Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Ανακοινώσεις
 
26/04/2017 Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
26/04/2017 Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Σ/Ν με θέμα: «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» η οποία αφορά την καθιέρωση  με νόμο αντί με υπουργική απόφαση που ισχύει σήμερα της 1ης Μαΐου, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
25/04/2017 FIEC: Newsletter 25.04.2017.
24/04/2017 Απόφαση του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. οικ10386/294/Φ2/12.2.2016 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΥΟΔΔ 78/2016)».
21/04/2017 24ωρες Απεργίες την Τρίτη 25-04-2017 και την Πέμπτη 27-04-2017 θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατία Οδός ΑΕ.
20/04/2017 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις».
20/04/2017 Επιχειρηματική Αποστολή των ΕΒΕΑ-ΣΕΒΕ στη Μόσχα, στις 22 Ιουνίου 2017.
20/04/2017 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης με θέμα: «14ο Σεμινάριο ΕΕ-ΟΗΕ (EUPF) και ενημερωτική συνεδρία του United Nations Procurement Division (UNPD) για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών».
21/04/2017 Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
18/04/2017 Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016.
18/04/2017 Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ηλεκτρονικές πληρωμές POS».
18/04/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΑΑΔΗΣΥ: Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 ως προς το ΒΙΒΛΙΟ IV (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την οποία δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010.
13/04/2017 Webinar του Built Up με θέμα «Quality management within building commissioning» στις 27 Απριλίου 2017.
12/04/2017 Ψηφίστηκε η παράταση για το πόθεν έσχες (30.06.2017), η νέα προθεσμία για τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων (30.06.2017) καθώς και η τροποποίηση του χρόνου καταβολής του εισοδήματος νομικών  προσώπων. - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016».
12/04/2017 Ενημερωτική Εκδήλωση της Atradius Ελλάδος με θέμα «Ασφάλιση Πιστώσεων: Μονόδρομος στην πορεία για υγιή οικονομική ανάπτυξη»  στις 26 Απριλίου 2017 στην Αθήνα - Πρόγραμμα.
11/04/2017 Παραίτηση του μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ κ. Μ. Σιούνα Αναπλήρωσή του από τον κ. Ευστ.Κοκκίνη.
11/04/2017 Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Σ/Ν με θέμα: «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» με την οποία καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου.
11/04/2017 Ανακοίνωση της Attica Bank για την μεταφορά 1.184.312.369 κοινών μετοχών της Τράπεζας από τη μερίδα και λογαριασμό που κατείχε το πρώην Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στη μερίδα και λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α., που πλέον κατέχει το 50,626% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.
07/04/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ - Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Σ/Ν με θέμα: «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) & δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του έτους 2016 (φορολογικό 2015) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
07/04/2017 Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ  για το θάνατο του εργολήπτη Νίκου Αθανασόπουλου.
06/04/2017 Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του έτους 2016 (φορολογικό 2015) λήγει στις 13/04/2017.
06/04/2017 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την από 05.12.2016 Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4007Β/14.12.2016), ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (KTΣ-2016) ισχύει από 02/04/2017 και μετά. Στην ως άνω τροποποίηση παρατίθενται συγκεκριμένες μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με την έναρξη ισχύος του ΚΤΣ-2016.
04/04/2017 FIEC: Newsletter 04.04.2017.
03/04/2017 Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τις αγορές των Η.Π.Α., Ιαπωνίας και Ολλανδίας του ΕΒΕΑ στις 11 Απριλίου 2017 στην Αθήνα.
03/04/2017 Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
03/04/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου e-forologia.gr με θέμα: «Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Απριλίου 2017» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Απριλίου 2017».
31/03/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση υποβολής ΜΥΦ 2016».
31/03/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παρατάσεις Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017 - Όλες οι περιπτώσεις».
31/03/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εφαρμογή ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 - Δυνατότητα εύκολου εντοπισμού των νέων καταχωρήσεων βάσει του αύξοντα αριθμού.

31/03/2017

Επικαιροποιημένη Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΠΕΔΜΕΔΕ – ΣΑΤΕ για τον προσδιορισμό Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ).

31/03/2017

Επιχειρηματική Αποστολή στη Γεωργία των ΕΒΕΑ και ΣΕΒ στις 7-9 Ιουνίου 2017. - Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του ΕΒΕΑ & του ΣΕΒ στην Γεωργία ( Τιφλίδα 7-9/6/2017)».

31/03/2017

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με θέμα: «Τρέχουσες Εξελίξεις στην κατασκευή του οδικού δικτύου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης – Οδικός Άξονας Corridor Vc».

31/03/2017

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Γεωργίας με θέμα: «Κατάλογος ιστότοπων πληροφόρησης για Προγράμματα/Έργα/ Δημόσιους Διαγωνισμούς στη Γεωργία».

30/03/2017

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2017 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται δωρεάν προς τα Μέλη από σήμερα από τα Κεντρικά Γραφεία και από την ερχόμενη εβδομάδα από τα Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

29/03/2017 Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΠΕΔΜΕΔΕ – ΣΑΤΕ για τον προσδιορισμό Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ).
29/03/2017 Ν.4461/2017 (ΦΕΚ38Α/28.3.2017) στο άρθρο 97 του οποίου περιλαμβάνεται τροπολογία-προσθήκη σχετικά με την τεχνική συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, για την τελική διαμόρφωση της οποίας λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του από 16.02.2017 εγγράφου του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο.
28/03/2017 Έγγραφο του ΥΠΕΞ με θέμα: «3η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπής Ελλάδας – Η.Α.Ε. – Διοργάνωση Επιχειρηματικής Ημερίδας (Αθήνα, 3/5/2017)».
28/03/2017 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Κορέας με θέμα: «Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για τα έτη 2017 και 2018».
28/03/2017 Εγχειρίδιο Χρήσης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) από την Γενική Γραμματεία Υποδομών.
27/03/2017 Global Construction Review του CIOB.
21/03/2017 FIEC: Newsletter 21.03.2017.
20/03/2017 Ντ. Ρόβλιας: Ο νέος Νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, δημόσια έργα & μελέτες.
17/03/2017 Έγγραφο (Ορθή Επανάληψη) του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο, υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κουΐκ (3-5/5/2017)».
16/03/2017 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Γενικός Γραμματέας και Νέος Αντιπρόεδρος λοιπών τάξεων στον ΣΑΤΕ».
16/03/2017 Global Construction Review του CIOB.
16/03/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οι τελευταίες αλλαγές στον ασφαλιστικό νόμο όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή».
16/03/2017 FIEC: Newsletter 14.03.2017.
15/03/2017 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Κροατίας με θέμα: «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)»».
13/03/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Διαθέσιμη από σήμερα η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου για τις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φ.π. του φορ. έτους 2015».
13/03/2017 Υπουργείο Εξωτερικών: Αναβολή - Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα υποδομών της Ουκρανίας.
13/03/2017 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Κροατίας με θέμα: «Χρηματοδοτικές ροές ΕΕ προς Κροατία. (IPA 2007-2012 & Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020)».
10/03/2017 Νεότερη τροπολογία-προσθήκη σχετικά με την τεχνική συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, για την τελική διαμόρφωση της οποίας λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του από 16.02.2017 εγγράφου του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο.
10/03/2017 Ημερίδα με θέμα «Doing Business in the Arab World» διοργανώνει το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο στις 22 Mαρτίου 2017 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel) - Δήλωση συμμετοχής έως 17.03.2017.
09/03/2017 Υπουργείο Εξωτερικών: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα υποδομών της Ουκρανίας.
07/03/2017 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για το από 06-03-2017 Έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης.
06/03/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ - Έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.
01/03/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το μήνα Μάρτιο» - - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου e-forologia.gr με θέμα: «Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαρτίου 2017».
28/02/2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση Α.Π.Δ. Ιανουαρίου και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.
24/02/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου insider.gr με θέμα: «Τι εισφορές θα πληρώνουν όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση».
24/02/2017 Τροπολογία  του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Σχέδιο Νόμου του Υπ.Εσωτερικών με θέμα: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», που αφορά σε θέματα λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που συστάθηκε με τον Ν.4412/2016.
23/02/2017 Τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», με την οποία προβλέπεται δυνατότητα επιχορήγησης Δήμων προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα απλήρωτες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
21/02/2017 ∆ιεθνείς Εκθέσεις στη Βουλγαρία το 2017.
20/02/2017 Αποκλειστική προσφορά της Ace Hellas Integrated Solutions προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ.
20/02/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μερίσματα - Παράλληλη ασφάλιση - Αμοιβές Δ.Σ. - Διευκρινίσεις για ορισμένα θέματα του ασφαλιστικού».
17/02/2017 Απόσυρση Τροπολογίας για την τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ.
15/02/2017 Έγγραφο του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή υπό τον Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Γ. Τσίπρα, στις 7 Μαρτίου στο Κόσοβο».
14/02/2017 Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ - 4ωρη Στάση Εργασίας 10:00-14:00 των εργαζομένων την Τετάρτη 15.02.2017.
13/02/2017 Έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίαςμε θέμα: «Κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων - Κοινοποίηση PAREX με αριθμούς Α11/0001/17 και Α11/0003/17 περί υποδοχέα καταιονιτήρα (ντους) ισπανικής προέλευσης». - Βλέπε και Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίαςμε θέμα: «∆ημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX».
13/02/2017 Ιδρυτική Συνέλευση Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α. Αιγαίου - Ενημερωτική εκδήλωση για τον νόμο 4412/2016.
13/02/2017 Απάντηση της Γενικής Γραμματείας του Υπ.ΥΜΕ/Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Kαλής Νομοθέτησης σε εταιρεία-μέλος του Συνδέσμου σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ.
10/02/2017

Έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τον ΣΑΤΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εργοληπτικών επιχειρήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε.ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ-ΠΕΤΡΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ", προϋπολογισμού 250.000,00€ (με τον ΦΠΑ)».

10/02/2017 Παραίτηση του κ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ του Συνδέσμου και από τη θέση του εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών.
09/02/2017 Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας.
07/02/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέα εγκύκλιος για εργαζόμενους με μπλοκάκι».
06/02/2017 Έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα: «Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωμής - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και το συνημμένο Ειδοποιητήριο. (πηγή: taxheaven.gr)
02/02/2017 Πρόσκληση του ΣΕΤΕΟ με θέμα: «Εγνατία Οδός, ένας διαφορετικός δρόμος» στις 04 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.30 στο ΤΕΕ ΤΚΜ.
02/02/2017 Έγγραφο του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Ουκρανία, υπό τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλ. Τσίπρα (Κίεβο, 8 Φεβρουαρίου 2017)».
01/02/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2017».
31/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Με πρόστιμο 100€ οι εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής για τα «μπλοκάκια», με ημερομηνία πραγματικής παύσης εργασιών την 31.12.2016».
31/01/2017 Ανακοίνωση 03/2017 της ΕΛΤΕ με θέμα: «Φορολογικό πιστοποιητικό και στις μικρές επιχειρήσεις».
31/01/2017 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «4η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας υπό τον Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλο (20-22/2/2017) – Επιχειρηματική Αποστολή στο Ριάντ».
30/01/2017 Εισήγηση και Προσχέδιο Απόφασης με θέμα: «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου», όπως εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας ΙΙ του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και απεστάλησαν στο Συμβούλιο Δ.Ε./Τμ. Κατασκευών.
30/01/2017 Προσχέδιο Οδηγού εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του  Ν.4412/2016, που θα συζητηθεί σε κοινή συνεδρίαση του Τμ. Μελετών και Τμ. Κατασκευών του Συμβουλίου Δ.Ε.
30/01/2017 Εισήγηση και Προσχέδιο Απόφασης με θέμα: «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», όπως εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας 1 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και απεστάλησαν στο Συμβούλιο Δ.Ε./Τμ. Κατασκευών.
30/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εκπρόθεσμη παύση εργασιών χωρίς καμία επιβάρυνση» - Bλ. και σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ 1163/2016.
26/01/2017

Απασχόληση προσωπικού χωρίς κόστος μέσω του Voucher 29-64.

25/01/2017

Ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ για τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις.

23/01/2017

Έγγραφο του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Σερβία/Βελιγράδι, υπό τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλ. Τσίπρα (31 Ιανουαρίου 2017)».

23/01/2017

Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας.

20/01/2017

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο».

19/01/2017

Έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τον ΣΑΤΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εργοληπτικών επιχειρήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΑΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ", προϋπολογισμού 250.000,00€ (με τον ΦΠΑ)».

19/01/2017

Τροπολογία 895/130 17.1.2017 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει την παράταση έως 7/2/2017 της προθεσμίας υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016), μέσω της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων.

17/01/2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
17/01/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ΔΕ/ Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές έργων - μελετών και συναφών υπηρεσιών».

17/01/2017

Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016». Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων). (Βλ. σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).

11/01/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ - Έγγραφο του Προέδρου ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών κ. Αντ. Κοτσώνη με θέμα: «Eγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής (ΑΧΠ) και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων», με το οποίο ζητείται η υποβολή παρατηρήσεων επί του Προσχεδίου της Εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π. που εισηγήθηκαν οι Oμάδες Eργασίας Kατασκευών και Mελετών του Υπουργείου Yποδομών. (Συνοδευτικό Υλικό: Ερώτημα προς την ΕπΑντ, Απάντηση της ΕπΑντ, Θέσεις Φορέων Εργοληπτών). Παρακαλούνται τα Μέλη του ΣΑΤΕ για την υποβολή των προτάσεων/ παρατηρήσεών τους το συντομότερο δυνατό.
11/01/2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τροπολογία 890/10.1.2017 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου» του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία προβλέπει την παράταση έως 13/4/2017 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων.
10/01/2017 2η Ορθή Επανάληψη του από 09.01.2017 Εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».
Επισυνάπτονται τα πρότυπα τεύχη σε επεξεργάσιμη μορφή: Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων) (Βλ. Καταχώρηση ΣΑΤΕ 04.01.2017).
10/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Με 12 δόσεις οι οφειλές προς το ΕΤΑΑ που δημιουργήθηκαν το 2016».
09/01/2017

Ν.4446/2016 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 50 του οποίου επήλθε τροποποίηση ως προς τον χρόνο έναρξης της αρμοδιότητας της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

09/01/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ - Λήξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) στις 15.01.2017 - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Προς παράταση 2 μηνών οι ηλεκτρονικές δηλώσεις «πόθεν έσχες»».
09/01/2017 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στα Η.Α.Ε./Άμπου Ντάμπι, υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλο (5-6 Φεβρουαρίου 2017)».
04/01/2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».
Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30.12.2016.
Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων)
04/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΕΦΚΑ: e-πλατφόρµα για ασφαλιστική ενηµερότητα και πληρωµές εισφορών».
03/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Υποχρέωση αναγγελίας συμβάσεων με «μπλοκάκια» και μηνιαίος έλεγχος αυτών».
03/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017 - Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα».
02/01/2017 Νέα Ιστοσελίδα του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στην οποία αναφέρεται ως ημερομηνία πλήρους λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.
02/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αναδρομική φορολόγηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων».
02/01/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». -Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2017».
29/12/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα:  «Εκρηκτικό κοκτέιλ φόρων και εισφορών φέρνει κύμα αλλαγών στο «επιχειρείν»».
28/12/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων.

28/12/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

27/12/2016

Υποδείγματα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (doc, pdf) και Γενικών Υπηρεσιών (doc, pdf) που διενεργούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), της ΕΑΑΔΗΣΥ. Τα Υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα - Βλ. σχετικό Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

22/12/2016

Νέοι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας.

20/12/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ υπό τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα (14-16.2.2017)».
15/12/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Συνδρομές Μελών του ΣΑΤΕ για το 2017 - Το ΔΣ του ΣΑΤΕ αποφάσισε οι συνδρομές να παραμείνουν αμετάβλητες και το 2017. Για 3η συνεχόμενη χρονιά μηδενικό κόστος εγγραφής των μελών των τάξεων Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

13/12/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Παράταση στις προθεσμίες για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο».
13/12/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα εκπίπτουν μόνο αν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής».
12/12/2016 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και για το Σουλτανάτο του Ομάν για το έτος 2017».
12/12/2016   Το ΔΣ του ΣΑΤΕ συλλυπείται τα μέλη της οικογένειας και τους συνεργάτες του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας μέλους "3Κ Τεχνική ΑΕ" κ. Γ. Κρούσκου, η κηδεία του οποίου θα γίνει την Τρίτη 13.12.2016 και ώρα 3μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σεραφείμ παλ. Πεντέλης.
09/12/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΕΤΑΑ: Οι εισφορές των ασφαλισμένων έως το τέλος του 2016».
08/12/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατάθεση νομοσχεδίου με εφαρμοστικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού». - Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο Νόμου.
05/12/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Το νέο ασφαλιστικό από 1.1.2017. «Όμηροι» χιλιάδες λογιστές, επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι».
05/12/2016   Επιχειρηματική Αποστολή στο Ισραήλ με θέμα: «Κατασκευαστικός Κλάδος, Δομικά Υλικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στις 15 Φεβρουαρίου 2017.
05/12/2016   Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες για το 2016 Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή των Εργοληπτών - Μελών του ΣΑΤΕ στο Ηράκλειο (12.11.2016) και στην Πάτρα (19.11.2016).
01/12/2016   Με μεγάλη προσέλευση εκπροσώπων αναθετουσών αρχών και εργοληπτών με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σήμερα 02.12.2016 στα Ιωάννινα η ενημερωτική εκδήλωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ για τον νόμο 4412/2016.
01/12/2016   Ημερίδα του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με θέμα: «Σύγχρονες Εφαρμογές Μονώσεων για την Προστασία των Κτιρίων» στις 9 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
01/12/2016   Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
01/12/2016   Τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Σύσταση και Συγκρότηση Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών με αντικείμενο την επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων θεμάτων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
01/12/2016   Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με τίτλο: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» - Στο άρθρο 22 εισάγονται τροποποιήσεις - διορθώσεις του Ν.4412/16 (αναστολή της κατάργησης των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/08  περί ανεκτέλεστου και ενημερότητας,  αντίστοιχα, και άλλες διατάξεις).
01/12/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις ∆εκεµβρίου 2016».
30/11/2016   Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης με την οποία ενημερώνει ότι όλες οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αναβάθμισης των υπολογιστικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
28/11/2016   Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΣΑΤΕ για τον Ν.4412/2016 - Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 500 Εργολήπτες - Μέλη του ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι Αναθετουσών Αρχών έχουν συμμετάσχει στις σχετικές ενημερώσεις, ενώ η η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στην Αθήνα έχει ξεπεράσει τις 930 προβολές - Επόμενη εκδήλωση στα Ιωάννινα έδρα του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου στις 2.12.2016 στις 09:00 π.μ. στο ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου.
28/11/2016   Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 εισάγονται τροποποιήσεις - διορθώσεις του Ν.4412/16, μεταξύ των οποίων και η αναστολή της κατάργησης των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 περί ανεκτέλεστου και ενημερότητας,  αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι εγκαίρως ο ΣΑΤΕ είχε επισημάνει ότι η κατάργηση του άρθρου 20 του Ν.3669/2008 περί ενημερότητας καθιστούσε προβληματική την συνέχιση της χρήσης της.
25/11/2016 Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» - Αιτιολογική Έκθεση.
25/11/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Βουλή: Νομοσχέδιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» - Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο Νόμου.
24/11/2016 Κρατικός Προϋπολογισμός 2017 του ΥΠΟΙΚ - Εξαμηνιαία Έκθεση, Νοέμβριος 2016 του Δημοσιονομικού Συμβουλίου - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Ο προϋπολογισμός δεν προάγει τον στόχο για οικονομική ανάπτυξη».
24/11/2016 Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ 2016.
23/11/2016 Επιστολή του Σ.ΕΚ.Α με θέμα: «Προκήρυξη Απεργίας».
23/11/2016 Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Τουριστική Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας-Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τουριστική Ανάπτυξη» στις 26 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα. - Πρόγραμμα
18/11/2016 ΕλληνοΓαλλικό Φόρουμ με θέμα: «Επιχειρηματικό Φόρουμ στην Αθήνα: Ενέργεια – Περιβάλλον & Φόρουμ για την Καινοτομία» στις 24-25 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
17/11/2016 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Ανακοίνωσης ΣΑΤΕ για τις εκλογές του ΤΕΕ.
17/11/2016 Πραγματοποιήθηκε χθες 16.11 με μεγάλη συμμετοχή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ στην Αθήνα με αντικείμενο τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων Ν.4412/2016. Ακολουθούν οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις των Π.Γρ.ΣΑΤΕ: Δ. Ελλάδας (19.11.2016 στις 11:30 πμ στην έδρα του Π. Γραφείου ΣΑΤΕ Δ.Ελλάδας) και Ηπείρου (2.12.2016 στις 09:00 π.μ. στο ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου)
16/11/2016 ΠΡΟΣΟΧΗ - Αναμετάδοση ενημερωτικής εκδήλωσης ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων - Ν. 4412/2016».
16/11/2016 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Διεθνής Επενδυτικός Οίκος Standard & Poors – Οικονομία του Σουλτανάτου του Ομάν – Δημοσιονομικό Ελλειμμα 20% του Α.Ε.Π. για το 2016».
15/11/2016 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σε Διαβούλευση οι διαγωνισμοί για 12 αιολικά πάρκα.
15/11/2016 Δημόσια Διαβούλευση του Ερωτηματολόγιου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ» έως τις 30.11.2016 και ώρα 14:00.
14/11/2016 Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ολοκλήρωση προδιαβούλευσης επί πρώτων σχεδίων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών & ανάρτηση των σχετικών υποδειγμάτων στην ιστοσελίδα της Αρχής».
10/11/2016 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ο ΣΑΤΕ πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 & ΕΛΟΤ 1431-3:2008» - ΕΛΟΤ 1429:2008.
10/11/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Καταπέλτης ο ΟΟΣΑ για το σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων».
07/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ΝΖΕΒ που επιτάσσει από 1.1.2021 η Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2010.
07/11/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης στο Ριάντ. Αραβο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ για νέους επιχειρηματίες. (Arab – European Young Leaders’ Forum (AEYLF) – Ντόχα Κατάρ, 4-9 Δεκεμβρίου 2016)».
07/11/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου primeminister.gr με θέμα: «Η νέα σύνθεση της Κυβέρνησης».
04/11/2016 Πραγματοποιήθηκε χθες 03.11 με μεγάλη συμμετοχή εργοληπτών και στελεχών τεχνικών υπηρεσιών αναθετουσών αρχών ενημερωτική εκδήλωση του Π. Γρ. ΣΑΤΕ Θεσσαλίας και του ΣΕΔΕ Ν. Λάρισας στο πλαίσιο της Περ. Συνέλευσης των Μελών του ΣΑΤΕ με έδρα στην Θεσσαλία με θέμα τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων Ν.4412/2016. Ακολουθούν οι Περ. Συνελεύσεις των Π.Γρ.ΣΑΤΕ: Δ.Μακεδονίας (04.11.2016 στις 18:30 στο ΤΕΕ/ΤΔΜ), Κ. Μακεδονίας (05.11.2016 στις 11:30 πμ στο ξενοδοχείο DOMOTEL LES LAZARISTES), Κρήτης (12.11.2016 στις 11:00 πμ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ) καθώς και Δ. Ελλάδας (19.11.2016 στις 11:30 πμ στην έδρα του Π. Γραφείου ΣΑΤΕ Δ.Ελλάδας).
01/11/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Νοεµβρίου 2016».
31/10/2016 27 Συχνές Ερωτήσεις για την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες).
27/10/2016 Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για τις εκλογές του ΤΕΕ.
27/10/2016 Εκδήλωση με θέμα: «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στις 7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 17:00-21:00 - Πρόγραμμα
27/10/2016 Σεμινάριο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» στις 02 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην Αθήνα.
26/10/2016 ΕΤΕΑΝ: Προγράμματα για ρευστότητα στις ΜμΕ - Τα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ με μία ματιά, Χρηματοδότηση δράσεων ΕΤΕΑΝ (Βλ. Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)
26/10/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017».
26/10/2016

Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΕΒΕΑ για διεθνείς διαγωνισμούς και χρηματοδότηση για επιχειρήσεις της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00.

25/10/2016 ΠΡΟΣΟΧΗ - Υποδείγματα Διακηρύξεων Ανοικτής Διαδικασίας (Άνω και Κάτω των Κοινοτικών Ορίων) για την Ανάθεση Δημοσιών Συμβάσεων Έργων (doc, pdf) και Μελετών (doc, pdf) της ΕΑΑΔΗΣΥ. Τα Υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
24/10/2016 Σε συνέχεια της από 21.10.2016 επιστολής του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αποστολή απόψεων για το Σχέδιο Νόμου: "Διαδικασίες Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» ενημερώνουμε τα Μέλη να αποστείλουν ηλεκτρονικώς τυχόν παρατηρήσεις τους επί σχεδίου νόμου έως και τo πρωί της Δευτέρας 31.10.2016 προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση των τελικών παρατηρήσεων του ΣΑΤΕ.
20/10/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνεργασία του Ιρακινού Κέντρου για την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανασυγκρότηση (Iraqi Center for Development, Investments and Construction) με Ελληνικούς Επιχειρηματικούς Φορείς και ελληνικές εταιρείες».
20/10/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μέχρι 15/11 οι πίνακες προσωπικού - Αναμένεται το ΦΕΚ».
18/10/2016

Σεμινάριο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» στις 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην Αθήνα.

14/10/2016

Απαντητικά Έγγραφα των Υπουργείων ΥΜΕΔΙ και Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με αφορμή την από 02/08/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης».

13/10/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.: Ρυθμίζονται όλα τα χρέη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών - Πως θα λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών».
12/10/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πράσινο φως για αυξημένη συγχρηματοδότηση έργων».
12/10/2016   Έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με θέμα: «Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό 2015)».
12/10/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Ριάντ, 28-30/11/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 21/10/2016.
12/10/2016 Λειτουργία της ιστοσελίδας Greece China Business υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.
11/10/2016 Έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Υπενθύμιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31/12/2016».
11/10/2016 ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνεται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ που κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς με την Εγκύκλιο 03/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ. Ειδικά στην περίπτωση έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η πλήρης επωνυμία, το ΑΦΜ και η διεύθυνση κάθε μέλους της ένωσης, στο σώμα της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής. (Βλ. σχετικά σελίδες 3 και 4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ).
11/10/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Εγγραφή Ελληνικών εταιρειών στο μητρώο του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου».
06/10/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Και τα αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση για ορισμένα πρόσωπα στο «Πόθεν έσχες»».
06/10/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σχετικά με τις διορθώσεις αποκλίσεων των ΜΥΦ».
05/10/2016 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προδιαβούλευση προσχεδίου πρότυπου τεύχους διακήρυξης» και το αναφερόμενο σε αυτή Προσχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου.
04/10/2016 Σεμινάριο του ΕΜΠ με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων».
03/10/2016 Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και στο οποίο προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης του 2,7% και συνολικό ύψος δαπανών ΠΔΕ 6,75 δισ. ευρώ αμετάβλητο έναντι του 2016.
03/10/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Σερβία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Βελιγράδι, 5-6/12/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 17/10/2016.
03/10/2016 Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147)».
03/10/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016».
03/10/2016 Πρόγραμμα της Ημερίδας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  με θέμα: «Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος της τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ» στις 05/10/2016 στην Αθήνα.
30/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Έρχονται οι ηλεκτρονικοί συμψηφισμοί».
30/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση ΜΥΦ».
30/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση υποχρέωσης απόκτησης κωδικού στο Sepenet».
28/09/2016 Ενημερωτικό Φυλλάδιο  για την ενδικοφανή προσφυγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
27/09/2016 Τροπολογία υπ' αρ. 686/119 27.9.2016 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», και η οποία προβλέπει την παράταση για 15 ημέρες της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015) - Νέα περίοδος υποβολής 15 Οκτωβρίου 2016 - 15 Ιανουαρίου 2017.
27/09/2016 Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  σε Ημερίδα στις 05/10/2016 στην Αθήνα με θέμα: «Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος της τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ».
27/09/2016 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» έως τις 17.10.2016 και ώρα 15:00.
21/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς για το 2016».
21/09/2016 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων» έως τις 05.10.2016 και ώρα 14:00.
14/09/2016 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες και τα αναφερόμενα σε αυτήν: Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου, Ιστότοπος Συστήματος Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (www.pothen.gr), Ν.3213/2003, Άρθρα 222-230 του Ν.4281/2014, ΚΥΑ Πόθεν Έσχες (ΦΕΚ Β' 2579/2015).
Βλέπε και Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ανοίγει από 1η Οκτωβρίου η εφαρμογή για το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες - Υποβολή έως 31.12.2016».
13/09/2016 Πρόγραμμα της Εσπερίδας του ΤΕΕ με θέμα: «Η Ελληνο-Αζέρικη συνεργασία στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές για τους Έλληνες Μηχανικούς και Τεχνικές Εταιρίες» στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
13/09/2016

Έγγραφο του Προέδρου ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών κ. Αντ. Κοτσώνη με θέμα: «Κατανομή εργασιών, καθορισμός χρονοδιαγράμματος, γραμματειακή υποστήριξη στις ομάδες εργασίας για «Σύνταξη “προσχεδίων” Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρμογής τους» (περιλαμβάνονται χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης εργασιών).

12/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο των ενδοομιλικών μερισμάτων».
10/09/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ - Σε συνέχεια της από 09.09.2016 πρόσκληση της ΕΑΑΔΗΣΥ για Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να υποβάλλουν εγγράφως (φαξ: 210-3824540, E-mail: info@sate.gr) σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους επί ως άνω σχεδίου έως τις 16.09.2016, ώστε εγκαίρως ο Σύνδεσμος να μετάσχει στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση, η οποία λήγει στις 17.09.2016.
09/09/2016 ΠΡΟΣΟΧΗ - Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μέχρι τις 17.09.2016 - Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ - Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7.
09/09/2016 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537/2014» έως τις 17 .09.2016 και ώρα 10:00.
08/09/2016 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποβολή ερωτημάτων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με τον Ν.4412/2016.
08/09/2016

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης».

Με το άρθρο 79 "Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης" (εφεξής ΕΕΕΣ) του ν. 4412/2016 (147/A/08.08.2016), ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Στο άρθρο αυτό ρητώς ορίζεται, ότι το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο ν. 4412/2016.
Αναλυτικά: Σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7, Ηλεκτρονική μορφή του ΕΕΕΣ.

07/09/2016 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 2016».
06/09/2016 Πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην παρουσίαση της BAU 2017, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.
06/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σε παραγωγική λειτουργία ο ιστότοπος sepenet.gr».
06/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.».
02/09/2016

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» έως τις 22 .09.2016 και ώρα 09:00.

01/09/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Σεπτεµβρίου 2016».
31/08/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ  με θέμα: «Αποσαφηνίσεις επί της χθεσινής ανακοίνωσης του ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν. 4412/2016)»» - Ανακοίνωση της 30.08.2016.
17/08/2016

Επιστολή του ΤΕΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων  με θέμα: «Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές Μηχανικών».

17/08/2016

Αναφορικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ υπενθυμίζουμε την από 07.06.2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου» καθώς και πρόσφατη παρόμοια Επιστολή του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 α. του δεύτερου άρθρου του Ν.4393/2016». Αναμένονται οι ενέργειες του Υπουργείου επί του θέματος.

17/08/2016

Επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αναβολή συζήτησης κατόπιν εκκίνησης διαδικασίας διευθέτησης διαφορών».

16/08/2016

Έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ».

10/08/2016

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έως τις 29 .08.2016 και ώρα 14:00.

08/08/2016 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα capital controls.
05/08/2016 Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».
04/08/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141Α/03.08.16 ο Νόμος 4410/2016 του ΥΠΟΙΚ με το άρθρο 54 του οποίου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα του ΣΑΤΕ για την αποτροπή της διπλής παρακράτησης 3% στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημοσίου τεχνικού έργου (βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα του κ. Στ. Γιαννίρη) καθώς και στο άρθρο 43 ικανοποιείται το αίτημα του ΣΑΤΕ σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές  τεχνικών επιχειρήσεων για εργασίες που εκτελούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας (βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).
03/08/2016 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Αναθεώρηση τιμών».
03/08/2016 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Πρόσθετες εγγυήσεις παλαιών έργων».
03/08/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
03/08/2016 Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Κοινής Συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της 27ης Ιουλίου 2016. - Ομιλία Προέδρου ΣΑΤΕ (σελ. 22-26) - Λοιπές Παρεμβάσεις Προέδρου ΣΑΤΕ (σελ. 61-62).
01/08/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Αύγουστο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου 2016».
29/07/2016 Αναδημοσίευση του ιστότοπου www.b2green.gr, με θέμα: «Ερωτήσεις για θέματα ΤΣΜΕΔΕ -απαντήσεις του Προέδρου του ταμείου (10η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ)».
27/07/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Υπ' αριθμ. 585/109 τροπολογία του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 με την οποία ικανοποιείται το αίτημα του ΣΑΤΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου 3% που από το 2014 και μετά υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών με σειρά εγγράφων, παραστάσεων, συναντήσεων κλπ.
25/07/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηµατική αποστολή στην Ινδονησία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆.Μάρδα (Τζακάρτα 14-17/11/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 05/08/2016.
22/07/2016 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Πρόσκληση για κατάθεση των παρατηρήσεών σας» - Βλέπε και την από 04.04.2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.
22/07/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  με τίτλο: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
22/07/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  με τίτλο: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
22/07/2016 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Επιχειρηματικός Οδηγός έτους 2016 για την αγορά του Σουλτανάτου του Ομάν – Doing Business in the Sultanate of Oman».
22/07/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου www.taxheaven.gr, με θέμα: «Πόθεν έσχες: Ανακοίνωση Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3213/2003».
19/07/2016 Έγγραφο του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως με θέμα: «Συνεισφορά στη ΣΤΕΓΗ ΣΥΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ».
19/07/2016 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τυνίδας με θέμα: «Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον (τελευταία ενημέρωση 15.7.2016)» και το Συνημμένο σε αυτό αρχείο.
18/07/2016 Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην πρωτοβουλία του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως σχετικά με την μεταφορά τεχνογνωσίας στον Αραβικό κόσμο από τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέλη στις αραβικές χώρες για την υλοποίηση σχετικών έργων, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Προθεσμία υποβολής: 29 Ιουλίου 2016.
15/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως 25.07.16 για τα νομικά πρόσωπα και έως 18.07.16 για τα φυσικά πρόσωπα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ. (Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο taxheaven.gr)
15/07/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Όλες οι αλλαγές στον Κ.Φ.Δ. που περιέχει το πολυνομοσχέδιο (Φάκελος τεκμηρίωσης, πρόστιμα ΦΗΜ, ενδικοφανής προσφυγή κλπ)»
14/07/2016 Κατάλογος σημαντικότερων κινεζικών κατασκευαστικών εταιρειών, όπως μας γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
13/07/2016 Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα:  «Κατάργηση Μέρους Β' Ν. 4281/2014 (Α 160)».
13/07/2016 Επί τη ευκαιρία της μεταβολής του ανώτερου συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, υπενθυμίζουμε στα Μέλη μας την από 30.01.2011 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ενσωμάτωση αύξησης Φ.Π.Α. στον Α.Π.Ε. – Τρόπος πληρωμής αύξησης δαπάνης ασφάλτου».
12/07/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή κατασκευαστικού κλάδου σε Ισραήλ και Παλαιστίνη υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (18-23.9.2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 25/07/2016.
12/07/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βραζιλίας με θέμα: «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μηχανικών μεταξύ Βραζιλίας και Πορτογαλίας».

11/07/2016   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125Α/07.07.2016 ο Νόμος 4403/2016 στο άρθρο 57 του οποίου καταργείται συνολικώς το Μέρος Β του Ν. 4281/14, εκτός των διατάξεων που είχαν τεθεί σε ισχύ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (άρθρα 134 έως 138 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 139 που αφορά το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και άρθρο 157 που αφορά τις Εγγυήσεις), όπως εγκαίρως είχαμε επισημάνει με την καταχώρηση της 27/6/2016.
11/07/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κομισιόν: Προσωρινή διακοπή κονδυλίων ύψους 13,5 εκατ.».
07/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα : «Κανονισμός Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές)» και τα αναφερόμενα σε αυτή αρχεία: 1. Κανονισμός 2. Προτάσεις
04/07/2016   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το χαμό του δημοσιογράφου Γιώργου Καραλή, ο οποίος είχε διατελέσει Σύμβουλος Τύπου του Συνδέσμου επί σειρά ετών - Ανακοίνωση ΕΣΗΕΑ.
04/07/2016   Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ με θέμα: «Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Μάρδα στο Ισραήλ -Προοπτικές συνεργασίας στον κατασκευαστικό τομέα - Άδειες εργασίας μηχανικών στο Ισραήλ».
04/07/2016   Διεθνές Σεμινάριο του Τμ. Πολτικών Μηχανικών ΑΠΘ με θέμα: «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels».
04/07/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουλίου 2016».
30/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου www.taxheaven.gr, με θέμα: «Η εγκύκλιος για τις καταβαλλόμενες στο Ε.Τ.Ε.Α. ασφαλιστικές εισφορές με το ν. 4387/2016".
30/06/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της Ναυτεμπορική, με θέμα: "Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη".

30/06/2016   Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας η έκδοση κάποιας  εγκυκλίου, σε συνέχεια της επείγουσας Επιστολής του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου». Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου με σκοπό να επισπευτεί ο χρόνος έκδοσης εγκυκλίου.
30/06/2016 Υπουργική Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης έως το τέλος του 2017.
30/06/2016 Αναδημοσίευση του ιστοτόπου www.taxheaven.gr με θέμα: "Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την παράταση στην σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων".
28/06/2016 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στην πρωτοβουλία του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως σχετικά με την μεταφορά τεχνογνωσίας στον Αραβικό κόσμο από τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέλη στις αραβικές χώρες για την υλοποίηση σχετικών έργων, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Προθεσμία υποβολής: 18 Ιουλίου 2016.
28/06/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Ινδονησία, Τζακάρτα, 14-17 Νοεμβρίου 2016».
28/06/2016 Ανακοίνωση της Attica Bank με θέμα: «Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου».
27/06/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τροπολογία υπ' αρ.517/39 24.6.2016 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων ... της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ...», και η οποία προβλέπει την κατάργηση από 1/7/2016, των διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν.4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των διατάξεων των αναφερομένων άρθρων, που διατηρούνται σε ισχύ. Βλέπε σχετική  Επιστολή του ΣΑΤΕ.
27/06/2016 ΠΡΟΣΟΧΗ - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου capital.gr, με θέμα: «Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις». Η παράταση αφορά  τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα.
27/06/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Σύντομα η απόφαση με τις οδηγίες για την εξόφληση φόρου κληρονομιάς με παραχώρηση ακινήτου» και η συνημμένη αρ. ΝΣΚ 671/1993 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
27/06/2016 Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τύνιδας με θέμα: «Έργα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος Τυνησίας 2016 – 2020».
23/06/2016 Ανακοίνωση του ΕΙΠΑΚ με θέμα: «Καλοκαιρινές Passive House Days 2016 - Το σπίτι του 2020 ανοίγει πάλι την πόρτα του στο κοινό».
23/06/2016 Επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αναβολή προγραμματισμένης συνεδρίασης της 21ης Ιουλίου 2016».
23/06/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μεικτή ∆ιυπουργική Επιτροπή Ελλάδας – Καζακστάν (Αστάνα, 26-27/9/2016) Επιχειρηµατική αποστολή στο Καζακστάν υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆.Μάρδα».
16/06/2016 Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΥΜΕΔΙ/Γ.Γ.Υποδομών  με θέμα: «Κανονισμός Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές)».
14/06/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Εισφορές ασφάλισης από 1.6.2016 σύμφωνα με το νόμο 4387/2016».

14/06/2016 Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις οικονομίας Σαουδικής Αραβίας, Σουλτανάτου του Ομάν και Υεμένης – Μακροοικονομικοί Δείκτες και Διμερές Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος με Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του Ομάν και Υεμένη».
10/06/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Οι νέες προθεσμίες σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και οι αλλαγές στις προθεσμίες Γ.Ε.ΜΗ. και δηλώσεων φόρου μερισμάτων».
09/06/2016 Ενημερωτικό Σημείωμα για τη σύσκεψη για την εξωστρέφεια των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 07 Ιουνίου 2016 υπό τον Υφυπουργό κ. Δ. Μάρδα.
09/06/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οφέλη και κίνδυνοι στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού».
08/06/2016 Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Δ. Μάρδα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διάσκεψη UNCTAD XIV (Ναϊρόμπι, 17-20/7/2016)». Κατόπιν επικοινωνίας με το διπλωματικό γραφείου του Υφυπουργού κ. Δ. Μάρδα, παρακαλούμε να αγνοήσετε την προθεσμία υποβολής που αναφέρεται εντός του εγγράφου.
08/06/2016 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Σύντομα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων».
07/06/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: ««Φρένο» από ΣτΕ σε ρυθμίσεις για δημόσιες συμβάσεις».
07/06/2016 Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ με θέμα: «Ενημερωτική Ημερίδα για ευκαιρίες συνεργασίας αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιρειών με ισραηλινές για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίωνστην ισραηλινή στεγαστική αγορά (Τελ Αβίβ 9.05.16)».
03/06/2016 Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS]...»  στο άρθρο 2, παρ. 6α (σελ. 147) του οποίου προβλέπεται κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016-  Νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016).
03/06/2016 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πόσο κοστίζει η απώλεια βιβλίων ή στοιχείων».
03/06/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος - Τι προβλέπει». - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

01/06/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούνιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουνίου 2016».

31/05/2016

Αναδημοσίευση εγχειριδίου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Χρηστικό εγχειρίδιο με όλες τις σημαντικές φορολογικές αλλαγές που επήλθαν με τους νόμους 4387/2016 και το πολυνομοσχέδιο».

26/05/2016

Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΕΒΕΑ με θέμα: «Supporting Growth in Greece» στις 30 Μαΐου 2016 στην Αθήνα.

25/05/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Τροπολογία για νέα παράταση της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 έως την 01-07-2016 στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων», ύστερα από σχετικό αίτημα του ΣΑΤΕ.

20/05/2016

Έγγραφο του ΣΠΜΕ με θέμα: «Αρχαιρεσίες Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος».

20/05/2016

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2016: Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,376 δισ. ευρώ, λόγω μείωσης των καθαρών εσόδων κατά 3% και μείωσης των δαπανών κατά 12,4%, έναντι των αντίστοιχων στόχων του Προϋπολογισμού 2016 για την περίοδο Ιανουάριος - Απρίλιος 2016. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.567 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 813 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 919 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

20/05/2016

Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα: «Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού για την επιλογή «Εξειδικευµένου Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

20/05/2016

Πρόσκληση και Πρόγραμμα της Ημερίδας της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ με θέμα: «Τεχνικά Έργα και Πολιτιστικό Περιβάλλον» την 1η Ιουνίου 2016 στην Αθήνα.

19/05/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου huffingtonpost.gr με θέμα: «Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οι ζημιές σε βιομηχανία, κατασκευαστές, εμπόριο, τράπεζες και ασφάλειες την τελευταία 6ετία».

19/05/2016

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr.

18/05/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου efsyn.gr με θέμα: «Έργα 500 εκατ. ευρώ υπέρ περιβάλλοντος μέσω ΕΣΠΑ».

17/05/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Κορέας με θέμα: «GatewaytoKorea: Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση των Εξαγωγών στη Νότια Κορέα».

17/05/2016

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» έως τις 20.05.2016 και ώρα 18:00.

13/05/2016

Πρόσκληση σε επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνει η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB), σε συνεργασία με τo ΕΒΕΑ και την Enterprise Greece με θέμα: «Supporting Growth in Greece», στις 30 Μαϊου στην Αθήνα.

12/05/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βραζιλίας με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συµµετοχής σε εκδήλωση δικτύωσης στη Βραζιλία στο πλαίσιο του EU Low Carbon Business Action in Brazil».

12/05/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μη δασµολογικά εµπόδια και εµπορικοί φραγµοί εξαγωγών στην Αίγυπτο».

11/05/2016

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για ευκαιρίες συνεργασίας αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιριών με ισραηλινές για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίων οικιστικά σχέδια στην Ισραηλινή στεγαστική αγορά (Τελ Αβίβ, 9.05.16)

10/05/2016

Απάντηση του κ. Δημήτρη Ράικου αναφορικά με την αναδημοσίευση στην ενότητα "Ο Τύπος γράφει..." της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ, άρθρου της εφημερίδας Ναυτεμπορική της 27.4.2016 όπου αναφέρεται στους λόγους παραίτησής του από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

09/05/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Τι επιβάλλει το συµπληρωµατικό µνηµόνιο».

09/05/2016

Εισηγήσεις της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του ΥΠΕΞ στις 22/04/2016 με θέμα: «Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας».

09/05/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) μέχρι και 13 Μαΐου 2016.

06/05/2016

Πρόγραμμα της Ημερίδας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  με θέμα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί».

06/05/2016

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» έως τις 16 .05.2016 και ώρα 17:00.

05/05/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων».

05/05/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για την Δήλωση Ειδικού Φόρου 15% επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)».

04/05/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) μέχρι και 06 Μαΐου 2016.

04/05/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 04 έως 06 Μαΐου 2016.

04/05/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Μαΐου 2016».

04/05/2016

Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  σε Ημερίδα στις 10/05/2016 στην Αθήνα με θέμα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί».

27/04/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση για της αιτήσεις στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ» μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

27/04/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Γραφείο Προϋπολογισμού: Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την ανάπτυξη» - Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

26/04/2016

Πρόταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020. (Βλ. και συμμετοχή ΣΑΤΕ).

26/04/2016

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» έως τις 06.05.2016 και ώρα 14:00.

26/04/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

26/04/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 Απριλίου έως 03 Μαΐου 2016.

22/04/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 έως 29 Απριλίου 2016.

21/04/2016

Μετάθεση της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Ημερίδας της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ με θέμα: «Η Γέφυρα Τσακώνας» στις 11 Μαΐου 2016 στην Αθήνα.

20/04/2016

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισχύ από τις 18.04.2016 των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

20/04/2016

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» έως τις 21.04.2016 και ώρα 09:00 πμ.

18/04/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Αποδοχή του από 11.4.2016 αιτήματος του ΣΑΤΕ για νέα παράταση της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 έως την 31-5-2016 με το άρθρο τρίτο του Νόμου: "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας".

18/04/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Δ. Μάρδα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διάσκεψη UNCTAD XIV (Ναϊρόμπι, 17-20/7/2016)».

15/04/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 18 έως 22 Απριλίου 2016.

13/04/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ύφεση 0,6% φέτος, ανάπτυξη 2,7% το 2017 βλέπει το ∆ΝΤ». - World Economic Outlook Απρίλιος 2016 του IMF.

13/04/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Το 40% του µισθού σε ασφαλιστικές εισφορές - φόρους». - Taxing Wages 2016 του OECD.

12/04/2016

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ- Τουρκίας, όπως μας γνωστοποιήθηκε από Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ.

12/04/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Νέα νομοθεσία για τη διαδικασία εισαγωγών στην Αίγυπτο».

11/04/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Ιδιωτικοποίηση υδροηλεκτρικών μονάδων της Hidroelectrica στην Ρουμανία».

08/04/2016 Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 11 έως 15 Απριλίου 2016.
07/04/2016 Ανακοίνωση ΣΑΤΕ σχετικά με τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής ΜΕΕΠ.
07/04/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογικός Οδηγός: Πώς συμπληρώνονται και υποβάλλονται τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3».

06/04/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αποχή από την υποβολή δηλώσεων ανακοίνωσαν λογιστές - φοροτεχνικοί».

06/04/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

05/04/2016

Δημόσια Διαβούλευση τoυ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο: «ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» έως τις 08.04.2016 και ώρα 14:00.

05/04/2016

Ανακοίνωση της ΕΠΕΣ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2016.

04/04/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Απριλίου 2016».

01/04/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 04 έως 08 Απριλίου 2016.

01/04/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πληροφοριακό υλικό για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ».

01/04/2016

Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικαστικά Θέματα & Εφαρμογές ΓΕΜΗ», στις 04 Απριλίου στην Αθήνα.

31/03/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου IN.GR με θέμα: «Σταθάκης: Στο «πακέτο Γιούνκερ» 42 έργα ύψους 5,6 δισ. ευρώ».

31/03/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου CAPITAL.GR με θέμα: «Υπεγράφη 9μηνη παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

31/03/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Σαουδαραβικός Οργανισμος για Προσέλκυση Αλλοδαπών  Επενδύσεων (Saudi Arabian General Investment Authority – SAGIA) – Νέες προϋποθέσεις και κριτήρια για χορήγηση θεώρησης εισόδου σε υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές ή και Γενικούς Διευθυντές επιχειρήσεων».

30/03/2016

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2016 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται δωρεάν προς τα Μέλη από σήμερα από τα Κεντρικά Γραφεία και από την ερχόμενη εβδομάδα από τα Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

24/03/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2016.

24/03/2016

Εσπερίδα των ΤΕΕ / ΕΑΕΕΑ με θέμα: «Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική – Οι Μηχανικοί επιχειρούν» στις 04 Απριλίου 2016 στην Αθήνα (Πρόσκληση - Δήλωση Συμμετοχής).

23/03/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Θεωρήσεις εισόδου σε Σαουδική Αραβία/ Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας «Θεωρήσεις» ΕΕ».

22/03/2016

Ημερίδα της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ με θέμα: «Η Γέφυρα Τσακώνας» στις 20 Απριλίου 2016 στην Αθήνα.

21/03/2016

Ενημερωτικές εκδηλώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την παρουσίαση των 4 νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) στην Αθήνα (22.03.2016) και τη Θεσσαλονίκη (23.03.2016).

18/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημόσια Διαβούλευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων των Βιβλίων ΙΙ & ΙΙΙ σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και στην Διακυβέρνηση» έως τις 28.03.2016 και ώρα 14:00.

18/03/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 21 έως 25 Μαρτίου 2016.

17/03/2016

Εκπαιδευτική Εκδήλωση του ICC με θέμα: «International Construction Contracts and Dispute Resolution».

17/03/2016

Σεμινάριο με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» διοργανώνει το ΕΜΠ-Τμήμα ΠΜ. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συστηματική μεταφορά εμπειρίας και γνώσης που αποκτήθηκε κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων της Χώρας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς) και Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς.

16/03/2016

Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Γεν. Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς με θέμα: «Ενημέρωση των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό».

15/03/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Επιδοτήσεις για την αναβάθμιση ΜμΕ».

15/03/2016

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του νέου επενδυτικού σχεδίου (πακέτο Junker);

11/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημόσια Διαβούλευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του  Βιβλίου Ι σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)»  έως τις 28.03.2016 και ώρα 14:00.

11/03/2016

Εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «ΕΣΠΑ 2014 2020: “Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας”».

11/03/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 14 έως 18 Μαρτίου 2016.

11/03/2016

Παρουσίαση Βιβλίου "Studies in European Construction Law" διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) την Τετάρτη, 23.3.2016 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

07/03/2016

Διαβούλευση της Ε.Ε. με θέμα: «Development of an Integrated Research, Innovation and Competitiveness Strategy». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Τρίτη, 31 Μαΐου 2016.

07/03/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανακοίνωση με την οποία οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις καλούν τις εταιρίες μέλη τους και τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις να απόσχουν από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων από την Τρίτη 8/3/2016 έως και την Τρίτη 15/3/2016.

07/03/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 07 έως 11 Μαρτίου 2016.

02/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ έναρξης δυνατότητας χρέωσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την καταβολή συνδρομών προς τον ΣΑΤΕ.

01/03/2016

Δημόσια Διαβούλευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του σχεδίου νόμου: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών - Μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)» έως τις 11.03.2016 και ώρα 14:00.

01/03/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Μάρτιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2016».

01/03/2016

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Συνταξιούχων Μηχανικών και ΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ για το ασφαλιστικό.

29/02/2016

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.

29/02/2016

Ημερίδα του ΣΠΜΕ στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2016 με θέμα: «Εξαγωγή Τεχνογνωσίας από Έλληνες Πολιτικούς Μηχανικούς».

29/02/2016

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής  του ΕΒΕΑ στις Βρυξέλλες από 18 έως 19 Απριλίου 2016.  

24/02/2016

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», από 4.4.2016 έως 18.4.2016, στην Αθήνα. Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη τεχνικών εταιρειών που ασχολούνται με τα θέματα υποβολής προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς και μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Πρόγραμμα - Αναλυτική Περιγραφή.

19/02/2016

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση στο ΦΕΚ πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων με ενσωματωμένη διόρθωση σφάλματος».

19/02/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ- Κατατέθηκε τροπολογία υπ'αριθμ. 235/42 με την οποία προβλέπεται παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016, όπως ακριβώς είχε αιτηθεί ο ΣΑΤΕ με την από 11.02.2016 Επιστολή του.

19/02/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Προνομιακή η θέση αρκετών Τουρκικών επιχειρήσεων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας – Απόφαση του Αντιπροέδρου της Σαουδαραβικής Κυβέρνησης και Υπουργού Εσωτερικών Crown Prince Mohammed bin Naif».

18/02/2016 Διόρθωση Σφάλματος Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων.
17/02/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιους επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες επιβαρύνει το τέλος επιτηδεύµατος».

17/02/2016

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00. - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Νοµοσχέδιο για σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου».

15/02/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 15ης Διεθνούς Έκθεσης EXPOKOS στην Πρίστινα (25-27 Μαΐου 2016)».

15/02/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

12/02/2016

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο από 15/2 έως και 19/2/2016.

12/02/2016

Υπενθύμιση Εγγράφου της Β8 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Ενημερωτική αποστολή εκπροσώπων κουβεϊτιανών φορέων σε Ελλάδα, Απρίλιος 2016».

12/02/2016

Έγγραφο της Β8 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή κα ιΕπιχειρηματικό Συνέδριο στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα, στο πλαίσιο της συνάντησης των Συμπροέδρων της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής, (Σεράγεβο, 16-17 Μαρτίου 2016)».

12/02/2016

Μήνυμα του Συμβούλου ΟΕΥ Α' της Β1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης Agora».

12/02/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2016.

11/02/2016

Αναδημοσίευση του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις με θέμα: «Η Δομή του ΕΣΠΑ 2007-2013».

10/02/2016

Πρόσκληση της ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ ΑΕ με θέμα: «Πρόσκληση μελών ΣΑΤΕ σε ημερίδα του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας».

10/02/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Καΐρου με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

09/02/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2017 – Εταιρεία Al-Harithy Company for Exhibitions».

05/02/2016

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο από 8/2 έως και 12/2/2016.

05/02/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 8 έως 12 Φεβρουαρίου 2016.

04/02/2016

Απαντητικά Έγγραφα των Υπουργείων ΥΜΕΔΙ και Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με αφορμή την από 20/10/2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Άρθρο 20 του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις"».

04/02/2016

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

03/02/2016

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ προσκαλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλούν το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστημονικοί Φορείς της χώρας με τη συμμετοχή τους στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016.

01/02/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016».

01/02/2016

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Τα δέκα (10) µεγαλύτερα έργα υποδοµών στην Σαουδική Αραβία για το έτος 2016».

29/01/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

28/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση στις εκπρόθεσμες διακοπές» επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.

27/01/2016

Έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα: «Ενημέρωση μελών σας για το έργο: "Επισκευή - ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για την στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Β' φάση"».

26/01/2016

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 8ης Διεθνούς Εκθέσεως προϊόντων οδικής ασφάλειας στο Γκουανγκζού (29-31 Αυγούστου 2016)».

22/01/2016

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00. - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Πότε η εγγύηση καταθέσεων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ».  

22/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση στην υποβολή των αποκλίσεων των ΜΥΦ έως 22.2.2016».

22/01/2016

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα: «Πανελλαδική Απεργία - Αποχή από 25/1 έως 29/1/2016», σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της Πανελλαδικής Απεργίας-Αποχής από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών που έχουν τεχνικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανόμενων και των Επιτροπών Δημοπράτησης, από 25/1 έως 29/1/2016. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη απόφαση για το ίδιο χρονικό διάστημα έχει ήδη πάρει η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ.

21/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σιωπηρή παράταση μέχρι την Παρασκευή για την υποβολή των ΜΥΦ - και μετάθεση για ένα μήνα στις διορθώσεις των αποκλίσεων».

20/01/2016

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TA MΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 21.01.2016  ΣΤΙΣ 11:30 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν/Σ.

19/01/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δράσεις κατά του ασφαλιστικού».

19/01/2016

Ανακοίνωση της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα: «Αποφάσεις Διοίκησης ΟΣΕΤΕΕ».

18/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Προκαταβολή από το νέο ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική επιστολή».

18/01/2016 Δημόσιες Διαβουλεύσεις για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
18/01/2016

∆ιεθνείς Εκθέσεις  Τυνησίας για το 2016. (Συνημμένο 1, Συνημμένο 2)

14/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015».

14/01/2016

Εξώδικη Γνωστοποίηση Πανελλαδικής Απεργίας - Αποχής των Διπλ. Μηχανικών από Συμβούλια και Επιτροπές με Τεχνικό αντικείμενο από 18 έως 22 Ιανουαρίου 2016 της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

14/01/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ο ΣΑΤΕ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό στις οποίες καλεί το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστημονικοί Φορείς της Χώρας, ζητώντας την απόσυρση του προσχεδίου νόμου, τη διατήρηση της αυτονομίας του ΕΤΑΑ και τη συνέχιση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ. Κοινή πορεία Επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, προς το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 14.01.16 και ώρα 12:00. Σημείο εκκίνησης γραφεία ΔΣΑ.

13/01/2016

Επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως  στην Αίγυπτο και στην Σαουδική Αραβία.

13/01/2016

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε ερώτηση της Βουλευτή κας Κ. Παπακώστα-Σιδηροπούλου για την υλοποίηση επενδύσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Αναπτυξιακού Νόμου έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

13/01/2016

Απαντητικό Έγγραφο  του Υπουργείου Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Στέργιος Γιαννάκης με αφορμή το από 5/11/2015 Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ζήτημα επιβίωσης για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με κάθε τύπου οφειλές τους στο Δημόσιο».

12/01/2016

Πρόσκληση για την Δημόσια Ανοιχτή Συζήτηση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό: Ευκαιρία για εθνική ανασυγκρότηση ή Αιτία εθνικού αδιεξόδου».

08/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Οι επτά νέες αλλαγές στα capital controls» - Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

04/01/2016

∆ιεθνείς Εκθέσεις  κατασκευαστικού τοµέα Αφρικής έτους 2016 στη Νότια Αφρική.

04/01/2016

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου 2016».

31/12/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση ΣΑΤΕ, στην οποία επισημαίνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε αποδεκτό ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης περιορισμένου αριθμού προσκλήσεων χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης σε σειρά έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν ήταν σύννομη, όπως εγκαίρως είχε επισημάνει ο ΣΑΤΕ, και τα έργα θα πρέπει να επαναδημοπρατηθούν με ανοιχτές διαδικασίες.

31/12/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση υποβολής ΜΥΦ 2014» έως τέλος Ιανουαρίου 2016.

28/12/2015

Εκδηλώσεις του ΕΒΕΑ με θέμα:«Η Οικονομία και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον: Ρωσίας 4-1-2016 & Βελγίου 8-1-2016».

28/12/2015

Πρόσκληση για την Ενημερωτική Εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Παρουσίαση των Ελληνο-Αλβανικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, Ελληνο-Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός».

24/12/2015

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ στο Σεράγεβο με θέμα:  «Υπογραφή Σύμβασης Δανείου EBRD- κυβέρνησης ΒκΕ για την χρηματοδότηση κατασκευής νέων τμημάτων του οδικού άξονα Corridor Vc - Αποστολή καταλόγου μελλοντικών έργων προτεραιότητας στις οδικές υποδομές του κύριου δικτύου της ΒκΕ με ορίζοντα το έτος 2020».

23/12/2015

Σημαντική απόφαση διαταγής πληρωμής του Δ.Εφετείου Πειραιώς (2/2015) με την οποία επισημαίνεται ότι «για την καταβολή της εν λόγω οφειλής δεν απαιτείται προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος, αφού δεν πρόκειται για τον πρώτο λογαριασμό της ως άνω συμβάσεως μελέτης (Π.Δ. 136/2011)». Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια του ν. 4329/15 και αφορά μη εξοφλημένους εγκεκριμένους λογαριασμούς. (Πηγή: Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.).

23/12/2015

Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών του ΥΠΥΜΕΔΙ: Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση είκοσι εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές έως 15.01.2016.

22/12/2015 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση για τις αποκλίσεις των ΜΥΦ» έως τέλος Ιανουαρίου 2016.
18/12/2015

Πρώτη πρόσκληση προτάσεων για το INTERREG V-Β «Balkan-Mediterranean 2014-2020».

17/12/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Συνδρομές Μελών του ΣΑΤΕ για το 2016 - Το ΔΣ του ΣΑΤΕ αποφάσισε οι συνδρομές να παραμείνουν αμετάβλητες και το 2016. Για 2η συνεχόμενη χρονιά μηδενικό κόστος εγγραφής των μελών των τάξεων Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

17/12/2015

Επιχειρηματική αποστολή σε δύο από τις σημαντικότερες αγορές της Μέσης Ανατολής, την Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία, για επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β και συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση The Big 5 Saudi, 5-10 Μαρτίου 2016.

16/12/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι έξι επιφυλάξεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό».

15/12/2015

Πρόσκληση της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του ΕΒΕΑ με θέμα «Η Οικονομία και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του Ιράν».

09/12/2015

Απόφαση (ΦΕΚ 2640Β/8.12.2015) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων» την 30/04/2017 σε συνέχεια και της σχετικής επιστολής του ΣΑΤΕ.

08/12/2015

Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για το άρθρο 30 του Ν.4351/2015 (Ρύθμιση περί του ΦΠΑ) και το σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη.

08/12/2015

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν σήμερα (08.12) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης».

08/12/2015

Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραµµα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2016 – Εταιρεία Al-Harithy Company for Exhibitions».

08/12/2015 Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου με θέμα: «Ετήσιο Πρόγραµµα Διεθνών Εκθέσεων στην Ρουμανία για το 2016».
07/12/2015

Κείμενο με θέμα: «Γενικές Αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για τον διάλογο στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής» που παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλος κατά τη συνάντηση που έγινε με το Προεδρείο της ΟΚΕ στην οποία εκ μέρους του ΣΑΤΕ μετείχε ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ ο κ. Μιχαήλ Αλέπης.

07/12/2015

Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α) στον οποίο περιλαμβάνονται το άρθρο 22 που αφορά στην παράταση της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και το άρθρο 30 που αφορά σε ζητήματα χρηματοδότησης ΦΠΑ.

04/12/2015

Πρόσκληση για δωρεάν συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΕ στο Lighting Conference/Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015/Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Απαραίτητη Δήλωση Συμμετοχής.

03/12/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ - Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων την 30/4/2017 όπως προκύπτει από το υποβληθέν στην ΕΑΑΔΗΣΥ σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε συνέχεια και της σχετικής επιστολής του ΣΑΤΕ.

03/12/2015

Αναβολή της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα «Η Οικονομία και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του Ιράν» του ΕΒΕΑ.

01/12/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «∆ιαγωνισµός για Εξειδικευμένο Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου για όλα τα δηµόσια έργα».

01/12/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον ∆εκέµβριο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2015».

27/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr με θέμα: «Υπεγράφη η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ 2014» έως τις 31.12.2015.

27/11/2015

Tροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού στο Σχέδιο Νόμου του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδος και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέα εξαίρεση από το ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. για μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 - Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων».

24/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του προγράμματος "ExtrAXION" που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου και προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερα Μέλη του ΣΑΤΕ να αποκτήσουν την πολύ χρήσιμη σουίτα εφαρμογών της Alconsoft AE, ο ΣΑΤΕ πέτυχε την έως και κατά 45% μείωση επί της αρχικής τιμής για τα διάφορα υποσυστήματα του ConstrAXION (Επιμετρήσεις, Προμέτρηση, Πιστοποιήσεις, Κοστολόγηση, Μετρήσεις από σχέδια-ExtrAXION) αποκλειστικά στα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του. Η προσφορά ισχύει έως 31.12.15.

23/11/2015

Προϋπολογισμός 2016: Παρεμβάσεις και μέτρα ύψους 5,73 δις - Αύξηση χρέους Γενικής Κυβέρνησης το 2016 σε 327,6 δις έναντι 316,5 δις το 2015 - Μόλις 6,75 δις το ΠΔΕ για το 2016.

23/11/2015

Από σήμερα, Δευτέρα 23.11.2015 ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», με την οποία πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-13.

20/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Χρηματοδοτώντας το έλλειμμα στις υποδομές».

20/11/2015

Πρόσκληση του ΕΒΕΑ  για τα Προβλήματα ελληνικών εταιρειών κατά την πρόσβασή τους στην αγορά του Ισραήλ.

19/11/2015

Πρόσκληση του ΕΒΕΑ σε Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για την Οικονομία και τις Αγορές των Η.Π.Α, Ιράν και Πολωνία.

19/11/2015

Επιστολή της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ προς τον ΣΑΤΕ με θέμα: «Διερεύνηση και καταγραφή προβλημάτων ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ισραηλινή αγορά».

19/11/2015

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» με την οποία παρατείνεται έως 31/12/2015 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr .

18/11/2015 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρία Αθουσάκη στην ημερίδα του ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Δημόσια έργα: βέλτιστο κόστος για μέγιστο κοινωνικό όφελος».
18/11/2015

Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» όπως κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

17/11/2015

Κατάθεση ως αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων του Δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ζήτημα επιβίωσης για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με κάθε τύπου οφειλές τους στο Δημόσιο» από το Βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέργιο Γιαννάκη.

17/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Οι καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ κοστίζουν 1,7 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό».

12/11/2015

Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων προς τον ΣΑΤΕ με θέμα: «Ενίσχυση της υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών στην Αλβανία», με την οποία ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστικές εταιρείες κατά την δραστηριοποίησή τους στην Αλβανία (Βλ. α) και β) σημεία).

05/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «ΓΓΔΕ: Δεν πηγαίνει πίσω το σχέδιο για τις ηλεκτρονικές πληρωμές παντού».

05/11/2015

Finance & Tax Conference στις 30 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα με θέμα: «Οι φορολογικές διατάξεις που προκύπτουν από τη δανειακή σύμβαση με την Ευρώπη».

03/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου in.gr με θέμα: «Συνάντηση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

03/11/2015

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής μέχρι 31.12.2015 - Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Νέο νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης» - Αναδημοσίευση άρθρου της ιστοσελίδας avgi.gr με θέμα: «Με τροπολογία θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τις δηλώσεις πόθεν έσχες».

03/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Προς συμψηφισμούς ΦΠΑ με απαιτήσεις από τη "γενική κυβέρνηση"».

02/11/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Νοέµβριο» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις µηνός Νοεµβρίου 2015».

27/10/2015

Ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίσθηκε στη Βουλή.(Βλέπε και σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

27/10/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Πώς αμείβεται η εργασία την 28η Οκτωβρίου στον ιδιωτικό τομέα».

27/10/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πώς να εξασφαλίσετε συμμετοχή στα 26 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ».

23/10/2015

Προδημοσίευση από τον ΟΑΕΔ, δύο νέων προγραμμάτων «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» που αφορούν συνολικά 12.700 ωφελούμενους - Αναδημοσίευση σχετικού δημοσιεύματος του ιστοτόπου naftemporiki.gr.

19/10/2015

Πρόσκληση του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως με θέμα: «Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από 20 έως 27 Νοεμβρίου 2015» και η συνημμένη σε αυτή Αίτηση Συμμετοχής. - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

16/10/2015

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αποτελέσματα διαβούλευσης για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις».

15/10/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Προδημοσίευση προγράμματος για αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων από οκτώ τομείς της οικονομίας - Aνοικτή διαβούλευση προδημοσιεύσεων 4 δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝεΚ του ΕΣΠΑ.

12/10/2015

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Σαουδαραβικό Υπουργείο Εργασίας – Νέα Εργατική Νομοθεσία».

12/10/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Προσχέδιο Εργασίας Σχεδίου Νόμου «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων» της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών–Κατασκευαστών-Μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ (Απόφαση αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015) όπως κοινοποιήθηκε στις Εργοληπτικές και Μελετητικές Οργανώσεις ενόψει της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας της 12 Οκτωβρίου 2015.

12/10/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «ΕΤΕπ: Προς αύξηση των νέων χορηγήσεων δανείων στην Ελλάδα στα 3 δισ. ευρώ».

12/10/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου efsyn.gr με θέμα: «Μαχαίρι στα έργα-φαντάσματα του ΕΣΠΑ».

12/10/2015 Σχέδιο Νόμου του ΥπΟικ με τίτλο: «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
06/10/2015

Πρόσκληση για Διεθνές Συνέδριο & Διεθνή Έκθεση «17th UNCTAD –Oil, Gas and Mine – Trade & Finance Conference and Exhibition (OILGASMINE)» στο Χαρτούμ στις 23-26 Νοεμβρίου 2015.

05/10/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κυβέρνηση και δανειστές συμφώνησαν σε 48 προαπαιτούμενα».

05/10/2015

Απόφαση της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση αναδρομικής διαγραφής από το 1992 , καθώς ουδέποτε (αποδεδειγμένα) ασκήθηκε το επάγγελμα του μηχανικού.

01/10/2015

Πρόσκληση σε εκδήλωση παρουσίασης του έργου ΠΡΙΣΜΑ στις 15 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. - Πρόγραμμα Εκδήλωσης.

01/10/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Οκτώβριο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2015».

30/09/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων».

30/09/2015

Πρόσκληση του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως με θέμα: «Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από 20 έως 27 Νοεμβρίου 2015» και η συνημμένη σε αυτή Αίτηση Συμμετοχής.

29/09/2015

Κλαδικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ» διοργανώνεται, στο πλαίσιο της συνεργασίας των Μονίμων Αντιπροσωπειών και των διμερών Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων των κρατών μελών της Ε.Ε, στις 26 Νοεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες. Δήλωση συμμετοχής έως τις 30.10.2015.

24/09/2015

Ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια των δράσεων του Συνδέσμου για την εξοικείωση των Μελών του με τις επερχόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων έργων, μεταξύ των οποίων και το ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων, προγραμματίζεται ενημερωτικού / εκπαιδευτικού τύπου εκδήλωση στις αρχές Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτή της αρμόδιας διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου / Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών / Δ/νση Υποστήριξης και Σχεδιασμού.

24/09/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εκταµιεύτηκαν 300 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς το ελληνικό ∆ηµόσιο».

23/09/2015

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι μετά από ενέργειες του ΣΑΤΕ (Επιστολή 1, Επιστολή 2 και Επιστολή 3), η ΕΥΘΥ της Γ.Γ.ΕΣΠΑ-ΠΔΕ επεσήμανε σε απάντησή της προς την Περιφέρεια Ηπείρου ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να συμμετέχουν δημοπρασίες δημοσίων έργων βάσει του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στα επιμέρους σύνολα των υποέργων που δημοπρατούνται και όχι βάσει του προϋπολογισμού του συνόλου του έργου.

22/09/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Στο απυρόβλητο 40+4 δημόσια κεκτημένα».

22/09/2015

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου στο ΑΠΕ με θέμα: «Μέχρι τέλος Οκτωβρίου το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις», με την οποία επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα της από 18.09.2015 Επιστολής του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Κυοφορούμενες μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων - Κατάθεση θέσεων και απόψεων Μελών του ΣΑΤΕ». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη δημιουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) στη ΓΓΕ για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

21/09/2015

Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών Σεπτεμβρίου 2015.

18/09/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για έντεκα έργα, όπως διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης του ΣΑΤΕ. Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών: α) Πέμπτη 24/9/2015 β) Παρασκευή 25/9/2015.

16/09/2015

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

10/09/2015

Έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους».

07/09/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Το 56% του μνημονίου πρέπει να υλοποιηθεί φέτος».

02/09/2015

Ανακοίνωση του ΟΕΥ Βουκουρεστίου με θέμα: «Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών της Ρουμανίας».

02/09/2015

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Υπογραφή σύμβασης με ΕΤΕπ για χορήγηση δανείου 1 δισ. ευρώ».

01/09/2015

Έκδοση Οδηγού Μηχανικής, Κατασκευών και Δομικών Υλικών  του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου - Αίτηση Συμμετοχής και Τιμοκατάλογος.

01/09/2015

Πρόσκληση του Ελληνο – Ζαμπιανού Επιμελητηρίου με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στη ΖΑΜΠΙΑ - ΛΟΥΣΑΚΑ τον Οκτώβριο του 2015» και η συνημμένη σε αυτή Αίτηση Συμμετοχής.

01/09/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Φορολογικές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2015».

01/09/2015

Επιστολή του Νίκου Χριστοδουλάκη προς τους εποπτευόμενους φορείς για τις βασικές αρχές λειτουργίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

28/08/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων», το οποίο παρουσιάστηκε στη Συνέντευξη Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ  κ. Χρ. Σπίρτζη.

28/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Το υπουργικό συμβούλιο της υπηρεσιακής».

28/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παραιτήθηκε από γ.γ. ΕΣΠΑ ο Αλ. Χαρίτσης».

27/08/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και του εντύπου Ε9».

25/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παρατείνεται έως 31/12 η προθεσμία συμμετοχής σε εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών».

20/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τρ. Αλεξιάδης - Παράταση από 3 έως 5 ημέρες για τις δηλώσεις νομικών προσώπων».

19/08/2015

Απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού σε ερωτήσεις Βουλευτών σχετικά με το ΕΣΠΑ.

19/08/2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα capital controls.
14/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Εγκρίθηκε με 222 «ναι» η συμφωνία από τη Βουλή».

14/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «ΥΠΟΙΚ: Πληρωμές 150 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ το α' 15θήμερο του Αυγούστου».

13/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Συνοπτικά όλα τα μέτρα που περιέχει το νέο μνημόνιο».

13/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τέλος οι λογιστές ελεγκτές του 2190. Αλλαγές και στα όρια ελέγχου των Ορκωτών λογιστών».

13/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Νέο κεντρικό σύστημα για δημόσιες συμβάσεις και κρατικές προμήθειες από το 2016».

13/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου tovima.gr με θέμα: «Σχέδιο νόμου για τις υποδομές παρουσίασε ο Πρωθυπουργός».

12/08/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αιτιολογική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

12/08/2015

Απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: «Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/ επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων».

11/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Το προσχέδιο του νέου μνημονίου» και το αναφερόμενο σε αυτό Προσχέδιο των προαπαιτούμενων.

06/08/2015 Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών AGORA».
04/08/2015

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα: «Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013».

03/08/2015 Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αυγούστου 2015».
31/07/2015

Απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών- Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

31/07/2015 Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) - Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ.
30/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία».

28/07/2015

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.

28/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Ρύθμιση "ανάσα" για τις ακάλυπτες επιταγές».

28/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Επιστολή της ΚΕΔΕ για τη διακοπή των πληρωμών στα έργα του ΕΣΠΑ».

27/07/2015

Ανακοίνωση του ΟΕΥ Βουκουρεστίου με θέμα: «Αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αναθεωρηµένου Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών της Ρουµανίας».

27/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Διευκρινίσεις Ευ. Τσακαλώτου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων» στο οποίο, μεταξύ άλλων, τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι: «Το Ταμείο θα επικεντρώνεται σε οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα έργα, χωρίς τομεακή ή γεωγραφική κατανομή κονδυλίων. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει προκαθορισμένο ποσό για την Ελλάδα όπως για κανένα - κράτος μέλος». Βλέπε και άρθρο της 26-11-2014 του ιστοτόπου www.euractiv.com καθώς και τον εναρκτήριο χαιρετισμό του Προέδρου της Ε.Ε. στο Συνέδριο της FIEC 2015.

24/07/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τρία έργα, όπως διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης του ΣΑΤΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 30/07/2015.

23/07/2015 Ανακοίνωση-Ενημέρωση Μελών ΣΑΤΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ
23/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Σε μια επταετία έκλεισαν 229.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

23/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Κοινό ανακοινωθέν Σταθάκη-Ντομπρόβσκις-Κρέτσου για τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία».

23/07/2015

Δημόσια Διαβούλευση (έως 24-08-2015) για το Σ/Ν με τίτλο: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης...» με το άρθρο 20 του οποίου ικανοποιείται μερικώς το επαναλαμβανόμενο πολλάκις, από τις 05.09.2014 και μετά, αίτημα του ΣΑΤΕ για επάνοδο στο προ της 08.08.2014 καθεστώς ΦΠΑ.

15/07/2015

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euractiv.gr με θέμα: «Κομισιόν: 100% χρηματοδότηση στα έργα ΕΣΠΑ μόνο για την Ελλάδα» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί ποσό άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα» - Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ» ..

15/07/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αιτιολογική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» όπως κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

14/07/2015 Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής στα ελληνικά.
13/07/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ».

10/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Ποιες αγορές "απελευθερώνει" η πρόταση της κυβέρνησης».

10/07/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη της δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

09/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοχώρου capital.gr με θέμα: «Διευκολύνσεις για τις άδειες τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων».

06/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τραπεζική αργία - Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ.».

06/07/2015 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Μειωμένο τέλος επιτηδεύματος για επιχειρήσεις με δραστηριότητα μικρότερη των 12 μηνών».
06/07/2015 ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 61,31%  ΝΑΙ 38,69%
06/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Capital controls - Οδηγός επιβίωσης για επιχειρήσεις».

02/07/2015

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015».

01/07/2015 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «ΕΕΤ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την τραπεζική αργία».
01/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις Ιουλίου 2015».

01/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση για τις επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση».

01/07/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων και τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ανανεωμένο)».

30/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου newsbeast.gr με θέμα: «Αναστέλλονται οι διαγωνισμοί έργων και προμηθειών».

30/06/2015 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Γ.Γ.Δ.Ε.: Υποχρεώσεις καταβολής φορολογικών και τελωνειακών οφειλών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας».
29/06/2015

Δημόσια Διαβούλευση (έως 01-07-2015) για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

29/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση για τη δημοσίευση των ισολογισμών».

26/06/2015

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου του ΥΠΟΙΚ από τον  ιστότοπο taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων».

26/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Δ. Στρατούλης: Δεκτή τροπολογία για παράταση ένταξης στη ρύθμιση για τα Ταμεία».

25/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοχώρου capital.gr με θέμα: «Προς παράταση οι φορολογικές δηλώσεις».

24/06/2015 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοχώρου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση στην υποβολή του Ε9 έως 27 Ιουλίου και αλλαγή στις δόσεις του φόρου εισοδήματος».
19/06/2015

Ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες σε Ασιατικές Αγορές» διοργανώνει ο ΣΕΒ  την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα (Αίθουσα ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5).

17/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοχώρου taxheaven.gr με θέμα: «Με τροπολογία παρατείνεται η ισχύς της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τρεις ακόμη μήνες».

16/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Αστοχίες στο σύστημα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων».

12/06/2015

Σχέδιο νόμου με τίτλο:  «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» όπως κατατέθηκε στη Βουλή - Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών.

11/06/2015 Ανακοίνωση Επενδυτικού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών στην Βραζιλία.
05/06/2015

Απόφαση με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) με σκοπό την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο την κατασκευή έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή την διενέργεια διαγωνισμών μελετών».

05/06/2015

Πρακτικά της κοινής συνεδρίασης της 28.05.2015 της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, στα οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η δήλωση περί απένταξης 815 δημοσίων έργων από το ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκη.

05/06/2015

Δημόσια Διαβούλευση (έως 12-06-2015) για την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

04/06/2015

Νόμος 4329/2015 (ΦΕΚ 53Α'/02-06-2015) με τίτλο: «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής  και άλλες διατάξεις» για τον οποίο ο ΣΑΤΕ είχε επισημάνει την αντίθεσή του με την από 21-05-2015 σχετική επιστολή του.

04/06/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούνιο».

29/05/2015

Άμεση αντίδραση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στην από 21.5.2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Γενικευμένη εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών δημοπράτησης σειράς έργων» - Πρόσκληση σε σύσκεψη των εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, για τα σχετικά έργα. Ζητήθηκε και η συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΠΕΔΕΘ και της ΠΕΣΕΔΕ.

28/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Προς μηνιαία παράταση της ρύθμισης 100 δόσεων στα Ταμεία».

27/05/2015

Γενικεύεται η υιοθέτηση της από 01.04.2015 επισήμανσης του ΣΑΤΕ για ανυπέρβλητα προβλήματα στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2015 λόγω της στάσης πληρωμών του Δημοσίου. Βλέπε: Επιστολή ΚΕΔΕ, Δελτίο Τύπου ΕΝΠΕ, Άρθρο εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

27/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Κινδυνεύουν να χαθούν κονδύλια ενός δισ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ».

27/05/2015

Σας ενημερώνουμε για την 06/2015 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία η Αρχή διατυπώνει ομόφωνα αρνητική γνώμη επί των ρυθμίσεων της τροπολογίας - προσθήκης με θέμα: "Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών" στο σχέδιο νόμου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» την οποία ο ΣΑΤΕ είχε εγκαίρως καταγγείλει με σχετική επιστολή και δελτίο τύπου.

26/05/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Ονοματολογίες-Σήματα-Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα-Διοικητική Συνεργασία Κρατών Μελών όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 12 Ιουνίου 2015.

26/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση ενός μήνα στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις».

21/05/2015

Γραφείο ΟΕΥ Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα: Ενδιαφέρον Σαουδαραβικής κατασκευαστικής-τεχνικής εταιρείας για προσλήψεις μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και ηλεκτρολόγων μηχανολόγων.

21/05/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Διαβούλευση για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμογής διατάξεων της Δικονομικής Οδηγίας περί δικαστικής προστασίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων» όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 20 Ιουλίου 2015.

21/05/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» -Σύγκρουση συμφερόντων-Λόγοι αποκλεισμού-Πάγιοι όροι συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 12 Ιουνίου 2015.

21/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση στη ρύθμιση των 100 δόσεων μελετά το ΥΠΟΙΚ».

20/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Τα «νοικιασµένα» πτυχία στις κατασκευές ζητούν τώρα... αποζηµίωση»,  σε συνέχεια σχετικής διαμαρτυρίας του ΣΑΤΕ.

20/05/2015

Λίστες Συμμετοχών στο 4ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στις 3-4 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα.

18/05/2015

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον Πρωθυπουργό στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στα προβλήματα πληρωμής έργων ΕΣΠΑ που έχει επανειλημμένα επισημάνει ο ΣΑΤΕ, ήδη από την 01/04/2015 (Βλ. Επιστολή 1, Επιστολή 2, Εισήγηση Προέδρου ΣΑΤΕ στο Φόρουμ "Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη").

15/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Το ΣτΕ “ανοίγει” τα ταμεία των ΔΟΥ για κατασχέσεις».

14/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Yπεγράφη η "Συμφωνία Έδρας" μεταξύ Ελλάδας - EBRD».

12/05/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Δυναμικό σύστημα αγορών - Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Ηλεκτρονικοί κατάλογοι - Συμφωνίες–πλαίσιο: γνωστοποίηση ανάθεσης επιμέρους συμβάσεων όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 05 Ιουνίου 2015.

12/05/2015

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης για την Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις παραχωρήσεις έως τις 29 Μαϊου 2015.

12/05/2015

Ψήφισμα  του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος για το θάνατο του Αντώνη Ασκούνη.

11/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου tovima.gr με θέμα: «Δημοπράτηση δημοσίων έργων: Κριτήρια ανάθεσης».

07/05/2015

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, στο άρθρο 31 του οποίου επιλύεται το ζήτημα της μη πληρωμής εργοληπτών από την χρονική ισχύ ανάρτησης μιας πράξης στο Δια@γεια που είχε εντοπίσει και θέσει ο ΣΑΤΕ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών  στην από 04/03/2015 συνάντηση εκπροσώπων του προεδρείου του ΣΑΤΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα.

07/05/2015

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για επαγγελματίες μηχανικούς με αντικείμενο «Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Οι δρόμοι του μέλλοντος» διοργανώνει η ΕΒΙΠΑΡ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π.

06/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: ««Τέλος επιτηδεύματος» σε χιλιάδες επιχειρήσεις - Ποιες θα πληρώσουν».

05/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Το σχέδιο για την αυτόματη καταβολή ΦΠΑ στην εφορία».

05/05/2015

Ανακοίνωση και Επιστολή του ΠΑΣΕΠΠΕ προς το ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Επικαιροποίηση Τυποποιημένων Τευχών Δημοπράτησης για έργα ΕΕΛ με το σύστημα μελέτη-κατασκευή».

05/05/2015

Επιστολή του ΠΣΧΜ προς το ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τα Τεύχη Δημοπράτησης για «Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας»».

04/05/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάιο».

29/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Μέχρι 27 Μαϊου η ευνοϊκή ρύθμιση» (παράταση 100 δόσεων).

29/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία».

28/04/2015

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα σχετική με «Ποιοτικά Βραβεία Οργανισμού MEED (Middle East Business Intelligence – Quality Awards) έτους 2015».

27/04/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) - Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας Τύπου Α, Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας Τύπου Β. (Βλέπε και καταχώρηση της 24.04.2015).

27/04/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Ηλεκτρονικοί κατάλογοι-Ηλεκτρονική διαβίβαση/αποστολή γνωστοποιήσεων-Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα του διαγωνισμού όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 29 Μαΐου 2015.

24/04/2015

Έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μαρόκο με θέμα: «Ζήτηση μεταχειρισμένων μηχανημάτων εργοταξίου».

24/04/2015

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32) - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr.

23/04/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων - Κοστολόγηση του κύκλου ζωής όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 15 Μαΐου 2015.

22/04/2015

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας - Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) - Επίσημοι κατάλογοι οικονομικών φορέων όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 15 Μαΐου 2015.

21/04/2015 Ιστοχώρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις».
21/04/2015

Κάλεσμα από Θεσσαλονίκη - Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, στις 18 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

21/04/2015

Πρόσκληση σε Διάλογο με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαΐκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen για το νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαΐκής Επιτροπής σε LIVE Streaming, 23 Απριλίου 2015, ώρα 11:00, από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

20/04/2015 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου Sofokleousin.gr με θέμα: «Οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα της Attica Bank».
17/04/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για πέντε έργα στην παραποτάμια περιοχή του Ν. Έβρου, όπως διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης του ΣΑΤΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 22/04/2015.

16/04/2015

Ημερίδα της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ με θέμα: «Τεχνικά έργα και πολιτιστικό περιβάλλον» στις 22 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.

15/04/2015

Υπουργική Απόφαση Συγκρότησης Οργάνων Διοίκησης ΕΤΑΑ: Στην νέα Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ (πρ.ΤΣΜΕΔΕ) μετέχουν από πλευράς ΣΑΤΕ οι κ. Τσουρέκας Δημήτριος - Τακτικό Μέλος και Βλάχος Γεώργιος - Αναπλ. Μέλος.

15/04/2015

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργατικές παράμετροι - Το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 22 Μαΐου 2015.

15/04/2015

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Κεντρικές Αγορές - Διασυνοριακή ανάθεση δημοσίων συμβάσεων - Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 15 Μαΐου 2015.

14/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία».

14/04/2015

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Υπεργολαβία όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 8 Μαΐου 2015.

09/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου sofokleousin.gr με θέμα: «Χρ. Σπίρτζης: Δέσμευση η υλοποίηση του οδικού άξονα Πάτρας-Πύργου» σε συνέχεια του από 08-10-2014 Αιτήματος και σχετικού Δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ.

09/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «"Εξετάζουν" 24 νέους έμμεσους φόρους υπέρ των Ταμείων».

08/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας Financial Times με θέμα: «Athens scrapes together cash for April but default looms in May», στο οποίο περιλαμβάνονται δηλώσεις του Γεν.Γραμματέα του ΣΑΤΕ κ. Δ. Κωνσταντινίδη σε συνέχεια της συνέντευξής του στο Ειδησεογραφικό Δίκτυο Euronews. Βλέπε και άρθρο του ιστοτόπου PROTOTHEMA.GR με θέμα: «FT: Η Αθήνα µαζεύει λεφτά τον Απρίλιο, αλλά η χρεωκοπία καραδοκεί στο Μάιο».

08/04/2015

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2015» στην οποία επισυνάπτεται παράρτημα πιστώσεων κατά Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση.

03/04/2015

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ σχετικά με την επιτάχυνση πληρωμών ΕΣΠΑ και καταχωρήσεων στο ΟΠΣ στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα τάχιστης αποπληρωμής των λογαριασμών που συνδέονται με προηγούμενες κατανομές του έτους 2014 έως τις 19.4.2015.

03/04/2015

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 30 Απριλίου 2015.

01/04/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο».

27/03/2015

Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για τις Αυξημένες Ασφαλιστικές Εισφορές των Μηχανικών - Bλ. και σχετική Απόφαση ΣτΕ.

27/03/2015

ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικαιροποιημένα τυποποιημένα τεύχη δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία δημοπρατούνται με το Σύστημα "Μελέτη-Κατασκευή" - Κατάθεση προτάσεων έως τις 30.04.2015.

27/03/2015

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη με θέμα: «Ακύρωση της διενέργειας του Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος από τον Κόμβο Μιντιλογλίου (πέρας της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας) έως και τον Κόμβο Εισόδου Πύργου»». Υπενθυμίζεται και το από 08-10-2014 Αίτημα και σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ).

24/03/2015

Παρουσιάσεις ομιλητών στο Σεμινάριο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης του Ελληνικού ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ», όπως παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στις 19 Μαρτίου 2015.

24/03/2015

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2015 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται δωρεάν προς τα Μέλη από τα Κεντρικά και Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

23/03/2015

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σε συνέχεια επιστολών του ΣΑΤΕ για τις μελετοκατασκευές «Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού)»  και «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» (Δήμος Βύρωνα)». (Επιστολή Αγ.Αναργύρων 1, Επιστολή Αγ. Αναργύρων 2,   Επιστολή Βύρωνα 1, Επιστολή Βύρωνα 2) η ΕΕΤΑΑ προχώρησε σε ανάκληση της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησής τους από το  ΕΣΠΑ. (Βλ. Ανάκληση 1 & Ανάκληση 2).

19/03/2015

Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο:  «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 37 του οποίου περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για τη μετάθεση της έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του Ν.4281/2014, σύμφωνα και με το από 25.2.2015 αίτημα του ΣΑΤΕ.

18/03/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Η προθεσµία για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών- Τι αποφάσισε η ΓΓ∆Ε».

16/03/2015

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» του Υπουργείου Οικονομικών.

13/03/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατατέθηκε ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την μετάθεση έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του Ν.4281/2014, σύμφωνα και με το από 25.2.2015 αίτημα του ΣΑΤΕ. Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών παραθέτουμε και Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου, σχετικά με την από 13.3.2015 συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ για θέματα ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

13/03/2015

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία με την ALCONSOFT σας δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης της σουίτας λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων ConstrAXION με προνομιακή έκπτωση 30% έως 50%. Η προσφορά αφορά μόνο τα Ταμειακά Ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ.

13/03/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ με θέμα: «Οι αρµοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη».

11/03/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ - Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση.

11/03/2015

Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική από 2 έως 12 Μαΐου 2015 - Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Δήλωση συμμετοχής.

09/03/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Εκτός του ΕΣΠΑ κινδυνεύουν να μείνουν 60 έργα».

09/03/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων».

04/03/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Επίκειται η μετάθεση της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014 σύμφωνα με το από 25.2.2015 Αίτημα του ΣΑΤΕ.

03/03/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάρτιο».

03/03/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ με θέμα: «Αναστολή του νόμου για τα δημόσια έργα».

27/02/2015 Κινητικότητα στην κατανομή πιστώσεων έργων ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
27/02/2015

Ημερίδα του ΚΣΕ Δήμου Αθηναίων στις 5 Μαρτίου 2015 με θέμα: «Ανάπτυξη εξαγωγών - Πρακτικά βήματα για τις αθηναϊκές επιχειρήσεις».

25/02/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup», στην οποία επισημαίνουμε στα μέλη ότι στην ενότητα Ι. Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές/Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά/Σημείο έξι, αναφέρεται: «Η Ελλάδα θα ιδρύσει ένα διάφανο, ηλεκτρονικό λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο θεσμικό πλαίσιο για δημόσιους διαγωνισμούς/προμήθειες – επαναφέροντας τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (το δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες)».

20/02/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Νέα ημερομηνία για τις συγκεντρωτικές του 2014 - Αλλαγές και για το 2015».

18/02/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου sofokleousin.gr με θέμα: «Αλλαγή διοίκησης στην Attica bank», στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση Οργάνων Διοίκησης της ΔΕ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.

16/02/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πώς θα φορολογηθούν τα «μπλοκάκια» - Αναλυτική εγκύκλιος» και η αναφερόμενη σε αυτό Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ.

05/02/2015

Επιστολή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με θέμα: «Αποστολή Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 για δημόσια κρίση» - Δημόσια Διαβούλευση

05/02/2015

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Φεβρουάριο».

02/02/2015

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Σαουδαραβικός Οργανισμός για προσέκλυση αλλοδαπών Επενδύσεων (SAGIA) - Βελτίωση επενδυτικού κλίματος και διευκολύνσεις σε αλλοδαπούς επενδυτές στην Σαουδική Αραβία».

27/01/2015

Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών/Δ/νση Β8 με θέμα: «Eνδιαφέρον Iορδανικού ομίλου εταιρειών για συνεργασία με Έλληνες επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου».

27/01/2015

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδα στην Τζέντα με θέμα: «Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ανταγωνιστικότητα (Global Competitiveness Forum – GCF) – Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority)».

27/01/2015 Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης.
27/01/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιοι είναι οι 300 της νέας Βουλής».

26/01/2015

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΕΤΕΑΝ: Δράσεις με τη συμμετοχή τραπεζών για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών των μμε»

26/01/2015

Συχνές Ερωταπαντήσεις για την υποβολή των Ε9 για τα έτη 2015 και 2016, όπως δημοσιεύθηκαν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ.

21/01/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ 5679/19.01.2015  χρηματοδότηση και κατανομή έργων ΕΣΠΑ (ΘΗΣΕΑΣ/ΕΕΤΑΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

16/01/2015

Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015» .

15/01/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ - Επισημαίνουμε στα Μέλη την παράγραφο 3.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (όπως π.χ. η βεβαίωση εγγραφής σε εργοληπτική οργάνωση, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ενημερότητα πτυχίου) που υποβάλλονται στις δημοπρασίες γίνονται αποδεκτά είτε όταν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε όταν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, που τροποποίησε το άρθρο 11 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Επισημαίνουμε ότι η εγκυρότητα των παραπάνω ιδιωτικών εγγράφων δεν καλύπτεται πλέον με υπεύθυνη δήλωση γνησιότητάς τους, οπότε όποιος μετέχει με τέτοια δήλωση κινδυνεύει να αποκλεισθεί.

13/01/2015

Εγγραφο του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης με θέμα: «Σεμινάριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών (20-22 Απριλίου 2015)».

30/12/2014

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 13 «Παραβίαση κανόνων οικοδομικής» του Ν. 4315/2014 με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα και πλέον αίρεται η εσαεί ευθύνη των μηχανικών.

30/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του newsbeast.gr με θέμα: «Υποχρεωτική τοποθέτηση ABS στα βαρέα οχήµατα» - Σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΜΕ.

29/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εντός εξαµήνου η επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου για τους ανελκυστήρες».

29/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «∆ιαθέσιµο από τη ∆ευτέρα το «ασφαλιστικό βιογραφικό»».  

23/12/2014

Άμεση υιοθέτηση από την Πολιτική Ηγεσία της πρότασης του ΣΑΤΕ για επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των έργων με την ψήφιση του άρθρου 23 του ψηφισθέντος Ν/Σ του Υπουργείου ΠΕΚΑ με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

22/12/2014

Εισήγηση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη με θέμα: «ΕΤΑΑ & Τράπεζα Αττικής», όπως παρουσιάστηκε κατά την συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (19,20,21.12.2014) κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που του απηύθυνε ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

22/12/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Συνδρομές Μελών του ΣΑΤΕ για το 2015 - Μηδενικό κόστος εγγραφής και σημαντική μείωση συνδρομών των μελών των τάξεων Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ.

19/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του capital.gr με θέμα: «Έργα 41 δισ. ζητάµε να µας χρηµατοδοτήσει η Ε.Ε.».  - Πίνακας Έργων.

19/12/2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΕΤΑΑ ΑΕ: Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
18/12/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά: Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν του από 3-10-2014 Υπομνήματος του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ πραγματοποιήθηκαν: σχετική συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕ με τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη και συνάντηση του ΣΕΒ με την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Σαββαϊδου, στην οποία επίσης τέθηκαν τα αιτήματα μείωσης του συντελεστή φορολογίας των αφορολόγητων αποθεματικών και καταβολής σε δόσεις. Από αυτές τις συναντήσεις προέκυψε δέσμευση της Γενικής Γραμματέως για απόσυρση των επιπλέον, πέραν του 19%, φορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα μείωσης του φορολογικού συντελεστή στο ύψος του 2013, 15%.

18/12/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση: Σας ενημερώνουμε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4313/2014 του ΥπΥΜΕΔΙ  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο σημαντικές ρυθμίσεις στο άρθρο 70, σχετικές με την Αναθεώρηση Τιμών των Δημοσίων Εργων, σε συνέχεια πολυετών προσπαθειών του ΣΑΤΕ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», με τη συμμετοχή όλων των φορέων του κλάδου, ενώ μέχρι τη πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος οι Αναθεωρήσεις των Τιμών των Δημοσίων Έργων από την 1/1/2013 και μετά θα αποφασίζονται από την Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., βάσει του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ. Ως γνωστόν σε εκκρεμότητα παραμείνει το Δ΄τρίμηνο του 2012 για το οποίο έχει υποβληθεί ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της σιωπηρής (τετράμηνης) απόρριψης της ένστασης.
Θα ακολουθήσει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ για όλες τις επερχόμενες μεταβολές στο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων που περιλαμβάνονται στον Ν. 4313/2014.

17/12/2014

Απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».

17/12/2014

Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ 14/2014 με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του Ν.4013/2011 (Α΄ 204) επί επανυποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών, Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ”».

16/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πώς υπολογίζεται το Δώρο των Χριστουγέννων».

16/12/2014

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις»,όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

16/12/2014

Ημερίδα με θέμα: «Νέα έργα, χρηματοδότηση και αυτοδιοίκηση» διοργανώνει η Α-energy στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ώρες 15.30-19.30 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο HILTON) - Πρόσκληση - Πρόγραμμα - Δελτίο Τύπου.

15/12/2014

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Middle East Business Intelligence (MEED) – Τα 100 μεγαλύτερα έργα που έχουν ανατεθεί στη περιοχή της Μέσης Ανατολής – Τα μεγαλύτερα έργα στην Σαουδική Αραβία».

12/12/2014

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο  του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

11/12/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ η έγκριση των συνημμένων πιστώσεων έργων (ΑΔΑ: 7ΙΑΦΦ-ΠΟΝ) στις οποίες, κατόπιν πίεσης του Προέδρου του ΣΑΤΕ, περιλαμβάνονται εκτός των πιστοποιημένων λογαριασμών και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι εν λόγω πιστώσεις να εκταμιευθούν εγκαίρως έως το τέλος Δεκεμβρίου 2014.

11/12/2014 Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για το έργο: «Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στη Ν. Ερυθραία».

08/12/2014

Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Πρωτ. Γ.Δ.ΑΝ.Π.Υ./οικ/24558/2014 απόφασης Συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Αττικής». (Βλ. και σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

05/12/2014

Eνημερώνουμε τα Mέλη για την Επιστολή του γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β» με την οποία μας κοινοποιήθηκαν τα υπό αναθεώρηση πρότυπα τεύχη Διακηρύξεων Τύπου Α και Τύπου Β προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις και παρατηρήσεις. Ηδη το Προεδρείο του ΣΑΤΕ έχει αναθέσει σε Ομάδα Εργασίας την σύνταξη σχετικής εισήγησης προκειμένου να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 10.12.2014. Παρακαλούνται όσα από τα Mέλη επιθυμούν, να αποστείλουν τις θέσεις και παρατηρήσεις τους επί των ανωτέρω πρότυπων τευχών το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 10ης Δεκεμβρίου.

04/12/2014

Ημερίδα της Unisteel στις 11 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα με θέμα: «Στηθαία ασφαλείας  Marcegaglia και οδηγική ασφάλεια» - Πρόσκληση.

03/12/2014

Έγγραφο από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Επιτάχυνση των μεγάλων έργων για τις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και για τις συνδυασμένες μεταφορές».

01/12/2014 Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Δεκέμβριο».
01/12/2014

Ημερίδα του YΠΕΚΑ, την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014 στις 9.00 π.μ. στο ΕΒΕΑ (αίθουσα "Ερμής"-Ακαδημίας 7, Αθήνα) με θέμα: «Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων -Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο» - Πρόσκληση - Πρόγραμμα.

28/11/2014

Δημόσια Διαβούλευση (έως 02-12-2014) για το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

27/11/2014 Αναδημοσίευση άρθρου τoυ nooz.gr με θέμα: «Γιούνκερ: Επενδυτικό πακέτο 315 δισ. ευρώ».
26/11/2014

Αρθρο εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

25/11/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σχέδιο Νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» όπως κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- Άρθρο 70: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύσταση εθνικού συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων, εφαρμογή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων από 1/1/2013 και μετά, ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των δεικτών βιωσιμότητας και μείωση τιμών στόχου σε 0,4 (ΙΚ/ΣΥ) και 0,6 (ΚΕ/ΒΥ), ρυθμίσεις ΜΕΚ.

- Άρθρο 79: Ρυθμίσεις θεμάτων ποινικών ρητρών σε συμβάσεις δημοσίων έργων.

25/11/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Στη δημοσιότητα τα έργα υποδομών που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα».

24/11/2014 Ανακοίνωση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΔΕΥΑ.
21/11/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε μέρος των πιστοποιημένων λογαριασμών που είχαν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ μετά τις 10.8.2014 με την από 20.11.2014 απόφαση  της 2ης τροποποίησης της ΕΟ758ΣΑ του Υπουργού Ανάπτυξης.

19/11/2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε επίσημη επιχειρηματική αποστολή στην Αλγερία (Aρχές Δεκεμβρίου 2014).

19/11/2014

Σε τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται Ν/Σ του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του www.real.gr. Στο εν λόγω Ν/Σ προβλέπεται μεταξύ άλλων και μείωση δεικτών βιωσιμότητας σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

18/11/2014

Εγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 "για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου»-Ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση & αποστολή έως 18-12-2014.

18/11/2014

Ηλεκτρονικά μέσω Taxis η μηνιαίας ισχύος φορολογική ενημερότητα, όπως είχε επισημάνει ήδη από τις 3.7.2014 σε έγγραφη απάντησή της προς τον ΣΑΤΕ η Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων - Βλ. σχετικές επιστολές ΣΑΤΕ της 28.3.2014 και 12.6.2014.

18/11/2014

Συναντήσεις Β2Β με μέλη Επιχειρηματικής Αποστολής από την Υεμένη στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου 2014 - Δήλωση συμμετοχής, Λίστα συμμετεχόντων, Λίστα αντιπροσώπων.

04/11/2014

Eνημερωτικό σημείωμα από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο με θέμα: «Αποτελέσματα ημερίδας στη Βαυαρία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Επιχειρηματικές ευκαιρίες».

31/10/2014

Έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο συμφωνήθηκε "ποινή διόρθωσης" για την παράβαση ανάθεσης συμβάσεων των Ν. 3669/08 και Ν.3316/05 με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων.

30/10/2014

Συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Παρουσίαση νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών εγγραφής στο ΓΕΜΗ, κατάθεσης εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και δημιουργίας νέας πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων» στην οποία επισημαίνονται τα εδάφια που σχετίζονται με την ηλεκτρονικοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.

24/10/2014

Εγγραφο της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επίσημη επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημ. Κούρκουλα στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής. Επιχειρηματική αποστολή (Κάιρο, 4 Δεκεμβρίου 2014)» - Αίτηση συμμετοχής (Προθεσμία έως 6-11-2014).

23/10/2014

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στην υπ.αριθμ.313/2-10-2014 συνεδρίαση του Δ.Σ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2014 έως τις 31/12/2014.

23/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της ΗΜΕΡΗΣΙΑ με θέμα: «Δάνεια 3,4 δισ. για έργα υποδομής από την ΕΤΕπ»

22/10/2014

Δημόσια Διαβούλευση (έως 29-10-2014) για το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις» του Υπουργείου Oικονομικών - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου naftemporiki.gr.

22/10/2014

Ερώτηση της Βουλευτού Θεσσαλονίκης της κας Α. Ξηροτύρη προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ σχετικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την αναστολή ανάθεσης δημοσίων έργων λόγω μη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου - Απάντηση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη.(Απόσπασμα Πρακτικών Βουλής 13/10/14).

21/10/2014

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής»  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έως 23-10-2014)  - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου naftemporiki.gr.

20/10/2014

ΕΤΕΑΝ: Έως και 31-12-2014 "ανοικτή" η διαδικασία για την υπαγωγή των ενδιαφερoμένων επιχειρήσεων σε πρόγραμμα 45 εκατ. για έκδοση εγγυητικών επιστολών - Σχετικό δημοσίευμα από ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

17/10/2014

Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια με θέμα: «Πορεία υλοποίησης σημαντικότερων οδικών και σιδηροδρομικών έργων στη Βουλγαρία».

16/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου ειδησεογραφικής ιστοσελίδας newmoney.gr με θέμα: «ΕΣΠΑ: Στα 12 δισ. ευρώ η συμβολή του στην ελληνική οικονομία έως το 2015».

15/10/2014

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Κατασκευαστικός τομέας στην Σαουδική Αραβία – Τα μεγαλύτερα έργα που έχουν προκηρυχθεί και προωθούνται στη χώρα».

15/10/2014

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σε όλη την Γαλλία στις 14-10-2014 με κεντρικό σύνθημα: Επανεκκίνηση των Δημοσίων Έργων για Ανάπτυξη και Απασχόληση. [Σωρευτική μείωση του ΠΔΕ της Γαλλίας κατά 27% την τελευταία τριετία - Απώλεια 30.000 θέσεων εργασίας τον τελευταίο χρόνο μόνο στα δημόσια έργα].

13/10/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στις 14 Οκτωβρίου 2014 λήγει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (δήλωση πόθεν έσχες) – Βλ. άρθρο 5 Ν.4268/2014,  ΠΟΛ 1169/2014 καθώς και σχετική γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

10/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου Europedirect με θέμα: «Μεταφορές: 11,9 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συνδέσεων».

08/10/2014

Νέα Δράση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για επιχειρήσεις τεχνικού-κατασκευαστικού κλάδου.
Ενημερώνουμε τα Μέλη για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και τις εισερχόμενες στον ΣΑΤΕ σχετικές προτάσεις συνεργασίας:
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (κ. Σπύρος Τσάκαλος, τηλ. 210 5987193 / 210 5909780 / 6948 538309)
- ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (κα Άννα Φροντιστή, τηλ. 210 2016225)

08/10/2014 Αναδημοσίευση άρθρου ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Newsbeast.gr με θέμα: «Τα πάνω-κάτω στη φορολογική διοίκηση από 29 Οκτωβρίου».
07/10/2014 Οι 37 διευκρινίσεις της ΓΓΔΕ για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος - Αναδημοσίευση από την Ναυτεμπορική.
06/10/2014 Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2015, όπως κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.
03/10/2014 Έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Εκθεση της Credit Agricole Private Banking – Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξακολουθούν να παρουσιάζουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη»
02/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Σοφοκλέουςin.gr με θέμα: «ΔΝΤ: Δανειστείτε και κάντε δημόσια έργα».

01/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Οκτώβριο».

30/09/2014

Ξεκινά ο διάλογος για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 από τις 15-09-2014 έως τις 30-11-2014.

26/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Επενδύσεων- ΕΣΠΑ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου».

26/09/2014

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών-Δ/νση Β8 με θέμα: «Κατασκευή Φράγματος και Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου σε ΠΓΔΜ».

24/09/2014

Υπενθύμιση πληρωμής εργοδοτικής εισφοράς για παιδικές κατασκηνώσεις - Αναδημοσίευση από taxheaven.gr

22/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι από το ΕΠΠΕΡΑΑ πληροφορηθήκαμε ότι εγκρίθηκαν οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί που είχαν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ έως τις 10.8.2014 με την από 19.9.2014 απόφαση τροποποίησης της ΕΟ758ΣΑ του Υπουργού Ανάπτυξης. Γίνεται προσπάθεια να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ώστε οι επόμενοι λογαριασμοί που έχουν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ έως τις 15.9.2014 να εξοφληθούν στις αρχές Οκτωβρίου 2014 (Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ της 10.9.2014).

19/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με Ομάδα Εργασίας του Υπ. ΥΜΕΔΙ - Αρχικές θέσεις Δ.Σ. ΣΑΤΕ επί του υπό σύνταξη Π.Δ.για το νέο Μητρώο - Κατάλογο Οικονομικών Φορέων (Ν. 4281/2014)».

19/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ελεύθερη από 8/8/2014 η σύσταση κοινοπραξιών μεταξύ των επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, της αυτής κατηγορίας, ανεξαρτήτως της τάξης κατάταξής τους στο ΜΕΕΠ.»

19/09/2014

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών. Aναδημοσίευση από taxheaven.gr.

18/09/2014

Aνακοίνωση για την τρόπο επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ του άρθρου 1 του Ν.4281/14:
Η διευθύντρια της αρμόδιας Δ/νσης 14 (ΦΠΑ) του ΥΠΟΙΚ επεσήμανε στον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τις παρακάτω αποφάσεις (ΠΟΛ 1090/2012 & ΠΟΛ 1067/2013) βάσει των οποίων γίνεται η επιστροφή του ΦΠΑ ενώ ανέφερε ότι η ταχύτητα επιστροφής προκύπτει από την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ.
Ο ΣΑΤΕ με τον φοροτεχνικό του σύμβουλο εξετάζει τις αποφάσεις αυτές για τις δέουσες παρεμβάσεις.

18/09/2014

Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, από το ΥΠΕΚΑ - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου naftemporiki.gr.

15/09/2014 Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με αντικείμενο την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
11/09/2014

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα σχετική με «Ενδιαφέρον μεγάλου Σαουδαραβικού Ομίλου στο τομέα των κατασκευών για έναρξη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις».

10/09/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME THN ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Ε.:
-
Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ-Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής με θέμα: «Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για τα Ε.Π.ΕΣΠΑ 2007-2013(Σεπτέμβριος 2014)».
- Ενημέρωση από την
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων τεχνικών έργων». (Βλ. σχετική
Επιστολή του ΣΑΤΕ και Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου).

04/09/2014

Αναδημοσίευση εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ με θέμα: «Δημιουργείται νέος φορέας για τα δημόσια έργα: Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Εργων».

01/09/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για το Σεπτέμβριο».

28/08/2014

Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013».

08/08/2014

Σημαντική Ανακοίνωση για το νέο καθεστώς εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης:
Κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου του ΣΑΤΕ, η οποία και έγινε αποδεκτή κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, η έναρξη ισχύος του άρθρου 157 σχετικά με τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι άμεση με τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Δηλαδή, για όσες συμβάσεις προκηρυχθούν μετά την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ δεν υφίστανται πρόσθετες εγγυήσεις και πλέον η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται έως 5% επί της αξίας της σύμβασης και όχι του προϋπολογισμού μελέτης. Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για θετική εξέλιξη απεγκλωβισμού της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας από τις υπερβολικές και παράλογες τραπεζικές χρεώσεις που αλλοίωναν τον χαρακτήρα της εργοληπτικής δραστηριότητας και καθιστούσαν τις Τράπεζες ρυθμιστές στα Δημόσια 'Εργα.

08/08/2014

Ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

01/08/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Αύγουστο».

30/07/2014

ΕΡΓΑ ΕΠΠΕΡΑΑ - ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ, λόγω προσωρινής εμπλοκής δεν κατέστη εφικτή η πλήρης εξόφληση των πιστοποιημένων λογαριασμών των έργων ΕΠΠΕΡΑΑ, παρά μόνο κατά το ένα τρίτο αυτών. Κατόπιν νεότερων επαφών του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη με τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκα σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, όσοι πιστοποιημένοι λογαριασμοί έργων ΕΠΠΕΡΑΑ παραληφθούν έως και 15/8 καθώς και το ανεξόφλητο τμήμα των υφιστάμενων θα αποπληρωθούν, πλήρως, έως τις 31/8/2014.

30/07/2014

Αναδημοσίευση άρθρου  capital.gr με θέμα: «Επιστροφή φόρου στις επιχειρήσεις σε 30-90 ημέρες» (Βλ. σχετική  ΠΟΛ 1183/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα»).

30/07/2014

Άρθρο 59: Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα του ψηφισθέντος Νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» μετά την ψήφιση των άρθρων (βλέπε και καταχώρηση της 24/7/2014).

29/07/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο-σκούπα στη Βουλή με την αιτιολογική έκθεση Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

28/07/2014

Αναδημοσίευση άρθρου  capital.gr με θέμα: «Σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για το 1 δισ.» σύμφωνα με το οποίο σε πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα περιληφθούν αλλαγές στο σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων με την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

24/07/2014

"Νομοτεχνική Βελτίωση" της υπ'αριθμ. 1614/31/23-7-2014 προσθήκης - τροπολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε σήμερα και ψηφίστηκε στην Βουλή, σύμφωνα με την οποία καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια, ενώ καταργούνται και τα ανώτατα όρια με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών ΥΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ. Με το ίδιο διάταγμα θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης Δημoσίων Έργων και μελετών και θα ρυθμιζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (Μητρώα). Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του νομοσχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την προώθηση της οποίας επισπεύδονται τα νέα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων λόγω της παραπομπής της Ελλάδος από την Ε.Ε. στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει ήδη συστήσει Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων (βλ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  - Τροποποίηση Απόφασης).

24/07/2014

Σε συνέχεια της από 22.7.2014 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε για την Προσθήκη - Τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διάταξεις» σύμφωνα με την οποία:
- καταργούνται τα κάτω όρια προϋπολογισμού των τάξεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων
- επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα ανώτατα όρια προϋπολογισμών των δημοσίων έργων ως ακολούθως:
Α1: 150 χιλ. €, Α2: 500 χιλ. €, 1η: 1,25 εκ. €, 2η: 2,5 εκ. €, 3η: 5 εκ. €, 4η: 10 εκ. €, 5η: 30 εκ. €, 6η: 55 εκ. €.
- καταργούνται τα κατώτατα όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα ανώτατα όρια.
Προβλέπεται επίσης ότι οι διατάξεις για τα δημόσια έργα εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανεξάρτητα από την πρόβλεψη των οικείων διακηρύξεων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΑΤΕ ήδη από τις 14 Μαϊου 2014 έχει αναρτήσει στον ιστότοπό του έγγραφο του Υπουργού ΥΜΕΔΙ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ στο οποίο εμπεριέχεται η σχετική προωθούμενη προσθήκη-τροπολογία,
αναφορικά με τα δημόσια έργα.

22/07/2014

Κατόπιν πληροφόρησης του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη από το ΥΠΥΜΕΔΙ σας ενημερώνουμε ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας (01/08/2014) θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής τροπολογία για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμών.

21/07/2014

Τελική έκδοση Ιουλίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020.

11/07/2014

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10/07/2014

Επιστολή τoυ Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Άγκυρα σχετικά με την εκ νέου διοργάνωση του από το 2013 αναβληθέντος Ελληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ και Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, το οποίο θα λάβει χώρα στην Σμύρνη κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2014. Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 30 Ιουλίου 2014.

03/07/2014

ΕΡΓΑ ΕΠΠΕΡΑΑ: Κατόπιν επαφών του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη με τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκα  σας ενημερώνουμε ότι οι τροποποιήσεις του ΣΑΕ έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ θα ολοκληρώνονται χωρίς την εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δηλαδή, μόνο από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για την εξόφληση των πιστοποιημένων λογαριασμών σε 15-20 ημέρες από την παραλαβή τους από τις Υπηρεσίες του ΕΠΠΕΡΑΑ. Υπενθυμίζονται και οι νωρίτερες σχετικές ενέργειες του ΣΑΤΕ [βλ. Ενημερωτικό προς τα Μέλη του ΣΑΤΕ καθώς και Υπουργική Απόφαση που αφορά σε εγκρίσεις πιστώσεων Α' & Β' Τριμήνου 2014 έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΠΔΕ 2014-ΣΑΕ 075/8)].

30/06/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Σε συνέχεια των: α) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ µε θέµα: "Σηµαντικά προβλήµατα έργων ενταγµένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Κίνδυνος απένταξης", β) Έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και γ) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη για τα προβλήματα πληρωμών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ», ενημερώνουμε για την υπογραφή από το Υπουργό ΑΑΝ Απόφασης, που αφορά σε εγκρίσεις πιστώσεων Α' και Β' τριμήνου 2014 έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΠΔΕ 2014 - ΣΑΕ 075/8).

27/06/2014

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Κατασκευή οδικού άξονα Βορρά-Νότου σε Αρμενία/Συμμετοχή Ελληνικών Εταιρειών».

27/06/2014

Πρόσκληση σε Διημερίδα με θέμα: «Κτίρια Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων ατις 3 & 4 Ιουλίου 2014 στην Αθήνα (ξενοδοχείο STANLEY - Πλατεία Καραϊσκάκη).

20/06/2014

Έγγραφο της Δ13/Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν την 25η/6/2010».

19/06/2014

Εισήγηση της κας Ευγενίας Βελώνη, Νομικής Συμβούλου του Κράτους, στην Ημερίδα με θέμα: «Διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - Προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης» που διοργάνωσε η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EMEΔITEKA.

18/06/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πότε και πώς χορηγείται η ετήσια άδεια».

18/06/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

17/06/2014

Διάλεξη του Καθηγητού του ΑΠΘ Σπύρου Παυλίδη με θέμα «Από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι την εμφάνιση του Ανθρώπου... Τα θεμέλιά μου στα βουνά» την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 ώρα 18:30 στο ΤΕΕ (Αίθουσα εκδηλώσεων).

13/06/2014

Ημερίδα με θέμα: «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ: Έναρξη νομικού πλαισίου εφαρμογής στην ΠΕ Λακωνίας και επιμερισμός ρόλων – υποχρεώσεων σε δημόσια διοίκηση και ιδιωτικό τομέα» πραγματοποιείται το Σάββατο  21 Ιουνίου 2014, από ώρα 10:30 έως 15:30 στην Σπάρτη (Αίθουσα«Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου & Γιάννη Ρίτσου»Διοικητήριο ΠΕΛακωνίας)

12/06/2014

Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

12/06/2014

Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών».

10/06/2014 Διεθνής Εκθεση Τζέντας 2014 - 6 έως και 9 Δεκεμβρίου 2014 - Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
10/06/2014 Η Σύνθεση της νέας Κυβέρνησης.
05/06/2014 Αναβολή Υποδοχής Αποστολής από Σαουδική Αραβία στο ΕΒΕΑ στις 17/06/2014.
03/06/2014

Yπενθύμιση Ελληνικής Επιχειρηματικής Αποστολής του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στο Κατάρ 23-26/06/2014. Υποβολή δήλωσης συμμετοχής έως Τετάρτη 04 Ιουνίου 2014.

02/06/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα:«Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιούνιο».

27/05/2014

Προσωρινό σχέδιο προγράμματος του Επενδυτικού Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 12 Ιουνίου 2014. (Βλ. καταχώρηση της 22/05/14).

26/05/2014 Αναδημοσίευση άρθρου naftemporiki.gr με θέμα: «Το νέο ΕΣΠΑ».
22/05/2014

Επενδυτικό Φόρουμ στην Άγκυρα με θέμα: «Τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα και ελληνοτουρκικές επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες» στις 12 Ιουνίου 2014 - Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα.

21/05/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών».

15/05/2014

Ανάρτηση προς σχολιασμό της 2ης έκδοσης του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020.

14/05/2014

Έγγραφο της ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ  με θέμα: «Αποσαφήνιση εφαρμογής εγκυκλίου: "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ" Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων» με το οποίο διευκρινίζονται τα ζητήματα του από 14-4-2014 εγγράφου της ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ. (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ καθώς και Δελτίο Τύπου)

14/05/2014

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργού ΥΜΕΔΙ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:«Υποβολή προτεινόμενων διατάξεων προσθήκης-τροπολογίας για παροχή γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011» επί του οποίου εκδόθηκε η 4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ που σας γνωστοποιήσαμε στις 8/5/2014. Σύμφωνα με την προωθούμενη από το ΥΠΥΜΕΔΙ προσθήκη-τροπολογία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, εκτός της κατάργησης των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού, επικαιροποίηση προς τα άνω των ανωτάτων ορίων.

12/05/2014

Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων για το Συνέδριο για τις «Έξυπνες Δημόσιες Συμβάσεις: Αποτελεσματική Διαχείριση μέσω των Ηλεκτρονικών Δημοπρατήσεων» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

09/05/2014

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το σχέδιο νόμου: «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός». (Έως 19 Μαϊου 2014).

08/05/2014

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Ανακοινώθηκε η 4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί προσθήκης - τροπολογίας του Υπουργού ΥΜΕΔΙ, στην οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων. Επί αυτής της προτεινόμενης διάταξης η Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ  αναφέρει (σελίδες 19-25) ότι ο ισχύον σύστημα ΜΕΕΠ, ..., δεν συνάδει πλήρως με τους κανόνες του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων" (σελ. 24), "Η προτεινόμενη. . .τροποποίηση αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση δεν αίρει πλήρως την κατά τα ανωτέρω ασυμβατότητα των σχετικών διατάξεων του ΚΔΕ με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς εισάγει την κατάργηση μόνο των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού. . . Για τον λόγο αυτό η Αρχή θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν και τα ανώτατα όρια . . ." (σελ. 25). Στην Γνώμη 4/2014 και αναφορικά με την εκτίμηση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων διατάξεων, αναφέρεται (σελ. 4) ότι "έχει συνταχθεί και έχει ήδη υποβληθεί προς επεξεργασία στην ΚΕΝΕ σχέδιο νόμου μετά των εκθέσεων αυτού απο τον Υπουργό ΑΑΝ με τίτλο "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών" προκειμένου στην συνέχεια να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή".

08/05/2014

Ανακοίνωση Ελληνικής Επιχειρηματικής Αποστολής του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στο Κατάρ 23-26/06/2014. Υποβολή δήλωσης συμμετοχής έως Δευτέρα 26 Μαϊου 2014 - Προβολή μέσω καταχώρησης στο φυλλάδιο της Ελληνικής Eπιχειρηματικής Αποστολής.

07/05/2014

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση της Δ/νσης Δ1 του ΥΠΥΜΕΔΙ για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α’ Φάση)», και η συνημμένη σε αυτή Διακήρυξη. Ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας: Τετάρτη 14/05/2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δ1/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ - Παραλαβή Τευχών μέχρι και Δευτέρα 12/05/2014.

05/05/2014

Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με τίτλο: «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018»,όπως κατατέθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

05/05/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα:«Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Μάιο».

30/04/2014

Eπιστολή της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020 σε Ντουμπάï - Κατασκευαστικά Έργα». - Eνημερωτικό Σημείωμα

30/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του CAPITAL.GR με θέμα: «Ιδού το νέο ΕΣΠΑ: 40 δισ. ευρώ αύξηση ΑΕΠ έως το 2020».

25/04/2014

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών», στο άρθρο 28, παρ. 1.β του οποίου γίνεται αναφορά σε μητρώο Πιστοποίησης Εργολάβων, Υπεργολάβων, Παραγωγών και Προμηθευτών.

25/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΑΝ με τίτλο: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων που καταλαμβάνονται από την κατάταξη έργων στην περιβαλλοντολογική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και οι υποδομές.

22/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ακίνητα: Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας».

22/04/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Οικονομικών για το σχέδιο νόμου «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών».

22/04/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Οικονομικών για το σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».

22/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ01-010)».

16/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του TAXHEAVEN.GR με θέμα: «Στο τέλος του μήνα η περιοδική Φ.Π.Α. - Χρόνος υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου».

16/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του EURO2DAY.GR με θέμα: «Θεοχάρης σε εφορίες: Πληρώστε τις επιστροφές φόρου».

15/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ o Ν.4258/14-04-2014 στο άρθρο 30 του οποίου προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

14/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ψηφισθέν Νομοσχέδιο  του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» στο άρθρο 30 του οποίου προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013. Αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

11/04/2014

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για τo ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020 έως 22 Απριλίου 2014  - 9 Στρατηγικά Σχέδια των Τομεακών Ομάδων Σχεδιασμού. (Βλ. και σχετική Ημερίδα Διαβούλευσης στις  3/4/2014).

10/04/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Τροπολογία προσθήκη σε ν/σ του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» με την οποία προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

08/04/2014

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται ήδη από τα Κεντρικά και Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

08/04/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναδημοσίευση άρθρου του CAPITAL.GR με θέμα: «Συμψηφισμοί και διαγραφή προστίμων για μη καταβολή ΦΠΑ».

07/04/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σε συνέχεια ενεργειών του ΣΑΤΕ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις, η σημερινή συνεδρίαση της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., για την οποία ο ΣΑΤΕ είχε καλέσει σε κινητοποίηση τα Μέλη του, ολοκληρώθηκε χωρίς την λήψη απόφασης επί της από 4-3-2014 ένστασης των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

07/04/2014

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση για τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνεΚ- κίνηση) 2014-2020.

07/04/2014

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ».

04/04/2014 Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.
03/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του TAXHEAVEN με το οποίο γίνεται σαφές ότι στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30/03/2014, προβλέπεται ότι η παρακράτηση 3% για τις αμοιβές τεχνικών έργων γίνεται είτε ο λήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο.

03/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2014».

01/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Απρίλιο».

28/03/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Περιβάλλοντος ,Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το σχέδιο νόμου «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης».

27/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Συμφωνία: Υπεγράφη νέα μονοετής εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας».

26/03/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Δημόσια Διαβούλευση του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων», στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στους δείκτες βιωσιμότητας, στον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις πλαστότητας, στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας κ.α. (Έως 07/04/2014).

19/03/2014