Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σύνολο Εγγραφών: 4
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30849
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).
 
3. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/1/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1Α
Πρωτόκολλο: ν. 4448  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30831
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις.
 
4. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 188  
 Αρχείο .pdf: 2017ΤΜΕΔΕ-30825
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Εποπτευουσών Επιτροπών των Περιφερειακών τμημάτων και γραφείων του τ. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english