Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


Αγγελίες Μελών
 

Α/Α: 12_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/01/2022)


Α/Α: 11_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Νέα Ερυθραία Αττικής ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία για την επίβλεψη έργου στην επαρχία για 5 μήνες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2222023896.
Αποστολή βιογραφικών: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/01/2022)


Α/Α: 10_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη έργων εκτός Αττικής. Συγκεκριμένα ζητούνται αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανολόγοι για επίβλεψη οικοδομικών έργων μεσαίας κλίμακας.

Προϋπηρεσία 3 ετών σε επίβλεψη έργων κρίνεται απαραίτητη.

Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/01/2022)


Α/Α: 09_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, αλληλογραφία κτλ).

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Ecm – Εργολήπτης της ACE-Hellas.

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2022)


Α/Α: 08_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
.
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/01/2022)


Α/Α: 07_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Χημικού, Περιβάλλοντος, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σύνταξη τεχνικών μελετών (προσφορών – εφαρμογής) δημοσίων έργων

o Γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων

o Γνώση διεργασιών επεξεργασίας

o Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad ή/και inventor)

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 06_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος παρακολούθησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου, Χημικού, Περιβάλλοντος) ΑΕΙ -ΤΕΙ

o Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών

o Δυνατότητα ταξιδίων

Αποστολή βιογραφικών στο email: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 05_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά για το τμήμα παρακολούθησης μελετών (αδειοδοτικές, ΜΠΕ, υποστήριξη φακέλων ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα κλπ) Μηχανικό Περιβάλλοντο ή Χημικό Μηχανικό ή άλλο απόφοιτο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελετών Επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, Τεχνικο – οικονομικών Μελετών Σκοπιμότητας κα.

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 04_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος Προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχο τμήμα (προσμετράτε αλλά δεν είναι απαραίτητο)

o Καλή γνώση Αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: g.veltaniotis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 03_2022

Ζητείται από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου στα Χανιά (πόλη Χανίων).

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και στον Ποιοτικό έλεγχο των έργων.

Τηλ. επικ. 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2022)


Α/Α: 02_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2022)


Α/Α: 01_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων Τ.Ε. με εμπειρία σε κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ή έργων οδοποιίας, για έργα της εταιρείας στη Σάμο.
Η θέση απαιτεί μετεγκατάσταση της άμμου.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: service@aquamob.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2022)


Α/Α: 139_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών, σύνταξη συμφωνητικών έργων κλπ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 138_2021

Εργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης (Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη συνεργασία στην Κρήτη. Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 137_2021

Από τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητείται μόνιμος συνεργάτης για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Aποστολή βιογραφικών στο email: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 136_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα κυρίως εντός Νομού Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2021)


Α/Α: 135_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ) και οδοστρωτήρα με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτικά έργα στο νομό Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859 fax: 2108829575.

Aποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 134_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους και αντίστοιχα Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 133_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 132_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Τοπογράφο μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα πεδίου, υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές) και οδοποιίας, για θέση τοπογράφου μηχανικού κατασκευής (site engineer) επί τοπου του έργου, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office, προγραμμάτων οδοποιίας, χρήση gps και γαιωδετικών σταθμών.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 131_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά εργοδηγό, με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για εργοτάξιο, στο Νομό Βοιωτίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 130_2021

Τεχνική Εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό ή τις αντίστοιχες ειδικότητες σε Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 20/12/2021)


Α/Α: 129_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στην Αλεξανδρούπολη, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Βιογραφικά στο email:hiring@akmonate.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2551037645
(Καταχωρήθηκε στις 16/12/2021)


Α/Α: 128_2021

Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά Υπεύθυνο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για έργο αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
Απαραίτητα Προσόντα: Εμπειρία σε έργο παρόμοιας φύσης, Αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία ως υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής έργου σε έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα και περιβαλλοντικά έργα, Εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων), Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα μετακίνησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: techoffice.skg@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2021)


Α/Α: 127_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ) Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες: Προετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς (συγκέντρωση δικαιολογητικών, νομιμοποιητικών εγγράφων, κλπ), Παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας, Χειρισμός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (δημόσια έργα και υπηρεσίες), Σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: techoffice.skg@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2021)


Α/Α: 126_2021

Η εταιρεία ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχανικό για έργα αποχέτευσης όμβριων για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Ιστιαία Ευβοίας.
Αποστολή βιογραφικών: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2021)


Α/Α: 125_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα στην επαρχία και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Πάτμο & Σύρο.
Αποστείλατε βιογραφικό e-mail: dkrouskos@3-k.gr.
Κρούσκος Δημήτρης: 6944 – 999900

(Καταχωρήθηκε στις 13/12/2021)


Α/Α: 124_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργοτάξιο στην περιοχή της Πρέβεζας. Αντικείμενο της εργασίας είναι η επίβλεψη εργασιών Πολιτικού Μηχανικού (χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα, οικοδομικές εργασίες κλπ), συντονισμός συνεργείων κατασκευής, η καταγραφή των στοιχείων σε ημερήσια βάση. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση Η/Υ (autocad, office), γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com
(Καταχωρήθηκε στις 06/12/2021)


Α/Α: 123_2021 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Ζητείται ΜΕΚ Γ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για άμεση στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/12/2021)


Α/Α: 122_2021

Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Δασολόγο/Γεωπόνο με ΜΕΚ Α ή Β , για την στελέχωση και για την κάλυψη αναγκών σε εργασίες γραφείου.

Βιογραφικά αποστέλλονται στο email: hrdion1@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2021)


Α/Α: 121_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ για την κάλυψη θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Λειτουργίας σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός).

- Επιθυμητή εμπειρία στη διοίκηση εργοστασιακών μονάδων.
- Αξιολογείται θετικά εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 110Α_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 109Α_2021

Eργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Hράκλειο Kρήτης (Tοπογράφος/Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ) για μόνιμη συνεργασία.
Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 120_2021

Aπό ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται :

α) Πτυχιούχος λογιστής – προϊστάμενος λογιστηρίου με αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία,

β) Βοηθός λογιστή με τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 119_2021

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας σε διαχείριση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 118_2021

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικός μηχανικός και Αρχιτέκτονας μηχανικός με εμπειρία σε διαχείριση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 117_2021

Από τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός, γνώστης έκδοσης αδειών κεραιών (digea κλπ)

Βιογραφικά στο info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/11/2021)


Α/Α: 116_2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός κατά προτίμηση ΑΕΙ, κατεύθυνση Δομοστατικού.

Θέση απασχόλησης στην εταιρεία: Υπεύθυνος για την κατασκευή των τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών έργων (Ξυλότυποι - οπλισμοί - παραλαβές - σκυροδετήσεις). Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία. Εργασία στην επαρχία.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/11/2021)


Α/Α: 115_2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ή Υπομ/κός με σχετική εμπειρία στην κατασκευή Δημόσιων Έργων για πρόσληψη σε εταιρεία με έργα στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: zatho@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/11/2021)


Α/Α: 114_2021

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται για εργοτάξια Αθηνών, συνεργάτης Μηχανολόγος Μηχανικός δεκαετούς τουλάχιστον πείρας σε κατασκευή – διαχείριση Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων (Υδραυλικά – Αποχετευτικά – Αντλιοστάσια Ύδρευσης).
email: info@erteka.gr, τηλ. : 2107489940

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2021)


Α/Α: 113_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για την κατασκευή υδραυλικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στην 01/11/2021)


Α/Α: 112_2021

Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Η/Μ και Β/Ε έργα (ΔΕΗ, Διυλιστήρια, Βιομηχανία) ζητείται από τη ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με έδρα στο Μαρούσι Αττικής.

Αποστολή Βιογραφικών στο: info@mallionda.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2021)


Α/Α: 111_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πενταετή προϋπηρεσία και γνώση σύνταξης λογαριασμών (ΑΠΕ, ΠΑΠΑΕ κλπ) για εργασία στην Τεχνική Eταιρεία Μ. ΧΑΛΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στην Νέα Ερυθραία Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2222023896
email: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2021)


Α/Α: 110_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2021)


Α/Α: 109_2021

Εργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης (Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη συνεργασία.
Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2021)


Α/Α: 108_2021

Από μεγάλη Τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε οικοδομικά έργα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών στο hrinfothl@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2021)


Α/Α: 107_2021

Από τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε η Τ.Ε.) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος και Πολιτικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.
Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..
Αποστολή βιογραφικών στο info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/10/2021)


Α/Α: 106_2021

Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Κηφισιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο ateolympios@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2021)


Α/Α: 105_2021

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ζητείται: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για εργασία στην περιοχή της ΞΑΝΘΗΣ, με απαραίτητα προσόντα καλές γνώσεις Η/Υ, οργανωτικές ικανότητες, γνώση αγγλικών κλπ. Πρόσθετο προσόν που θα ληφθεί υπόψιν είναι η κατοχή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο theofilidis.energy@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2021)


Α/Α: 104_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Υπάλληλος Γραφείου για μόνιμη απασχόληση με απαραίτητα προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε τεχνική εταιρεία (δημόσιους διαγωνισμούς, χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών promitheus, γνώση του Ν.4412/2016 και όρους διαγωνισμών)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών,
• Άριστη γνώση Η/Υ και των προγραμμάτων (windows, office, emailthunderbird)
Αποστολή βιογραφικών στο info@vafiadis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2021)


Α/Α: 103_2021

Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στα Χανιά ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πολιτικός ή Τοπογράφος κατά προτίμηση, με εμπειρία σε επιμετρήσεις και ποιοτικό έλεγχο έργων. Η εταιρεία προσφέρει πολύ καλές αποδοχές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο chq.construction@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2021)


Α/Α: 102_2021

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία στην περιοχή της Καβάλας & Ξάνθης. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα (εμπειρία κλπ.).

Αποστολή βιογραφικών στο theofilidis.energy@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2021)


Α/Α: 101_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
3. Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2021)


Α/Α: 100_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2021)


Α/Α: 99_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000571, 6970000574

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 98_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, χειριστές με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση- αποχέτευση) για τσάπα, jcb, φορτωτάκια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000571, 6970000574

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 97_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, Εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση-αποχέτευση).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557, 6970000560

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 96_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση-αποχέτευση).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557, 6970000560

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 95_2021

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία κατασκευής έργων για στελέχωση τεχνικού γραφείου. Αρμοδιότητες σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών και ΑΠΕ, τήρηση αρχείου και παρακολούθηση έργων, προετοιμασία προσφορών δημόσιων και ιδιωτικών έργων κλπ. Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Αποστολή βιογραφικών στο argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2021)


Α/Α: 94_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2021)


Α/Α: 93_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 10ετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για εργοτάξια εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών: noikonomou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2021)


Α/Α: 92_2021

Η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την εκτέλεση δημοσίων έργων, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη κτιριακού έργου στο νησί της Άνδρου.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: lpyrpyri@yriatech.gr
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 91_2021

Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 90_2021

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6977980052, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 89_2021

Ζητείται υδραυλικός με άδεια τεχνίτη υδραυλικού και προυπηρεσία 2 έτη από τη λήψη της αδείας.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Α/Α: 88_2021

Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανοτεχνίτης για μόνιμη εργασία στον Πύργο.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Α/Α: 87_2021

Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).

Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2021)


Α/Α: 86_2021

Ζητούνται άμεσα χειριστές και βοηθοί χειριστών για βυτιοφόρα οχήματα, για εργασία σε διάφορες περιοχές, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας
- Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
- Απολυτήριο γυμνασίου
Επιθυμητά προσόντα:
- Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλετε το βιογραφικό σας ή τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τα ανώτερα προσόντα, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο email: tehniki.etairia2310@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2021)


Α/Α: 85_2021

Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Εργοδηγό με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων και οδοποιίας για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Α/Α: 84_2021

Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο ή Πολιτικό ΑΕΙ – ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων ως βοηθό εργοταξιάρχη σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Απαραίτητη γνώση ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Α/Α: 83_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2021)


Α/Α: 82_2021

Ζητούνται για εργοτάξια στην Ελλάδα:
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερπενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Τεχνολόγοι Μηχανικοί έργων υποδομής με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Εργοδηγοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας, δικτύων και αεροδρομίων

Αποστολή βιογραφικών στο sendinfo@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/07/2021)


Α/Α: 81_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές Φρέζας Ασφαλτικού και Finisher.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-361982

(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Α/Α: 80_2021

Ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831054430.
Αποστολή βιογραφικών: m-sfakianakis@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Α/Α: 79_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Α/Α: 78_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για την στελέχωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

-  Εμπειρία στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

- Επιθυμητή εμπειρία ως μελετητής

- Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, συνέπεια.

Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Α/Α: 77_2021

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία, ζητούνται πτυχία ΜΕΚ Δ΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΜΕΚ Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106033316 και e-mail: ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2021)


Α/Α: 76_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.

Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.

Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2021)


Α/Α: 75_2021

Από Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται Επιμετρητής Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου. Τα γραφεία της εταιρείας και ο χώρος εργασίας για την εν λόγω θέση είναι στην πόλη των Χανίων. Οι αποδοχές είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015.
Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2021)


Α/Α: 74_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με εμπειρία σε λειτουργία έργων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητη η δυνατότητα μετακινήσεων και μετεγκατάστασης εντός Ελλάδας.
Επιθυμητά προσόντα:
Απόφοιτος τεχνικής σχολής ή ΤΕΙ.
Προϋπηρεσία 3 ετών.
Εξοικείωση με Η/Μ εξοπλισμό και με υδραυλικά δίκτυα.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2021)


Α/Α: 73_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στην κατασκευή δημοσίων έργων για απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kosynthos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2021)


Α/Α: 72_2021

Μηχανικός κατασκευής κατά προτίμηση ΑΕΙ για εργοτάξιο επαρχίας. Απαραίτητη 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευή δημοσίου έργου η έργων (οδοποιίας, ύδρευσης κλπ) καθώς και καλή γνώση autocad.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές και παροχές με προοπτική εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2021)


Α/Α: 71_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά ζητά:

Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή των Χανίων.

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου.

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα διαμονής και κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976600933

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Α/Α: 70_2021

Περιγραφή θέσης εργασίας
Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Οι τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εστιάζονται στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, και σε μια πληθώρα έργων όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. H ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξονες: την ικανοποίησή των πελατών της, την άνθιση της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναζητε έναν Project Manager σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική.

Αρμοδιότητες ρόλου
• Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων καιυπεργολάβων) με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
• Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
• Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
• Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση και τους πελάτες
• Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
• Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
• Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
• Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
• Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Βασικές απαιτήσεις ρόλου
• ΔίπλωμαΠολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
• Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε projectmanagementσύνθετων τεχνικών έργων
• Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών projectmanagement
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον χαρακτηριστικά
• Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
• Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
• Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
• Δυνατότητα ταξιδιών


Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email info@gaia-texniki.gr.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Α/Α: 69_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 68_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 67_2021

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο σε νησί του Αργοσαρωνικού. Απαραίτητο προσόν 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947796573. Αποστολή βιογραφικών στο ioatatsi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/06/2021)


Α/Α: 66_2021

Η ΓΑΜΑΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητά προσωπικό για τις εξής θέσεις:
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Σητείας. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, για επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Ηρακλείου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Ηρακλείου. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
Απαιτήσεις θέσεων εργασίας: - Απόφοιτοι ΑΕΙ - Γνώσεις CAD, Word, Excel - Πενταετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gamasigma.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 07/06/2021)


Α/Α: 65_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Α/Α: 64_2021

Ζητoύνται χειριστές για μηχανήματα έργου (τσάπα, φορτωτή, κλπ) από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:28310 54430
Αποστολή βιογραφικών στο m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Α/Α: 63_2021

Από την Τεχνική Εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία

*Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων με εργοταξιακή εμπειρία
*Πολιτικός Μηχανικός η Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος για εργασίες γραφείου - εργοταξίου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Α/Α: 62_2021

Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων στα Χανιά, ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στις επιμετρήσεις και στην τήρηση και παρακολούθηση προγράμματος ποιότητας έργου, για εργασία γραφείου.
Αποστολή βιογραφικών στο ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Α/Α: 61_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Γ΄ για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 4750957
Αποστολή βιογραφικών στο anastilotiki@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/05/2021)


Α/Α: 60_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία,

Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2021)


Α/Α: 59_2021

Ζητείται διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 30/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 58_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 1 Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή εμπειρία σε μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων και επίβλεψη έργων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο email: thomi@ermonassa.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 14/05/2021)


Α/Α: 57_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή της Ηπείρου (Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα)
2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου
3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 68170
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@sarakatsanosatee.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Α/Α: 56_2021

Από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσ/νίκη ζητείται για συνεχή απασχόληση Ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεων αυτοματισμού. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
-Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
- Γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ και στη σχετική νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων
- Γνώση στη σύνταξη κοστολογήσεων.
- Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
- Ικανότητα επικοινωνίας
- Δίπλωμα οδήγησης και Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: dynerg18@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Α/Α: 55_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός υδραυλικός μελετητής με εμπειρία σε εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης. Απαραίτητες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώσεις αγγλικών και γερμανικών και η χρήση του προγράμματος WATER GEMS. H έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2021)


Α/Α: 54_2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία σε εργοτάξιο κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νότια του Ρεθύμνου με σχετική εμπειρία υδραυλικών έργων ή επεξεργασίας λυμάτων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942018705
Αποστολή βιογραφικών στο email: faethon.ike@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 07/05/2021)


Α/Α: 53_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας, με εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες.
2. Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.
3. Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
4. Μηχανολόγους Μηχανικούς με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.
5. Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2021)


Α/Α: 52_2021

Ζητείται διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας / Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα ως:
      - Τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου
      - Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εργοταξίου
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας ΥΑΕ – Περιβάλλοντος
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 15/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Α/Α: 51_2021

Από την τεχνική εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας, προσφέρονται δύο θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:
1. Θέση γραφείου στην έδρα της εταιρείας.
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτων ή μηχανικός τ.ε.
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση επιμετρήσεων, προμετρήσεων, κοστολόγησης έργων, ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης, νομοθεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων.
2. Θέση μηχανικού εργοταξίου – ενεργές περιοχές: Αχαΐα, Κορινθία, Ζάκυνθος
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός ή μηχανικός τ.ε.
Απαραίτητα προσόντα: Γνώση κατασκευής και παρακολούθησης Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ κλπ) ικανότητα διαχείρισης εργατικού δυναμικού και προμηθευτών, επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@antaios.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Α/Α: 50_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technicgrafeio@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Α/Α: 49_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός πεδίου για εργασία στη Χαλκιδική με εμπειρία σε χαρτογράφηση και εντοπισμό υπόγειων δικτύων (ύδρευσης & αποχέτευσης). Επιθυμητή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Α/Α: 48_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε χωματουργικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Α/Α: 47_2021

Ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ή Γεωπόνος ΑΕΙ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979 449983

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Α/Α: 46_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός 10ετους εμπειρίας σε κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε έργα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Α/Α: 45_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Α/Α: 44_2021

Η τεχνική εταιρία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, αναζητά Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, για πλήρη απασχόληση, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή Θεσσαλίας,

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου,

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,

2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD,

3. Η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών: hatztech@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310-28730, 24310-24930, Fax: 24310-29969

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 43_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Γ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@pilonas.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 42_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

4. Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 41_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2021)


Α/Α: 40_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται ηλεκτρολόγοι για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/04/2021)


Α/Α: 39_2021

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Εργοδηγός με εμπειρία σε κτιριακά έργα για οικοδομικό έργο στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: Lrigas@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/04/2021)


Α/Α: 38_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών. απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση προγράμματος autocad και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Αποστολή βιογραφικών: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 316333, fax: 2810 261010
(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2021)


Α/Α: 37_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων αναζητά:
- Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας
- Εργοδηγούς με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα
(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 36_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για τσάπα, jcb, φορτωτάκια, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω, στις περιοχές των Νομών Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 35_2021

Από Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., διατίθεται για στελέχωση πτυχίο Μ.Ε.Κ., Οδοποιϊα (Β), Οικοδομικά (Β), Υδραυλικά (Β), Λιμενικά (Α), Βιομηχανικά/Ενεργειακά (Α).

E-mail: a.tsitsani@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974089911

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 34_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής και έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία στην Ιθάκη, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.

Αποστολή βιογραφικών: thomi@ermonassa.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2021)


Α/Α: 33_2021

Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση τεχνικού IT, Μηχανικός ή Τεχνικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, Άριστες γνώσεις Η/Υ / (software, hardware), πολύ καλή γνώση στο τομέα των δικτύων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών. Γνώσεις embedded συστημάτων, Raspberry και IοT θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Α/Α: 32_2021

Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση Αυτοματιστής/προγραμματιστής Τεχνικός πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών (ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα αυτοματισμού, πολύ καλή γνώση προγραμματισμού PLC και SCADA, γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου, πολύ καλή γνώση υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα ταξιδιών. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Α/Α: 31_2021

Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει υπαλλήλους για μόνιμη εργασία στην περιοχή Άργους, Αργολίδας με τις ακόλουθες δεξιότητες:
1) Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.
2) Βοηθός Λογιστή με γνώση στην καταχώρηση και την αρχειοθέτηση.
Αποστολή βιογραφικών στο email: kagltdinfo@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2021)


Α/Α: 30_2021

Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ (κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) από τεχνική εταιρία δημοσίων έργων.

Επικοινωνία 09:00 - 14:00 τηλ. 210-9582669, ellanion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2021)


Α/Α: 29_2021

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με Εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα, για έργο Επέκτασης Βιολογικού στις Κυκλάδες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gharani08@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2021)


Α/Α: 28_2021

Τεχνική εταιρία ζητά εργοδηγούς, χειριστές και βοηθούς χειριστών για τσάπες, φορτωτές, bobcat, οδοστρωτήρες για εργασία σε δημόσια έργα εντός Αττικής. Μισθός ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ieraate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2021)


Α/Α: 27_2021

Από την τεχνική εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ ζητείται για πλήρη απασχόληση Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εργοταξιακή και κατασκευαστική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οικοδομικά έργα, για διεύθυνση και εκτέλεση οικοδομικού έργου στο Παλαιό Φάληρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977714707.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aliveris@thalisate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2021)


Α/Α: 26_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 25_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 24_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας/Ν. Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 23_2021

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad, inventor, κλπ) για μόνιμη εργασία σε τμήμα σχεδιασμού κατασκευαστικής εταιρίας που ασχολείται με έργα προστασίας περιβάλλοντος.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2021)


Α/Α: 22_2021

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για δημόσια έργα.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 01/03/2021)


Α/Α: 21_2021

Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα την περιοχή της Λάρισας για Τεχνικό Ασφαλείας σε έργο στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Α/Α: 20_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ με εμπειρία σε έργα σε υδραυλικά έργα αντλιοστασίων και βιολογικών καθαρισμών.

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους με εμπειρία σε Δημόσια Έργα- ασφαλτικά και οδοποιία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Α/Α: 19_2021

Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται:
Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων. (Α.Π.Ε –ΠKTMNE– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΠΕ- ΚΛΠ με πρόγραμμα της ACE HELLAS - eCM).
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@axionte.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2021)


Α/Α: 18_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα για άμεση απασχόληση-συνεργασία.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και να διαθέτουν Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: elika@elika.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2021)


Α/Α: 17_2021

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Μυτιλήνη.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/01/2021)


Α/Α: 16_2021

Η εταιρία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ με έδρα την Αλεξανδρούπολη Έβρου μια από τις μεγαλύτερες και κερδοφόρες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στη Θράκη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατασκευής δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και εδραιωμένη τη θέση της στην αγορά ζητά να προσλάβει για μόνιμη εργασία Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε Δημόσια Έργα για τη στελέχωση του τεχνικού της τμήματος. Κύρια Καθήκοντα:

•Διενέργεια Επιμετρήσεων – Σύνταξη λογαριασμών Α.Π.Ε, Π.Π.Α.Ε. κ.λπ.

•Τοπογραφικές Εργασίες υπαίθρου – γραφείου. Περιγραφή Υποψήφιου

•Πτυχίο Α.Ε.Ι Πολιτικού η Τοπογράφου Μηχανικού

•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή διαχείριση δημοσίων έργων

•Γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων

•Γνώσεις AUTOCAD και λογισμικών οδοποιίας ANADELTA

•Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

•Κάτοχος πτυχίου Μ.Ε.Κ

•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Η επιχείρηση προσφέρει:

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

•Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hiring@akmonate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/01/2021)


Α/Α: 15_2021

Ζητείται Εργοδηγός υδραυλικών 10ετους εμπειρίας και Διπλωματούχος Τοπογράφος 5ετους εμπειρίας από τεχνική Εταιρία, για έργο εντός Αττικής.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com
(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2021)


Α/Α: 14_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 13_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 12_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 11_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε χαντάκια, για έργο στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 10_2021

Zητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

Τηλ. επικοινωνίας: 6979-449983 e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2021)


Α/Α: 09_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2374022014 – 6972994810.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/01/2021)


Α/Α: 08_2021

Ζητούνται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αρχιτεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α΄ Ειδικότητας ή Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τριετή πλήρη απασχόληση σε έργα ΔΕΔΔΗΕ εντός ΝΟΜΟΥ. Απολαβές αναλόγως προσόντων και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Εκπαίδευση και πιστοποίηση από στελέχη του ΔΕΔΗΗΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 22533 – 4.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domika.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Α/Α: 07_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε οικοδομικά έργα για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kosynthos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Α/Α: 06_2021

Από Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας δημόσια - ιδιωτικά έργα και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση: Υπεύθυνος/η λογιστηρίου
Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες:
• Συμμετοχή στην κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Κατάρτιση αναλύσεων & έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών καθώς και παροχή πάσης φύσεως οικονομικών πληροφοριών
• Έλεγχος, παρακολούθηση και συνεργασία για την υποβολή των πάσης φύσεως Φορολογικών - Οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Φορείς Δημοσίου
• Ορθή τήρηση Μητρώου Παγίων και Αποθήκης
• Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης εγγραφών, παραστατικών εσόδων/ εξόδων, συμφωνητικών, κρατήσεων, πιστοποιήσεων,
• Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης (Ε-12), ΑΠΔ, και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και παρακολούθηση ορθής τήρησης πινάκων ΣΕΠΕ

Βασικές Απαιτήσεις:
• Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σχετικό ρόλο σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βιβλία Α.Ε.), εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
• Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
• Άριστη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ., ΦΠΑ ,ΚΦΕ, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
• Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «SoftOne»
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία χρήσης των Microsoft Office (excel-word)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
• Οργανωτικές ικανότητες
• Επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Εχεμύθεια, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
• Θέληση για μάθηση και αυτοβελτίωση


Η Εταιρεία προσφέρει:

• Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης
• Ευκολίες μετακίνησης
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας


Εάν θεωρείτε ότι ικανοποιείτε τις παραπάνω απαιτήσεις, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Α/Α: 05_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία Α.Ε., ζητούνται για απασχόληση: α) Μηχανικοί κατασκευής (Πολιτικοί Μηχανικοί-Τοπογράφοι Μηχανικοί), με εμπειρία σε έργα Υδραυλικά-Σκυροδέματος εντός Αττικής, καθώς και εργοδηγοί. β) Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (Επιμετρήσεις, Αλληλογραφία, Λογ/σμοί, Α.Π.Ε. κ.λπ.), με ανάλογη εμπειρία. γ) Υπάλληλος προμηθειών με σχετικές γνώσεις των μηχανημάτων έργων και της αγοράς. Επιθυμητή η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Παρακαλούμε οι σοβαρά ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν βιογραφικά στο e-mail: metroate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Α/Α: 04_2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Α/Α: 03_2021

Από Εργοληπτική εταιρία ζητείται για αγορά εταιρεία 3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ. 2410 – 619055 Εσωτ. 1 Κιν. 6907594343
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Α/Α: 02_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη.

2. Εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2021)


Α/Α: 01_2021

Μικρή Τεχνική Εταιρεία ζητάει νέο(α) απόφοιτο Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης, με ειδικότητα, κατά προτίμηση, Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου.
Απασχόληση υποψήφιου (ιας) σε κατασκευές κατοικιών και έργων υποδομών στην Αθήνα και σε νησί του Αιγαίου, σαν συνεργάτης – βοηθός έμπειρου μηχανικού με διάθεση μετάδοσης γνώσεων και εμπειρίας.
Προσόντα υποψηφίου(ας):
• Υπευθυνότητα, διάθεση για ενεργό απασχόληση σε τεχνικά έργα, έφεση για μάθηση και εφαρμογή διαδικασιών και εργασιών κατασκευής.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office και Autocad
• Δίπλωμα οδήγησης
• Γνώση ξένης γλώσσας.
• Προηγούμενη πραγματική απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία ξένης ή οικογενειακής επιχείρησης θα εκτιμηθεί.
Αποστείλατε Βιογραφικό στο: Sengineer2021@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2021)


Α/Α: 80_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό από την περιοχή  της Θεσσαλονίκης, με εμπειρία σε έργα οδοποιϊας και γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6945-495911 και 6932-483700
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: f.kehagia@odostroma.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/12/2020)


Α/Α: 79_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε: Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thomi@ermonassa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2020)


Α/Α: 78_2020

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για εργασία ως εργοταξιάρχης στη νήσο Ρόδο και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Απαραίτητη η γνώση σύνταξης επιμετρήσεων και η χρήση MS OFFICE (Excel, Word). Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/12/2020)


Α/Α: 77_2020

Τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη ζητά συνεργάτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5. Εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.

Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2020)


Α/Α: 76_2020

Ζητείται:

1. Εργοδηγός για τεχνική Εταιρία, για Δημόσια έργα.

2. Μηχανικός για Δημόσια έργα, για επίβλεψη σε εργοτάξιο, με άριστη γνώση σύνταξης ΑΠΕ, ΠΚΝΤΜΕ, πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κτλ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4640271 (κ. Νάσος Θεοχάρης)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2020)


Α/Α: 75_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη.

2. Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2020)


Α/Α: 74_2020

Από κατασκευαστική εταιρεία ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΗΜ Β ΜΕΚ και πτυχίο ΠΡΣ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2020)


Α/Α: 73_2020

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία 5 ετών και άνω στην οργάνωση και λειτουργία μεγάλων εργοταξίων και σε οικοδομικά, οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά. Πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης, μέσα σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Michail.Iosifidis@gaiaate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/11/2020)


Α/Α: 72_2020

Τεχνική εταιρεία ζητά συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία στην κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.
Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/11/2020)


Α/Α: 71_2020

Τεχνική Εταιρεία για την εκτέλεση αποχετευτικού έργου με αντλιοστάσια εντός Αττικής, ζητά:

Α) Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο με σημαντική πείρα σε τέτοια έργα.
Β) Πολιτικό Μηχανικό και Εργοδηγό με 10ετή πείρα τουλάχιστον.
Γ) Οδηγούς Ε’ κατηγορίας με γνώση χειρισμού παπαγάλου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/11/2020)


Α/Α: 70_2020

Tεχνική εταιρεία ζητά Λογιστή Α' τάξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/11/2020)


Α/Α: 69_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με τριετή εμπειρία σε επίβλεψη δημοσίων έργων για απασχόληση στην επαρχία.
Αποστολή βιογραφικών στο dkrouskos@3-k.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2020)


Α/Α: 68_2020

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά - Οδοποιϊας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Με αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτηση γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).
Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2020)


Α/Α: 67_2020

Κατασκευαστική Κοινοπραξία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο στο Αγκίστρι Αίγινας. Απαραίτητο προσόν η 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο lithodomos@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2020)


Α/Α: 66_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/10/2020)


Α/Α: 65_2020

Τεχνική εταιρία, ζητά Μηχανικό για δημόσιο έργο στην περιοχή του Νομού Αχαϊας (Πάτρα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610270271
Αποστολή βιογραφικών στο gbakalaros@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/10/2020)


Α/Α: 64_2020

Τεχνική εταιρία, ζητά εργοδηγό για δημόσιο έργο Οδοποιίας εντός Αττικής, κατά προτίμηση Τοπογράφο Μηχανικό με μικρή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2020)


Α/Α: 63_2020

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Mηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στη κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2020)


Α/Α: 62_2020

Ζητείται Βοηθός Λογιστή με 5ετή προϋπηρεσία σε Α/Ε και διεκπεραίωση τραπεζικών θεμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2020)


Α/Α: 61_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά - Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη - Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στη κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6710799

(Καταχωρήθηκε στις 20/10/2020)


Α/Α: 60_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 2 πτυχιούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός Αττικής , με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε: Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thomi@ermonassa.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6844747

(Καταχωρήθηκε στις 19/10/2020)


Α/Α: 59_2020

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται για έργα στην Αττική:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Με αποδεδειγμένη σοβαρή εμπειρία σε τέτοια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr
Τηλ.: 210-7484774, 210-7489940

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2020)


Α/Α: 58_2020

Από την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ στη Λάρισα, ζητούνται μηχανικοί με εργασιακή εμπειρία, των παρακάτω ειδικοτήτων:
1. Τοπογράφοι
2. Πολιτικοί Μηχανικοί
3. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
4. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικά στο email: bermion@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-535897

(Καταχωρήθηκε στις 14/10/2020)


Α/Α: 57_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
- Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με άριστη γνώση στην σύνταξη επιμετρήσεων δημοσίων έργων. Απαραίτητη η γνώση Autocad και Office.
- Χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή, φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e - mail: info@sarakatsanosatee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2020)


Α/Α: 56_2020

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e - mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2020)


Α/Α: 55_2020

Ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικός ή Τοπογράφος με άριστη γνώση στην σύνταξη επιμετρήσεων δημοσίων έργων. Απαραίτητη η γνώση Autocad και Office.
Μόνιμη θέση με ικανοποιητικές αποδοχές.

Αποστολή βιογραφικών: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2020)


Α/Α: 54_2020

Tεχνική εταιρεία ζητά, για έργο στην Αλεξανδρούπολη:
- Μηχανολόγο Μηχανικό, με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών – κτιριακών έργων,
- Τοπογράφο Μηχανικό, με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/09/2020)


Α/Α: 53_2020

Από Τεχνική εταιρεία κατασκευής έργων ζητείται Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη έργων (σύνταξη αλληλογραφίας –λογαριασμών – ΑΠΕ – πρωτοκόλλων κτλ).
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/09/2020)


Α/Α: 52_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ) και οδοστρωτήρα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2020)


Α/Α: 51_2020

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Α/Α: 50_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Α/Α: 49_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Δημόσια έργα

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2020)


Α/Α: 48_2020

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Α/Α: 47_2020

Ζητείται Μηχανολόγος ή Hλεκτρολόγος Mηχανικός, τουλάχιστον δεκαετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για αποκλειστική απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας μας στην επαρχία.
Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Α/Α: 46_2020

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/09/2020)


Α/Α: 45_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας & Finisher (φίνισερ), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8238859 – fax 210 8829575

 Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 44_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά πλακαδόρους, τσουγκραναδόρους και εργάτες με προϋπηρεσία σε ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

 Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 43_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα,

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 42_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

 Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 41_2020

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία σε οικοδομικά έργα, για απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία.
Αποστολή βιογραφικών: info@asbuild.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2020)


Α/Α: 40_2020

Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται υπάλληλος για το τμήμα Δημοπρασιών και τήρησης εργοληπτικού πτυχίου.
Αποστολή βιογραφικών: foreas@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2020)


Α/Α: 39_2020

Από Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα το ν. Έβρου ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. για μόνιμη εργασία. Δεκτοί και νέοι μηχανικοί χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Προϋπόθεση να έχουν μόνιμη κατοικία στο ν. Έβρου και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: erga.alexpoli@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2020)


Α/Α: 38_2020

Εταιρεία (μελέτες-κατασκευές) με έδρα στο Μαραθώνα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με γνώση και εμπειρία σε στατικές μελέτες-τοπογραφικά-τακτοποιήσεις αυθαίρετων.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: info@kakari.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2020)


Α/Α: 37_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108238859, fax: 2108829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/07/2020)


Α/Α: 36_2020

Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός κατασκευής με 5ετή προϋπηρεσία αποκλειστικά στην εκτέλεση τεχνικών έργων Οδοποιίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2020)


Α/Α: 35_2020

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στην διαχείριση έργων, δημόσιων και ιδιωτικών και στην σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών για μόνιμη συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2020)


Α/Α: 34_2020

Μηχανολόγος Μηχανικός (MSc Eng.) με 25ετή εμπειρία, πλήρη γνώση του φάσματος των δημοσίων έργων (συμβάσεις, νομοθεσία, εργοτάξια, κατασκευές), βαθιά γνώση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών έργων και έργων υποδομής, ενεργειακός αναλυτής, αναλυτής χρονοπρογραμματισμού (ΑΟΝ-PERT-GANΤT) και παραγωγικότητας, ζητά συνεργασία με σοβαρή τεχνική εταιρεία εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας.
Επικοινωνία: email: vector102@hotmail.com / αρ. κινητού: 6932197174

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2020)


Α/Α: 33_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση δύο πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και έναν Αρχιτέκτονα για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός και εκτός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Έλεγχο ποιότητας, Επιμετρήσεις Εργασιών, Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ermonassa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2020)


Α/Α: 32_2020

Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Απαραίτητα προσόντα η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d, 3d, η ευχέρεια σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών, η προϋπηρεσία του σε πέντε τουλάχιστον οικοδομικά έργα δημόσια ή ιδιωτικά ως επί τόπου του έργου μηχανικός και η ύπαρξη ιδιόκτητου αυτοκινήτου ή μηχανής που θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του.
Αποστολή βιογραφικών: nteli_efi@molecular-view.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Α/Α: 31_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστή για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιβλία Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Α/Α: 30_2020

Από Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη και τμήμα δημοπρασιών.
Επιθυμητή σχετική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/05/2020)


Α/Α: 29_2020

Από την εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός μόνιμης απασχόλησης για το τμήμα Δημοπρασιών και Ποιοτικού ελέγχου.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/05/2020)


Α/Α: 28_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τοπογράφο με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά έργα, Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2108216133

Αποστολή βιογραφικών: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/05/2020)


Α/Α: 27_2020

Ζητείται για μόνιμη εργασία & στελέχωση Πτυχίου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο Δ ΟΔΟ, Δ ΥΔΡ & Γ ΟΙΚ,
από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974808200, e-mail: sakis@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2020)


Α/Α: 26_2020

Ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρεία με έδρα στα Χανιά, επιμετρητής μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2020)


Α/Α: 25_2020

Από την τεχνική εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για υπεύθυνος εργοταξίου και μηχανικός έργου για την κατασκευή οικοδομικού δημοσίου έργου στα Λεχαινά Ηλείας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/04/2020)


Α/Α: 24_2020

Ζητούνται για μόνιμη απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας:
-Μηχανικός κατασκευής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία
-Επιμετρητής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2020)


Α/Α: 23_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο- Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντλιοστάσια και βιολογικούς καθαρισμούς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859

Aποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr, fax 2108829575.

(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2020)


Α/Α: 22_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ με εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και βαθμός πτυχίου πάνω από 7,5 και να διαθέτει ΙΧ για τις μετακινήσεις του.
Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2020)


Α/Α: 21_2020

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Β ΄ή Γ΄ στη κατηγορία Υδραυλικά για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλ επικοινωνίας: 6974750957, e-mail: goulenis@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2020)


Α/Α: 20_2020

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2020)


Α/Α: 19_2020

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2020)


Α/Α: 18_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητείται τεχνίτης υδραυλικός κάτοχος σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας-άδειας και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά τη λήψη αυτής.

Βιογραφικά συνοδευόμενα από την άδεια στο email: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/04/2020)


Α/Α: 17_2020

Από Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Χαλκίδα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην Σκύρο Εύβοιας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2020)


Α/Α: 16_2020

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται Μηχανικός με καλή γνώση της νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία στην σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας..
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/03/2020)


Α/Α: 15_2020

Από εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία 5 ετών στην Κατασκευή / Διαχείριση έργων, εξοικειωμένη με τις διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας σε έργα υποδομής και με δυνατότητα ταξιδιών. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: mixanikoi6@elkat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2020)


Α/Α: 14_2020

Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με πτυχίο ΜΕΚ Γ ή Δ τάξης ΠΡΑΣΙΝΟΥ για στελέχωση εταιρείας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2020)


Α/Α: 13_2020

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργοτάξιο δημοσίου έργου εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@vasartis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Α/Α: 12_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου. Για περιοχή Μεσσηνίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Α/Α: 11_2020

Ζητείται Μηχανικός για επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Εργοταξιάρχης (περιοχή Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα) και εκπόνηση επιμετρήσεων εργασιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6396735569

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Α/Α: 10_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Α/Α: 09_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό (Τ.Ε. ή Π.Ε.), με εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διαχείριση έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για εργασία με αντικείμενο την επίβλεψη συνεργείων, την καταγραφή επιμετρητικών στοιχείων και σκαριφημάτων κλπ. Απαραίτητη η γνώση Ms Word, Ms Excel και AutoCad και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:michanikos.gia.etairia@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2020)


Α/Α: 08_2020

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/02/2020)


Α/Α: 07_2020

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται τεχνολόγος μηχανικός. Επιθυμητή η γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων, ενημερότητα πτυχίου, νομοθεσία και διαχείριση δημόσιων έργων και γραμματειακή υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών στο email: damonate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 05/02/2020)


Α/Α: 06_2020

Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα Χανιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση και πολυετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση θεμάτων Ποιοτικού ελέγχου. Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Α/Α: 05_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές trencher (αυλακωτήρα) με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Α/Α: 04_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Α/Α: 03_2020

Ζητούνται:
1. Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στην διεύθυνση και διαχείριση δημοσίου έργου ως εργοταξιάρχης με ειδίκευση στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
2. Μηχανολόγος Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/01/2020)


Α/Α: 02_2020

Ζητείται τοπογράφος μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για πλήρη απασχόληση πεδίου σε έργο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με καλή γνώση χρήσης τοπογραφικού GPS, επεξεργασίας πληροφοριών, χειρισμό προγραμμάτων CAD και απαραίτητη άδεια οδήγησης. Επιθυμητή γνώση συστημάτων GIS.

Βιογραφικά στο michanikos.gia.etairia@gmail.com

αταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Α/Α: 01_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Α/Α: 41_2019

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Επιθυμητή εμπειρία 5 ετών στην κατασκευή έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@tekat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Α/Α: 40_2019

Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ για εργασία σε εργοτάξιο αποχετευτικού δικτύου της περιοχής Άρτας. Απαιτείται εργοταξιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (Autocad, Office κλπ) καθώς και η γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων (GPS, Γεωδαιτικός σταθμός).
Αποστολή βιογραφικών στο email: tekth@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Α/Α: 39_2019

Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Μηχανικός με εμπειρία στις δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2019)


Α/Α: 38_2019

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Κρήτη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με επαρκή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/11/2019)


Α/Α: 37_2019

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ (τεχνική εταιρεία) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε σύνθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για πλήρη απασχόληση.

Έδρα εργασίας Αθήνα με δυνατότητα μετακίνησης και στην επαρχία.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/11/2019)


Α/Α: 36_2019

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση με Πτυχίο ΜΕΚ Γ' τάξης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103609501 & 2103609502

(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2019)


Α/Α: 35_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ για απασχόληση σε επίβλεψη δημοσίων έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@3-k.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/11/2019)


Α/Α: 34_2019

Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα ζητείται Εργοδηγός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυλικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@abcd.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 05/11/2019)


Α/Α: 33_2019

Από Τεχνική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός/Project Manager για επίβλεψη υδραυλικού έργου στη Χαλκιδική με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε επίβλεψη έργων, ικανότητα επίλυσης τεχνικών ζητημάτων και οργάνωση εργασιών και συνεργείων, ευελιξία στο ωράριο και δυνατότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα. Με άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών Office, πολύ καλή γνώση Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2019)


Α/Α: 32_2019

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα υποδομών για να απασχοληθεί σε εργοτάξιο λιμενικού έργου στην Κω.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/10/2019)


Α/Α: 31_2019

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις στην υποστήριξη δημοσίων έργων και Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Α/Α: 30_2019

Zητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Α/Α: 29_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών και ασφαλτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Α/Α: 28_2019

Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες.

Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2019)


Α/Α: 27_2019

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης - ύδρευσης, για την περιοχή Ηπείρου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας κιν: 6946502810, fax: 210 8829575.

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2019)


Α/Α: 26_2019

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Ναύπακτο Αιτωλ/νίας Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM, ERP), κάτοχος διπλώματος οδήγησης Ε.Ι.Χ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sl@sl-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Α/Α: 25_2019

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις:
Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@startyouup.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Α/Α: 24_2019

Από Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο tekth@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2019)


Α/Α: 23_2019

Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων στα Χανιά για εργασία γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία κυρίως σε επιμετρήσεις, σύνταξη νέων τιμών, νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2019)


Α/Α: 22_2019

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από Τεχνική Εταιρία στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Η/Υ & Μ/S Office, τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, αγγλικά. Εμπειρία στην σύνταξη φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2019)


Α/Α: 21_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Υδραυλικός κάτοχος αδείας (Π.Δ112/2012 (ΦΕΚ197/Α /17.10.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Α/Α: 20_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων, κάτοχος αδείας (Π.Δ 115 /2012 ,(ΦΕΚ 200Α/17.12.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Α/Α: 19_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, κάτοχος αδείας Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 1η ΒΑΘΜΙΔΑΣ/Π.Δ108/2013(ΦΕΚ 141/12.06.2013), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Α/Α: 18_2019

Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός ή Αρχιτέκτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με γνώσεις Η/Υ (OFFICE, AUTOCAD) και εμπειρία στην διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε θέση γραφείου. Επιθυμητή τουλάχιστον 3ετής εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2019)


Α/Α: 17_2019

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ, συγκεκριμένα στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ Γ', ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Β', ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α', ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Β'.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810-316333

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2019)


Α/Α: 16_2019

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., κυρία με γνώσεις λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, για οκτάωρη απασχόληση. Εμπειρία απαραίτητη, επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών, συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Α/Α: 15_2019

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Επιμετρητής Υδραυλικών Έργων και Έργων Οδοποιίας, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία σε μεγάλα Δημόσια Έργα για άμεση πρόσληψη για έργο εντός Αττικής. Προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Α/Α: 14_2019

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Μηχανικός Κατασκευής για μεγάλο Υδραυλικό Έργο εντός Αττικής, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με προϋπηρεσία σε ανάλογα έργα. Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Α/Α: 13_2019

Τεχνική εταιρεία ζητά πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για κατασκευή οικοδομικών έργων (πολυτελείς/υπερπολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες) για πλήρη απασχόληση με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε όλες ή στις περισσότερες παρακάτω ενότητες:
1. Προμετρήσεις
2. Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων
3. Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος
4. Συντονισμός συνεργείων
5. Επίβλεψη εργασιών
6. Έλεγχος ποιότητας
7. Επιμετρήσεις Εργασιών
8. Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Autocad, MS Project)
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2019)


Α/Α: 12_2019

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή JCB και φορτωτή με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης ύδρευσης για την περιοχή της Άρτας. Απαραίτητο δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 543372, κος Γιώργος

(Καταχωρήθηκε στις 11/07/2019)


Α/Α: 11_2019

Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, για απασχόληση σε έργο στην περιοχή των Τρικάλων με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών: E-mail: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2019)


Α/Α: 10_2019

Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/06/2019)


Α/Α: 09_2019

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής δημοσίων έργων, κατά προτίμηση κάτοχο Ι.Χ. αυτοκινήτου ή δικύκλου, για εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2019)


Α/Α: 08_2019

Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της πλήρους γραφειακής διεκπεραίωσης - υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.

Επικοινωνία e-mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2019)


Α/Α: 07_2019

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε δημόσια έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108238859, 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2019)


Α/Α: 06_2019

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα στα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word, χρήση GPS).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Α/Α: 05_2019

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Α/Α: 04_2019

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ και ειδικότερα για τις κατηγορίες Λιμενικά Δ τάξης και Η/Μ Δ τάξης.
Πληροφορίες τηλέφωνο: 24610-33395, 2310-346086, e-mail : elika@tee.gr, elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2019)


Α/Α: 03_2019

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με αποδεδειγμένη 7ετή και άνω εργοταξιακή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας με γνώση Η/Υ, AUTOCAD, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ για μόνιμη απασχόληση στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@grid-engineers.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2019)


Α/Α: 02_2019

Τεχνική εταιρεία ζητά Mηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία και γνώση Η/Υ (MS OFFICE, AUTOCAD κλπ) για εργασία στο νησί της Ρόδου.
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2019)


Α/Α: 01_2019

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β και άνω σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες στο τηλ.:2810761060

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2019)


Α/Α: 31_2018

Από Τεχνική Εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Κασσάνδρα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ. Επιθυμητή η εμπειρία σε κατασκευή. Απαραίτητη η δυνατότητα διαμονής στην έδρα της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο email : info@energon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2018)


Α/Α: 30_2018

Από τεχνική εταιρεία 2ης τάξης M.Ε.ΕΠ. ζητείται Εργοδηγός/Μηχανικός για την εκτέλεση έργου στην Ν. Δονούσα.
Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει:
• Οικοδομικές εργασίες 40%
• Εργασίες Λιμενικών 25%
• Εργασίες Ύδρευσης/Αποχέτευσης 35%
Διάρκεια έργου δεκαοκτώ (18) μήνες
Υποχρεώσεις Εργοδηγού
• Καθημερινή παρακολούθηση κατασκευής

• Προγραμματισμός προμηθειών-υπεργολάβων
• Σύνταξη εβδομαδιαίων προγραμμάτων εργασιών
• Καθημερινή τήρηση ημερολογίου έργου
• Υπεύθυνος εργατοτεχνικού προσωπικού
• Υπεύθυνος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εργασιών έργου
• Υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας
• Υπεύθυνος εβδομαδιαίων συντάξεων καταστάσεων προσωπικού
• Άριστη ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας
• Έρευνα αγοράς
Απαραίτητα προσόντα:
• Αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων
• Γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων
Παροχές
• Αρχικές ετήσιες μικτές απολαβές €30.000,00
• Εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις εκτός Αττικής

• Στέγαση και οδοιπορικά για έργα εκτός Αττικής
Προώθηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@odeysis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/12/2018)


Α/Α: 29_2018

Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετή τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532.

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2018)


Α/Α: 28_2018

Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Μαρούσι ζητείται Βοηθός Λογιστή.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@mallionda.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Α/Α: 27_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για υδραυλικά έργα (αποχέτευση ομβρίων) στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Α/Α: 26_2018

Από εταιρεία 6ης τάξης ζητείται για αγορά εταιρεία 1ης,2ης,3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ.210-2717720 εσωτ.128

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2018)


Α/Α: 25_2018

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων. Με γνώση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, Α.Π.Ε. κλπ καθώς επίσης γνώση Microsoft Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Α/Α: 24_2018

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Α/Α: 23_2018

Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετής τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης, Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Α/Α: 22_2018

Η ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, τεχνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει εργοταξιάρχη μηχανικό για βιομηχανικό έργο στην περιοχή της Χαλκίδας. Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικού έργου και η ευχέρεια μετάβασης στον τόπο του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά στο bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Α/Α: 21_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός με 15ετή εμπειρία, σε έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Aποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr  τηλ. 2102387532 φαξ 2102389838.

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2018)


Α/Α: 20_2018

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για εργοταξιακή συνεργασία με Μηχανικό: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΚ Δ ή ΜΕΚ Γ (με προοπτική αναβάθμισης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-228515

Αποστολή βιογραφικών: efoti@tee.gr ή με fax 2810-229647

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2018)


Α/Α: 19_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ για έργα εντός Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2018)


Α/Α: 18_2018

Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό, με εμπειρία στις χαράξεις, αποτυπώσεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και στη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων, επιμετρήσεων. (Επαγγελματικός εξοπλισμός θα θεωρηθεί προτέρημα).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010 e-mail: emmankaloudakis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2018)


Α/Α: 17_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός ΠΕ ή Έργων Υποδομής με εμπειρία σε Δημόσια Έργα, για έργο Ανάπλασης στο Αργοστόλι.
Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/07/2018)


Α/Α: 16_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητούνται για απασχόληση σε εργοτάξιά της στην Βόρεια Ελλάδα:
1) Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στην προκατασκευή και ανέγερση βιομηχανικών σωληνώσεων και ανέγερση εξοπλισμού.
2) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Εμπειρία σε σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών με τη χρήση 3D λογισμικού (μοντελοποίηση) θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: dynerg18@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Α/Α: 15_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κατ' ελάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε εξειδικευμένα οικοδομικά έργα (πολυτελείς κατοικίες κλπ.) με άριστη γνώση αγγλικών.

Πληροφορίες: e-mail: info@erteka.gr , fax: 2107716769

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Α/Α: 14_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ζητείται πτυχιούχος Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2018)


Α/Α: 13_2018

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM), κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2018)


Α/Α: 12_2018

Ζητείται για μόνιμή εργασία Πολιτικός Μηχ/κός ή Τοπογράφος Μηχ/κός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις- χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word).

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 2821044259

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com ή στο fax:28210-42274

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2018)


Α/Α: 11_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για θέση εργοταξιάρχη, για την κατασκευή Δημόσιου έργου εντός Αττικής. Απαραίτητη εμπειρία σε Δημόσια έργα.

Βιογραφικά μέχρι 30/04/2018 στο e-mail : kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Α/Α: 10_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για έργο αποχέτευσης στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Α/Α: 09_2018

Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά, για έργο στη Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ. (210)74.84.774 e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2018)


Α/Α: 08_2018

Από την εταιρεία ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. με έδρα τον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ–ΤΕΙ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΥΑΘ, για πρόσληψη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αναμενόμενη έναρξη εργασιών ο 5ος/2018.

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε:
Τ: +30 24210 22533-4
F: +30 24210 22535

@: stergianos@domika.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2018)


Α/Α: 07_2018

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά για άμεση πρόσληψη Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πλήρους απασχόλησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Δημόσια Έργα, Άριστη γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, Επαγγελματική γνώση Microsoft Office, Επαγγελματική γνώση Microsoft Project, Επαγγελματική γνώση Acad και Άριστη γνώση «Εργολήπτη» με τις εξής υποχρεώσεις: Οικονομική παρακολούθηση έργων, Σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, Συντονισμός προμηθειών – υπεργολάβων, Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου, Σύνταξη Φ.Α.Υ., Σ. Α.Υ. Χρονοδιαγραμμάτων, Π. Π. Ε., Π. Κ. Τ. Μ. Ν.Ε., ΑΠΕ, Ερευνά αγοράς, Χρονικός προγραμματισμός έργων.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2018)


Α/Α: 06_2018

Ζητείται για τεχνική εταιρεία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης και δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Διάρκεια έργου 24 μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο τηλ.: 2105248043

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2018)


Α/Α: 05_2018

Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2018)


Α/Α: 04_2018

Από την τεχνική εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητείται χημικός μηχανικός για το τμήμα λειτουργίας έργων επεξεργασίας αποβλήτων. Σχετική εμπειρία ή εξειδίκευση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: info@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2018)


Α/Α: 03_2018

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Γ στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: a.tsatsani@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/01/2018)


Α/Α: 02_2018

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ Οικοδομικά, Δ Οδοποιίας, ή/και Δ Υδραυλικά ή/και Δ Λιμενικά ή/και Δ Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974-104089

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2018)


Α/Α: 01_2018
Πωλείται Κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης με ανανεωμένο πτυχίο για 3ετία, με δραστηριότητα την τελευταία 10ετία ως παρακάτω:
Τζίρος Εκτελεσθέντων Έργων: 19.300.000€
Τζίρος Ανεκτελέστων Έργων: 5.063.000€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421022533-4

(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2018)


 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english