Σάββατο, 29 Απριλίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


  Αγγελίες Μελών
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ με εμπειρία στα Δημόσια Έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, διεκπεραίωση εγγράφων), με γνώση Η/Υ (Autocad, Microsoft excel/word) και εμπειρία στις Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων καθώς και στην παρακολούθηση και ενημέρωση πτυχίου 3ης τάξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@themethlon-atee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2017)


Ζητείται Λογιστής για Τεχνική Εταιρεία, πλήρους απασχόλησης, με άδεια Α' τάξης, με προϋπηρεσία κατά προτίμηση πρόγραμμα, singular, στην περιοχή Αμαρούσιου Αττικής.
e-mail: ellinikidomiki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/04/2017)
Από τεχνική εταιρία ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ(Δ) ΗΜ.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2310760239, e-mail: christina@xanthakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/03/2017)
Aπό κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Tοπογράφος Mηχανικός για εργοτάξιο στην περιοχή του Γραμματικού του Νομού Αττικής.
Υποβολή βιογραφικών στο e-mail : pkourkouti@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/03/2017)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α/ 17.12.2012). Άδειες ανώτερης τάξης γίνονται αποδεκτές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tritonact@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/02/2017)


Ζητείται ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία στην περιοχή της ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Πληροφορίες: 210-6647110,11 e-mail: tritonact@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/02/2017)


Ανώνυμη τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ενδιαφέρεται για εργοταξιακή συνεργασία με Μηχανικό ΜΕΚ Γ οικοδομικά.

Tηλ. 2810-228515 Φαξ 2810-229647 e-mail: efoti@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/02/2017)


Ζητείται από ανώνυμη τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απασχόληση σε εργοτάξιο, με εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων καθώς και στην σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: kvrenda@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/02/2017)


Επιχειρηματικός Όμιλος ενδιαφέρεται για εξαγορά του κατασκευαστικού κλάδου (πτυχίου) τεχνικής εταιρείας 5ης ή 4ης τάξης του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες: 6932-483451

(Καταχωρήθηκε στις 10/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Η/Μ για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 210-4515718  email: pd@tetraktys2002.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Οικοδομικά, Δ' Υδραυλικά, Δ' Οδοποιϊα για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 210-6647110,11 email: tritonact@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ’ Η/Μ για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 2310860218, 6973358404 email: k.vasileiadis@pilonas.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2017)


Zητείται:

Α) Τεχνική Εταιρεία 3ης ή 4ης Τάξης για απορρόφηση του κατασκευαστικού της κλάδου.

Β) ΜΕΚ Δ΄ Η/Μ που να έχει τουλάχιστον και Γ’ ΥΔΡ Υ/Π.

Πληροφορίες Τηλ.: 6973-552420, κ. Δημήτρης, email: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2017)


Λογιστής βοηθός, με συστάσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία σε Γ' κατηγορίας βιβλία, ζητείται από ανώνυμη τεχνική στο Μαρούσι, για πεντάωρη καθημερινή απασχόληση.  Απαραίτητη η άριστη γνώση του προγράμματος  Singular Explorer της Net sales. Αποδοχές μηνιαίως 500€.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106891469 e-mail: ellinikidomiki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2017)


Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία, με εργοληπτικό πτυχίο Γ΄ (σε υδραυλικά και οδοποιία) για στελέχωση εργοταξίου (σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ κ.λπ.) στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942842472 e-mail: anastilotiki@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις
02/01/2017)


H ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ ενδιαφέρεται για εξαγορά Τεχνικής Εταιρίας 3ης ή 4ης Τάξης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972710333 κος Γκλιάος Παντελής e-mail: pgliaos@tedra.gr
(Καταχωρήθηκε στις
13/12/2016)


Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με 25ετή εμπειρία στη Διεύθυνση και Κατασκευή Κτιριακών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (Αναπαλαιώσεις Κτιρίων Μνημείων, Υπόγεια Γκαράζ, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων, Τράπεζες, κλπ) κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Δ' ΟΙΚΟΔ, Δ' ΟΔΟ, Δ' ΒΙΟΜ, Δ' ΥΔΡΑΥΛ, Γ' ΛΙΜΕΝ αιτείται υπεύθυνης θέσεως σε Τεχνική Εταιρεία ή Όμιλο Επιχειρήσεων εντός Νομού Αττικής.

Τηλ.Επικοινωνίας: 6977-407630

(Καταχωρήθηκε στις 13/12/2016)


Η Εταιρεία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατασκευαστική εταιρεία, ζητά γραμματέα για μερική απασχόληση (4ωρη πρωινή εργασία). Προτιμητέα σχετική προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο/fax : 210 8833741 - 2, email : dnk@hol.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2016)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά για μόνιμη εργασία, Πολιτικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως "Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου" ή "Εργοδηγός", σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, διεκπεραίωση εγγράφων).
Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα ΑΕΙ , ηλικία μέχρι 35 ετών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας –Αγγλικά ή Γερμανικά-, άριστη γνώση Η/Υ (Autocad – MsOffice), δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού.
Αποστολή βιογραφικών στο : gpapmdi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/11/2016)


Από ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό και εμπορικό , ζητείται απόφοιτος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου.

Τηλ. επικ.: 2821304214, fax: 2821800822, email: kkieronimaki@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2016)


Από Ανώνυμη Εταιρεία με κλάδους κατασκευαστικών έργων και εμπορικό, ζητείται έμπειρος λογιστής με γνώσεις προγράμματος EXPERT. Απαραίτητη 10ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια απασχόληση και πτυχίο Α.Ε.Ι. (Συστάσεις απαραίτητες).

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7489940, Φαξ: 210-7716769, email: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2016)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά, άτομο για το τμήμα των δημοπρασιών με εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο.

Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/09/2016)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται:
1. Εργοδηγός για έργα οδοποιίας εντός και εκτός Ν. Αττικής.
2. Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις κοστολόγησης έργων και ανάλυσης τιμών.
3.
Υπεύθυνος Διοίκησης έργων (PROJECT MANAGER) για έργα 100.000,00€ έως 3.000.000,00€, εντός και εκτός Ν. Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: odeysis@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
9/09/2016)


Για στελέχωση τεχνικής εταιρείας ζητείται ΜΕΚ που να διαθέτει πιστοποιητικά εμπειρίας από ατομική επιχείρηση για τα έτη 2013, 2014, 2015 οποιασδήποτε κατηγορίας.

Πληροφορίες email: tsektsek@otenet.gr  Τηλ.: 6976-633330
(Καταχωρήθηκε στις 16/09/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται άμεσα Χημικός Μηχανικός και Δασολόγος με πτυχίο ΜΕΚ Β και Γ τάξεως αντίστοιχα στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερών & Αερίων Αποβλήτων και Πρασίνου για τη στελέχωσή του πτυχίου της.

Τηλ. επικοινωνίας: 2810381875 E-mail: info@avramidis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
6/09/2016)


Τεχνική εταιρεία στο χώρο των υδραυλικών έργων ζητάει Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε επιμετρήσεις, λογαριασμούς (εργολήπτης, νομοθεσία, κλπ).

Αποστολή Βιογραφικών στο vafiadis.sa@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2016)


Ζητείται Μηχανικός ή Τεχνολόγος ή Εργοδηγός Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης με έδρα στην περιοχή Χανίων και πενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο pantass@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με πτυχίο ΜΕΚ Β ή Γ τάξεως στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερεων & Αερίων Αποβλήτων, για τη στελέχωση στου πτυχίου της.
Αποστολή στοιχείων στο info@themethlon-atee.gr .
(Καταχωρήθηκε στις 12/09/2016)


Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία από κατασκευαστική τεχνική εταιρεία.

E-mail: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2016)


Ζητείται πτυχίο για στελέχωση, τουλάχιστον: ΟΔΟ Β', ΟΙΚ Δ', Β/Ε Α', ΛΙΜ Α', ΥΔΡ Α' ή Β'.

E-mail: info@tksate.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5622399.
(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2016)


Ζητείται πτυχίο για στελέχωση, τουλάχιστον: ΟΔΟ Δ', ΟΙΚ Γ', Β/Ε Δ' ή ΛΙΜ Δ'.

E-mail: info@kkourtidis.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4944000.
(Καταχωρήθηκε στη 01/09/2016)


Ζητείται εταιρεία 3ης τάξης για συγχώνευση του κατασκευαστικού της κλάδου με εταιρεία 6ης τάξης.

E-mail: info@kkourtidis.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4944000.
(Καταχωρήθηκε στις
24/08/2016)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για εργοτάξιο στην περιοχή της Κοζάνης με εμπειρία σε Έργα Βιολογικών Καθαρισμών και σε Δημόσια Έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: info@themethlon-atee.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 25/07/2016)


Ζητούνται Μηχανικοί και Εργοδηγοί (Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι), με πενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα, για απασχόληση εντός Ελλάδος.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: pantass@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
25/07/2016)


Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ.(Autocad, Microsoft Excel /Word).

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae@gmail.com ή στο fax: 28210-42274. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229984 , 28210 44259.
(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου για στελέχωση εργοταξίου στην Ελλάδα, ο οποίος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου σε τεχνικά (οδικά, λιμενικά, κ.λ.π) και περιβαλλοντικά έργα (εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων).

Επιθυμητά Προσόντα:
Πείρα σε συμβόλαια Δημοσίων Έργων και ειδικότερα συμβάσεων που υλοποιούνται με το σύστημα Μελέτη - Κατασκευή.
Προϋπηρεσία στην κατασκευή έργου βιολογικού καθαρισμού.
Άριστη γνώση Η/Υ και ειδικότερα των σχετικών προγραμμάτων.
Γνώση ξένων γλωσσών (κατ’ ελάχιστον της αγγλικής).
Γνώση επιμετρήσεων, συστημάτων ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ergasis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις
12/07/2016)


Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα, ενδιαφέρεται για εξαγορά Τεχνικής Εταιρείας 3ης τάξης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978-55.00.56, e-mail: mitsopoulou@latomiatirnavou.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
8/07/2016)


Ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα ζητεί έμπειρο βοηθό λογιστή με προϋπηρεσία σε εταιρεία του ίδιου κλάδου δραστηριότητας και καλή γνώση όλου του φάσματος των λογιστικών εργασιών. Η γνώση χειρισμού του ERP «Atlas» της Ergon Iris θα συνεκτιμηθεί. Συστάσεις απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικού στο email: nmarkantonakis@arxikon.gr  

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2016)


Η εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, επιθυμεί να προσλάβει για το εργοτάξιο της με έδρα το Αίγιο:
1. Γραμματεία. Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για συγκέντρωση/ομαδοποίηση παραστατικών, σύνταξη και παρακολούθηση συμφωνητικών, διαχείριση ταμείου, τήρηση αρχείων έργου, διεκπεραίωση υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσία, διαχείριση προσωπικού. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ), άριστη γνώση Η/Υ (MS office), άριστη γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.
2. Υπεύθυνος ποιότητας. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, παρακολούθηση & τήρηση ΠΠΕ έργου, σύνταξη εντύπων ΠΠΕ, διενέργεια ελέγχων ποιότητας on site.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ),Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ (MS office), Καλή γνώση αγγλικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.
3. Τοπογράφος. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τοπογραφική αποτύπωση, χάραξη, σύνταξη σχεδίων as built,επιμετρήσεις, παρακολούθηση συντήρησης τοπογραφικών οργάνων.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο(ΑΕΙ-ΤΕΙ), Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ(MS office) & autocad, Καλή γνώση αγγλικών ή γερμανικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, Γνώση Anadelta, Αρίστη γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων.


Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/06/2016)


Τεχνική εταιρεία στο χώρο των υδραυλικών έργων ζητάει Πολιτικό – Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε επιμετρήσεις, λογαριασμούς (εργολήπτης),  κλπ.

Αποστολή Βιογραφικών: e-mail: kat@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2016)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Χαλκίδα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απασχόληση σε εργοτάξια της Νοτίου Ευβοίας.

Αποστολή Βιογραφικών στο evoikitechniki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
30/05/2016)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός και Τοπογράφος Μηχανικός, με τριετή εμπειρία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο info@themethlon-atee.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 27/05/2016)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ Δ’ στις κατηγορίες έργων οδοποιίας & Οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ ή Β’ ή Γ’ για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες έργων Υδραυλικά, ΗΜ, Πράσινο και «Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων».
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463021700, Φαξ:246305477, e-mail: info@gaia-texniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2016)


Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για εργοτάξιο σε δημόσιο έργο στο Σουφλί Ν. Εβρου. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ (Ms Office, Autocad) και ΙΧ μεταφορικό μέσο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 212905, βιογραφικά: kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/04/2016)


Η τεχνική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητάει:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (KΩΔ. Α02)
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Λογιστικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ), 3η προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες (βιβλία Γ’ κατηγορίας), Άριστη χρήση εφαρμογών MS office.
Η γνώση εργατικών και μισθοδοσίας θα θεωρηθεί προσόν
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (KΩΔ. Α01)
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης), 10η προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες, Εμπειρία σε υψηλόβαθμη θέση λογιστηρίου, Άριστη γνώση Ε.Λ.Π. , Φορολογικής & Εργατικής Νομοθεσίας, Άριστη χρήση εφαρμογών MS office.
Η γνώση Δ.Λ.Π. θα θεωρηθεί προσόν

Επικοινωνία στο email: logistirio@miper.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2016)


Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για στελέχωση του πτυχίου της, ΜΕΚ Γ' ή Δ’ Πράσινο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 455670, F: 2310 455670, e-mail: info@themethlon-atee.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/04/2016)


Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χημικός Μηχανικός με 5 έως 10 χρόνια εμπειρία σε δημόσια έργα για επίβλεψη έργων στην επαρχία.

Αποστείλατε Βιογραφικό έως 10/03/2016 στο e-mail: info@3-k.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2016)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά νέο/α Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, με:
- Υψηλό βαθμό πτυχίου,

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και

- Όρεξη για εργασία, για άμεση και πλήρη απασχόληση-συνεργασία στη Θεσσαλονίκη.

Βιογραφικά στο e-mail: elikat@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2015)


Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα ζητούνται:
- Εργου οικοδομικού δημοσίου Διευθυντής, με μεγάλη εμπειρία σε διεύθυνση εργοταξίων, άριστος γνώστης σχετικής νομοθεσίας - αλληλογραφίας - πιστοποιήσεων κ.τ.λ.. Εργοτάξια εκτός Αθηνών - εντός Ελλάδος. Συστάσεις απαραίτητες. Αμοιβή βάσει απόδοσης/παραγωγικότητας. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

- Εργοταξιάρχης εξειδικευμένος, για δημόσια οικοδομικά έργα εκτός Αθηνών - εντός Ελλάδος. Αμοιβή ικανοποιητική με βάση απόδοση/παραγωγικότητα/τήρηση κόστους και κατασκευαστικού χρονοδιαγράμματος έργου. Συστάσεις απαραίτητες. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Βιογραφικά στο e-mail: marysotir70@gmail.com Τηλ.: 6975-926856

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2015)


Ζητείται εργοδηγός με γνώσεις τοπογραφίας, για εργοτάξιο κατασκευής ΧΥΤΑ στη νήσο Κέα.

Βιογραφικά στο e-mail: ieraate@gmail.com ή στο fax: 210-6030047

Καταχωρήθηκε στις 19/10/2015)


Ζητείται χημικός μηχανικός με εμπειρία στις μελέτες δημοσίων έργων (βιολογικοί καθαρισμοί, περιβαλλοντικές)
Βιογραφικά στο e-mail: pgliaos@tedra.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/10/2015)


Aπό την τεχνική εταιρεία ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή Οικοδομικών - Χωματουργικών Δημοσίων Έργων με Αριστη γνώση Αγγλικών, για εργοτάξιο στην Μύκονο.
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: info@themethlon-atee.gr ή στο fax: 2310-455670

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-455670

(Καταχωρήθηκε στη 01/09/2015)


Χημικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Γ΄ τάξεως στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού για τη στελέχωση του πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.
Πληροφορίες: 210-6180168

(Καταχωρήθηκε στις 08/07/2015)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας για έργο εντός Αθηνών.

Βιογραφικό Σημείωμα στο fax: 210-3622958 ή στο e-mail: apap_sa@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2015)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε έργα υδραυλικών για την περιοχή της Αριδαίας.

Αποστολή Βιογραφικών: fax 2310-829990 ή στο e-mail: info@vafiadis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2015)


Aπό την τεχνική εταιρεία ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ ζητείται για έργο στην περιοχή της Κοζάνης Χημικός Μηχανικός με εμπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310455670 Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: info@themethlon-atee.gr ή στο fax 2310455670.
(Καταχωρήθηκε στις 18/12/2014)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ ΟΙΚ - ΠΡΣ.

Πληροφορίες στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2014)


Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία η οποία υλοποιεί κτιριακά έργα στην Γερμανία, ζητά για άμεση στελέχωση εργοταξίου της στην Γερμανία Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ) και Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ). Απαραίτητα: εργοταξιακή εμπειρία σε κτηριακά έργα στην Γερμανία τουλάχιστον 5 ετών, γνώση AUTOCAD, OFFICE, γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: gsm@arxikon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2014)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ ΠΡΣ Β και άνω.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/11/2014)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται άμεσα για στελέχωση:
ΜΕΚ Δ' τάξεως (ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ)
προαιρετικά ΛΙΜ (Γ' ή Δ')
ΜΕΚ Γ' ή Δ' τάξεως (ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978-550056
e-mail: mitsopoulou@latomiatirnavou.gr 
(Καταχωρήθηκε στις
28/03/2014)


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζητείται για έργο στα Χανιά. Απαραίτητη δεκαετής εμπειρία τόσο σε διαδικασίες όσο και σε εκτέλεση δημοσίων έργων σε ηλεκτρικούς σταθμούς. Η εντοπιότητα είναι προσόν.
Βιογραφικά προς ΤΗΚ ΑΕ Τηλ.: 210-
4000181, FAX 210-4317656, e-mail: thk@ath.forthnet.gr  υπ΄όψιν κ. Διευθυντού Έργων.
(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2014)


Ζητείται Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ' τάξεως Οικοδομικών για στελέχωση πτυχίου και συνεργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αποστολή βιογραφικών: evoxsa@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2013)


Τεχνικό Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει: Αιτήσεις θεραπείας – ενστάσεις – σύνταξη Ν.Τ.Μ. και συναφείς εργασίες, που έχουν σχέση με την Kατασκευή και την Συμβατική Παρακολούθηση των δημοσίων έργων κ.λ.π., καθώς και την υποστήριξη (όπου απαιτηθεί) των ανωτέρω εργασιών.
Τηλ: 210 - 7776569 και Φαξ: 210 - 7776788.


 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english