Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ Θεσμικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων των υλικών-Αναθεώρηση
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα από τον ΣΑΤΕ
New
Αγγελίες
Μελών
New
Αποκλειστική προσφορά ADSIS Ασφ/κές & Φορ/κές Εξελίξεις New BIMcert
Training

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ

Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Ιανουαρίου  Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
ΠΔ 71/2019- Παρατάσεις ΜΕΕΠNew ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα Ν.4412/16 μέχρι τον Ν.4782/21 New Ελλάδα 2.0
ΕΛΟΤ: Σχέδια Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε Δημόσια Κρίση Ταμείο Εγγυοδοσίας
ΕΑΠ-ΤΜΕΔΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19) ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

   
27/01/2023   Εγκύκλιος 131/2023 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α'12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».
27/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Η ΕΤΕπ επιβεβαιώνει ότι θα διαθέσει 900 εκατ. ευρώ για να στηρίξει ζωτικής σημασίας επενδύσεις στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας, χρηματοδοτώντας έργα για την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη αστική αναζωογόνηση και τη δίκαιη μετάβαση προς την οικονομία μηδενικών ρύπων».
27/01/2023   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
27/01/2023   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
27/01/2023   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.
27/01/2023   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 27.01.2023.
27/01/2023   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 26.01.2023.
26/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα 150.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και «Πρώτο Ένσημο» για διορθώσεις ΙΒΑΝ».
26/01/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2022».
26/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Η πρώτη πράξη χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζει έργο-ορόσημο, ύψους 524 εκατ. ευρώ, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διασύνδεση των δυτικών και νότιων Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας».
26/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κώστας Σκρέκας: «Στην Κρήτη το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από ΑΠΕ το 2030»».
26/01/2023   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο - Ιανουάριος 2022.
25/01/2023   Εγκύκλιος 01/2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ – Τροποποίηση της εγκυκλίου 7/2022 του e-ΕΦΚΑ».
25/01/2023   Απόφαση Δ.15/Δ'/7249/2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».
25/01/2023   Απόφαση 6501/2023 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έτους 2023».
25/01/2023   Απόφαση Δ.15/Δ'/7354/2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
25/01/2023   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6537/108/2023 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β'603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022».
25/01/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «myDATA και timologio: Εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος στην υποδομή της Microsoft».
25/01/2023   Απόφαση 6136/2023 των Υπουργείων Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επέκταση του χρόνου διάθεσης των εισπραχθέντων ποσών της παρ. 1 της υπό στοιχεία Β/7/ οικοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής απόφασης».
25/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2022».
25/01/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Υποβολή βεβαιώσεων αμοιβών επιχ. δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2022».
25/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αναβάθμιση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
24/01/2023   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Μεταφορά εφαρμογών ΑΠΔ στο GCloud».
24/01/2023   Εγκύκλιος Ε. 2004/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος «voucher» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4918/2022 (Α΄68)».
24/01/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
24/01/2023   FIEC: Newsletter 24.01.2023.
23/01/2023   Νόμος 5014/2023 (ΦΕΚ 14 Α' /21.01.2023) με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» - Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 52, 53 και 54 που αφορούν στην παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως 31/12/2023.
23/01/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ν. 5014/2023 (Α' 14) - Ρυθμίσεις για την ισχύ των πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, Γραφείων Μελετών και ΜΕΕΠ - παράταση ρυθμίσεων π.δ. 71/2019».
23/01/2023   Απόφαση 6353/2023/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2023 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 5ης Ιουλίου 2022 σε περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».
23/01/2023   Εγκύκλιος 18998/2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».
23/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Με έργα 3,5 δισ. ευρώ αναβαθμίζουμε συνολικά τις υποδομές στην Κρήτη».
23/01/2023   Απόφαση 4108/2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391)».
23/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Mε 34 νέα έργα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών».
23/01/2023   Εγκύκλιος 7/2023 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης. -Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης».
20/01/2023   Νόμος 5013/2023 (ΦΕΚ 12 Α'/19.01.2023) με τίτλο: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
20/01/2023   Εγκύκλιος Ε. 2003/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 (Α΄207) σχετικά με την αυτοδίκαιη απαλλαγή και την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου και β) σχετικά με την άσκηση κύριας παρέμβασης σε δίκη πτώχευσης του ν. 4738/2020».
20/01/2023   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών». Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 52, 53 και 54 που αφορούν στην παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει όταν το εν λόγω νομοσχέδιο δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και λάβει αριθμό.
20/01/2023   Απόφαση Α. 1006/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Οι μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το 2022».
19/01/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση: “Discover Luxembourg”, 9/2/2023 στον ΣΕΒ».
19/01/2023   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Προσθήκη - Τροπολογία 1553/48/2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με την οποία, μεταξύ άλλων, παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο ΜΕΕΠ έως 31.12.2023. Η τροπολογία κατατέθηκε σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών». Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση εφόσον ψηφισθεί.
19/01/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εγκύκλιοι Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης τιμών σε προμήθειες και υπηρεσίες - Δελτία Τιμών Καταναλωτή».
19/01/2023   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με θέμα: «(ΜΙΚΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Webinar "Doing Business in Spain" (25 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00)».
19/01/2023   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «To ΤΜΕΔΕ υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
19/01/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»».
18/01/2023   Απόφαση 4113/2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων».
18/01/2023   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με θέμα: «Webinar "Doing Business in Spain" (25 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00)».
18/01/2023   Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας Κροατίας, τεύχος Ιανουαρίου 2022.
18/01/2023   Απόφαση 3290/2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»».
18/01/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα:  «Πρόσκληση εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας».
18/01/2023   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης».
18/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Κ. Χατζηδάκης για την έκθεση ΕΡΓΑΝΗ: περισσότερες δουλειές και καλύτερες αμοιβές στην τριετία 2019-2022».
17/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κώστας Σκρέκας: «Προωθούμε την Πράσινη Μετάβαση, συνεχίζουμε αποφασιστικά τη δημοπράτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων»».
17/01/2023   Πρόσκληση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση και πρόγραμμα της κοινής εκδήλωσης του ΟΠΕΜΕΔ-ΤΕΕ-Πανελλήνιας Ένωσης Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών στις 19/01/23».
17/01/2023   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Αλγερίου με θέμα: «Εμπορικές εκθέσεις στην Αλγερία το 2023».
17/01/2023   Ανακοίνωση της ΔΥΠΑ με θέμα: «Παράταση υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων, εργαζόμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων της ΔΥΠΑ».
17/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023 - Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή».
17/01/2023   FIEC: Newsletter 17.01.2023.
16/01/2023   Ερώτηση των Βουλευτών της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ κας Τόνιας Αντωνίου και  κ. Χρήστου Γκόκα προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, με θέμα: «Κόλαφος για την Κυβέρνηση οι καταγγελίες για τη στάση πληρωμών δημοσίων έργων καθώς και τις συστηματικές και προκλητικές πρακτικές των απευθείας αναθέσεων και των φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις», όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 13 Ιανουαρίου 2023 σε συνέχεια της από 20.12.2022 Επιστολής του ΣΑΤΕ.
16/01/2023   Απόφαση Δ.15/Δ΄/3065/2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
16/01/2023   Απόφαση Δ.15/Δ'/3154/2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης».
16/01/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση-ενίσχυση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΔΕ) και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΠΕ Ηρακλείου) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών κα».
16/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2022 (προσωρινά στοιχεία)».
16/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Θ. Σκυλακάκης: Μέχρι τα 10 δισ. ευρώ οι συμβασιοποιήσεις δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης το πρώτο εξάμηνο του 2023».
16/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημερωτικό σημείωμα από την παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή κατά την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου «360+ έργα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030»».
16/01/2023   Απόφαση 393/2020 του Αρείου Πάγου που αφορά την Υπερωρία - Υπερεργασία.
13/01/2023   Οριστικό Μητρώο ωφελουμένων της υπ. αρ. πρ. 38557/17.10.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» ΟΠΣ 5035116.
13/01/2023   Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ενστάσεων της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» ΟΠΣ 5035116.
13/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «To νέο χρονοδιάγραμμα για την θέσπιση του κατώτατου μισθού που θα ξεκινήσει να ισχύει από την 1η Απριλίου».
13/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της Λέσβου από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
13/01/2023   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ.Κατ.»
13/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εγκρίθηκε η δεύτερη πληρωμή, 3,6 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης».
13/01/2023   Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Διάθεση διαδικασίας "Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες"».
13/01/2023   Προεδρικό Διάταγμα 2/2023 (ΦΕΚ 2 Α'/12.01.2023) με θέμα: « Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 12/2020 “Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)”(Α ́ 17)».
13/01/2023   Απόφαση 1338/2022 του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία, δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια υπέρ του χαρακτηρισμού της απασχόλησης ως σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ο τρόπος προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής του απασχολουμένου, η ασφάλιση αυτού στο ΙΚΑ, η χορήγηση σε αυτόν βεβαιώσεων μισθωτών υπηρεσιών, η μη ασφάλισή του σε Ταμείο Ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών.
12/01/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς».
12/01/2023   Απεβίωσε ο συνάδελφος Ελευθέριος (Λευτέρης) Τσάμπρας, ιδρυτής της «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ». H κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 πμ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Νέο Βουτζά Ραφήνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ εκφράζει τα συλληπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος.
12/01/2023   Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»».
11/01/2023   Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδας για τον μήνα Δεκέμβριο 2022.
11/01/2023   Απόφαση 139 ΕΞ 2023 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Tροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.» (Β’ 4750)».
11/01/2023   Δελτίο Τύπου του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Ψηφιοποιήθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων | Ταλαιπωρία τέλος για χιλιάδες δημότες και επαγγελματίες της πόλης».
11/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Χρηματοδότηση 21,1 εκατ. ευρώγια το Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» από το Ταμείο Ανάκαμψης».
11/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Μνημόνιο συνεργασίας για την ίδρυση Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα».
10/01/2023   Απόφαση 55172 ΕΞ 2023 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
10/01/2023   Απόφαση Δ ΟΡΓ. Α 1140270 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιότητας Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Τμήματος της υφιστάμενης Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν της παύσης λειτουργίας αυτής, Τμήματος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)».
10/01/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 13.01.2023».
10/01/2023   Απόφαση 51/2023/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Απόφαση αριθμ. 51/2023/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321 Υπουργείου Υποδομών: Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς στις: α) 26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, γ) 24.05.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, δ) 17.11.2015 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) 12.06.2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στ) 21.07.2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
10/01/2023   FIEC: Newsletter 10.01.2023.
10/01/2023   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Ηλία Μπούσγου.
10/01/2023   Απόφαση 1330/2022 του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία για την απόδειξη της ιδιότητας εργαζομένου ως διευθύνοντος υπαλλήλου βαρύνεται ο εργοδότης.
09/01/2023   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση».
09/01/2023   Απόφαση 282 ΕΞ 2023 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)».
09/01/2023   Έγγραφο 7385/2023 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. - Επικαιροποίηση απαλλασσόμενων και εξαιρέσεων».
09/01/2023   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαρόκου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων προσφορών για την κατασκευή τμήματος του μαροκινού αυτοκινητόδρομου Tit Mellil-Berrechid».
05/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κρήτη και στον κλάδο γουνοποιίας».
05/01/2023   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαρόκου με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναβάθμιση τμήματος του μαροκινού αυτοκινητόδρομου Tit Mellil-Berrechid».
04/01/2023   Εγκύκλιος 612/2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Εφαρμογή για το έτος 2023 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΑΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
04/01/2023   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/137972/1210/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας».
04/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Επενδυτικά σχέδια, ύψους 10,53 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν το 2022 στο «Ελλάδα 2.0»».
04/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Ιανουαρίου».
04/01/2023   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Δεκεμβρίου 2022.
03/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «be.teka.gov.gr: Άνοιξε η πλατφόρμα προαιρετικής υπαγωγής νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ».
03/01/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
03/01/2023   Απάντηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με θέμα: «Απάντηση σε επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών σχετικά με το διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 26/2022 για την προμήθεια και τοποθέτηση 50.000 υδρομετρητών και διακοπτών ασφαλείας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
03/01/2023   Απόφαση Ο. ΔΕΑΦ 1139620/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39, 40, 46 και 49 του ν. 5005/2022 με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 236/21.12.2022)».
03/01/2023   Απόφαση Ο. 3333/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022 με τίτλο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α' 239/22.12.2022)».
02/01/2023   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Λήξη παράτασης ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ την 31.12.2022».
02/01/2023   Απόφαση Α.1187/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475)».
02/01/2023   Απόφαση 415984/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ασκύφου του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».
02/01/2023   Απόφαση 410991/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
02/01/2023   Απόφαση Α.1188/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β'2470)».
02/01/2023   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΔΟΥ Ηρακλείου: Παράταση έως 27 Ιανουαρίου 2023 της υποβολής δηλώσεων» - Απόφαση Α.1189/2022.
02/01/2023   Εγκύκλιος Ε.2093/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4 987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α ́ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού».
02/01/2023   Εγκύκλιος Ε.2094/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή».
02/01/2023   Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1138555 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και των αρμοδιοτήτων Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)».
02/01/2023   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Βελτιώσεις στη διαβίβαση δεδομένων στο myDATA».
02/01/2023   Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00».
02/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2023».
30/12/2022   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΑΔΕ: Λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών – Κλείσιμο έτους».
30/12/2022   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΑΔΕ: Παράταση έως 31 Μαρτίου 2023 για τις αποκλίσεις 2021».
30/12/2022   Απόφαση 126997/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022».
30/12/2022   Εγκύκλιος 43/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής».
30/12/2022   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/138233/1697/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος ως προς την μορφή των γεωχωρικών δεδομένων για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών σύνταξης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
29/12/2022   Απόφαση 90348/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, καθορισμός διαδικασίας χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»».
29/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε την προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου».
29/12/2022   Απόφαση  191189 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825)».
29/12/2022   Απόφαση 126302/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 22153/22-4-2021 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες”» (Β' 1729)».
29/12/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα χιλιάδων (50.000) ογκομετρικών υδρομετρητών καταναλωτών και ισάριθμων τηλεσκοπικών διακοπτών ασφαλείας ¾’ με τηλεσκοπική διάταξη, στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ» (προϋπολογισμού 3.600.000 € πλέον ΦΠΑ)».
29/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Υπεγράφη η ΚΥΑ για την αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 7,75% από 1.1.2023».
29/12/2022   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Εγκύκλιος 414733/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)».
29/12/2022   Απόφαση Δ.15/Δ'/126415/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
29/12/2022   Εγκύκλιος Ε. 2090/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9,10 και 77 του ν. 5000/2022–«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄226)».
29/12/2022   Εγκύκλιος Ο ΔΕΕΦ Β 1137388 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», Α' 226/9.12.2022)».
28/12/2022   Απόφαση Δ.15/Δ'/126033/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
28/12/2022   Απόφαση  189881 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».
28/12/2022   Απόφαση 189794 ΕΞ 2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 5000/2022 (Α’ 226)».
28/12/2022   Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (2023) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
28/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Κλίμακες φορολογίας 2022».
28/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κώστας Σκρέκας: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά αξιόπιστους Δασικούς Χάρτες»».
27/12/2022   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο - Δεκέμβριος 2022.
27/12/2022   Απόφαση 405276/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τη χαλαζόπτωση της 11ης Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
27/12/2022   Απόφαση 189062 ΕΞ 2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.5.2022 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις...» και 164552ΕΞ2022/10.11.2022 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες...» κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
27/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2022».
27/12/2022   Νόμος 5007/2022 (ΦΕΚ 241 Α'/23.12.2022) με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
27/12/2022   Απόφαση  Α. 1180/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση ως προς τους δικαιούχους της υπό στοιχεία Α.1163/2022 απόφασης «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.10.2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου» (Β’ 5871)».
27/12/2022   Εγκύκλιος Ε. 2089/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους».
27/12/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 13.01.2023».
23/12/2022   Απόφαση  ΦΓ8/71316/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα: «Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του».
23/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κώστας Σκρέκας: «840 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων»».
23/12/2022   Απόφαση 124864/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
23/12/2022   Νόμος 5006/2022 (ΦΕΚ 239 Α'/22.12.2022) με τίτλο: «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις».
23/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. ευρώ στους Δήμους».
23/12/2022   Απόφαση  122067/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 141580/24.12.2021 απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2020» (Β΄ 6271)».
23/12/2022   Απόφαση  179679 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244 ΕΞ 2022/ 31.5.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021 , στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β'2760)».
23/12/2022   Απόφαση  Α. 1181/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία».
23/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Αντισυνταγματική η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών Α.Ε. (άρθρο 72 παρ 12 ΚΦΕ)».
22/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».
22/12/2022   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου με θέμα: «Ανακοινώσεις για σχεδιασμό ανάπτυξης αιολικών πάρκων στη Σερβία».
22/12/2022   Απόφαση  86535/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2022».
22/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ».
22/12/2022   Απόφαση  188224 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
22/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις για την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 9 μήνες».
22/12/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Στάση πληρωμών δημοσίων έργων και άλλα προβλήματα του τομέα κατασκευής δημοσίων έργων».
21/12/2022   Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Η από 19.12.2022 εισερχόμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη».
21/12/2022   Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ενέργειες Προεδρείου ΣΑΤΕ για τρέχοντα φλέγοντα θέματα του κλάδου, των μικρομεσαίων εταιρειών».
21/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:  «Ψηφιακά ραντεβού και για υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».
21/12/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το νέο ασφαλιστικό έτος (2023)».
21/12/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα:  «Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»».
21/12/2022   Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135282/4707/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/ 09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β' 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022».
21/12/2022   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του ν.4951/2022 (Α' 129)».
21/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Στο Μάτι δημιουργείται ένας χώρος δασικής αναψυχής με σημαντικά νέα αρχαιολογικά ευρήματα».
21/12/2022   Έκθεση Γ' τριμήνου 2022 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
20/12/2022   Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθ. πρωτ. 38557/17.10.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5035116 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
20/12/2022   Εγκύκλιος 2/188030/ΔΠΓΚ/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
20/12/2022   Νόμος 5004/2022 (ΦΕΚ 235 Α'/19.12.2022) με τίτλο: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
20/12/2022   Απόφαση  86533/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2022».
20/12/2022   Εγκύκλιος Ε. 2087/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 171 του ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181)».
20/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:  «Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023».
20/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ (Flyover)».
20/12/2022   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «MyAADE - Τα Αιτήματά μου: Ψηφιακά τα αιτήματα και για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ».
20/12/2022   Γενικό Έγγραφο 600943/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2022 (Γ' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
20/12/2022   Απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α 1133620 ΕΞ 2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών (Τ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ.) και την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και λοιπές διατάξεις».
20/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Λήγει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»».
20/12/2022   FIEC: Newsletter 20.12.2022.
19/12/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2022 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
19/12/2022   Απόφαση 182896 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού».
19/12/2022   Απόφαση 185177 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
19/12/2022   Απόφαση 185184 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
19/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων Πέλλας και Κιλκίς, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ».
19/12/2022   Απόφαση 184032 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαΐου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας)».
19/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «K. Χατζηδάκης: Δέκα νέες πρωτοβουλίες για το 2023».
19/12/2022   Απόφαση 122045/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2022, α) των εργαζομένων οι οποίοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το μήνα Μάϊο 2022, και β) των εργαζομένων στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022 και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή».
19/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023».
19/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: ««Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται σε ρύθμιση».
19/12/2022   Απόφαση 367126/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».
19/12/2022   Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.72546/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00. (ΦΕΚ Β 6445/16.12.2022)».
16/12/2022   Απόφαση 395295/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
15/12/2022   Απόφαση 385446/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες: α) της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, β) της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, γ) της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δ) της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας και ε) της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
15/12/2022   Απόφαση 121163/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2022 μεταξύ εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους».
15/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Λήγει στις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»».
15/12/2022   Απόφαση Α. 1174/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1148/2022 απόφασης «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο Δήμο Βόλου» (Β’ 5562)».
15/12/2022   Απόφαση Α. 1175/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής διαδοχής, όταν υπάρχει μηχανογραφική αδυναμία υποβολής αυτής λόγω απενεργοποίησης της σχετικής εφαρμογής».
15/12/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «ΔΕΔ: Ψηφιακές υποβολές ενδικοφανών προσφυγών και μέσω ΔΟΥ Α-Β', Β' Τάξης».
15/12/2022   Απόφαση 5477/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β' 2798)».
15/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές».
15/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ομιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»».
15/12/2022   5η Διεθνής Ειδική Έκθεση με θέμα: «ΛΑΤΟΜΕΙΟ 2023» στις 9 – 11 Ιουνίου 2023 στο Λιτόχωρο Πιερίας.
14/12/2022   Απόφαση 121193/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022».
14/12/2022   Εγκύκλιος 42/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης».
14/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «ΑΝΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: “Ένα έργο-σταθμός για την Αιγιάλεια, παίρνει σήμερα σάρκα και οστά”».
14/12/2022   Εγκύκλιος Ε. 2083/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010».
14/12/2022   Εγκύκλιος Ε. 2082/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4987/2022 (Α' 206)».
14/12/2022   Εγκύκλιος Ε. 2084/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β’ 5241 και Β’ 5246) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Υ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας” (Β΄19)»».
14/12/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «myDATA: Εκτός λειτουργίας από Σάββατο 17/12, 02:00, έως Κυριακή 18/12, 23:00, λόγω αναβάθμισης».
14/12/2022   Μηνιαίο Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ - Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022.
13/12/2022   Δελτίο Τύπου της ΔΥΠΑ με θέμα: «Μέχρι τις 27/12 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία με 100% επιδότηση».
13/12/2022   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Νέα παράταση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών για τα έτη 2019 και 2020».
13/12/2022   Ετήσια Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης έτους 2021.
13/12/2022   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 14.12.22 - Συμμετοχή στη Decarbonisation Expo 2023».
13/12/2022   Εγκύκλιος 40/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων».
13/12/2022   FIEC: Newsletter 13.12.2022.
12/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Ψηφιακή κάρτα εργασίας: 20 ερωτήσεις-απαντήσεις».
12/12/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «myBusinessSupport - Παγετός: Επαναλειτουργεί έως τις 13/12 για επιχειρήσεις - Εκδήλωση ενδιαφέροντος και δικαιολογητικά».
12/12/2022   Νόμος 5000/2022 (ΦΕΚ 226 Α'/09.12.2022) με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Νέος νόμος 5000/2022 - Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις - Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ - Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα - Αναστολή φόρου υπεραξίας».
12/12/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα:  «Ο μηχανικός σε ρόλο εφευρέτη και συμβούλου ευρεσιτεχνίας στο επίκεντρο διημερίδας των ΟΒΙ, ΕΑΒΙ και ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη».
12/12/2022   Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.71042/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
09/12/2022   Απόφαση 179570 ΕΞ 2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 154987 ΕΞ 2022/24.10.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β'5499)».
09/12/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα:  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2023».
09/12/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα:  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2023».
09/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ι. Τσακίρη εντάσσονται στο ΕΣΠΑ δύο νέα έργα σε Ερέτρια και Ραφήνα-Πικέρμι, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ».
09/12/2022   Απόφαση 178834 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/ 02.06.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β' 2867)».
08/12/2022   Απόφαση Δ.15/Δ'/117972/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
08/12/2022   Απόφαση Δ.15/Δ'/118038/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
08/12/2022   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2021 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση».
08/12/2022   Απόφαση 19037/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές».
08/12/2022   Απόφαση 179379/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
08/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ι. Τσακίρη εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, προϋπολογισμού 261,5 εκατ. ευρώ».
08/12/2022   Απόφαση 116558/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων».
08/12/2022   Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 220 /οικ. 18990/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και λοιπές διευκρινίσεις».
08/12/2022   Ανακοίνωση του ΣΕΒΕ με θέμα:  «Πρόσκληση σε ημερίδα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας & τις σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο | 9.12.2022 | 17.00-18.30 | Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη».
07/12/2022   Απόφαση 117456/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360ο» του ν. 4887/2022 του έτους 2022».
07/12/2022   Απόφαση 117200/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54570/14-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021» (Β’ 2024)».
07/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Κ. Χατζηδάκης: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών».
06/12/2022   Απόφαση 49195 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο».
06/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: ««Δουλειά για σένα»: 68.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούν 6 νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ».
06/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κρήτη και στον κλάδο γουνοποιίας».
06/12/2022   Απόφαση Δ.15/Δ'/116463/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».
06/12/2022   Απόφαση 5407/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β' 2798)».
06/12/2022   Απόφαση 50208 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.».
06/12/2022   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Kαι ηλεκτρονικά η αίτηση για ένταξη στις 24 μηνιαίες δόσεις για οφειλέτες με ενεργή πάγια ρύθμιση 12 δόσεων».
06/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ».
06/12/2022   Απόφαση 362532/2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125683/21.4.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 349)».
06/12/2022   FIEC: Newsletter 06.12.2022.
06/12/2022   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
06/12/2022   Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδας για τον μήνα Νοέμβριο.
05/12/2022   Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 80/2022 (ΦΕΚ 22 Α'/04.12.2022) με θέμα: «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου».
05/12/2022   Έγγραφο 572848/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023».
05/12/2022   Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ».
05/12/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα:  «Δημόσια κρίση σχεδίου νέου κανονισμού μελετών φωτισμού υπαίθριων οδικών έργων και σηράγγων».
05/12/2022   Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
05/12/2022   Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας Κροατίας - Νοέμβριος 2022.
02/12/2022   Απόφαση 114274/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 Α’ 61)».
02/12/2022   Απόφαση 114947/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
02/12/2022   Απόφαση 114870/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία“» (Β’ 5530)».
02/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία».
02/12/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της εξάμηνης προθεσμίας ενεργειών σχετικών με την ενεργειακή κρίση».
02/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2022».
02/12/2022   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.
01/12/2022   Εγκύκλιος 37/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 75103/08.08.2022 Κ.Υ.Α. περί κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ποσού Δ.Π./2022, που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής συμβάσεων εργασίας, λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
01/12/2022   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Νοεμβρίου 2022.
01/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Άρθρο παρέμβαση Χρ. Σταϊκούρα στο ΒΝ: Πώς θα αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος - Νέο εργαλείο με 10 παρεμβάσεις για τις οφειλές».
01/12/2022   Εγκύκλιος 36/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022».
01/12/2022   Νόμος 4998/2022 (ΦΕΚ 221 Α'/30.11.2022) με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», στο άρθρο 24 του οποίου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.
01/12/2022   Απόφαση 174990  ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, Τμήμα 3.13» (Β' 2613)».
01/12/2022   Απόφαση Ο ΔΕΛ Θ 1124902 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 και 24 του ν. 4995/2022 (Α' 216/18.11.2022)».
01/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»».
01/12/2022   Απόφαση Α. 1170/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» (Β'1943)».
01/12/2022   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Προσυμπληρωμένες στο εξής οι δηλώσεις ΦΠΑ από το myDATA».
01/12/2022   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημοπρατούμε τρία ακόμη μεγάλα έργα στην Αττική μέσα στο 2022, τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής, την επέκταση του Μετρό προς Ίλιον και τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω».
01/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου».
   

περισσότερες επικαιροποιήσεις >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες N - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς N - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα N - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων N - Λοιπές Εκδηλώσεις
- Χρηματοδοτήσεις Έργων  
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia