2η).

04/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Καλυμνίων με θέμα: «Παράνομη διαδικασία ανάθεσης έργου Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιμένα Καλύμνου για την ασφαλή χρησιμοποίησή του από την ακτοπλοΐα. Άρνηση χορήγησης στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον Σύνδεσμο».

30/06/2011

Απάντηση του Δήμου Φυλής με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργου Αποπεράτωσης Πολιτιστικού Κέντρου με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

30/06/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Φυλής με θέμα: «Παράνομη Διαδικασία ανάθεσης έργου Αποπεράτωσης Πολιτιστικού Κέντρου με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών. Άρνηση χορήγησης στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον Σύνδεσμο.» - Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

30/06/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Παράνομη διαδικασία ανάθεσης έργων: α. Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ.Κηφισίας. β. Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – πλατεία Ευτέρπης του Δ. Αμαρουσίου. Άρνηση χορήγησης στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον Σύνδεσμο» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου - Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Ανάθεση έργων από το Δήμο Αμαρουσίου».

17/06/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττκής με θέμα: «Επαναλαμβανόμενες Αυθαιρεσίες σε θέματα ανάθεσης έργων και σε διαγωνισμούς με το σύστημα μελέτη – κατασκευή σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»

03/06/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργου Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιμένα Καλύμνου για την ασφαλή χρησιμοποίησή του από την ακτοπλοΐα» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Καλυμνίων.

30/05/2011

Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργων» σε  Επιστολή του ΣΑΤΕ (Βλέπε σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

25/05/2011

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Ακύρωση της υπ'αριθμ. 32/11 απόφασης (και των δύο ορθών επαναλήψεων) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμαρουσίου». (Η εν λόγω απόφαση αφορά στην ακύρωση του έργου: «Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ.Κηφισίας» σε συνέχεια των: 23104/24-3-2011, 23292/4-5-2011 και 23292Α/20-5-2011 επιστολών του ΣΑΤΕ).

20/05/2011

Ενημερώνουμε τα μέλη για τη δυνατότητα αναζήτησης, μέσω του Προγράμματος Δι@ύγεια, των Αποφάσεων του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ σχετικά με την έγκριση Ειδικών Συστημάτων Ανάθεσης Έργων (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ: Υπουργός ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να τσεκάρετε και τα αντίστοιχα "κουτάκια" αριστερά.)

20/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Φυλής με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργου Αποπεράτωσης Πολιτιστικού Κέντρου με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Φυλής.

20/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργων: α. Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ.Κηφισίας. β. Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – πλατεία Ευτέρπης του Δ.Αμαρουσίου» και η σχετική Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου. (Βλέπε και την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

20/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργου Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιμένα Καλύμνου για την ασφαλή χρησιμοποίησή του από την ακτοπλοΐα» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Καλυμνίων.

13/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του με θέμα: «Ενέργειες ΣΑΤΕ για αντιμετώπιση του φαινομένου παράνομων ή και καταχρηστικών αναθέσεων έργων.»

06/05/2011 Πίνακας ειδικών όρων που εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ - Α' Μέρος.
 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english