Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


  Αγγελίες Μελών

Ζητείται για μόνιμή εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα στα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 31/10/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 31/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων για έργο οδοποιϊας στην Κρήτη (κατασκευή-επιμετρήσεις).

Αποστολή βιογραφικών στο mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Μαρούσι ζητείται Βοηθός Λογιστή.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@mallionda.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για υδραυλικά έργα (αποχέτευση ομβρίων) στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (αλληλογραφία, επιμετρήσεις, κοστολόγηση, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com, metro@tee.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2018)


Από εταιρεία 6ης τάξης ζητείται για αγορά εταιρεία 1ης,2ης,3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ.210-2717720 εσωτ.128

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων. Με γνώση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, Α.Π.Ε. κλπ καθώς επίσης γνώση Microsoft Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός για μεγάλο αποχετευτικό έργο ομβρίων στα Νότια Προάστια. Επιθυμητή εμπειρία σε παρόμοια έργα 15ετής.

E-mail: metroate@gmail.com, metro@tee.gr, Fax: 210 8067251

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετής τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης, Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Η ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, τεχνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει εργοταξιάρχη μηχανικό για βιομηχανικό έργο στην περιοχή της Χαλκίδας. Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικού έργου και η ευχέρεια μετάβασης στον τόπο του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά στο bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται τεχνικό προσωπικό για έργο στην Αθήνα:

1)Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
2)Βοηθός Ηλεκτρολόγος
3)Τεχνίτης Υδραυλικός
4)Βοηθός Υδραυλικός
5)Τεχνίτης Οικοδόμος
6)Εργάτης

Βιογραφικά στο e-mail: info@mironate.gr και στο φαξ: 210 6647112

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός με 15ετή εμπειρία, σε έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Aποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr  τηλ. 2102387532 φαξ 2102389838.

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2018)


Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για εργοταξιακή συνεργασία με Μηχανικό: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΚ Δ ή ΜΕΚ Γ (με προοπτική αναβάθμισης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-228515

Αποστολή βιογραφικών: efoti@tee.gr ή με fax 2810-229647

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2018)


Τεχνική Εταιρία ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο για την στελέχωση του Τμήματος Προσφορών / Διαγωνισμών για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Άριστες γνώσεις Η/Υ, MS PROJECT, Αγγλικών. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Αποστολή βιογραφικών: agsarban@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ για έργα εντός Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2018)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό, με εμπειρία στις χαράξεις, αποτυπώσεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και στη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων, επιμετρήσεων. (Επαγγελματικός εξοπλισμός θα θεωρηθεί προτέρημα).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010 e-mail: emmankaloudakis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2018)


εχνική Εταιρεία με έδρα την Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά:
- Χειριστή Μηχανημάτων έργου με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες,
- Εργατοτεχνίτη με εμπειρία σε υδραυλικά έργα,
- Εργοδηγό με επαρκή εμπειρία σε δημόσια έργα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 23740
-22014
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/08/2018)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Β στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός ΠΕ ή Έργων Υποδομής με εμπειρία σε Δημόσια Έργα, για έργο Ανάπλασης στο Αργοστόλι.
Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/07/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητούνται για απασχόληση σε εργοτάξιά της στην Βόρεια Ελλάδα:
1) Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στην προκατασκευή και ανέγερση βιομηχανικών σωληνώσεων και ανέγερση εξοπλισμού.
2) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Εμπειρία σε σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών με τη χρήση 3D λογισμικού (μοντελοποίηση) θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: dynerg18@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κατ’ ελάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε εξειδικευμένα οικοδομικά έργα (πολυτελείς κατοικίες κλπ.) με άριστη γνώση αγγλικών.

Πληροφορίες: e-mail: info@erteka.gr , fax: 2107716769

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


 με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στις πιστοποιήσεις, στη σύνταξη επιμετρήσεων και στην εκπόνηση δημοπρασιών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ επίβλεψη δημοσίων έργων.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2018)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ Υδραυλικά και Οδοποιίας για στελέχωση πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 854 310
e-mail: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ζητείται πτυχιούχος Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2018)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων στα Χανιά:

1. Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ 10ετούς εμπειρίας για να ενταχθεί στο τμήμα υποστήριξης των έργων της εταιρείας. Απαραίτητα προσόντα η επαρκής γνώση του αντικειμένου των τεχνικών (τοίχοι, κιβώτια κ.λ.π) και η πολύ καλή γνώση Autocad και office.
Αποστολή βιογραφικών στο στο e-mail: info@efklidis.com με την ένδειξη για τη θέση ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .
2. Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για πλήρωση θέσης εργοδηγού χωματουργικών με επαρκείς γνώσεις στην μεθοδολογία εκσκαφών - επιχώσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
info@efklidis.com  με την ένδειξη για τη θέση του ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2018)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM), κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2018)


Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για επίβλεψη έργου στην επαρχία.

Προϋπηρεσία 3 ετών απαραίτητη. 

Βιογραφικά έως 10/05/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@3-k.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 25/04/2018)


Ζητείται για μόνιμή εργασία Πολιτικός Μηχ/κός ή Τοπογράφος Μηχ/κός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις- χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word).

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 2821044259

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com ή στο fax:28210-42274

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για θέση εργοταξιάρχη, για την κατασκευή Δημόσιου έργου εντός Αττικής. Απαραίτητη εμπειρία σε Δημόσια έργα.

Βιογραφικά μέχρι 30/04/2018 στο e-mail : kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για έργο αποχέτευσης στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά, για έργο στη Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ. (210)74.84.774 e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2018)


Από την εταιρεία ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. με έδρα τον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ–ΤΕΙ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΥΑΘ, για πρόσληψη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αναμενόμενη έναρξη εργασιών ο 5ος/2018.

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε:
Τ: +30 24210 22533-4
F: +30 24210 22535

@: stergianos@domika.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2018)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά για άμεση πρόσληψη Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πλήρους απασχόλησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Δημόσια Έργα, Άριστη γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, Επαγγελματική γνώση Microsoft Office, Επαγγελματική γνώση Microsoft Project, Επαγγελματική γνώση Acad και Άριστη γνώση «Εργολήπτη» με τις εξής υποχρεώσεις: Οικονομική παρακολούθηση έργων, Σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, Συντονισμός προμηθειών – υπεργολάβων, Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου, Σύνταξη Φ.Α.Υ., Σ. Α.Υ. Χρονοδιαγραμμάτων, Π. Π. Ε., Π. Κ. Τ. Μ. Ν.Ε., ΑΠΕ, Ερευνά αγοράς, Χρονικός προγραμματισμός έργων.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2018)


Ζητείται για τεχνική εταιρεία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης και δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Διάρκεια έργου 24 μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο τηλ.: 2105248043

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2018)


Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2018)


Τεχνική Εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο, για την στελέχωση του Τμήματος Διαγωνισμών για πλήρη απασχόληση . Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ -ΤΕΙ- Άριστες γνώσεις Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών : tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2018)


Τεχνική Εταιρεία ζητά:

- Χειριστές φρέζας και Finisher (φίνισερ),

- Χειριστές τσάπας και jcb,

- Οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες,

- Εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης,

- Εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε έργα συντήρησης ασφαλτικών,

- Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά έργα,

- Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων,

- Εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133. Αποστολή βιογραφικών: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/02/2018)


Από την τεχνική εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητείται χημικός μηχανικός για το τμήμα λειτουργίας έργων επεξεργασίας αποβλήτων. Σχετική εμπειρία ή εξειδίκευση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: info@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2018)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Γ στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: a.tsatsani@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/01/2018)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ Οικοδομικά, Δ Οδοποιίας, ή/και Δ Υδραυλικά ή/και Δ Λιμενικά ή/και Δ Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974-104089

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2018)


Πωλείται Κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης με ανανεωμένο πτυχίο για 3ετία, με δραστηριότητα την τελευταία 10ετία ως παρακάτω:
Τζίρος Εκτελεσθέντων Έργων: 19.300.000€
Τζίρος Ανεκτελέστων Έργων: 5.063.000€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421022533-4

(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2018)


Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος με πενταετή εμπειρία τουλάχιστον στα Λιμενικά Έργα για έργο που εκτελείται στο Βόρειο - Ανατολικό Αιγαίο.

Βιογραφικό στο e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2017)


Από Τεχνική εταιρεία 2ης τάξης MΕΕΠ ζητείται Διαχειριστής Έργων (Project Manager), πλήρους απασχόλησης.
Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας περιλαμβάνει έργα:
• Χωματουργικών- Οδοποιϊας - Οδοστρωσίας 25%
• Λιμενικών 30%
• Ύδρευσης Αποχέτευσης 2Ο%
• Οικοδομικών 10%
• Ασφαλτικών 15%
Υποχρεώσεις Διαχειριστή
• Οικονομική παρακολούθηση έργων
• Συντονισμός προμηθειών - υπεργολάβων
• Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου
• Σύνταξη
o Φ. Α.Υ.
o Σ. Α.Υ.
o ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
o Π. Π. Ε.
o Π. Κ. Τ. Μ. Ν.Ε.
o ΑΠΕ
• Ερευνα αγοράς
• Χρονικός προγραμματισμός έργων
• Συμμετοχή σε συναντήσεις με υπηρεσίες
• Αριστη ικανότητα επικοινωνίας
• Ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού ομάδων εργασίας
Απαραίτητα προσόντα
• Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή ισοδύναμου και (3) χρόνια αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε παρόμοιο τομέα στην κατασκευή δημόσιων έργων
• Πτυχίου ΤΕΙ και (5) χρόνια εμπειρίας σε παρόμοιο τομέα στην κατασκευή δημόσιων έργων
• Αριστη γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων
• Επαγγελματική γνώση Microsoft Office
• Επαγγελματική γνώση Microsoft Project ή Primavera Project Planner
• Επαγγελματική γνώση Acad
• Επαγγελματική γνώση Αγγλικών
Παροχές
• Αρχικές μικτές ετήσιες απολαβές €35.000,00
• Εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις σε έργα εκτός Αθηνών

Προώθηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@odeysis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2017)


Από Τεχνική εταιρεία 2ης τάξης MΕΕΠ ζητείται Εργοδηγός για την εκτέλεση έργων εκτός Αττικής.
Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας περιλαμβάνει έργα:
• Χωματουργικών- Οδοποιϊας - Οδοστρωσίας 25%
• Λιμενικών 30%
• Ύδρευσης Αποχέτευσης 2Ο%
• Οικοδομικών 10%
• Ασφαλτικών 15%
Υποχρεώσεις εργοδηγού
• Καθημερινή παρακολούθηση κατασκευής
• Προγραμματισμός προμηθειών-υπεργολάβων
• Σύνταξη εβδομαδιαίων προγραμμάτων εργασιών
• Καθημερινή τήρηση ημερολογίου έργου
• Υπεύθυνος εργατοτεχνικού προσωπικού
• Υπεύθυνος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εργασιών έργου
• Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας
• Υπεύθυνος εβδομαδιαίων συντάξεων καταστάσεων προσωπικού
• Άριστη ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας
• Έρευνα αγοράς
Απαραίτητα προσόντα
• Αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων
• Γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων
Παροχές
• Αρχικές ετήσιες μικτές απολαβές €35.000,00
• Εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις εκτός Αττικής
• Στέγαση για έργα εκτός Αττικής

Προώθηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@odeysis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2017)


Από την τεχνική εταιρεία SOLIS A.E. ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία, για οικοδομικό έργο εκτός Λάρισας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ ή Δ βαθμίδας για τις κατηγορίες: ΚΑΘ. & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, Η/Μ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ από Τεχνική εταιρεία για στελέχωση ΜΕΕΠ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2551027477

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2017)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα)  και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου,  με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 16/11/2017)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ με 5ετή εμπειρία στα Δημόσια Έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, διεκπεραίωση εγγράφων), με γνώση Η/Υ (Autocad, Microsoft excel/word) και εμπειρία στις Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων καθώς και στην παρακολούθηση και ενημέρωση πτυχίου 2ης & 3ης τάξης.

Αποστολή βιογραφικών στο info@themethlon-atee.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2017)


Από Ανώνυμη Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός τουλάχιστον 8ετούς πείρας σε λιμενικά έργα, ως επί τόπου μηχανικός στο Σίγρι Λέσβου.

Τηλ. επικοινωνίας: 2107489940, 2107484774

Βιογραφικά στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/10/2017)


Τεχνική εταιρεία βιομηχανικών έργων με έδρα στο Μαρούσι, ζητά να προσλάβει υπάλληλο για το τμήμα προμηθειών. Κατά προτίμηση Μηχανολόγο ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και προϋπηρεσία σε τμήμα προμηθειών.
Αποστολή βιογραφικών: info@mallionda.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2017)


Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί για εργοτάξιο στη Ρουμανία, με 5ετή τουλάχιστον εργοταξιακή εμπειρία και με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  Η γνώση της ρουμανικής γλώσσας και του PRIMAVERA P6 θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών: sales@tsontos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2017)


Ζητείται ΜΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ βαθμίδας Γ
Πληροφορίες Κρούσκος Δημήτρης : 6944 – 999900

(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2017)


Ζητείται ΜΕΚ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ τουλάχιστον Β’ ή Γ’ βαθμίδας και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Γ’ βαθμίδας για στελέχωση ΜΕΕΠ.
Πληροφορίες Τσουκάρα Γιάννα: 698 -5038551

(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2017)


Τεχνική εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικών έργων με έδρα στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Μηχανικό Διεργασιών, ειδικευμένο στην επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που λειτουργεί η εταιρεία. Θέση πλήρους απασχόλησης. Εργασία, κυρίως, εκτός έδρας.

Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Διεργασιών

· Ειδική εμπειρία στη λειτουργία εγκαταστάσεων νερού και υγρών αποβλήτων (Λύματα, στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α., βιομηχανικά απόβλητα)

· Δίπλωμα οδήγησης»

Αποστολή βιογραφικών: psiafis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2017)


Από τεχνική εταιρεία στο Μαρούσι ζητείται:

1. Βοηθός Λογιστή - Γραμματέας με εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα δημόσια έργα.

2. Άτομο για διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, δίπλωμα μηχανής και γνώση λογιστικής επιθυμητή.

Αποστολή βιογραφικών: ellinikidomiki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2017)


Η ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων, για έργο εντός Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα:

· Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου

· Άριστη γνώση Η/Υ (Autocad, MS Office)

· Άριστη γνώση ACE-ERP (Σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμών, ΠΠΑΕ, Επιμετρήσεων)

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών: info@matthaios.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2017)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τα εξής απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ
- Καλή γνώση AutoCAD
- Καλή γνώση Word και Excel
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
Αποστολή βιογραφικών: dgrou@triaina.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/08/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Α' ή Β' τάξης ΠΡΑΣΙΝΟ για στελέχωση τεχνικής εταιρείας στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 6973-326183

(Καταχωρήθηκε στις 07/08/2017)


Ζητείται βοηθός λογιστή με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στη περιοχή της Νέας Μάκρης. Πληροφορίες κα Θεοδώρου.

Τηλ: 22940 - 91161, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00, e-mail: ypodomon@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 02/08/2017)


Ζητείται πτυχίο ΜΕΚ Δ' Οικοδομικά, Δ' Υδραυλικά και Α' ή Γ' Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση κατασκευαστική εταιρείας.

Τηλ: 210 7484774, e-mail: info@erteka.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 27/07/2017)


Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα ζητεί Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στην Κέρκυρα, απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ellinikidomiki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2017)


Ζητείται Λογιστής για  τεχνική εταιρεία, πλήρους απασχόλησης, με άδεια Α΄τάξης, με προϋπηρεσία κατά προτίμηση πρόγραμμα Singular, στην περιοχή Αμαρουσίου Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ellinikidomiki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ’ Τάξης Η/Μ, Β΄Τάξης Υδραυλικά υπό Πίεση και Β' Τάξης Β/Ε για στελέχωση τεχνικής εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974424595
(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2017)


Ζητείται εργοληπτικό πτυχίο Γ ή Δ Τάξης Χημικού Μηχανικού (Εργα καθαρισμού & επεξεργασίας υγρών & στερεών αποβλήτων).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@minavra.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2017)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως "Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου ή εργοδηγός", σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Προσόντα: Δίπλωμα ΑΕΙ, προϋπηρεσία 5 και πλέον έτη, έως 35 ετών, άριστη γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών, γνώση Autocad – MsOffice, δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού.

Βιογραφικά στο : cv.ergodigos@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2017)


Ζητείται Γραμματέας σε Τεχνική εταιρεία, με εμπειρία στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στα Δημόσια έργα. Τηλ. 210.3609501, φαξ 210.3622958, e-mail: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/06/2017)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για έργα Οδοποιίας και Λιμενικά εντός και εκτός Ν. Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: odeysis@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/06/2017)


Η ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά Τεχνικό Ασφαλείας πλήρους απασχόλησης, για τεχνικό (οικοδομικό) έργο της εταιρείας σε Βιομηχανία στην περιοχή Καμάρι Βοιωτίας (Μαγούλα), ΑΜΕΣΑ, για 1,5 περίπου μήνα και σε δεύτερη φάση για Ιούλιο –Αύγουστο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2221081603, 74177, 60750 / e-mail: etexniki@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Τάξης Η/Μ και Γ΄Τάξης Β/Ε για στελέχωση τεχνικής εταιρείας.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976633330

(Καταχωρήθηκε στις 11/05/2017)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Δ Υδραυλικά.
Στοιχεία επικοινωνίας e-mail: dimi.paro@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2017)


Ζητείται Λογιστής για Τεχνική Εταιρεία, πλήρους απασχόλησης, με άδεια Α' τάξης, με προϋπηρεσία κατά προτίμηση πρόγραμμα, singular, στην περιοχή Αμαρούσιου Αττικής.
e-mail: ellinikidomiki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/04/2017)


Από τεχνική εταιρία ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Δ ΗΜ.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2310760239, e-mail: christina@xanthakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/03/2017)

Από τεχνική εταιρεία ζητείται ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α/ 17.12.2012). Άδειες ανώτερης τάξης γίνονται αποδεκτές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tritonact@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/02/2017)


Ζητείται ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία στην περιοχή της ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Πληροφορίες: 210-6647110,11 e-mail: tritonact@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/02/2017)


Επιχειρηματικός Όμιλος ενδιαφέρεται για εξαγορά του κατασκευαστικού κλάδου (πτυχίου) τεχνικής εταιρείας 5ης ή 4ης τάξης του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες: 6932-483451

(Καταχωρήθηκε στις 10/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Η/Μ για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 210-4515718  email: pd@tetraktys2002.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Οικοδομικά, Δ' Υδραυλικά, Δ' Οδοποιϊα για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 210-6647110,11 email: tritonact@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ’ Η/Μ για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 2310860218, 6973358404 email: k.vasileiadis@pilonas.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2017)


Zητείται:

Α) Τεχνική Εταιρεία 3ης ή 4ης Τάξης για απορρόφηση του κατασκευαστικού της κλάδου.

Β) ΜΕΚ Δ΄ Η/Μ που να έχει τουλάχιστον και Γ’ ΥΔΡ Υ/Π.

Πληροφορίες Τηλ.: 6973-552420, κ. Δημήτρης, email: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2017)


Λογιστής βοηθός, με συστάσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία σε Γ' κατηγορίας βιβλία, ζητείται από ανώνυμη τεχνική στο Μαρούσι, για πεντάωρη καθημερινή απασχόληση.  Απαραίτητη η άριστη γνώση του προγράμματος  Singular Explorer της Net sales. Αποδοχές μηνιαίως 500€.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106891469 e-mail: ellinikidomiki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2017)


Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία, με εργοληπτικό πτυχίο Γ΄ (σε υδραυλικά και οδοποιία) για στελέχωση εργοταξίου (σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ κ.λπ.) στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942842472 e-mail: anastilotiki@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις
02/01/2017)


H ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ ενδιαφέρεται για εξαγορά Τεχνικής Εταιρίας 3ης ή 4ης Τάξης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972710333 κος Γκλιάος Παντελής e-mail: pgliaos@tedra.gr
(Καταχωρήθηκε στις
13/12/2016)


Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με 25ετή εμπειρία στη Διεύθυνση και Κατασκευή Κτιριακών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (Αναπαλαιώσεις Κτιρίων Μνημείων, Υπόγεια Γκαράζ, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων, Τράπεζες, κλπ) κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Δ' ΟΙΚΟΔ, Δ' ΟΔΟ, Δ' ΒΙΟΜ, Δ' ΥΔΡΑΥΛ, Γ' ΛΙΜΕΝ αιτείται υπεύθυνης θέσεως σε Τεχνική Εταιρεία ή Όμιλο Επιχειρήσεων εντός Νομού Αττικής.

Τηλ.Επικοινωνίας: 6977-407630

(Καταχωρήθηκε στις 13/12/2016)


Η Εταιρεία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατασκευαστική εταιρεία, ζητά γραμματέα για μερική απασχόληση (4ωρη πρωινή εργασία). Προτιμητέα σχετική προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο/fax : 210 8833741 - 2, email : dnk@hol.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2016)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά για μόνιμη εργασία, Πολιτικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως "Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου" ή "Εργοδηγός", σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, διεκπεραίωση εγγράφων).
Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα ΑΕΙ , ηλικία μέχρι 35 ετών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας –Αγγλικά ή Γερμανικά-, άριστη γνώση Η/Υ (Autocad – MsOffice), δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού.
Αποστολή βιογραφικών στο : gpapmdi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/11/2016)


Από ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό και εμπορικό , ζητείται απόφοιτος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου.

Τηλ. επικ.: 2821304214, fax: 2821800822, email: kkieronimaki@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2016)


Από Ανώνυμη Εταιρεία με κλάδους κατασκευαστικών έργων και εμπορικό, ζητείται έμπειρος λογιστής με γνώσεις προγράμματος EXPERT. Απαραίτητη 10ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια απασχόληση και πτυχίο Α.Ε.Ι. (Συστάσεις απαραίτητες).

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7489940, Φαξ: 210-7716769, email: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2016)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά, άτομο για το τμήμα των δημοπρασιών με εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο.

Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/09/2016)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται:
1. Εργοδηγός για έργα οδοποιίας εντός και εκτός Ν. Αττικής.
2. Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις κοστολόγησης έργων και ανάλυσης τιμών.
3.
Υπεύθυνος Διοίκησης έργων (PROJECT MANAGER) για έργα 100.000,00€ έως 3.000.000,00€, εντός και εκτός Ν. Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: odeysis@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
9/09/2016)


Για στελέχωση τεχνικής εταιρείας ζητείται ΜΕΚ που να διαθέτει πιστοποιητικά εμπειρίας από ατομική επιχείρηση για τα έτη 2013, 2014, 2015 οποιασδήποτε κατηγορίας.

Πληροφορίες email: tsektsek@otenet.gr  Τηλ.: 6976-633330
(Καταχωρήθηκε στις 16/09/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται άμεσα Χημικός Μηχανικός και Δασολόγος με πτυχίο ΜΕΚ Β και Γ τάξεως αντίστοιχα στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερών & Αερίων Αποβλήτων και Πρασίνου για τη στελέχωσή του πτυχίου της.

Τηλ. επικοινωνίας: 2810381875 E-mail: info@avramidis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
6/09/2016)


Ζητείται Μηχανικός ή Τεχνολόγος ή Εργοδηγός Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης με έδρα στην περιοχή Χανίων και πενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο pantass@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2016)


Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία από κατασκευαστική τεχνική εταιρεία.

E-mail: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2016)


Ζητείται πτυχίο για στελέχωση, τουλάχιστον: ΟΔΟ Β', ΟΙΚ Δ', Β/Ε Α', ΛΙΜ Α', ΥΔΡ Α' ή Β'.

E-mail: info@tksate.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5622399.
(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2016)


Ζητείται πτυχίο για στελέχωση, τουλάχιστον: ΟΔΟ Δ', ΟΙΚ Γ', Β/Ε Δ' ή ΛΙΜ Δ'.

E-mail: info@kkourtidis.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4944000.
(Καταχωρήθηκε στη 01/09/2016)


Ζητείται εταιρεία 3ης τάξης για συγχώνευση του κατασκευαστικού της κλάδου με εταιρεία 6ης τάξης.

E-mail: info@kkourtidis.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4944000.
(Καταχωρήθηκε στις
24/08/2016)


Ζητούνται Μηχανικοί και Εργοδηγοί (Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι), με πενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα, για απασχόληση εντός Ελλάδος.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: pantass@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
25/07/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου για στελέχωση εργοταξίου στην Ελλάδα, ο οποίος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου σε τεχνικά (οδικά, λιμενικά, κ.λ.π) και περιβαλλοντικά έργα (εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων).

Επιθυμητά Προσόντα:
Πείρα σε συμβόλαια Δημοσίων Έργων και ειδικότερα συμβάσεων που υλοποιούνται με το σύστημα Μελέτη - Κατασκευή.
Προϋπηρεσία στην κατασκευή έργου βιολογικού καθαρισμού.
Άριστη γνώση Η/Υ και ειδικότερα των σχετικών προγραμμάτων.
Γνώση ξένων γλωσσών (κατ’ ελάχιστον της αγγλικής).
Γνώση επιμετρήσεων, συστημάτων ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ergasis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις
12/07/2016)


Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα, ενδιαφέρεται για εξαγορά Τεχνικής Εταιρείας 3ης τάξης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978-55.00.56, e-mail: mitsopoulou@latomiatirnavou.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
8/07/2016)


ΑΗ εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, επιθυμεί να προσλάβει για το εργοτάξιο της με έδρα το Αίγιο:
1. Γραμματεία. Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για συγκέντρωση/ομαδοποίηση παραστατικών, σύνταξη και παρακολούθηση συμφωνητικών, διαχείριση ταμείου, τήρηση αρχείων έργου, διεκπεραίωση υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσία, διαχείριση προσωπικού. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ), άριστη γνώση Η/Υ (MS office), άριστη γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.
2. Υπεύθυνος ποιότητας. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, παρακολούθηση & τήρηση ΠΠΕ έργου, σύνταξη εντύπων ΠΠΕ, διενέργεια ελέγχων ποιότητας on site.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ),Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ (MS office), Καλή γνώση αγγλικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.
3. Τοπογράφος. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τοπογραφική αποτύπωση, χάραξη, σύνταξη σχεδίων as built,επιμετρήσεις, παρακολούθηση συντήρησης τοπογραφικών οργάνων.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο(ΑΕΙ-ΤΕΙ), Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ(MS office) & autocad, Καλή γνώση αγγλικών ή γερμανικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, Γνώση Anadelta, Αρίστη γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων.


Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/06/2016)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Χαλκίδα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απασχόληση σε εργοτάξια της Νοτίου Ευβοίας.

Αποστολή Βιογραφικών στο evoikitechniki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
30/05/2016)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ Δ’ στις κατηγορίες έργων οδοποιίας & Οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ ή Β’ ή Γ’ για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες έργων Υδραυλικά, ΗΜ, Πράσινο και «Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων».
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463021700, Φαξ:246305477, e-mail: info@gaia-texniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2016)


Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για εργοτάξιο σε δημόσιο έργο στο Σουφλί Ν. Εβρου. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ (Ms Office, Autocad) και ΙΧ μεταφορικό μέσο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 212905, βιογραφικά: kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/04/2016)


Η τεχνική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητάει:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (KΩΔ. Α02)
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Λογιστικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ), 3η προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες (βιβλία Γ’ κατηγορίας), Άριστη χρήση εφαρμογών MS office.
Η γνώση εργατικών και μισθοδοσίας θα θεωρηθεί προσόν
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (KΩΔ. Α01)
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης), 10η προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες, Εμπειρία σε υψηλόβαθμη θέση λογιστηρίου, Άριστη γνώση Ε.Λ.Π. , Φορολογικής & Εργατικής Νομοθεσίας, Άριστη χρήση εφαρμογών MS office.
Η γνώση Δ.Λ.Π. θα θεωρηθεί προσόν

Επικοινωνία στο email: logistirio@miper.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2016)


Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χημικός Μηχανικός με 5 έως 10 χρόνια εμπειρία σε δημόσια έργα για επίβλεψη έργων στην επαρχία.

Αποστείλατε Βιογραφικό έως 10/03/2016 στο e-mail: info@3-k.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2016)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά νέο/α Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, με:
- Υψηλό βαθμό πτυχίου,

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και

- Όρεξη για εργασία, για άμεση και πλήρη απασχόληση-συνεργασία στη Θεσσαλονίκη.

Βιογραφικά στο e-mail: elikat@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2015)


Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα ζητούνται:
- Εργου οικοδομικού δημοσίου Διευθυντής, με μεγάλη εμπειρία σε διεύθυνση εργοταξίων, άριστος γνώστης σχετικής νομοθεσίας - αλληλογραφίας - πιστοποιήσεων κ.τ.λ.. Εργοτάξια εκτός Αθηνών - εντός Ελλάδος. Συστάσεις απαραίτητες. Αμοιβή βάσει απόδοσης/παραγωγικότητας. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

- Εργοταξιάρχης εξειδικευμένος, για δημόσια οικοδομικά έργα εκτός Αθηνών - εντός Ελλάδος. Αμοιβή ικανοποιητική με βάση απόδοση/παραγωγικότητα/τήρηση κόστους και κατασκευαστικού χρονοδιαγράμματος έργου. Συστάσεις απαραίτητες. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Βιογραφικά στο e-mail: marysotir70@gmail.com Τηλ.: 6975-926856

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2015)


Ζητείται εργοδηγός με γνώσεις τοπογραφίας, για εργοτάξιο κατασκευής ΧΥΤΑ στη νήσο Κέα.

Βιογραφικά στο e-mail: ieraate@gmail.com ή στο fax: 210-6030047

Καταχωρήθηκε στις 19/10/2015)


Ζητείται χημικός μηχανικός με εμπειρία στις μελέτες δημοσίων έργων (βιολογικοί καθαρισμοί, περιβαλλοντικές)
Βιογραφικά στο e-mail: pgliaos@tedra.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/10/2015)


Χημικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Γ΄ τάξεως στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού για τη στελέχωση του πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.
Πληροφορίες: 210-6180168

(Καταχωρήθηκε στις 08/07/2015)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας για έργο εντός Αθηνών.

Βιογραφικό Σημείωμα στο fax: 210-3622958 ή στο e-mail: apap_sa@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2015)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ ΟΙΚ - ΠΡΣ.

Πληροφορίες στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2014)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται άμεσα για στελέχωση:
ΜΕΚ Δ' τάξεως (ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ)
προαιρετικά ΛΙΜ (Γ' ή Δ')
ΜΕΚ Γ' ή Δ' τάξεως (ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978-550056
e-mail: mitsopoulou@latomiatirnavou.gr 
(Καταχωρήθηκε στις
28/03/2014)


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζητείται για έργο στα Χανιά. Απαραίτητη δεκαετής εμπειρία τόσο σε διαδικασίες όσο και σε εκτέλεση δημοσίων έργων σε ηλεκτρικούς σταθμούς. Η εντοπιότητα είναι προσόν.
Βιογραφικά προς ΤΗΚ ΑΕ Τηλ.: 210-
4000181, FAX 210-4317656, e-mail: thk@ath.forthnet.gr  υπ΄όψιν κ. Διευθυντού Έργων.
(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2014)


Τεχνικό Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει: Αιτήσεις θεραπείας – ενστάσεις – σύνταξη Ν.Τ.Μ. και συναφείς εργασίες, που έχουν σχέση με την Kατασκευή και την Συμβατική Παρακολούθηση των δημοσίων έργων κ.λ.π., καθώς και την υποστήριξη (όπου απαιτηθεί) των ανωτέρω εργασιών.
Τηλ: 210 - 7776569 και Φαξ: 210 - 7776788.


 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english