Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


  Αγγελίες Μελών

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2021)


Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 10ετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για εργοτάξια εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών: noikonomou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2021)


Η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την εκτέλεση δημοσίων έργων, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη κτιριακού έργου στο νησί της Άνδρου.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: lpyrpyri@yriatech.gr
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6977980052, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Ζητείται υδραυλικός με άδεια τεχνίτη υδραυλικού και προυπηρεσία 2 έτη από τη λήψη της αδείας.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Απο τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανοτεχνίτης για μόνιμη εργασία στον Πύργο

.Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη Μηχανικός πεδίου για εργασία στη Χαλκιδική με επιθυμητή εμπειρία σε διοίκηση εργοταξίου, κατά προτίμηση σε έργα οδοποιίας.
Περιγραφή θέσης:
- Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργου
- Παρακολούθηση εξόδων
- Επικοινωνία με δημόσιους φορείς και με συνεργάτες της εταιρίας
- Έλεγχος τήρησης ατομικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας εργοταξίου
- Καθημερινή ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου σε σχέση με τα παραπάνω
Απαραίτητα Προσόντα:
- Απόφοιτος σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ή Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Ε. ή Τ.Ε.)
- Άριστη γνώση προγραμμάτων Office και Autocad
- Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
Στοιχεία Επικοινωνίας: info@technikat.gr, Θέμα: «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ»
(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).

Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2021)


Ζητούνται άμεσα χειριστές και βοηθοί χειριστών για βυτιοφόρα οχήματα, για εργασία σε διάφορες περιοχές, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας
- Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
- Απολυτήριο γυμνασίου
Επιθυμητά προσόντα:
- Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλετε το βιογραφικό σας ή τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τα ανώτερα προσόντα, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο email: tehniki.etairia2310@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2021)


Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Εργοδηγό με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων και οδοποιίας για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο ή Πολιτικό ΑΕΙ – ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων ως βοηθό εργοταξιάρχη σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Απαραίτητη γνώση ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2021)


Ζητούνται για εργοτάξια στην Ελλάδα:
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερπενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Τεχνολόγοι Μηχανικοί έργων υποδομής με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Εργοδηγοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας, δικτύων και αεροδρομίων

Αποστολή βιογραφικών στο sendinfo@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/07/2021)


Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές Φρέζας Ασφαλτικού και Finisher.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-361982

(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831054430.
Αποστολή βιογραφικών: m-sfakianakis@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για την στελέχωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

-  Εμπειρία στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

- Επιθυμητή εμπειρία ως μελετητής

- Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, συνέπεια.

Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία, ζητούνται πτυχία ΜΕΚ Δ΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΜΕΚ Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106033316 και e-mail: ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2021)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.

Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.

Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται Επιμετρητής Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου. Τα γραφεία της εταιρείας και ο χώρος εργασίας για την εν λόγω θέση είναι στην πόλη των Χανίων. Οι αποδοχές είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015.
Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2021)


Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με εμπειρία σε λειτουργία έργων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητη η δυνατότητα μετακινήσεων και μετεγκατάστασης εντός Ελλάδας.
Επιθυμητά προσόντα:
Απόφοιτος τεχνικής σχολής ή ΤΕΙ.
Προϋπηρεσία 3 ετών
.
Εξοικείωση με Η/Μ εξοπλισμό και με υδραυλικά δίκτυα
.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Αποστολή βιογραφικών στο
email: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2021)


Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στην κατασκευή δημοσίων έργων για απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kosynthos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2021)


Μηχανικός κατασκευής κατά προτίμηση ΑΕΙ για εργοτάξιο επαρχίας. Απαραίτητη 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευή δημοσίου έργου η έργων (οδοποιίας, ύδρευσης κλπ) καθώς και καλή γνώση autocad.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές και παροχές με προοπτική εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2021)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά ζητά:

Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή των Χανίων.

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου.

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα διαμονής και κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976600933

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Περιγραφή θέσης εργασίας
Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Οι τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εστιάζονται στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, και σε μια πληθώρα έργων όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. H ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξονες: την ικανοποίησή των πελατών της, την άνθιση της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναζητε έναν Project Manager σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική.

Αρμοδιότητες ρόλου
• Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων καιυπεργολάβων) με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
• Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
• Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
• Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση και τους πελάτες
• Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
• Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
• Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
• Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
• Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Βασικές απαιτήσεις ρόλου
• ΔίπλωμαΠολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
• Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε projectmanagementσύνθετων τεχνικών έργων
• Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών projectmanagement
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον χαρακτηριστικά
• Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
• Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
• Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
• Δυνατότητα ταξιδιών


Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email info@gaia-texniki.gr.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο σε νησί του Αργοσαρωνικού. Απαραίτητο προσόν 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947796573. Αποστολή βιογραφικών στο ioatatsi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/06/2021)


Η ΓΑΜΑΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητά προσωπικό για τις εξής θέσεις:
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Σητείας. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, για επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Ηρακλείου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Ηρακλείου. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
Απαιτήσεις θέσεων εργασίας: - Απόφοιτοι ΑΕΙ - Γνώσεις CAD, Word, Excel - Πενταετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gamasigma.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 07/06/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Ζητoύνται χειριστές για μηχανήματα έργου (τσάπα, φορτωτή, κλπ) από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:28310 54430
Αποστολή βιογραφικών στο m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Από την Τεχνική Εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία

*Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων με εργοταξιακή εμπειρία
*Πολιτικός Μηχανικός η Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Τεχνολόγος για εργασίες γραφείου - εργοταξίου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ)
.
Αποστολή βιογραφικών στο info@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων στα Χανιά, ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στις επιμετρήσεις και στην τήρηση και παρακολούθηση προγράμματος ποιότητας έργου, για εργασία γραφείου.
Αποστολή βιογραφικών στο ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Γ΄ για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 4750957
Αποστολή βιογραφικών στο anastilotiki@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/05/2021)


Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία,

Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2021)


Ζητείται διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 30/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 1 Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή εμπειρία σε μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων και επίβλεψη έργων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο email: thomi@ermonassa.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 14/05/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά:
Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή της Ηπείρου (Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα)
2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου
3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 68170
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@sarakatsanosatee.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσ/νίκη ζητείται για συνεχή απασχόληση Ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεων αυτοματισμού. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
-Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
- Γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ και στη σχετική νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων
- Γνώση στη σύνταξη κοστολογήσεων.
- Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
- Ικανότητα επικοινωνίας
- Δίπλωμα οδήγησης και Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: dynerg18@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις
12/05/2021)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός υδραυλικός μελετητής με εμπειρία σε εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης. Απαραίτητες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώσεις αγγλικών και γερμανικών και η χρήση του προγράμματος WATER GEMS. H έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις
10/05/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία σε εργοτάξιο κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νότια του Ρεθύμνου με σχετική εμπειρία υδραυλικών έργων ή επεξεργασίας λυμάτων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942018705
Αποστολή βιογραφικών στο email: faethon.ike@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 07/05/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας, με εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες.
2. Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.
3. Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
4. Μηχανολόγους Μηχανικούς με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.
5. Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2021)


Ζητείται διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας / Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα ως:
      - Τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου
      - Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εργοταξίου
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας ΥΑΕ – Περιβάλλοντος
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gaia-texniki.gr
μέχρι 15/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Από την τεχνική εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας, προσφέρονται δύο θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:
1. Θέση γραφείου στην έδρα της εταιρείας.
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτων ή μηχανικός τ.ε.
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση επιμετρήσεων, προμετρήσεων, κοστολόγησης έργων, ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης, νομοθεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων.
2. Θέση μηχανικού εργοταξίου – ενεργές περιοχές: Αχαΐα, Κορινθία, Ζάκυνθος
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός ή μηχανικός τ.ε.
Απαραίτητα προσόντα: Γνώση κατασκευής και παρακολούθησης Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ κλπ) ικανότητα διαχείρισης εργατικού δυναμικού και προμηθευτών, επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@antaios.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technicgrafeio@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός πεδίου για εργασία στη Χαλκιδική με εμπειρία σε χαρτογράφηση και εντοπισμό υπόγειων δικτύων (ύδρευσης & αποχέτευσης). Επιθυμητή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε χωματουργικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210
8216133

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ή Γεωπόνος ΑΕΙ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979 449983

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός 10ετους εμπειρίας σε κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε έργα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Η τεχνική εταιρία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, αναζητά Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, για πλήρη απασχόληση, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή Θεσσαλίας,

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου,

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,

2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD,

3. Η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών: hatztech@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310-28730, 24310-24930, Fax: 24310-29969

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Γ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@pilonas.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

4. Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2021)


Από τεχνική εταιρεία ζητούνται ηλεκτρολόγοι για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις
08/04/2021)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Εργοδηγός με εμπειρία σε κτιριακά έργα για οικοδομικό έργο στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: Lrigas@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις
08/04/2021)


Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών. απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση προγράμματος autocad και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Αποστολή βιογραφικών: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 316333, fax: 2810 261010
(Καταχωρήθηκε στις
06/04/2021)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων αναζητά:
- Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας
- Εργοδηγούς με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα
(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για τσάπα, jcb, φορτωτάκια, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω, στις περιοχές των Νομών Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Από Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., διατίθεται για στελέχωση πτυχίο Μ.Ε.Κ., Οδοποιϊα (Β), Οικοδομικά (Β), Υδραυλικά (Β), Λιμενικά (Α), Βιομηχανικά/Ενεργειακά (Α).

E-mail: a.tsitsani@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974089911

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής και έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία στην Ιθάκη, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.

Αποστολή βιογραφικών: thomi@ermonassa.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2021)


Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση τεχνικού IT, Μηχανικός ή Τεχνικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, Άριστες γνώσεις Η/Υ / (software, hardware), πολύ καλή γνώση στο τομέα των δικτύων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών. Γνώσεις embedded συστημάτων, Raspberry και IοT θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση Αυτοματιστής/προγραμματιστής Τεχνικός πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών (ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα αυτοματισμού, πολύ καλή γνώση προγραμματισμού PLC και SCADA, γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου, πολύ καλή γνώση υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα ταξιδιών. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει υπαλλήλους για μόνιμη εργασία στην περιοχή Άργους, Αργολίδας με τις ακόλουθες δεξιότητες:
1) Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.
2) Βοηθός Λογιστή με γνώση στην καταχώρηση και την αρχειοθέτηση.
Αποστολή βιογραφικών στο email: kagltdinfo@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2021)


Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ (κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) από τεχνική εταιρία δημοσίων έργων.

Επικοινωνία 09:00 - 14:00 τηλ. 210-9582669, ellanion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2021)


Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με Εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα, για έργο Επέκτασης Βιολογικού στις Κυκλάδες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gharani08@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2021)


Τεχνική εταιρία ζητά εργοδηγούς, χειριστές και βοηθούς χειριστών για τσάπες, φορτωτές, bobcat, οδοστρωτήρες για εργασία σε δημόσια έργα εντός Αττικής. Μισθός ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ieraate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2021)


Από την τεχνική εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ ζητείται για πλήρη απασχόληση Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εργοταξιακή και κατασκευαστική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οικοδομικά έργα, για διεύθυνση και εκτέλεση οικοδομικού έργου στο Παλαιό Φάληρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977714707.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aliveris@thalisate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας/Ν. Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad, inventor, κλπ) για μόνιμη εργασία σε τμήμα σχεδιασμού κατασκευαστικής εταιρίας που ασχολείται με έργα προστασίας περιβάλλοντος.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2021)


Ανώνυμη τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για δημόσια έργα.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 01/03/2021)


Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα την περιοχή της Λάρισας για Τεχνικό Ασφαλείας σε έργο στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ με εμπειρία σε έργα σε υδραυλικά έργα αντλιοστασίων και βιολογικών καθαρισμών.

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους με εμπειρία σε Δημόσια Έργα- ασφαλτικά και οδοποιία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται:
Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων. (Α.Π.Ε –ΠKTMNE– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΠΕ- ΚΛΠ με πρόγραμμα της ACE HELLAS - eCM).
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@axionte.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2021)


Από τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα για άμεση απασχόληση-συνεργασία.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και να διαθέτουν Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: elika@elika.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2021)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Μυτιλήνη.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/01/2021)


Η εταιρία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ με έδρα την Αλεξανδρούπολη Έβρου μια από τις μεγαλύτερες και κερδοφόρες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στη Θράκη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατασκευής δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και εδραιωμένη τη θέση της στην αγορά ζητά να προσλάβει για μόνιμη εργασία Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε Δημόσια Έργα για τη στελέχωση του τεχνικού της τμήματος. Κύρια Καθήκοντα:

•Διενέργεια Επιμετρήσεων – Σύνταξη λογαριασμών Α.Π.Ε, Π.Π.Α.Ε. κ.λπ.

•Τοπογραφικές Εργασίες υπαίθρου – γραφείου. Περιγραφή Υποψήφιου

•Πτυχίο Α.Ε.Ι Πολιτικού η Τοπογράφου Μηχανικού

•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή διαχείριση δημοσίων έργων

•Γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων

•Γνώσεις AUTOCAD και λογισμικών οδοποιίας ANADELTA

•Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

•Κάτοχος πτυχίου Μ.Ε.Κ

•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Η επιχείρηση προσφέρει:

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

•Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hiring@akmonate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/01/2021)


Ζητείται Εργοδηγός υδραυλικών 10ετους εμπειρίας και Διπλωματούχος Τοπογράφος 5ετους εμπειρίας από τεχνική Εταιρία, για έργο εντός Αττικής.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com
(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε χαντάκια, για έργο στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Zητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

Τηλ. επικοινωνίας: 6979-449983 e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2374022014 – 6972994810.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/01/2021)


Ζητούνται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αρχιτεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α΄ Ειδικότητας ή Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τριετή πλήρη απασχόληση σε έργα ΔΕΔΔΗΕ εντός ΝΟΜΟΥ. Απολαβές αναλόγως προσόντων και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Εκπαίδευση και πιστοποίηση από στελέχη του ΔΕΔΗΗΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 22533 – 4.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domika.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε οικοδομικά έργα για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kosynthos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Από Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας δημόσια - ιδιωτικά έργα και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση: Υπεύθυνος/η λογιστηρίου
Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες:
Συμμετοχή στην κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Κατάρτιση αναλύσεων & έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών καθώς και παροχή πάσης φύσεως οικονομικών πληροφοριών
Έλεγχος, παρακολούθηση και συνεργασία για την υποβολή των πάσης φύσεως Φορολογικών - Οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Φορείς Δημοσίου
Ορθή τήρηση Μητρώου Παγίων και Αποθήκης
Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης εγγραφών, παραστατικών εσόδων/ εξόδων, συμφωνητικών, κρατήσεων, πιστοποιήσεων,
Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης (Ε-12), ΑΠΔ, και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και παρακολούθηση ορθής τήρησης πινάκων ΣΕΠΕ

Βασικές Απαιτήσεις:
Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σχετικό ρόλο σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βιβλία Α.Ε.), εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
Άριστη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ., ΦΠΑ ,ΚΦΕ, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «SoftOne»
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία χρήσης των Microsoft Office (excel-word)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
Οργανωτικές ικανότητες
Επικοινωνιακές δεξιότητες.
Εχεμύθεια, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
Θέληση για μάθηση και αυτοβελτίωση


Η Εταιρεία προσφέρει:

Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης
Ευκολίες μετακίνησης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας


Εάν θεωρείτε ότι ικανοποιείτε τις παραπάνω απαιτήσεις, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Από κατασκευαστική εταιρεία Α.Ε., ζητούνται για απασχόληση: α) Μηχανικοί κατασκευής (Πολιτικοί Μηχανικοί-Τοπογράφοι Μηχανικοί), με εμπειρία σε έργα Υδραυλικά-Σκυροδέματος εντός Αττικής, καθώς και εργοδηγοί. β) Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (Επιμετρήσεις, Αλληλογραφία, Λογ/σμοί, Α.Π.Ε. κ.λπ.), με ανάλογη εμπειρία. γ) Υπάλληλος προμηθειών με σχετικές γνώσεις των μηχανημάτων έργων και της αγοράς. Επιθυμητή η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Παρακαλούμε οι σοβαρά ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν βιογραφικά στο e-mail: metroate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Από Εργοληπτική εταιρία ζητείται για αγορά εταιρεία 3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ. 2410 – 619055 Εσωτ. 1 Κιν. 6907594343
(Καταχωρήθηκε στις
08/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά:
1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη
.

2. Εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2021)


Μικρή Τεχνική Εταιρεία ζητάει νέο(α) απόφοιτο Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης, με ειδικότητα, κατά προτίμηση, Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου.
Απασχόληση υποψήφιου (ιας) σε κατασκευές κατοικιών και έργων υποδομών στην Αθήνα και σε νησί του Αιγαίου, σαν συνεργάτης – βοηθός έμπειρου μηχανικού με διάθεση μετάδοσης γνώσεων και εμπειρίας. .
Προσόντα υποψηφίου(ας):
• Υπευθυνότητα, διάθεση για ενεργό απασχόληση σε τεχνικά έργα, έφεση για μάθηση και εφαρμογή διαδικασιών και εργασιών κατασκευής.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office και Autocad
• Δίπλωμα οδήγησης
• Γνώση ξένης γλώσσας.
• Προηγούμενη πραγματική απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία ξένης ή οικογενειακής επιχείρησης θα εκτιμηθεί.
Αποστείλατε Βιογραφικό στο: Sengineer2021@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
04/01/2021)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό από την περιοχή  της Θεσσαλονίκης, με εμπειρία σε έργα οδοποιϊας και γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6945-495911 και 6932-483700
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: f.kehagia@odostroma.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/12/2020)


Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε: Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thomi@ermonassa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2020)


Ζητείται:

1. Εργοδηγός για τεχνική Εταιρία, για Δημόσια έργα.

2. Μηχανικός για Δημόσια έργα, για επίβλεψη σε εργοτάξιο, με άριστη γνώση σύνταξης ΑΠΕ, ΠΚΝΤΜΕ, πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κτλ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4640271 (κ. Νάσος Θεοχάρης)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη.

2. Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2020)


Από κατασκευαστική εταιρεία ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΗΜ β Μεκ και πτυχίο ΠΡΣ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2020)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία 5 ετών και άνω στην οργάνωση και λειτουργία μεγάλων εργοταξίων και σε οικοδομικά, οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά. Πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης, μέσα σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Michail.Iosifidis@gaiaate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/11/2020)


Τεχνική Εταιρεία για την εκτέλεση αποχετευτικού έργου με αντλιοστάσια εντός Αττικής, ζητά:

Α) Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο με σημαντική πείρα σε τέτοια έργα.
Β) Πολιτικό Μηχανικό και Εργοδηγό με 10ετή πείρα τουλάχιστον.
Γ) Οδηγούς Ε’ κατηγορίας με γνώση χειρισμού παπαγάλου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/11/2020)


Tεχνική εταιρεία ζητά Λογιστή Α' τάξης.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις
09/11/2020)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με τριετή εμπειρία σε επίβλεψη δημοσίων έργων για απασχόληση στην επαρχία.
Αποστολή βιογραφικών στο dkrouskos@3-k.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2020)


Κατασκευαστική Κοινοπραξία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο στο Αγκίστρι Αίγινας. Απαραίτητο προσόν η 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο lithodomos@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2020)


Τεχνική εταιρία, ζητά Μηχανικό για δημόσιο έργο στην περιοχή του Νομού Αχαϊας (Πάτρα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610270271
Αποστολή βιογραφικών στο gbakalaros@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/10/2020)


Τεχνική εταιρία, ζητά εργοδηγό για δημόσιο έργο Οδοποιίας εντός Αττικής, κατά προτίμηση Τοπογράφο Μηχανικό με μικρή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2020)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Mηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στη κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2020)


Ζητείται Βοηθός Λογιστή με 5ετή προϋπηρεσία σε Α/Ε και διεκπεραίωση τραπεζικών θεμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά - Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη - Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στη κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6710799

(Καταχωρήθηκε στις 20/10/2020)


Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 2 πτυχιούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός Αττικής , με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε: Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thomi@ermonassa.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6844747

(Καταχωρήθηκε στις 19/10/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται για έργα στην Αττική:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Με αποδεδειγμένη σοβαρή εμπειρία σε τέτοια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr
Τηλ.
: 210-7484774, 210-7489940

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά:
- Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με άριστη γνώση στην σύνταξη επιμετρήσεων δημοσίων έργων. Απαραίτητη η γνώση Autocad και Office.
- Χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή, φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e - mail: info@sarakatsanosatee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e - mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2020)


Ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικός ή Τοπογράφος με άριστη γνώση στην σύνταξη επιμετρήσεων δημοσίων έργων. Απαραίτητη η γνώση Autocad και Office.
Μόνιμη θέση με ικανοποιητικές αποδοχές.

Αποστολή βιογραφικών: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2020)


Tεχνική εταιρεία ζητά, για έργο στην Αλεξανδρούπολη:
- Μηχανολόγο Μηχανικό, με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών – κτιριακών έργων,
- Τοπογράφο Μηχανικό, με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/09/2020)


Από Τεχνική εταιρεία κατασκευής έργων ζητείται Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη έργων (σύνταξη αλληλογραφίας –λογαριασμών – ΑΠΕ – πρωτοκόλλων κτλ).
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/09/2020)


Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Ζητείται Μηχανολόγος ή Hλεκτρολόγος Mηχανικός, τουλάχιστον δεκαετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για αποκλειστική απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας μας στην επαρχία.
Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία σε οικοδομικά έργα, για απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία.
Αποστολή βιογραφικών: info@asbuild.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται υπάλληλος για το τμήμα Δημοπρασιών και τήρησης εργοληπτικού πτυχίου.
Αποστολή βιογραφικών: foreas@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2020)


Από Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα το ν. Έβρου ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. για μόνιμη εργασία. Δεκτοί και νέοι μηχανικοί χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Προϋπόθεση να έχουν μόνιμη κατοικία στο ν. Έβρου και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: erga.alexpoli@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2020)


Εταιρεία (μελέτες-κατασκευές) με έδρα στο Μαραθώνα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με γνώση και εμπειρία σε στατικές μελέτες-τοπογραφικά-τακτοποιήσεις αυθαίρετων.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: info@kakari.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2020)


Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός κατασκευής με 5ετή προϋπηρεσία αποκλειστικά στην εκτέλεση τεχνικών έργων Οδοποιίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2020)


Μηχανολόγος Μηχανικός (MSc Eng.) με 25ετή εμπειρία, πλήρη γνώση του φάσματος των δημοσίων έργων (συμβάσεις, νομοθεσία, εργοτάξια, κατασκευές), βαθιά γνώση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών έργων και έργων υποδομής, ενεργειακός αναλυτής, αναλυτής χρονοπρογραμματισμού (ΑΟΝ-PERT-GANΤT) και παραγωγικότητας, ζητά συνεργασία με σοβαρή τεχνική εταιρεία εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας.
Επικοινωνία: email: vector102@hotmail.com / αρ. κινητού: 6932197174

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2020)


Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση δύο πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και έναν Αρχιτέκτονα για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός και εκτός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Έλεγχο ποιότητας, Επιμετρήσεις Εργασιών, Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ermonassa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2020)


Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Απαραίτητα προσόντα η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d, 3d, η ευχέρεια σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών, η προϋπηρεσία του σε πέντε τουλάχιστον οικοδομικά έργα δημόσια ή ιδιωτικά ως επί τόπου του έργου μηχανικός και η ύπαρξη ιδιόκτητου αυτοκινήτου ή μηχανής που θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του.
Αποστολή βιογραφικών: nteli_efi@molecular-view.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστή για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιβλία Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Από την εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός μόνιμης απασχόλησης για το τμήμα Δημοπρασιών και Ποιοτικού ελέγχου.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/05/2020)


Ζητείται για μόνιμη εργασία & στελέχωση Πτυχίου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο Δ ΟΔΟ, Δ ΥΔΡ & Γ ΟΙΚ,
από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974808200, e-mail: sakis@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2020)


Ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρεία με έδρα στα Χανιά, επιμετρητής μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2020)


Ζητούνται για μόνιμη απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας:
-Μηχανικός κατασκευής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία
-Επιμετρητής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2020)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Β ΄ή Γ΄ στη κατηγορία Υδραυλικά για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλ επικοινωνίας: 6974750957, e-mail: goulenis@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2020)


Από Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Χαλκίδα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην Σκύρο Εύβοιας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2020)


Από εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία 5 ετών στην Κατασκευή / Διαχείριση έργων, εξοικειωμένη με τις διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας σε έργα υποδομής και με δυνατότητα ταξιδιών. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: mixanikoi6@elkat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2020)


Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με πτυχίο ΜΕΚ Γ ή Δ τάξης ΠΡΑΣΙΝΟΥ για στελέχωση εταιρείας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2020)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργοτάξιο δημοσίου έργου εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@vasartis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου. Για περιοχή Μεσσηνίας
.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Ζητείται Μηχανικός για επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Εργοταξιάρχης (
περιοχή Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα) και εκπόνηση επιμετρήσεων εργασιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6396735569

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα Χανιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση και πολυετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση θεμάτων Ποιοτικού ελέγχου.
Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα ζητείται Εργοδηγός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυλικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@abcd.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
5/11/2019)


Τεχνική εταιρεία ζητά πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για κατασκευή οικοδομικών έργων (πολυτελείς/υπερπολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες) για πλήρη απασχόληση με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε όλες ή στις περισσότερες παρακάτω ενότητες:
1. Προμετρήσεις
2. Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων
3. Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος
4. Συντονισμός συνεργείων
5. Επίβλεψη εργασιών
6. Έλεγχος ποιότητας
7. Επιμετρήσεις Εργασιών
8. Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Autocad, MS Project)
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κατ' ελάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε εξειδικευμένα οικοδομικά έργα (πολυτελείς κατοικίες κλπ.) με άριστη γνώση αγγλικών.

Πληροφορίες: e-mail: info@erteka.gr , fax: 2107716769

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ζητείται πτυχιούχος Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2018)


Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά, για έργο στη Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ. (210)74.84.774 e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2018)


 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english