Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 848
676. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1272Β
Πρωτόκολλο: 24112  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ1272Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
677. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α14/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-34937
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34937
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί διατάξεων σχεδίου νόμου «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (A' 68) και άλλες διατάξεις», που προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας
 
678. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 71306  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-34881
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34881
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 
679. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1215Β
Πρωτόκολλο: 35839  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1215Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34883
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15-5-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
680. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1208Β
Πρωτόκολλο: 14556/448/20  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1208Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34876
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55).
 
681. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 36694 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34956
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης.
 
682. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1197Β
Πρωτόκολλο: 1904/Β2/323  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1197Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ)».
 
683. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1198Β
Πρωτόκολλο: 35024  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1198Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34878
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
 
684. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 36695  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34972
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34972
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του π.δ. 54/2018 στην Κεντρική Διοίκηση.
 
685. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1216Β
Πρωτόκολλο: 133  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1216Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34884
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 26-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.
 
686. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.14676/253  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34875
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34875
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα.
 
687. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8556/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΨΠ-34867
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση από δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
 
688. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 510  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-34879
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34879
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα πρόληψης στα εργοτάξια κατά της επιδημία του COVID-19.
 
689. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2020 Αριθμός: Ε2043
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34870
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
 
690. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1173Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη - Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english