Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 131
1. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3703Β
Πρωτόκολλο: 12391 Διεκπ. 7569  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ3703Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31719
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 
2. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3702Β
Πρωτόκολλο: 1069  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ3702Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31719Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 
3. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ152Α
Πρωτόκολλο: ν. 4491/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ152Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31704
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.
 
4. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 12/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ151Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 123/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ151Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
5. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/2017 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31698
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΕ/οικ.1583/Φ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31684
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31684
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της παραγράφου 3.1 της εγκυκλίου Δ22200/30-07-1977 με θέμα “Οδηγίες για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Πρωτ. ΒΜ3/21417/17-08-1984 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2017 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: ΔΝΣα/οικ.70034/ΦΝ.429.1  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση).
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/10/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3569Β/11.10.2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31701
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.
 
9. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/9/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Αριθ. 30307 (ΦΕΚ 3249Β)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΣΩΤ-31661
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31661
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/9/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31633
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/ 7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/ 1-8-2017) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
11. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/9/2017 Αριθμός: ΦΕΚ137Α
Πρωτόκολλο: ν. 4488/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ137Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.
 
12. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/8/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31578
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31578
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/8/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/60262/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31599
Συνημμένα: Έγγραφο ΤΕΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31599
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰.
 
14. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2881Β
Πρωτόκολλο: 86437-03/08/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2881Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31561
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)».
 
15. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/8/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3074Β
Πρωτόκολλο: 29ΕΣ/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ3074Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english