Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων
 
23/02/2018 Ανακοίνωση Τύπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης με θέμα: «Επειδή καθυστέρησε να εφαρμόσει το δίκαιο της Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Ελλάδα υποχρεώνεται σε καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και βαθμιαίως μειούμενης χρηματικής ποινής ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως».
20/02/2018 Δελτίο Tύπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα: «Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρο της Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χ. Σπίρτζη για το νόμο 4412 που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων».
12/02/2018 Δελτίο Tύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Πανηγυρική εκδήλωση της Α/ΤΕΕ στη Βουλή για τα 95 χρόνια από την ίδρυση του ΤΕΕ και τον διάλογο για την αλλαγή του θεσμικού του πλαισίου».
07/02/2018 Δελτίο Tύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».
07/02/2018 Δελτίο Tύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους, δικαστήρια και άλλους φορείς».
05/02/2018 Δελτίο Tύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών».
02/02/2018 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα».
11/01/2018 Δελτίο Τύπου του ΣΕΓΜ με θέμα: «Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΣΕΓΜ για τη διετία 2018-2019».
03/01/2018 Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική ενημερότητα».
20/12/2017 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παραμένει ως έχει ο ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου».
14/12/2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Υποχρεωτική αργία η 26η Δεκεμβρίου».
27/11/2017 Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση των ΑΠΔ Οκτωβρίου για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, στις πληγείσες περιοχές».
16/11/2017

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015), όπως ισχύει - Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις».

14/11/2017

Δελτίο Τύπου του Υπ.ΥΜΕ με θέμα: «Σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

08/11/2017

Δελτίο Τύπου του ΓΕΔΔ με θέμα: «Ετήσια Έκθεση 2016» - Ετήσια Έκθεση Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου 2016.

19/10/2017

Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Δ.Μ.H.E.Δ.Ε. για την απώλεια του εργολήπτη Αναστάσιου Κουτεντάκη.

18/10/2017 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα τον Πρόεδρο του ΤΕΕ».
12/10/2017

Δελτίο Τύπου του ΣΕΓΜ με θέμα: «Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει»».

09/10/2017 Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Λήξη προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών».
05/10/2017 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «ONEclickLIS – ενιαίος ψηφιακός χάρτης: λύση για κάθε είδους επένδυση στη χώρα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει ο Γ. Στασινός».
03/10/2017

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κατάθεση Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2018» - Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 - Για το έτος 2018 προβλέπεται διάθεση πόρων ύψους 6,75 δισ. € για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή, στα ίδια επίπεδα με το έτος 2017.

02/10/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Πάροχος ολοκληρωμένων ψηφιοποιημένων υπηρεσιών».

28/09/2017 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ευκαιρίες απασχόλησης και τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου – Σημαντικές παρουσίες στο ATHENS ENERGY GAS FORUM 2017 του ΤΕΕ».
24/08/2017 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015), όπως ισχύει - Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις».
10/08/2017

Δελτίο Τύπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος με θέμα: «Από τις 20 Οκτωβρίου 2017 να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ».

04/08/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Prototype by TEE: ξεκινά ένας νέος τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών – Στασινός: Δίνουμε στους νέους επιστήμονες ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους».

04/08/2017

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών-Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για παράβαση των άρθρων 1 ν.703/77,1 ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ».

17/07/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ηλεκτρονική πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής» και η συνημμένη σε αυτό παρουσίαση της υπηρεσίας.

17/07/2017 Κοινό Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παράταση φορολογικών δηλώσεων/ αγρότες» έως 21 Ιουλίου 2017.
12/07/2017

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παράταση δημόσιας διαβούλευσης».

30/06/2017

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ σχετικά με τις δόσεις του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

28/06/2017 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του Πόθεν Έσχες έως 30.06.2017 - Δελτίο Τύπου Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
28/06/2017

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση.

26/06/2017

Δελτίο Τύπου του ΕΛΟΤ με θέμα: «Ανασκόπηση Τεχνικών Προδιαγραφών - ΕΤΕΠ: Παράταση υποβολής σχολίων έως Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017».

26/06/2017 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων των υπαλλήλων.
16/06/2017 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΥ σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών της Δ15.
15/06/2017

Δελτίο Τύπου του ΕΜΠ με θέμα: «Το ΕΜΠ γιορτάζει τα 180 χρόνια από την ίδρυσή του (1837-2017)».

13/06/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Αύριο η εκδήλωση του ΤΕΕ «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων»».

02/06/2017 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΥ σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών της Δ15.
26/05/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο».

23/05/2017 Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προθεσμία πληρωμής εισφορών Απριλίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων» έως την Τετάρτη 31.05.2017.
19/05/2017 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΥ σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών της Δ15.
17/05/2017 Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση».
15/05/2017 Δελτία Τύπου του ΤΕΕ για τις προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου για τις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών.
12/05/2017

Δελτίο Τύπου του ΕΛΟΤ με θέμα: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης ΕΤΕΠ - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση».

12/05/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς για το Ασφαλιστικό: η κυβέρνηση αυξάνει έως 61% τις ασφαλιστικές εισφορές – όλοι στους δρόμους στις 17 Μαΐου – προσωπική ευθύνη όσων χειρίστηκαν και όσων ψηφίσουν τα νέα μέτρα».

11/05/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Επιστολή Στασινού σε Τσακαλώτο: εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση POS ζητά το ΤΕΕ».

27/04/2017 Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2017 Μη Μισθωτών». Καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 12.5.2017.
20/04/2017 Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΣ με θέμα: «Ενισχύσεις 2,23 εκατ. ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
12/04/2017 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: ««Πολύχρωμο» και οικουμενικό το νέο προεδρείο του ΤΕΕ – διαπαραταξιακή η συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής».
11/04/2017 Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Λήξη προθεσμίας καταβολής εισφορών Φεβρουαρίου 2017, των μη μισθωτών».
10/04/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Νέος Πρόεδρος του ΤΕΕ επανεκλέχθηκε ο Γιώργος Στασινός – Ολοκληρώθηκε η εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής», μέλος της οποίας είναι και ο κ. Μ. Σιούνας , επικεφαλής της παράταξης "Μηχανικοί επί τω έργω".

03/04/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Τέσσερις άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση αδικιών προς τους ελεύθερους επαγγελματίες – Επιστολή Στασινού προς Πετρόπουλο».

31/03/2017 Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. στις νέες κατηγορίες ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α.».
24/03/2017 Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»..
24/03/2017 Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή εισφορών Φεβρουαρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων» έως τις 13.04.2017.
20/03/2017 Δελτίο Τύπου της ΟΚΕ με θέμα: «Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στην Ο.Κ.Ε.».
17/03/2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017»..
10/03/2017 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Δασικοί Χάρτες: προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους».
02/03/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη».

02/03/2017

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών – Στασινός: Το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον κόπο των μηχανικών».

28/02/2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ για την παράταση υποβολής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.
22/02/2017

Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017.

19/01/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ΔΕ/ Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές έργων - μελετών και συναφών υπηρεσιών».

16/12/2016

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Σε ισχύ ο νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης».

18/10/2016

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες».

13/10/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ».

10/10/2016

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2015 έως τις 12.10.2016.

06/09/2016 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων».
26/08/2016

Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αναστολή εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στους δήμους μέχρι 31/12/17 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και πρότυπων εγγράφων ζητά το ΔΣ της ΚΕΔΕ. Σε θετική κατεύθυνση ο νόμος, όμως σε αρκετά σημεία είναι δυσνόητος και περιέχει ασάφειες για την εφαρμογή του».

22/07/2016

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών».

07/07/2016

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών πιστοποιητικών».

06/07/2016

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα: «Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)».

05/07/2016 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Προθεσμίες καταβολής φόρου».
27/06/2016

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εγκύκλιος για τον υπολογισμό της έκπτωσης φόρου στην παρακράτηση».

23/06/2016

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανακοίνωση για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενη ύπαρξη καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο», σύμφωνα με το οποίο τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 συνεχίζονται απρόσκοπτα βάσει των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

13/06/2016 Ανακοίνωση της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με θέμα: «Ηλεκτρονική Υποβολή των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ∆ηλώσεων Οικονοµικών Συµφερόντων».
06/06/2016 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για τις αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών».
02/06/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με σημαντικές παρουσίες στις 9-10 Ιουνίου».

18/05/2016

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν.703/77, ήδη 1 ν.3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ».

09/05/2016

Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ με θέμα: «Συνέχιση αποχής λογιστών από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων».

06/05/2016 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι βουλευτές μηχανικοί που τυχόν ψηφίσουν το ασφαλιστικό θα έχουν ονοματεπώνυμο – το ΤΕΕ καλεί σε κινητοποιήσεις», με την οποία καλεί όλους τους μηχανικούς να συμμετέχουν στην Γενική Απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό που προκήρυξε ήδη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου.
26/04/2016 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών».
21/04/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα – Σκληρή απάντηση των μηχανικών στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης».

14/04/2016

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Παράταση προγράμματος για ενίσχυση πτυχιούχων μέσω ΕΣΠΑ».

08/04/2016

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων».

01/04/2016

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τεχνικά συμβούλια και επιτροπές για το ασφαλιστικό έως και την Παρασκευή 15/4/2016».

29/03/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Ενημερωτικό σεμινάριο φορολογίας μηχανικών Ε.Ε.».

22/03/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Συγκέντρωση ειδών για τους πρόσφυγες μέχρι τις 28/3 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ».

18/03/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο».

15/03/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο».

04/03/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο».

29/02/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται και τον Μάρτιο η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών για το Ασφαλιστικό».

22/02/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Κοινό Δελτίο Τύπου Επιστημονικών Φορέων: συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό».

16/02/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή των μηχανικών σε παντεχνική συγκέντρωση στο Θέατρο Γκλόρια».

12/02/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μηχανικών για το ασφαλιστικό – Στοιχεία και πίνακες με τις συνολικές επιβαρύνσεις των μηχανικών παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ».

08/02/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Οι μηχανικοί ζητούν απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και αποσύρονται από το διάλογο σε αυτό το πλαίσιο - Ιστορική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ».

05/02/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο».

04/02/2016

Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ με θέμα: «Αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποφάσισαν οι λογιστές».

03/02/2016

Ανακοίνωση των Επιστημονικών Φορέων με θέμα: «Διάλογος τέλος μέχρι το υπουργείο να μας δώσει στοιχεία». - Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΤΕΕ συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο από 1/2 έως 5/2/2016.

02/02/2016

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση στην προθεσμία υπαγωγής του Ν.4178 για τα αυθαίρετα».

15/01/2016 Ανακοίνωση ΤΕΕ με θέμα: «Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο»  - Νέα Ανακοίνωση ΤΕΕ με θέμα «Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό οι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι»
15/01/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΑΠΔ που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων 2015 θα πρέπει να υποβληθεί με αυτή που θα αφορά τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2016. (Βλ. σχετική Εγκύκλιο του ΙΚΑ).

13/01/2016

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ομόφωνα απορρίπτουν οι επιστημονικοί φορείς το προσχέδιο του ασφαλιστικού», με το οποίο καλούνται όλοι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες να συμμετέχουν στην κοινή πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την Πέμπτη 14/1/2016 και ώρα 12.00, με σημείο εκκίνησης τα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

04/12/2015

Ημερίδα με τίτλο «Κατολισθητικά φαινόμενα: Εκδήλωση – Παρακολούθηση - Αντιμετώπιση», διοργανώνει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ - Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ.

01/12/2015 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών» έως και τις 02.12.2015.
01/12/2015 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού» έως και τις 10.12.2015.
30/11/2015

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση πληρωμής δόσης φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ» έως και τις 02.12.2015.

20/11/2015

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

16/11/2015

Ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με θέμα: «Η νέα διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020».

12/11/2015

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΑΤΕ με τον υπεύθυνο της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υποδομών βουλευτή Γιάννη Μανιάτη.

29/10/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 2014» έως τις 30.11.2015.

22/10/2015

Δελτίου Τύπου του ΥΠΕΞ με θέμα: «Σύσκεψη ΥΦΥΠΕΞ Δ. Μάρδα με φορείς του κατασκευαστικού κλάδου ».

02/10/2015

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Επικοινωνία για θέματα νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης».

16/09/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 2014» έως 30 Οκτωβρίου 2015.

04/09/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα: «Συμμετοχή Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

02/09/2015

Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΕ με θέμα: «Νέα παράταση καταβολής εισφορών και δόσεων» έως 30/09/2015.

27/08/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και του εντύπου Ε9».

12/08/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου νομιμότητας των ταμειακών μηχανών».

06/08/2015

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ».

31/07/2015 Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ για το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
22/07/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση των προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών».

21/07/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για υπερδωδεκάμηνες χρήσεις σύμφωνα με τον προηγούμενο ΚΦΕ».

20/07/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποχρεώσεις καταβολής φορολογικών και τελωνειακών οφειλών μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας και προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής οφειλών».

20/07/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος».

17/07/2015

Ανακοίνωση του ΙΚΑ με θέμα: «Πληρωμή δωροσήμου (Β΄ Τετραμήνου 2015) στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

17/07/2015 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Από τη Δευτέρα η εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΦΠΑ».
15/07/2015 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών».
14/07/2015

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Ποσό ρεκόρ 13,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών εγκρίνουν τα κράτη μέλη μετά από πρόταση της Επιτροπής» - Φυλλάδιο για τα έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 2014 της ΔΣΕ στον τομέα των μεταφορών.

01/07/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

30/06/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διευκρινίσεις για τις διευκολύνσεις καταβολής υποχρεώσεων».

19/06/2015 Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.
17/06/2015

Έκτακτη Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178».

17/06/2015

Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: «Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15» - Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος

17/06/2015

Δελτίο Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης (πηγή:taxheaven.gr)- Aναδημοσίευση από τον ιστοχώρο Β2Green.gr άρθρου με θέμα: «Ασφαλιστικό μηχανικών: Προσθήκη άρθρου στην τροπολογία (πλήρες κείμενο)».

03/06/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο».

16/04/2015

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα: «Αύριο, Παρασκευή 17/4, τίθεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών».

06/04/2015 Νέο Ενιαίο Εντυπο για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων - Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ.
01/04/2015

Παρατείνεται έως και τις 27 Απριλίου 2015 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών αρχείων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα - Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ.

27/02/2015

Παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2015 η υποβολή του το εντύπου Ε11 - Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

30/01/2015

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ».

16/01/2015

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα: «Παράταση υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014».

30/12/2014

Δελτίο Τύπου του ΥΜΕ  με θέμα: «Τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής (ABS)».

04/12/2014

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ  με θέμα: ««Πράσινο Bonus» σε Δημoσίους Υπαλλήλους για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα».

17/10/2014

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας  Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και υποδείγματα αιτήσεων».

10/07/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Δημόσιες συμβάσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα (κατώτατα όρια προϋπολογισμού).

27/06/2014

Παράταση υποβολής φορολογικών Δηλώσεων μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ (Aναδημοσίευση από taxheaven.gr).

16/05/2014

Δελτίο Τύπου του ΕΛΟΤ με θέμα: «Ανασκόπηση Πρότυπων Ευρωκωδικών» και ο συνημμένος σε αυτό Πίνακας Σχολιασμού.

30/04/2014 Παράταση πληρωμής των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014 έως 31/08/2014 - Δελτίο Τύπου.
29/04/2014

Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ  της 29ης Απριλίου 2014 για τη μη αποστολή των ειδοποιητηρίων για την πληρωμή των εισφορών Α’ εξαμήνου.

08/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ από το TAXHEAVEN, σύμφωνα με την οποία,από 07/04/2014 θα είναι διαθέσιμη η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ «Σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής».

01/04/2014

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Νέα Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014 στα γραφεία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, στις 16.00 στην οδό Μάρνη 22».

31/03/2014

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων και καταβολή των παρακρατηθέντων φόρων Ιανουαρίου 2014».

06/03/2014

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης στο ΕΤΑΑ».

27/02/2014

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Μηχανικών το μεσημέρι (15:00) στα γραφεία του ΕΤΑΑ Για να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 50.000 μηχανικούς με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές».

27/02/2014

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Όλοι την ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2014, στις 15:00 συγκέντρωση στο ΕΤΑΑ (Μάρνη 22) Για να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 50.000 μηχανικούς με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές».

10/02/2014

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ σχετικά με Υπουργική Απόφαση για το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων.

06/02/2014

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικό με τη Γνωμοδότηση της επί των σχεδίων νόμων για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων.

04/02/2014

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την έναρξη κατάρτισης Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.

23/01/2014

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μηχανικών την Πέμπτη 23/1/2014 στις 15:00 στο ΕΤΑΑ (Μάρνη 22)»

16/01/2014

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή εμπρόθεσμης τροποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

16/01/2014

Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις - Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / Σχετικό Δημοσίευμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

16/01/2014

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: «Με απόφαση της Δ/νσης Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ παρατείνονται κατά 5 ήμέρες (αυστηρά) οι ημερομηνίες υποβολής και επανυποβολής (15 & 20) του αρχείου εισφορών και διαμορφώνονται σε 20 & 25 αντίστοιχα. Η παράταση ισχύει ΜΟΝΟ για τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ». (Bλ. και σχετικό δημοσίευμα του taxheaven.gr).

14/01/2014

Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας.

03/01/2014

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους».

03/01/2014

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων».

28/11/2013

Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συγκεντρωτικών δηλώσεων».

25/11/2013 Εκλογές ΤΕΕ: Προσωρινά αποτελέσματα.
20/11/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Στις κάλπες οι διπλωματούχοι μηχανικοί, εκλέγουν νέα όργανα διοίκησης στο ΤΕΕ 169 εκλογικά τμήματα σε 61 πόλεις».

18/11/2013 Γραφείο Τύπου ΤΕΕ: Οι υποψήφιοι συνδυασμοί για τις εκλογές του ΤΕΕ στις 24-11-13.
15/11/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δελτίο Τύπου ΤΕΕ: «Συνάντηση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη» κατά την οποία ανακοινώθηκαν κοινές δράσεις του Υπουργείου με το ΤΕΕ, όπως η ίδρυση φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, η ίδρυση φορέα τιμολόγησης Δημοσίων Έργων, η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των Μητρώων Δημοσίων Εργων κ.ά.

08/11/2013

Δελτίο Τύπου του IKA με θέμα: «Φραγή δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για το σύνολο των οφειλετών ενεργών επιχειρήσεων που έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». (Βλ. και σχετική καταχώρηση της 29/10/13).

29/10/2013

Δελτίο Τύπου του IKA με θέμα: «Επαναφορά της Αναστολής Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης».

21/10/2013

Πιο ευέλικτη η πληρωμή έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

17/10/2013

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την εκχώρηση της δυνατότητας διεξαγωγής διαγωνισμών για έργα του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», στους επιμέρους φορείς του δημοσίου που έχουν ενταχθεί στο «Πράσινο Ταμείο».

26/09/2013 Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής για καταστάσεις του Κ.Β.Σ.».
26/08/2013

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση οριστικού Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών», η οποία θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2013. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά: www.buildingcert.gr.

15/08/2013

Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ-ΓΓΠΣ με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου η  προθεσμία κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 39Α του ν.2238/1994 κατόπιν αιτημάτων φορέων μεταξύ των οποίων και ο ΣΑΤΕ (βλ. σχετική επιστολή ΣΑΤΕ)

14/08/2013

Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ-ΓΓΠΣ με θέμα: «Εφαρμογή δημιουργίας αρχείου υποβολής ενδοομιλικών συναλλαγών».

09/08/2013

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών».

06/08/2013

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Αυτόματη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Μικρών Λιμενικών Έργων μέσω του καθορισμού Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) σε όλη τη χώρα».

12/07/2013 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Τo ΤΕΕ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ».
12/07/2013 Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ η ΚΥΑ, για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων σε Κτιριακά 'Εργα».
10/07/2013

Aνακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με θέμα: «Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4152/13 και απαραίτητα δικαιολογητικά»

27/06/2013

Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Φυσικών Προσώπων)».

10/06/2013

Παράταση δημοσίευσης ισολογισμών των εταιριών, ειδικά για φέτος - Ανακοίνωση του ΥπΑνΥπ - Σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

31/05/2013 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «ΔΙΗΜΕΡΟ 3 και 4 Ιουνίου 2013: "Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας"».
31/05/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Διασυντονιστικό όργανο που θα συνεδριάζει ανά 15νθήμερο συνέπτυξαν οι επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας».

15/05/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Διαλέξεις για τα επίκαιρα θέματα δικαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας» από την Τετάρτη 15.05.2013.

30/04/2013

ΤΕΕ: «Απόφαση αναστολής της επιβολής εξωπραγματικών αυξήσεων εισφορών στους Μηχανικούς μέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής και Παράταση κατά δύο μήνες της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ, (από την 30η Απριλίου στην 30 Ιουνίου) αποφάσισε το ΔΣ ΕΤΑΑ».

26/04/2013 ΤΕΕ: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).
24/04/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Κρίσιμη και αποφασιστική κινητοποίηση για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών» - Οι Μηχανικοί καλούνται να δώσουν παρόν την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).

17/04/2013

Μήνυμα Πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ με θέμα: «Κινητοποίηση για το Ασφαλιστικό».

10/04/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Τα επόμενα «βήματα» για τη διασφάλιση της ζωής, της αξιοπρέπειάς μας και του ασφαλιστικού μας Φορέα αποφάσισε η ΔΕ του ΤΕΕ» - Οι Μηχανικοί καλούνται να δώσουν παρόν την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στις 14:00 έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).

05/04/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Το ΤΕΕ καταγγέλει τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις που οδηγούν τις σχέσεις ασφαλισμένων-συνταξιούχων στο ΤΣΜΕΔΕ από το 7,1 στο 1,9!».

03/04/2013 Μήνυμα-Πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.
03/04/2013

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Σε κινητοποιήσεις οι μηχανικοί Πέμπτη 04.04.13».

01/04/2013 Δελτίο Τύπου του ΣΠΜΕ με θέμα: «Ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
26/03/2013

Ανακοίνωση Προέδρου ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και συγκέντρωση διεκδίκησης αναστολής εφαρμογής των αντισυνταγματικών διατάξεων, την Πέμπτη, στις 14:00, στα γραφεία του ΕΤΑΑ, Μάρνη 22».

14/03/2013

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Το ΤΕΕ καλεί όλους τους μηχανικούς στη συγκέντρωση  στις 14 Μαρτίου το πρωί στις 9:30, έξω από το υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ικανοποιήσει τα αιτήματα όλου του τεχνικού κόσμου, τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ».

04/03/2013

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Η πρόταση του ΤΕΕ για την Ανώτατη Παιδεία Συνέντευξη Τύπου, Τρίτη 5 Μαρτίου 2013».

19/02/2013

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ την Τετάρτη-συμμετοχή Διπλ. Μηχανικών».

20/02/2013

Δελτίο Τύπου  των ΣΑΤΕ, ΣΕΒΕ και ΣΕΓΜ με θέμα: «Ημερίδα για την εξωστρέφεια των τεχνικών εταιριών και τις συνέργιες με εταιρίες δομικών υλικών και συναφών κλάδων».

05/02/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» - Επαναφορά του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου μέχρι νεωτέρας οδηγίας.

05/02/2013 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων».
28/11/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ - Συνεχίζεται και σήμερα η Διημερίδα που διοργανώνει το ΤΕΕ με θέμα: «Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης», (27 & 28 Νοεμβρίου 2012).

22/11/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Αναστολή των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ και των Μηχανικών έως την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε η ΔΕ ΤΕΕ, ενόψει διαλόγου με την κυβέρνηση».

13/11/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Νέες κινητοποιήσεις και δράσεις αποφάσισε η Δ.Ε. του ΤΕΕ».

09/11/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Δεν μας πτοούν, δεν μας τρομοκρατούν. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με τη δύναμη της γνώσης και της αξιοπρέπειας μας» Δέσμευση του Προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους Έλληνες πολίτες και μήνυμα προς την Κυβέρνηση.»

05/11/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Η Διοικούσα Επιτροπή και η Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ και των διπλωματούχων Μηχανικών έως την ημέρα ψήφισης στη Βουλή του προϋπολογισμού 2013. (πιθανή ημερομηνία Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012).»

02/11/2012

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με θέμα: «Νέες ευρείας χρήσης υπηρεσίες στο TAXISnet για την εξυπηρέτηση των πολιτών»

31/10/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Πρωτόγνωρες αντιδημοκρατικές κυβερνητικές πρακτικές για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας».

30/10/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΣΥΝΑΥΛΙΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ».

26/10/2012

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Νέο κύκλο κινητοποιήσεων των διπλωματούχων μηχανικών και του ΤΕΕ μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, με εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη».

24/10/2012

Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΕ με θέμα: «Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών».

19/10/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Νέο κύκλο κινητοποιήσεων των διπλωματούχων μηχανικών αποφάσισε η διοικούσα επιτροπή ΤΕΕ, με εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη».

16/10/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Πραγματοποιήθηκε η Παντεχνική-Πανεπιστημονική κινητοποίηση. Άκαρπη η συνάντηση των εκπροσώπων φορέων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας».

11/10/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Κοινό μέτωπο των επιστημονικών Φορέων με Πανεπιστημονικές Κινητοποιήσεις».

10/10/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί τώρα, για να έχουμε αύριο εμείς, τα παιδιά μας, η Χώρα μας». - Παντεχνική-Πανεπιστημιακή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Αθήνα, Σταδίου 29) τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 12:00. - Πανεπιστημονική Πορεία Διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών με προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία του  Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Αθήνα, Ακαδημίας 60) την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012, στις 13:00.

08/10/2012 Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στις αυριανές κινητοποιήσεις». - Συγκέντρωση στο Σύνταγμα αύριο Tρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 στις 13:00.
08/10/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «To TΕΕ αποφάσισε δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις».
Από
8 έως 18 Οκτωβρίου 2012:
- Αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης και της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ,
- Αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών του ΤΕΕ από όλες τις Επιτροπές, Συμβούλια, Εκπροσωπήσεις της Χώρας.

28/09/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Προσφυγή του ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αυξήσεων στο ΕΤΑΑ και την κάλυψη των άνεργων Μηχανικών».

26/09/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.».

25/09/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρ. Σπίρτζης, καταγγέλλει τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και του ασφαλιστικού κεφαλαίου από την ΤτΕ και απευθύνει νέο πιο δυναμικό συμμετοχής των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Πανελλαδική απεργία».

21/09/2012 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων για τις συναλλαγές του 2011».
21/09/2012 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ».
21/09/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και όλο τον τεχνικό κόσμο να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012».

20/09/2012

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς».

12/09/2012

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4014/2011 (Έκδοση Υ.Α) - Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις».

11/09/2012

Ανακοίνωση-Κάλεσμα του ΤΕΕ «Για την 3ωρη Στάση Εργασίας και τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και των Συνδικαλιστικών Φορέων Εργαζόμενων στην Παιδεία, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 στις 12:30 στα Προπύλαια».

03/09/2012

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Προσφυγή ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» των δομικών υλικών».

08/08/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος».

12/07/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (E1) -Ε9».

02/07/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων».

12/06/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών».

05/06/2012

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Με Υπουργική Απόφαση εξαιρείται ο Κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ από τον ΕΟΠΥΥ».

05/06/2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα από το Υπουργείο Οικονομικών.

31/05/2012

Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων εταιριών, ΦΑΠ κ.ά.

25/05/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας».

08/05/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012».

05/04/2012

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Δώρο Πάσχα 2012 και καταβολή του στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη και μερική απασχόληση».

04/04/2012

Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων με θέμα: «Προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4030/11».

03/04/2012

24ωρη Απεργία για την Τετάρτη 04 Απριλίου 2012 έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων - Δελτίο Τύπου.

07/03/2012

Δελτίο Τύπου του IKA με θέμα: «Ρύθμιση των οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και σημαντικές εκπτώσεις.»

23/02/2012

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αναστολή όλων των υπηρεσιών του ΤΕΕ σε όλη τη χώρα από σήμερα 23/2/2012 έως 29/2/2012».

21/02/2012

Δελτίο Τύπου του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με θέμα: «Εργασίες Γενικής Συνέλευσης ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου».

20/02/2012 Ανακοίνωση του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. για τα σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών.
20/02/2012

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αποχή των μελών μας από τη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές και Συμβούλια, από σήμερα και ως τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Αναστολή της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε από Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ως την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012».

07/02/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Οι πρόεδροι ΤΕΕ, ΙΣΑ, ΔΣΑ αποφάσισαν κοινή δράση του ελληνικού επιστημονικού κόσμου» - Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Δ.Σ. Ελλάδος, του ΙΣΑ και του ΤΕΕ  με το οποίο ανακοινώνεται απόφαση πραγματοποίησης "μποϋκοτάζ" στα γερμανικά προϊόντα.

07/02/2012 Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Κλάδος επικουρικής ασφάλισης».
02/02/2012

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Πανελλαδική Παντεχνική Αποχή και ανοιχτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 στις 11 το πρωί στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σταδίου 29)».

03/01/2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011 από το Υπουργείο Οικονομικών.

20/12/2011

Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: «Κατάληψη Υπηρεσιών ΤΣΜΕΔΕ από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 και κάθε μέρα έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011 στις 11.00 πμ.»

12/12/2011

Aνακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα:  «Κύκλος κινητοποιήσεων Διπλωματούχων Μηχανικών της Χώρας» - 24ωρη απεργία και αποχή την Τετάρτη 14.12.2011. - Αφίσα ΤΕΕ  και Ανοιχτή επιστολή Προέδρου ΤΕΕ για κινητοποίηση.

25/10/2011

Δράσεις του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σχετικές με «Θέματα και ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου περί αυθαιρέτων».

19/10/2011

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με προσωρινό διακανονισμό των οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

19/09/2011

Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την έναρξη της διαβούλευσης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκατάστασεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής».

16/09/2011

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με προσωρινό διακανονισμό των οφειλών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ»- Σχετική διευκρίνιση.

15/09/2011

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιακή ή εμπορική χρήση».

05/07/2011

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Παράταση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, έως τις 9 Ιανουαρίου 2012».

04/07/2011

Ανακοίνωση Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Σε ουσιαστική αναστολή της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και κατακόρυφη αύξηση των κρατήσεων οδηγεί η άμεση εφαρμογή του νέου νόμου 3919/2011, χωρίς θεσμική προετοιμασία στην εφαρμογή του».

28/06/2011

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: "Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ".

27/06/2011

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Οι διπλωματούχοι μηχανικοί συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κατά της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος».

15/06/2011 Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011.
10/05/2011

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης θα συμμετάσχει και ο τεχνικός κόσμος της χώρας».

09/05/2011 Ανοιχτή Επιστολή του ΙΚΑ με θέμα: "Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ".
03/05/2011

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2011, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και των καταστάσεων της παρ. 1, του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2010.

28/04/2011

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ με θέμα: "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 3843/10".

14/04/2011

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικό με την Ημερίδα: "Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών- Δράσεις και Προοπτική τους".

13/04/2011 Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων».
11/04/2011

Δελτίο Τύπου σχετικό με την Ημερίδα για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011, ώρα 19:15 στη Σύρο.

07/04/2011

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ενιαίοι Επιμελητηριακοί Φορείς». Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα που αφορά τους μηχανικούς.

29/03/2011 Ανακοίνωση-Προκήρυξη 3ωρων επαναλαμβανόμενων Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 από την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ..
29/03/2011

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικό με την στήριξη της απόφασης των Εργοληπτικών Οργανώσεων για αποχή από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων.

11/03/2011 Ανακοίνωση του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με θέμα: «Αποχή από τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων την Τρίτη 15.3.2011.»
11/03/2011 Ανακοίνωση-Προκήρυξη 3ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για τις 15 Μαρτίου 2011 από την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ..
01/03/2011

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2011 και του Ε9 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

22/02/2011

Ανακοίνωση Τύπου ΤEΕ με θέμα: «Ο τεχνικός κόσμος συμμετέχει στην αυριανή πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ.»

04/02/2011

Δελτίο Τύπου ΤEΕ με θέμα: «Την απόσυρση του άρθρου 7 για την κατάργηση των κατώτατων αμοιβών ζήτησε το ΤΕΕ.»

01/02/2011

Δελτίο Τύπου ΤEΕ με θέμα: «Κατάληψη στο ΤΣΜΕΔΕ την Τετάρτη από τους μηχανικούς. Εχει καταστεί πηγή απίθανης ταλαιπωρίας των μηχανικών εξαιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας».

21/01/2011

Ανακοίνωση τύπου ΤEΕ με θέμα: «Μόνο με προϋποθέσεις προστασίας του δημόσιου συμφέροντος είναι δυνατή η κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών».

17/01/2011

Ανακοίνωση τύπου ΤEΕ με θέμα: «Ο τεχνικός κόσμος θα αντισταθεί στην απαξίωση των μηχανικών και των επιστημόνων - Συμβολική αποχή από τις δημοπρασίες αύριο».

17/01/2011

Ανακοίνωση τύπου ΤEΕ με θέμα: «Στο Θέατρο «Ρεξ» η μεγάλη εκδήλωση των επιστημονικών φορέων με κεντρικό ομιλητή τον Μίκη Θεοδωράκη».

29/12/2010

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για τη ρύθμιση που αφορά στην εκούσια κατάργηση φορολογικών υποθέσεων.

28/12/2010

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

28/12/2010

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Η διατήρηση του Κώδικα Αμοιβών αποτελεί αναγκαιότητα δημόσιου συμφέροντος, επισημαίνει το ΤΕΕ σε επιστολή προς τους 300 της Βουλής». Επισυνάπτονται Απόφαση της Δ.Ε./ΤΕΕ καθώς και σχετική Επιστολή προς τους Βουλευτές όλων των Κομμάτων.

14/12/2010

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα:«Σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης».

30/11/2010

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση της περαίωσης έως 28-12-2010.

23/11/2010

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Οι ημιυπαίθριοι αποκαλύπτουν τα οξύτατα προβλήματα δυσλειτουργίας των Πολεοδομικών Γραφείων».

23/11/2010

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010.

19/11/2010

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση της περαίωσης έως 29-11-2010

15/11/2010

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών για την περίοδο 2006-2009.

13/10/2010

Δελτίο Τύπου του YΠΕΚΑ με θέμα: «Αρχίζουν οι αιτήσεις για τις Προσωρινές Άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών» και η επισυναπτόμενη «πρόσκληση για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.»

13/10/2010 Ανακοίνωση Τύπου του TEE με θέμα: «Εκλογές στο e-ΤΕΕ.»
11/10/2010

Δελτίο Τύπου του YΠΕΚΑ με θέμα: «Από 1η Οκτωβρίου 2010 σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την έκδοση οικοδομικών αδειών.»

11/10/2010 Τεχνικές Οδηγίες  ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ.
06/10/2010

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Έτοιμες οι οδηγίες και το λογισμικό του ΤΕΕ για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.»

07/09/2010

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης βιοκλιματικών σχολικών κτηρίων από το ΥΠΕΚΑ.»

07/09/2010 Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Η Νέα Διοίκηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.»
01/09/2010

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ με θέμα: «Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 15/10/2010». (Βλέπε επίσης Έγγραφο του ΙΚΑ και Εγκύκλιο 54/2010 του ΙΚΑ).

20/07/2010

Δελτίο Τύπου με θέμα: «3ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2010 στην Αθήνα.»

16/07/2010 Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Εκδήλωση για την Ανάπτυξη.»
12/07/2010 Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Νέος πρόεδρος του ΤΕΕ ο Χρήστος Σπίρτζης.»
24/06/2010 Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Καταστροφικό το ασφαλιστικό για τον τεχνικό κόσμο.»
21/06/2010

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ επανεξελέγη ο Γιάννης Θεοδωράκης.»

31/05/2010

Ανακοίνωση με θέμα: "Από 1η Ιουνίου 2010 και μετά αλλάζει ο τρόπος εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ ανά στοιχείο".

31/05/2010

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ σχετικά με την παράταση της δυνατότητας καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010.

21/04/2010 Ανακοίνωση Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Ψηφίζουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί
09/02/2010

Έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2010 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων και παράταση προθεσμίας αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεων» το οποίο φέρει το χαρακτηρισμό «ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ».

04/02/2010

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με οποίο ανακοινώνεται ότι από 1η Μαρτίου αλλάζει ο τρόπος πιστοποίησης στο Διαδίκτυο, των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά, ιδιωτικά τεχνικά και δημόσια έργα.

21/01/2010 Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα: «Απεργούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί στις 10 Φεβρουαρίου.»
24/06/2009

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα:«Νέα ιστοσελίδα (www.aidfunding.mfa.gr/un) διαθέσιμη για την καλύτερη ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Σύμπραξη Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας*».

31/03/2004

Ανακοίνωση του Τ.Ε.Ε., σε απάντηση εγγράφου του Συνδέσμου, για τη χορήγηση βεβαιώσεων εξάμηνης ισχύος περί μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος.

 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english