Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
 

2012

1ο Τρίμηνο 2οΤρίμηνο* 3οΤρίμηνο*

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤΟΕ ΑΤΟΕ
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ! Οπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (http://www.ggde.gr)
 

2011

1ο Τρίμηνο 2οΤρίμηνο* 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤΟΕ ΑΤΟΕ ΑΤΟΕ
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιλαμβάνεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των ΑΤ_ΑΤΟΕ και ΑΤ_ΑΤΑΕ σε συνέχεια Κοινής Ανακοίνωσης των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τα μέλη τους με θέμα: «Συντελεστές Αναθεώρησης Β’ τριμήνου 2011 - Επισήμανση παραλείψεων – Ανάληψη σχετικής δράσης Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

2010

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤOΕ ΑΤOΕ ΑΤOE
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤYΕ ΑΤYΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

2009

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤOΕ ΑΤOΕ ΑΤOE
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤYΕ ΑΤYΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

2008

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤOΕ ΑΤOΕ ΑΤOE
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤYΕ ΑΤYΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

2007

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤOΕ ΑΤOΕ ΑΤOE
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤYΕ ΑΤYΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

2006

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤOΕ ΑΤOΕ ΑΤOE
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤYΕ ΑΤYΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

2005

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

(ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ ΑΤΑΕ
(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N) ΑΤΕΟ(N)
(ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ ΑΤΕΠ
(ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ
(ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ ΑΤΛΕ
(ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ ΑΤOΕ ΑΤOΕ ΑΤOE
(ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ ΑΤYΕ ΑΤYΕ
 
Αναλυτικά Τιμολόγια Εργων (.zip) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english