Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
226. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2012 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ11γ/0/14/15-Ω  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών".
 
227. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1056  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24600
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
 
228. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1057  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24550
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
 
229. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1055  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24545
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012.
 
230. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1053  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.
 
231. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ40Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4051/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ40Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24551
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1054  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.
 
233. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 28/2/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 6/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΣΥΜ-24537
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24537
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
 
234. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1050  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014.
 
235. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1048  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή.
 
236. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1049  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.
 
237. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1047  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.
 
238. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ465Β
Πρωτόκολλο: οικ. 9875  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ465Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27102Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.
 
239. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 24/2/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 5/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΣΥΜ-24536
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24536
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους.
 
240. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ31Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4047/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ31Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24530
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english